Sint-Pieters-Leeuw: – Steenuilen komen gelukkig nog veel voor in onze streek. Zijn leefgebied is immers het kleinschalig cultuurland met graslanden. Dit is gebleken naar aanleiding van een uitgebreide wetenschappelijke studie enkele jaren geleden. Dit is het goede nieuws. Maar dit goede nieuws moeten we koesteren. We moeten niet wachten tot er alarmerende berichten komen over “zeldzaam” want dan wordt het extra moeilijk om de echte bio-diversiteit te redden. En voor steenuilen zijn het voornamelijk de nestmogelijkheden die verdwijnen. Immers ze broeden in oude hoogstamboomgaarden of oude knotwilgen. En die verdwijnen helaas beetje bij beetje. Nieuwe natuurlijke nestmogelijkheden voorzien vergen snel tientallen jaren. En daar kunnen de steenuilen niet op wachten. 
Om dit op te vangen voorzien we ondertussen kunstmatige nestplaatsen. Dit zijn serieuze kasten (20 * 20 * 75 cm). Want de steenuilen zijn wel de kleinste uilen die in Vlaanderen voorkomen, toch hebben ze een lengte van een 22 cm en hebben een nestopening van 8 cm nodig. Bovendien vermits de steenuilen overdag rusten, mag er geen rechtstreeks licht in de nestkast binnendringen. Als oplossing aan dit probleem bestaat de nestkast uit twee kamers. Dus de steenuil beschikt over een luxe versie.
 2008-03-21_sint-pieters-leeuw_natuurpunt_steenuilkasten.jpg
Vorige maand hebben we twee bijkomende kasten in ons natuurgebied Zuunvallei opgehangen. De twee reeds bestaande die er verschillende jaren reeds hangen zijn steeds bewoond. Verschillende jonge steenuilen zijn in deze nesten grootgebracht. Blijkbaar appreciëren de steenuilen deze nestgelegenheid.  Is dit nu zo belangrijk? Welk vershil geven deze twee extra uilenkasten? Vele kleine stappen helpen de natuur ook vooruit. Immers, dit is slechts één van de maatregelen in de natuurgebieden van Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw om de natuur in onze cultuurgebieden toch nog zoveel mogelijk ruimte te geven. Bovendien willen we met deze kasten een voorbeeld stellen. Deze actie moet ook particulieren ideeën geven om ook in een wei of een bomenrij zulk een nestkast te voorzien. 

Bron: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

1 comment

  1. Ik vind dit een mooi initiatief,toch een kleine kanttekening wat betreft nestkastkeuze.Het gebruil van betonplex of hoe u deze consructieplaat wilt noemen is niet aan te raden voor nestkasten voor steenuil.Deze kasten worden binnenkant zeer vochtig door condens en door ontlasting van jonge pulli.Best worden kasten gemaakt uit ademend hout,in de bodem gaten boren om vocht de gelegenheid te laten te ontsnappen.Zelf ben ik al verschillende jaren bezig met steenuil- en kerkuilennestkasten,momenteel een 60-tal steenuilkasten hangen in mijn regio.In nieuwe kasten breng ik altijd een laagje turfmolm aan,wat een snellere aanvaarding van de kast in de hand werkt,en tevens als vochtbuffer werkt.
    Voor meer info over onze werking :
    http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/projecten%20steenuil.htm

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: