2007-leeuw_provincie.jpg
Sint-Pieters-Leeuw, B-H-V, Leuven:- De burgemeesters van een tiental gemeenten uit de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hebben vanmiddag hun kiesbrieven afgegeven aan provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant.

De gemeentebesturen weigeren de federale verkiezingen op 10 juni in hun gemeente te organiseren omdat de kieskring B-H-V nog niet gesplitst is.
Begin april hadden 24 gemeenten gouverneur De Witte laten weten dat ze geen kiezerslijsten zouden opstellen uit protest. Elke gemeente moet een lijst van alle stemgerechtigde inwoners sturen naar de overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Gouverneur De Witte heeft dan de kiezerslijsten van de 24 gemeenten zelf opgesteld en opgestuurd naar Binnenlandse Zaken. Op basis van de kieslijsten legt het rijksregister de uiteindelijke kieslijsten per gemeente vast.

De gemeenten hebben intussen van het rijksregister de oproepingsbrieven ontvangen die ze moeten bezorgen aan de kiezers. Maar ook dat weigeren de 24 gemeentebesturen nu te doen.

De burgemeesters van een tiental gemeenten hebben de brieven afgegeven aan provinciegouverneur De Witte. Hij mag ze nu opsturen. Verwacht wordt dat de andere burgemeesters hun brieven ook bij De Witte zullen droppen.

Opmerkelijk aan de oproepingsbrieven van de 24 gemeenten is trouwens dat De Witte de brieven zelf ondertekend heeft in plaats van de burgemeesters.

%d