VLAANDEREN: Het Vlaams-Parlement hield woensdagnamiddag een actualiteitsdebat over de watersnood.

U kan de volledige tekst lezen op:
www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=607187


Onderstaand een fragment uit de tekst die onze regio betreft.

De heer Mark Demesmaeker:
Ik heb nog een vraag over de conclusies van de vergadering met de experts inzake bevaarbare waterlopen en de aanbevelingen voor het Zennebekken. Minister-president Peeters en minister Crevits zijn maandag ter plaatse geweest in de zuidelijke kanaalzone. Het overstromen van het kanaal Brussel-Charleroi is een totaal nieuw fenomeen. U zult vernomen hebben dat het de allereerste keer is dat dit gebeurt. Dan is het normaal dat mensen vragen stellen over de werking en de coördinatie van de sluizen. Daarover doen allerlei verhalen en soms indianenverhalen de ronde. Het is belangrijk daarop een goed antwoord te geven. Is er onderzocht of de werking en de coördinatie van die sluizen goed is verlopen? Zijn er nog verbeteringen mogelijk?

Men zegt dat er meer wachtbekkens moeten komen in het Zennebekken. U weet dat de Zenne een gewestgrensoverschrijdende rivier is, dat de problemen bij ons beginnen op de plaats waar de rivier de gewestgrens overschrijdt. Er waren trouwens problemen in Tubize op het Waals grondgebied, in Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Een deel van de oplossing zal moeten worden gezocht op het grondgebied van onze Waalse vrienden. Hoe denkt u dat concreet en snel te kunnen aanpakken?

Minister Hilde Crevits:

Zelf ben ik naar het kanaal Brussel-Charleroi gaan kijken. Het is de eerste keer dat het kanaal is overstroomd. Experts onderzoeken de oorzaken voor de overstroming. De vraag was of er niet veel extra water uit Wallonië is aangevoerd. De Vlaamse experts bevestigen me dat er op het terrein zeer goed is samengewerkt. Op een bepaald moment is vanuit Wallonië de vraag gesteld om meer water af te voeren. Door Vlaanderen is daar negatief op geantwoord. Het is ook niet gebeurd. Nadien zijn er politieke vragen over gesteld. De heer Demotte zei gisteren nog dat de technici op het veld de ruimte moeten krijgen om te oordelen en dat de politici zich in deze discussie niet moeten mengen. Dat moet vandaag het statement zijn. Politici moeten zich niet in de discussie mengen, de technici moeten onderling overeenkomen. Er is zeker naar elkaar geluisterd.

Gisteren werd me met heel veel klem door Vlaamse technici gezegd dat niet alleen zij hebben gegeven wat ze konden, maar dat ook de Waalse experten dat hebben gedaan, dat ze met respect naar elkaar hebben geluisterd en elkaars raadgevingen hebben opgevolgd.

We moeten natuurlijk vermijden dat het nog een keer gebeurt, dus samenwerkingsfederalisme, maar ook samenwerking tussen ambtenaren. Ik wil nog een keer zeggen dat het kan, dat iedereen toch wel zijn best heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor de VMM en de mensen van mijn eigen diensten.

Wat we wel moeten doen, is zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we vermijden dat het kanaal overstroomt, want een kanaal dat overstroomt, dat is toch wel heel vreemd. Men heeft me gemeld dat er een aantal oorzaken zijn, maar dat een van de belangrijke dingen die moeten worden aangepakt, het extra bufferen, volgens de trappen van het waterbeheer, in de zone tussen de Zenne en het kanaal is. U weet dat de Zenne en het kanaal op bepaalde plaatsen verschrikkelijk dicht bij elkaar liggen. Er is in een overvloei voorzien waardoor het Zennewater automatisch in het kanaal kan, maar de omgekeerde beweging heeft zich nu voorgedaan: er is daar zodanig veel water in één keer terechtgekomen, dat het terug naar de Zenne is gegaan.

We moeten in een extra buffercapaciteit voorzien en die kan worden gezocht op Vlaams grondgebied, maar ik denk dat we nu vooral op heel korte termijn met de Waalse collega’s moeten samen zitten om te bekijken wat de beste plaats is. Territoria spelen voor mij geen rol, we moeten gewoon de beste plaats kiezen waar we in de grootste capaciteit kunnen voorzien. Dat zal hoogstwaarschijnlijk een gezamenlijke inspanning vragen van Vlaanderen en Wallonië.

Dat is een belangrijke conclusie die gisteren is genomen en die ervoor zou moeten zorgen dat we daar in de toekomst een dergelijke overstroming kunnen vermijden.

bron: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=607187

%d bloggers liken dit: