2008-01-18_urbanus-wim-soetaer-planten-bomen_1.jpg
Vlezenbeek: – De leerlingen van het zesde leerjaar van de Ave Maria Basischool werkten de voorbije weken een project uit over de opwarming van de aarde en al de gevolgen die dat met zich meebrengt. De kinderen vonden dat ze hier iets moesten aan doen en organiseerden daarom een bomenverkoop.

Ze namen ook een CD op met twee liedjes waarop ze een eigen tekst zetten. Eén liedje is van Urbanus en het andere is van Wim Soetaer. Beide zangers kwamen maandag 17 maart op school een boom planten. De bomen werden gratis geschonken door Interarbo die we hiervoor van harte bedanken.  De opbrengst van de boompjes zal aan een goed doel geschonken worden.
2008-01-18_urbanus-wim-soetaer-planten-bomen_1a.jpg
2008-01-18_urbanus-wim-soetaer-planten-bomen_2.jpg
Bron: Ave Maria Basisschool

%d bloggers liken dit: