Sint-Pieters-Leeuw: – Het afvalwater van meer dan 3.000 inwoners van Sint-Pieters-Leeuw belandt vandaag nog steeds ongezuiverd in de Molenbeek en de Zuunbeek. Dat heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de waterkwaliteit van deze waterlopen. Daarom heeft het Vlaamse Gewest aan
Aquafin de opdracht gegeven hier collectorwerken uit te voeren. Er zullen buizen worden aangelegd die het rioolwater uit het gemeentelijk stelsel verzamelen en transporteren naar de waterzuiveringsinstallatie van Sint-Pieters-Leeuw.

Technisch plan goedgekeurd

Het Vlaamse Gewest heeft inmiddels het technisch plan voor dit project goedgekeurd. Dit betekent dat het studiebureau nu kan starten met het detailontwerp. Zoals de plannen er nu uitzien zal er een collector komen langs de Molenbeek tussen de Donkerstraat in Gaasbeek en de Molenborrestraat in Sint-Laureins-Berchem. De collector vervolgt zijn weg via de Molenborrestraat, Brabantsebaan, Hoogstraat en Victor Nonnemanstraat. Een laatste deel zal langsheen de Zuunbeek komen, tussen de Victor Nonnemanstraat en de Brusselbaan. Daar zullen de nieuwe buizen aansluiten op de reeds bestaande collector.

Riolerings- en wegeniswerken

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua voorzien samen met de werken van Aquafin eveneens rioleringsen wegeniswerken, ondermeer in de Molenborrestraat, Vogelstraat en Hazeveld.
Op donderdag 17 april 2008 organiseren Aquafin en het gemeentebestuur een infoavond.
Zij zullen er de planning van de werken toelichten en aansluitend vragen beantwoorden.
De vergadering start om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Bron: InfoLeeuw april 2008

***

Grotere kaart weergeven

%d bloggers liken dit: