Sint-Pieters-Leeuw: – Gastvrouw Okra Leeuw, in samenwerking met de adviesraad voor de senioren, nodigt alle zestigplussers
van harte uit op een infonamiddag “Podologie of voetkunde”,
op woensdag 24 sptember 2008 om 14.00 uur
het parochiecentrum Sint-Pieter, R. Balléstraat te Sint-Pieters-Leeuw.
Programma:
1. verwelkoming door mevrouw Gilberte De Ridder-Pletinckx, voorzitter Okra Leeuw
2. thema: Podologie of voetkunde –spreker Katrien Lemaire
3. vraagstelling
4. slotwoord door schepen-voorzitter seniorenraad Luc Van Ruysevelt
5. afsluiten met babbeltje, koffie en koeken.

%d