Vorig jaar werd er voor ’t eerst actie gevoerd voor een leefbare leefomgeving in de wijk Negenmanneke, meer bepaald om een oplossing te vinden voor de verkeersproblemen

en de overlast van zwaar vrachtverkeer (Oudstrijdersstraat, Albert Debroyerstraat, Petrus Walckiersstraat, Felix Wittouckstraat, Bergensesteenweg) en anderzijds het behoud van werkgelegenheid. Een moeilijk evenwicht !

Door de enthousiaste inzet van buurtbewoners, het plaatselijk ACV en ACW Groot-Leeuw

zijn die problemen grotendeels opgelost, mede door de constructieve samenwerking met
het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.

 

Nu het sluikverkeer stilaan vermindert volgt een nieuwe stap : een ‘lenteschoonmaak’ in de
wijk onder het motto ‘Negenmanneke = proper manneke’ en dit op ZATERDAG 17 MEI 2008.

 

Wijkbewoners en vrijwilligers van ACV en ACW verzamelen om 13.30 uur in café ‘Den Meulenbempt’, Bergensesteenweg 3, waar het werk verdeeld wordt. Met prikkers, borstels

en vuilniszakken gaan ze gezamenlijk aan de slag !

Rond 15.30 uur is er, ter afronding, een ontmoetingsmoment in café ‘Den Meulenbempt.

 

DOE MEE !!!

 

 

 

Marguerite Deblaere en Georges Martin, wijkbewoners

Yvan Joly, ACV

Wim Zeeuwe, ACW

%d