BIN: Buurt Informatie Netwerk

2007-05-05-bin.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Beste zelfstandige ondernemer,
Veiligheid is als een rekker van vele kleine inspanningen.
Met het BIN-Z SPL, handelaars en zelfstandigen SPL, brengen wij zo één facet in uw handelszaak/KMO.
BIN-Z SPL is een samenwerkingsverband tussen drie partners (Raad voor Lokale Economie, Lokale Politie en gemeentebestuur SPL) die elk bijdragen tot het welslagen van ons gemeenschappelijk doel!
Reeds 5 jaar kan u voor een kleine bijdrage (€ 15,00) meegenieten van eerstelijnsinfo via uw telefoon/gsm.
Wij vormen alzo een netwerk van honderd leden over gans de gemeente SPL, ook herkenbaar aan de BIN–sticker/borden. Dus zowel Ruisbroek, Vlezenbeek als de Bergensesteenweg kijken en luisteren tesamen naar de politieinformatie.

Hoe werkt het BIN in de praktijk?

Wanneer een politiepatrouille, een burger of een handelaar een situatie, een feit of een verdachte handeling vaststelt die een risico inhoudt voor de handelaars en zelfstandigen van de gemeente, worden zij hiervan via een cascadesysteem in kennis gesteld. Op die manier kan er vooral preventie, maar ook repressief worden gewerkt.

Dit is een goed begin, doe ook mee met BIN

Wij willen langs deze weg een oproep doen aan de handelaars en zelfstandigen van de gemeente om te overwegen om lid te worden.

Benieuwd en u wenst meer inlichtingen?

Onze ambtenaar voor Lokale Economie verwelkomt u graag:
Marleen Buijl, ambtenaar lokale economie
 02 371 22 91,  02 331 44 90 of  marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be