REGIO: -De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waarschuwt voor kritieke overstromingen langs onbevaarbare waterlopen vanaf zaterdagochtend.

De neerslagvoorspellingen van het KMI geven aan dat er van donderdag 11 november tot zondagmiddag 14 november minstens 40 à 50 mm neerslag zal vallen over gans Vlaanderen en mogelijk lokaal tot meer dan 60 mm. De kans op kritieke overstromingen is groot vanaf zaterdagochtend, vooral langs de kleinere waterlopen in gebieden waar de bodem reeds verzadigd is door de neerslag van de afgelopen dagen. De VMM acht de kans op overstromingsschade het grootst in het Denderbekken, het Bovenscheldebekken en het Zennebekken en vooral in de regio’s Pajottenland en Vlaamse Ardennen.
De VMM raadt dan ook de inwoners van overstromingsrisicogebieden aan de nodige maatregelen te treffen teneinde de overstromingsschade maximaal te beperken.

De Vlaamse Milieumaatschappij, verantwoordelijk voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen, volgt de situatie op de voet op aan de hand van haar voorspellingssystemen, te raadplegen op www.overstromingsvoorspeller.be

bron: persbericht Vlaamse Milieumaatschappij

%d bloggers liken dit: