VLAANDEREN: – Vandaag nam de Vlaamse Regering op voorstel van minister Geert Bourgeois, een beslissing omtrent het elektronisch stemmen. Hiermee wordt duidelijk op welke schaal er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 digitaal zal gestemd worden. Alle steden en gemeenten met meer dan 25.000 inwoners en alle gemeenten waar voorheen al elektronisch gestemd werd, zullen, als alles goed verloopt, stemmen met het nieuwe systeem.

In Vlaanderen stemmen op vandaag 143 van de 308 gemeenten, of 49 % van de kiezers, digitaal. De gebruikte stemapparatuur, geleverd in 1993 en 1998, is totaal verouderd en niet meer te onderhouden (door bv. het ontbreken van wisselstukken). De gegevensoverdracht gebeurt nog steeds op diskettes en ZIP-schijven.
Daarom besliste de Vlaamse Regering in 2003 principieel om een nieuw stemsysteem aan te schaffen. Dit leidde, samen met de federale en Brusselse overheid, tot de ontwikkeling van een nieuw prototype van stemsysteem, dat op 27 oktober jl. door meer dan 6000 mensen getest werd.
De belangrijkste nieuwigheid van het elektronisch stemsysteem is dat de stem van de kiezer op een papierstrook zal worden afgedrukt en niet meer op een magneetkaart wordt geregistreerd. Zo krijgt de kiezer de mogelijkheid na te gaan of de stem die zij of hij met de computer heeft uitgebracht correct geregistreerd is. Het stemsysteem is daardoor niet alleen moderner, maar ook democratischer en transparanter dan het vorige.

Minister Geert Bourgeois : “Op basis van een gunstige evaluatie van het stemexperiment en de certificering van het prototype hebben we vandaag de beslissing genomen voor de gunning van de volgende fase van de overheidsopdracht, nl. de raamovereenkomst met het oog op de materiele en logistieke levering van het ontwikkelde stemsysteem. De regering besliste dat, naast alle gemeenten die in 2006 al digitaal stemden, ook alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners vanaf oktober 2012 digitaal zullen stemmen. Hierdoor is voor zowat drie vierde (72,8 %) van het Vlaamse kiezerskorps potlood en papier voltooid verleden tijd. In concreto gaat het over 173 gemeenten. Die beslissing is geïnspireerd vanuit de budgettaire beperkingen en de overweging dat hoe groter de gemeenten zijn, hoe groter de efficiëntiewinst is.”

Voor de invoering van het nieuwe systeem, neemt de Vlaamse overheid 80 % van de kosten op zich. De federale overheid neemt 20% voor haar rekening. Minister Bourgeois zal vandaag nog federaal minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op de hoogte brengen van de beslissing van de Vlaamse Regering en haar uitnodigen om ook spoedig een beslissing te nemen, teneinde geen vertraging in het productieproces op te lopen.

UPDATE 13 januari 2012:
VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse regering wilde alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners elektronisch laten stemmen. Maar de federale regering, die meebetaalt, moet besparen. Dus komen er geen computers waar er toch nog met potlood werd gestemd zoals in Sint-Pieters-Leeuw. Dat spaart 10 miljoen euro uit.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: