Kruisoplegging-zuun
Zuun: – Op zondag 20 januari vierden niet minder dan 45 kinderen die op 27 april in Zuun hun vormsel zullen toegediend krijgen, de kruisoplegging als voorbereiding hierop. Thema van de viering was : “kijk eens in de spiegel”. Als je naar je “ware zelf” wil kijken, is het belangrijk een eerlijke spiegel bij de hand te houden. 

De viering was mooi opgebouwd, aangrijpend en bovendien aangepast aan de leefwereld van de kinderen die uit volle borst de toepasselijke liedjes meezongen. 

Het doet deugd dat vele ouders en grootouders van de kinderen aanwezig waren om hen ten volle te steunen in hun christelijk engagement. Dank aan alle personen die deze viering tot een goed einde hebben gebracht, niet in het minst aan het enthousiaste team van begeleiders van de kandidaat-vormelingen ! 

Tekst : Jacques Van Melle & Jan Morre Foto’s : Jan morre  sint-pieters-leeuw

1 comment

  1. Het was een fantastische misviering en ik ben trots op “mijn” kandidaat-vormelingen (ook op alle andere natuurlijk). Ik hoop dat we ook van het vormsel zelf een unieke en leuke viering kunnen maken…

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: