50 bestuurders droegen geen gordel

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op 18,19 en 20 september 2012 verschillende controles  gericht naar het gebruik van de veiligheidsgordel en het gebruik van kinderzitjes.

De controles gebeurden in Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun en in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw in de buurt van de lagere scholen.

In totaal werden 50 bestuurders geverbaliseerd voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordel of het niet vervoeren van kinderen in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Twee bestuurders maakten bovendien gebruik van hun GSM tijdens het rijden.
Een bestuurder reed zonder rijbewijs en één voertuig had geen geldige technische keuring.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

agenda: Exotische sfeer in het Negenhof

NEGENMANNEKE: – Op donderdag 2 augustus 2012 organiseert het lokaal dienstencentrum an 14.00 tot 17.00 uur een ‘HAWAIAANS IJSSALON’.

We wanen ons eventjes op het eiland Hawaii. De bar van het Negenhof wordt omgebouwd tot een wakikibar en de typische klederdracht doet ook zijn intrede. De lekkerste ijsje worden aangeboden in een zuiderse sfeer. Breng familie, vrienden en buren mee voor een gezellige namiddag.

LDC Negenhof: Sint-Stevensstraat 62, 600 SINT-PIETERS-LEEUW – 02 332 59 53
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be

Gesprek tussen staatssecretaris Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout

SINT-PIETERS-LEEUW: -Woensdag 21 maart 2012  vond er een gesprek plaats tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, dit in het kader van een mogelijke inplanting van een open terugkeercentrum voor asielzoekers in gebouw New Atlantis in de wijk Negenmanneke te Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens dit gesprek lichtte enerzijds de staatssecretaris toe waarom het gebouw Atlantis als mogelijk open terugkeercentrum in aanmerking komt. Anderzijds kreeg burgemeester Vanlinthout ruimschoots de gelegenheid haar bezwaren hiertegen in te brengen en de staatssecretaris in dat verband de nodige argumenten en schriftelijke documentatie te bezorgen. Zij wees er onder andere op dat het gebouw veel te klein is om daar 100 asielzoekers veilig in onder te brengen, alsook op de negatieve conclusies van de commandant en de preventiedienst van de Brandweer van Halle, alsook het negatieve advies van de zonechef van de lokale politie. Tevens trok zij de aandacht van de staatssecretaris op het sociale onveiligheidsgevoel dat nu reeds in deze dichtbewoonde wijk heerst, gelegen vlak tegen de Bergensesteenweg met zovele winkels, waar de politie dag en nacht extra patrouilleert ten einde de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik ben staatssecretaris De Block dankbaar voor haar luisterend oor en het feit dat zij mij de gelegenheid gaf mijn argumentatie bij haar op tafel te leggen. Zij noteerde trouwens zorgvuldig alle door mij aangebrachte argumenten om het terugkeercentrum niet in New Atlantis onder te brengen.
De staatssecretaris heeft er mij wel op gewezen dat er momenteel nog andere inplantingsplaatsen onderzocht worden en dat zij pas een definitieve beslissing zal nemen zodra alle pro’s en contra’s van alle opportuniteiten tegen elkaar afgewogen zijn. Eens dit gebeurd, zal zij mij onmiddellijk op de hoogte brengen van de door haar genomen beslissing. Op dit ogenblik blijft het dus nog afwachten.”

Vlaamse Week tegen Pesten

NEGENMANNEKE / ZUUN / VLAANDEREN: – Ruim 272.000 kinderen in meer dan 2000 scholen hebben deze middag laten blijken dat ze pesten absoluut niet ok vinden. Dat deden ze door om 13.30 u. allemaal samen te zingen en te dansen op het nummer Move tegen Pesten, gecomponeerd door zanger-presentator Brahim en gezongen door hemzelf en Ketnet-wrapper Charlotte.

De Move was een hoogtepunt in de Vlaamse Week tegen Pesten en mobiliseerde de voorbije weken massaal veel jongeren tegen pesten, onder meer door de Move te leren, op school te praten over het onderwerp en acties te ondernemen.

Ook de Sint-Stevensschool in Negenmanneke deed mee met de actie. Het 5de leerjaar van juf Sofie geeft het voorbeeld in volgend ‘move tegen pesten’ filmpje:

De Vrije Basisschool Zuun zong mee op de speelplaats

*

LDC Negenhof versierde cupcakes met kleuters

NEGENMANNEKE: – Tijdens de maand januari kregen de bezoekers van het Lokaal dienstencentrum Negenhof de kneepjes van het versieren van cupcakes aangeleerd. Vanmiddag gaven ze hun opgedane kennis door  aan de kleuters van de Sint-Stevenschool. Ze leerden de jonge ‘bakkers’ heel wat technieken bij.

 De kleutrers van de Sint-Stevenschool maakte echte kunstwerkjes van hun cupcakes.
Eén cupcake werd mooi ingepakt om thuis aan mama en papa te tonen wat ze gemaakt hadden. De rest werd zoals het grote koks betaamd geproefd en goed bevonden.
Centrumverantwoordelijke, Els Aerts :” Al verscheidene jaren werken we samen met de school uit de buurt. Enkele keren per jaar komt er een klas langs. Zo leren de kinderen reeds van jongs af waar het Lokaal Dienstencentrum is en samen met onze mensen organiseren we dan een hobby namiddag, of geven de leerlingen van het zesde leerjaar een voorstelling.”

Petra Clabots van het animatie-team vult aan: “ Ook onze senioren kijken steeds uit naar zo een namiddag. Samen met kinderen eens een hobby activiteit te doen, zoals vandaag met de kleuters is ook voor hen heel leuk.
Senioren die geen kleinkinderen hebben bloeien op zo een namiddag helemaal open daar ze zich samen met het jonge volkje kunnen amuseren.”

Als verassing kwam er nog een ‘piep klein konijntje’ langs voor de kleuters.
Buiten de cupcakes activiteit heerste er overal in LDC Negenhof een gezellige drukte.
Zo was er ook nog line-dance, kaarters, Rummikub en maakte men zich klaar voor de computerles.

 
Stap zeker eens binnen in LDC Het Negenhof.
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur., Sint-Stevensstraat te Negenmanneke
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be – 02 332 59 53

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Negenmanneke Bergensesteenweg

NEGENMANNEKE: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Negenmanneke/Bergensesteenweg” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=2248