Sint-Pieters-Leeuw: –Weer noch wind hielden de dames van Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw  tegen om op de parking van Colruyt actie te voeren (nav.  Vrouwendag) met als centrale boodschap “Tijd te koop” 

De Vrouwen wilden met hun actie en  slogan “Betaalbare tijd voor iedereen”,  tijd te koop, het systeem van dienstencheques onder de aandacht brengen en de vinger leggen op de wonde van de vaak moeilijke combinatie gezin en arbeid voor vrouwen.

%d