Sint-Pieters-Leeuw / Leuven: – Gouverneur Lodewijk De Witte: “Een groot aantal gemeentebesturen uit het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben mij een collegebeslissing toegestuurd zeggende dat zij de kiezerslijsten niet zouden vaststellen. Om te verzekeren dat de verkiezingen op 10 juni rechtsgeldig kunnen verlopen, heb ik daarom het initiatief genomen de kiezerslijsten zelf op te vragen bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze lijsten worden vandaag aan de betrokken gemeentebesturen verzonden.”

%d