VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant heeft, samen met het Vlaamse Agentschap Ondernemen, de andere vier provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de kleinhandel in de gemeenten te bevorderen.

“Met deze overeenkomst tussen Vlaamse overheid, provincies en gemeenten willen we een geïntegreerd beleid voeren om de kleinhandel in onze gemeenten te bevorderen. Er zijn al heel wat bestaande initiatieven en structuren van gemeenten en ondernemers. We gaan die op elkaar afstemmen.”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor economie.

De provincies staan in voor:
* De bovenlokale taakbehartiging over kleinhandel:
Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze het gemeentelijk belang overstijgt, zoals bij de uitbouw van een bovenlokale visie en beleid voor de gemeenten. Ook de afstemming tussen provincies behoort hier toe.
* De ondersteunende taken voor kleinhandel:
De provincies informeren en sensibiliseren de gemeenten en ondersteunen en begeleiden hen. De provincie heeft eigen middelen voor deze dienstverlening aan de gemeenten.
* De gebiedsgerichte samenwerking voor kleinhandel:
De provincie neemt initiatieven om gebiedsgericht samen te werken, bijvoorbeeld op vlak van locatiebeleid.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst wordt de huidige werking van de provincie voor de kleinhandel dus behouden. Zo zullen we ook in de toekomst zorgen voor bovenlokale studies over kleinhandel en financiële en inhoudelijke ondersteuning van het gemeentelijke lokale economiebeleid met een focus op handelskernversterking. Ook zullen studiedagen en netwerking tussen ambtenaren en schepenen lokale economie worden georganiseerd. In de toekomst zullen we ook nieuwe initiatieven in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst ontwikkelen. En de werking voor kleinhandel en de ondersteuning van de gemeentelijke werking voor de lokale economie verder uitbouwen“, besluit gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: