SINT-PIETERS-LEEUW: – Fototentoonstelling ‘Over de rand’ van persfotograaf Michiel Hendryckx in Coloma Sint-Pieters-Leeuw.

2009-04-27-tentoonstellingen-overderandTe bekijken op vrijdag 1, zaterdag 2 en 9, zondag 3 en 10 mei 2009 telkens van 10 tot 18 uur
Coloma in de Jozef Depauwstraat 25 – Sint-Pieters-Leeuw

Afstand in vogelvlucht Coloma Sint-Pieters-Leeuw – Grote Markt Brussel: 10 km

In de fototentoonstelling ‘Over de rand’ geeft persfotograaf Michiel Hendryckx een eigen kijk op het fenomeen ‘rand’ (Vlaamse Rand). Als buitenstaander met een sterke historische interesse ging hij op pad en vatte de rand in 40 beelden. Zijn lens registreerde het nog sterk landelijk karakter van de streek: velden, grazende koeien, akkers met rodekool en veldwegels. Ook duivenmelkers, paardenkopers, witloofboeren en druiventelers ontsnapten niet aan zijn oog. De fotograaf vertrouwde blijkbaar zelf niet de landelijke idylle die hij zag. Hij noteerde bij elke foto nauwgezet de afstand tot de Grote Markt.

Deze fototentoonstelling hoort bij de publicatie ‘Brussel en de Vlaamse Rand, een verhaal van migraties en grenzen’. In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant werken de vier Vlaamse privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra beurtelings een project uit rond een thema uit de geschiedenis van de provincie. Het ADVN (www.advn.be) heeft in 2008 een studie afgerond over de grootstedelijke migratie tussen Brussel en de Vlaamse Rand en de ingrijpende veranderingen die deze verhuisbewegingen ook vandaag nog met zich meebrengen: verstedelijking, verkaveling, verdringing, verfransing, ontnederlandsing… Een helder boek over een complex thema!

Tevens op vrijdag 1 mei om 11 uur op de Roosezolder van Coloma concert met Nadja Nevolovitch, kandidaat-deelnemer Internationale Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 2009. Vrije toegang.

%d bloggers liken dit: