Vrouw overvallen, gekneveld en beroofd

NEGENMANNEKE: – Maandag 24 september rond 10u00 stelde een bewoonster van de Groot-Bijgaardenstraat bij haar thuiskomst vast dat de voordeur op een kier stond. Na het betreden van de woning werd ze opgewacht door meerdere personen en onder bedreiging van een wapen werd ze verplicht de kluis te openen. Het slachtoffer werd gekneveld in de keuken.

De daders verlieten de woning met cash geld dewelke uit de kluis werd ontvreemd en haar gsm toestel.
De daders verlieten vervolgens de woning in ongekende richting.
De lokale politie bood slachtofferhulp aan. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

50 bestuurders droegen geen gordel

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op 18,19 en 20 september 2012 verschillende controles  gericht naar het gebruik van de veiligheidsgordel en het gebruik van kinderzitjes.

De controles gebeurden in Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun en in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw in de buurt van de lagere scholen.

In totaal werden 50 bestuurders geverbaliseerd voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordel of het niet vervoeren van kinderen in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Twee bestuurders maakten bovendien gebruik van hun GSM tijdens het rijden.
Een bestuurder reed zonder rijbewijs en één voertuig had geen geldige technische keuring.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

agenda: Exotische sfeer in het Negenhof

NEGENMANNEKE: – Op donderdag 2 augustus 2012 organiseert het lokaal dienstencentrum an 14.00 tot 17.00 uur een ‘HAWAIAANS IJSSALON’.

We wanen ons eventjes op het eiland Hawaii. De bar van het Negenhof wordt omgebouwd tot een wakikibar en de typische klederdracht doet ook zijn intrede. De lekkerste ijsje worden aangeboden in een zuiderse sfeer. Breng familie, vrienden en buren mee voor een gezellige namiddag.

LDC Negenhof: Sint-Stevensstraat 62, 600 SINT-PIETERS-LEEUW – 02 332 59 53
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be

Gesprek tussen staatssecretaris Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout

SINT-PIETERS-LEEUW: -Woensdag 21 maart 2012  vond er een gesprek plaats tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, dit in het kader van een mogelijke inplanting van een open terugkeercentrum voor asielzoekers in gebouw New Atlantis in de wijk Negenmanneke te Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens dit gesprek lichtte enerzijds de staatssecretaris toe waarom het gebouw Atlantis als mogelijk open terugkeercentrum in aanmerking komt. Anderzijds kreeg burgemeester Vanlinthout ruimschoots de gelegenheid haar bezwaren hiertegen in te brengen en de staatssecretaris in dat verband de nodige argumenten en schriftelijke documentatie te bezorgen. Zij wees er onder andere op dat het gebouw veel te klein is om daar 100 asielzoekers veilig in onder te brengen, alsook op de negatieve conclusies van de commandant en de preventiedienst van de Brandweer van Halle, alsook het negatieve advies van de zonechef van de lokale politie. Tevens trok zij de aandacht van de staatssecretaris op het sociale onveiligheidsgevoel dat nu reeds in deze dichtbewoonde wijk heerst, gelegen vlak tegen de Bergensesteenweg met zovele winkels, waar de politie dag en nacht extra patrouilleert ten einde de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik ben staatssecretaris De Block dankbaar voor haar luisterend oor en het feit dat zij mij de gelegenheid gaf mijn argumentatie bij haar op tafel te leggen. Zij noteerde trouwens zorgvuldig alle door mij aangebrachte argumenten om het terugkeercentrum niet in New Atlantis onder te brengen.
De staatssecretaris heeft er mij wel op gewezen dat er momenteel nog andere inplantingsplaatsen onderzocht worden en dat zij pas een definitieve beslissing zal nemen zodra alle pro’s en contra’s van alle opportuniteiten tegen elkaar afgewogen zijn. Eens dit gebeurd, zal zij mij onmiddellijk op de hoogte brengen van de door haar genomen beslissing. Op dit ogenblik blijft het dus nog afwachten.”

Vlaamse Week tegen Pesten

NEGENMANNEKE / ZUUN / VLAANDEREN: – Ruim 272.000 kinderen in meer dan 2000 scholen hebben deze middag laten blijken dat ze pesten absoluut niet ok vinden. Dat deden ze door om 13.30 u. allemaal samen te zingen en te dansen op het nummer Move tegen Pesten, gecomponeerd door zanger-presentator Brahim en gezongen door hemzelf en Ketnet-wrapper Charlotte.

De Move was een hoogtepunt in de Vlaamse Week tegen Pesten en mobiliseerde de voorbije weken massaal veel jongeren tegen pesten, onder meer door de Move te leren, op school te praten over het onderwerp en acties te ondernemen.

Ook de Sint-Stevensschool in Negenmanneke deed mee met de actie. Het 5de leerjaar van juf Sofie geeft het voorbeeld in volgend ‘move tegen pesten’ filmpje:

De Vrije Basisschool Zuun zong mee op de speelplaats

*

LDC Negenhof versierde cupcakes met kleuters

NEGENMANNEKE: – Tijdens de maand januari kregen de bezoekers van het Lokaal dienstencentrum Negenhof de kneepjes van het versieren van cupcakes aangeleerd. Vanmiddag gaven ze hun opgedane kennis door  aan de kleuters van de Sint-Stevenschool. Ze leerden de jonge ‘bakkers’ heel wat technieken bij.

 De kleutrers van de Sint-Stevenschool maakte echte kunstwerkjes van hun cupcakes.
Eén cupcake werd mooi ingepakt om thuis aan mama en papa te tonen wat ze gemaakt hadden. De rest werd zoals het grote koks betaamd geproefd en goed bevonden.
Centrumverantwoordelijke, Els Aerts :” Al verscheidene jaren werken we samen met de school uit de buurt. Enkele keren per jaar komt er een klas langs. Zo leren de kinderen reeds van jongs af waar het Lokaal Dienstencentrum is en samen met onze mensen organiseren we dan een hobby namiddag, of geven de leerlingen van het zesde leerjaar een voorstelling.”

Petra Clabots van het animatie-team vult aan: “ Ook onze senioren kijken steeds uit naar zo een namiddag. Samen met kinderen eens een hobby activiteit te doen, zoals vandaag met de kleuters is ook voor hen heel leuk.
Senioren die geen kleinkinderen hebben bloeien op zo een namiddag helemaal open daar ze zich samen met het jonge volkje kunnen amuseren.”

Als verassing kwam er nog een ‘piep klein konijntje’ langs voor de kleuters.
Buiten de cupcakes activiteit heerste er overal in LDC Negenhof een gezellige drukte.
Zo was er ook nog line-dance, kaarters, Rummikub en maakte men zich klaar voor de computerles.

 
Stap zeker eens binnen in LDC Het Negenhof.
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur., Sint-Stevensstraat te Negenmanneke
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be – 02 332 59 53

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Negenmanneke Bergensesteenweg

NEGENMANNEKE: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Negenmanneke/Bergensesteenweg” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=2248

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw.

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft zondagochtend 14 november 2010 om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor het noodweer in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Hieronder leest u de updates, met eigen berichtgeving en persberichten van gemeente en provincie.

( UPDATE: Op vrijdag 19 november om 14.00 uur werd het gemeentelijk rampenplan opgeheven.)


Share


update dinsdag 16 november 2010, 12.38 uur.
Bereik rechtstreeks de bevoegde instanties en diensten na de voorbije wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw.
Indien u vragen heeft na de wateroverlast van het voorbije weekend kan u die rechtstreeks stellen aan de bevoegde instanties en diensten.
Brandweer: contacteren via 100-centrale (pompen, brand, …).
Politie: contacteren via algemeen nummer 02 371 22 28 (verkeer, veiligheid, …).
OCMW: via hun gewone nummers van  de administratie of via het algemeen nummer 02 371 03 40.
Rode Kruis:  02 377 19 99 of via e-mail  ldt_1600@telenet.be .
Het gemeentelijke informatienummer blijft  02 371 63 18  en is te bereiken tijdens de gewone kantooruren net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer 02 371 22 11.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp, stel die dan rechtstreeks aan de vermelde persoon op het weergegeven telefoonnummer of e-mailadres.

1.Zandzakjes ophalen – Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
2.Afval ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
3.Straten kuisen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
4.Schadedossiers indienen en vragen – Johnny Marchal 02 371 22 90
5.Ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
6.Vragen van bewoners van onbewoonbaar verklaarde huizen- Erik Wuyts 02 371 22 97
7. Attest afwezigheid school/werk omwille van evacuatie Ingrid RoobaertVia website www.sint-pieters-leeuw.be of  02 371 63 18
8.De kwaliteit van het waterVivaqua – 02 363 34 11
9.Problemen met elektriciteit en gasEandis – 078 35 35 34
10.Telefoon en internet – Bij uw maatschappij
11.Kanaal Brussel-CharleroiWaterwegen & Zeekanaal NV  03 860 62 62 – kevin.polfliet@wenz.be
12.De LaekebeekProvincie Vlaams-Brabant  – 02 456 07 20


update dinsdag 16 november 2010, 11.00 uur.
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw is niet bereikbaar op haar algemeen nummer 02 371 03 40.
Men dient zich aan te melden via hun sociale dienst 02 371 03 50.
update 12.38 uur -> OCMW is terug bereikbaar op 02 371 03 40


update dinsdag 16 november 09.10 uur:
In Ruisbroek zijn gisteravond opnieuw 15 woningen geëvacueerd aan de Vaartstraat, Meerweg en Vanden Elschenstraat. De huizen vertonen verzakkingen na de wateroverlast, en zijn voorlopig niet bewoonbaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Dit heeft wellicht te maken met de zandgrond die zich onder die oude woningen bevindt.En die wellicht is weggespoeld door het water van de overstroming.
gisteren hebben we een expert aangesteld die alles gaan bekijken is en in totaal zijn er toch 15 woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard.”

 


update 27 (15 november 2010: 21.45 uur).Vanaf nu is het gemeentelijke informatienummer ( 02 371 63 18 te bereiken tijdens de gewone kantooruren vanaf 8.00 uur morgenvroeg net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer ( 02 371 22 11.

 


In Ruisbroek bleven het Paviljoentje en de service flats  gespaard van water. 


OCMW voorzitter Roland Meulemans: “Gisterennacht en vandaag de strijd om het Paviljoentje en onze service flats in Ruisbroek gewonnen dank zij de inzet van de brandweer van Halle en Brussel, alsook door de medewerking van de para’s van Ruisbroek!”Nieuwe feiten!!!: update 26 (15 november 2010: 20.00 uur). 

Het lokale coördinatiecomité blijft haar activiteiten voortzetten. Het gemeentelijke rampenplan blijft van toepassing.De Wandelingstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt van de Wandelingstraat/Weverijstraat en de Wandelingstraat/Broekweg.

Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag niet tot 20.00 uur maar tot nader order bereikbaar zijn.


update 25 (15 november 2010: 17.30 uur).De burgemeester beslist dat vanaf 19.00 uur het gemeentelijke coördinatiecomité wordt ontbonden en dat er wordt overgegaan naar een lokale overlegfase.

 


update 16 uur
Prins Filip bezocht, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Lieve Vanlinthout ontving de prins  aan de rotonde in Ruisbroek. Vervolgens werd hij ontvangen op de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt Alexander Schockaertstraat, Albert Van Cotthemstraat en Pastoor Vendelmansstraat door de burgemeester en gouverneur Lodewijk De Witte. De prins zal gedurende een half uur contact hebben met de getroffen bewoners en zal daar ook de hulpverleners begroeten.

Share


update 24 (15 november 2010: 15.05 uur).
De inwoners van de straten die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen vanaf morgen hun beschadigde spullen buiten zetten. Dit afval zal dagelijks worden opgehaald door Sita. Kapotte elektrische apparatuur mag eveneens worden buiten gezet en zal dagelijks worden opgehaald door Televil.
Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag nog operationeel zijn tot en met 20.00 uur deze avond.

 


update 14.30 uur VLAAMS-BRABANT: – Overstroming Vlaams-Brabant – Provinciale fase opgehevenVanaf 15 uur wordt de hulpverlening in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Londerzeel op gemeentelijk niveau gecoördineerd.

 


update 13.20 uur: REGIO – Deze namiddag bezoekt Prins Filip, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw.

 


VLAAMS-BRABANT: – Vijf tips voor wie terug naar huis gaat
Laat gas, water en elektriciteit weer aansluitend door professionals.
Leg de schade vast op film of video. Markeer de waterstand op uw muren. Controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw (brand)verzekeraar voor u kosten maakt.
Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met vervuild water of afval.
Zorg dat uw huis schoon en droog is voor u er weer in gaat wonen, zodat er geen gevaar is voor besmetting.
Loop of rijd geen water in. Snelstromend water is bijzonder krachtig en kan u meesleuren. Bovendien ziet u geen putten en obstakels.
www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampeninfo/index.jsp

 


update 22 (15 november 2010: 12.55 uur).
Mensen van de wijk Witte Roos mogen terug naar huis!

De bewoners van de wijk Witte Roos kregen vanaf 9.40 uur de toelating om tot 10.30 uur bij hun thuis spullen op te halen.

Het wegspoelen van de grond achter de dijk van het kanaal Brussel-Charleroi aan het jaagpad aan de sluis ter hoogte van Laaklinde gebeurde door het overstromen van het water van het kanaal Brussel-Charleroi eerder dan door een breuk door de druk van het water. De oeverconstructie is drie jaar oud. Het geteisterde jaagpad is een constructie in gestabiliseerde dolomiet en is nog steeds volledig afgesloten, ook voor de voetgangers.

De directeur-generaal van de Waterwegen en Zeekanaal NV, de heer Clinckers, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bevestigt dat de dijken van het Kanaal Brussel-Charleroi veilig zijn. Het gemeentelijk coördinatiecomité beslist dus dat de mensen van de wijk Witte Roos mogen terugkeren naar hun woningen.

De onderhoudsaannemer is opgeroepen door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de eerste maatregelen te kunnen nemen. Er liggen ook nutsleidingen aan de getroffen oever en de nutsmaatschappijen werden gecontacteerd door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de nodige controles en ook eventuele herstellingen te doen.

Geruststellend is dat het waterpeil van het kanaal terug op het normale niveau is gekomen.


update 21 (15 november 2010: 12.10 uur).
Vanaf het kruispunt Humaniteitslaan/Nieuwe Stallestraat, richting Drogenbos , wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Vanaf de Nieuwe Stallestraat kan men de Humaniteitslaan niet oprijden.
De op- en afritten van de autosnelweg E19 ter hoogte van dit kruispunt blijven gevrijwaard.
Minister-president Peeters en minister van Openbare werken Crevits kwamen samen met administrateur generaal Clinkers en stafmedewerkers van NV Zeekanaal concreet de toestand onderzoeken van de kanaalzone aan het sashuis te Lot.

update maandag 15 november 11.00 uur:
VLAAMS-BRABANT : – Het overstromen van de oever van het kanaal Brussel-Charlerloi is gisteren rond middernacht gestopt.
Het waterpeil is langzaam aan het dalen. Uit inspectie van de oever ter hoogte van de wijken ‘Witte Roos’ en ‘Over de Vaart’ blijkt dat de schanskorven op hun plaats gebleven zijn en er dus geen sprake is van een dijkbreuk, scheur of bres. Wel heeft het overstromende water erosie veroorzaakt aan de oever. de jaagpaden bovenop de dijk zijn nu weer vrij van water.
De wijk ‘Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) is uiteindelijk droog gebleven.
De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw wacht het laatste veiligheidsadvies af van de beheerder van het kanaal vooraleer de bewoners te laten terugkeren.

In de wijk ‘Over de Vaart’ (Beersel/Lot) staan nog enkele straten blank. Het water kan er voorlopig nog niet weggepompt worden. De bewoners blijven tot nader order geëvacueerd.
In beide gemeenten blijft de gemeentelijke rampenfase van kracht.
In Halle is de gemeentelijke rampenfase afgeblazen. Het water is er weggetrokken.


update maandag 15 november 06.30 uur.
– 31 geëvacueerden hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in Zuun. Honderden andere konden terecht bij vrienden en familie.
– De meer dan 600 bewoners van de 220 huizen in de Witte Roos hebben de nacht ook ergens elders doorgebracht.
De lokale politie meld dat ze nog niet terug kunnen naar hun huizen. Tot op dit ogenblik is er nog geen overstroming van de wijk!
– Burgemeester Lieve Vanlinthout meld dat alle scholen in Sint-pieters-leeuw open zullen zijn voor de leerlingen.
– Op dit moment stijgt het water in het kanaal Brussel-Charlerloi niet meer en zou het niet meer over de dijk stromen zegt de brandweer. Het water van de Zuunbeek en de Zenne blijft enorm hoog. Er is ook nog heel veel water dat uit het kanaal is weggestroomd en dat nu zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Hierdoor werden vannacht nog extra straten ontruimd.
Eén van de bedreigde plaatsen is het OCMW rusthuis.
Adjudant Mordijk van de brandweer:” We hebben de” laatste uren getracht het OCMW rusthuis te vrijwaren dwz. zo veel mogelijk het water weghouden van het gebouw. We doen dit onder meer met een zware pomp uit Brussel. Zodanig dat wij er in slagen van hier geen evacuaties te moeten doen.”
Op dit moment voert de brandweer nog steeds prioriteitsopdrachten uit. Hierdoor zal ze pas in de loop van de dag kunnen beginnen met het leegpompen van kelders.
–  Ook elders wordt met man en macht gewerkt om straten te vrijwaren. Maar de ellende is nog niet afgelopen omdat het water nog moet afvloeien.


update 20 (22.20 uur).
De Petrus Huysegomstraat wordt terug opengesteld voor het verkeer.

 

De gemeente is gestopt met het bedelen van zandzakjes daar er reeds een uur niemand nog in het gemeentelijke magazijn in de Topstraat was langs geweest. Morgenvroeg kunnen de inwoners er terug terecht voor het afhalen van zandzakjes vanaf 8.00 uur.


In het crisiscentrum maakte burgemeester Lieve Vanlinthout even tijd voor een kort interview.Hoe is deze dag voor u verlopen?
Lieve Vanlinthout: “ Deze dag is voor mij vrijdagmorgen begonnen. Tot nu ben ik niet meer gaan slapen en constant bezig geweest met de problemen met de wateroverlast.
en om 3 uur de nacht van zaterdag op zondag heb ik het rampenplan afgekondigd dwz. Dat de crisiscel is opgeroepen. De commandant van de brandweer, politie, hoofd technische dienst,…
En sinds 4 uur vannacht zijn wij uitsluitend hier in dit lokaal gebleven en hebben wij geluisterd naar welke problemen er gesignaleerd werden. Hebben wij soms verduidelijking gevraagd aan politie en brandweermensen ter plaatse. En in functie van de veiligheid hebben we dan beslissingen genomen die noodzakelijk zijn.
Ik ben tussendoor ook nog gisterenavond ook nog naar het Hazenveld in Oudenaken geweest. Waar op 10 minuten tijd meer dan 1 meter water in de straat stond. Dat nadien 14 woningen is binnengedrongen. Ik verzeker u ik was kletsnat met mijn grote. Nadien me snel omgekleed en dan ben ik terug naar het crisiscentrum gekomen en dat is tot nu op dit ogenblik.
We hebben belange nog niet gedaan want elk uur mag ik zeggen komt er een nieuw probleem bij. Het ene al erger dan het andere. En ik mag toch wel zeggen dat we vanavond toch wel een heel grote tegenslag gehoord hebben namelijk de dijkbreuk, of de breuk van de betonplaten of hoe je het ook wilt noemen aan het kanaal Brussel-Charlerloi. Maar in ieder geval een heel gevaarlijke situatie, dat het water vanuit het kanaal met een enorm veel kracht in de velden terecht komt. En we niet weten op een bepaald moment of dit naar links draait of naar de wijk De Witte Roos met 220 woningen. Of in de richting van Lot? Er zijn dus een hele hoop vraagtekens. We hebben op zeker gespeeld. We hebben de bevolking van die 220 woningen geëvacueerd en ook de keuze gelaten om naar familie te gaan of naar het opvangcentrum. Maar in ieder geval op dit moment is de Witte Roos afgezet en daar komt niemand meer in tot wij een signaal gekregen hebben en zelf waargenomen hebben dat er geen gevaar meer dreigt en het waterpeil gezakt is. Maar ik vrees dat we daar de eerste 12 misschien zelf 24 uur niet aan toe zijn.”

 

De hulpdiensten doen hun uiterste best maar tegen natuurkrachten is weinig te beginnen?
Lieve Vanlinthout: “ Het is ongelooflijk de mensen van de brandweer, politie, gemeentediensten wat die mensen al 3 dagen en 2 nachten presteren. Ze worden met veel stress-momenten geconfronteerd. Voor ons hier in het crisiscentrum is het niet altijd eenvoudig maar het is een feit dat het voor de mensen ten velde nog veel erger is!”


update 19 (21.35 uur).
De wijk Witte Roos blijft voorlopig afgesloten en de bewoners mogen niet terug naar hun woning. De wijk wordt door de politie bewaakt.

 

Er dreigt water vanuit de Laekebeek binnen te lopen in het dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in Ruisbroek. Zandzakjes worden aangevoerd.


Mensen uit de wijk Witte Roos zullen zeker de nacht ergens anders moeten doorbrengen.
De kans op overstroming is nog te groot.

 


update 17 (20.00 uur).
Door de wateroverlast en verschillende wegwerkzaamheden in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle zijn volgende wegen afgesloten:
· N231 Alsembergesesteenweg ter hoogte van de N6 Brussel-Bergen;
· Laaklinde (gemeente Beersel);
· N6 Brussel-Bergen ter hoogte van de Sint-Stevensstraat;
· Postweg/Joseph Wybranlaan te Anderlecht.Wij raden de bestuurders aan maximaal de R0 (= Brusselse Ring) te volgen.
In Sint-Pieters-Leeuw wordt een omleidingsweg voorzien langsheen de N6 Brussel-Bergen/ Lotstraat/Edouard Rooselaersstraat/Brusselbaan/N6 Brussel-Bergen.
In Vlezenbeek rijdt u best via de N282 Lenniksebaan van en naar Brussel.

 

VLAAMS-BRABANT: – wijziging opvangcentrum
De bewoners van de geevacueerde wijken van Sint-Pieters-Leeuw, die tot op dit moment werden opgevangen in Basisschool ‘t Populierke, worden overgebracht naar de Sint-Lutgardis Parochiezaal in dezelfde gemeente. Zo wordt de basisschool vrijgemaakt voor de schooldag van morgen.

We kregen verschillende vragen of morgen de bussen normaal rijden. consulteer hiervoor morgenvroeg de website van de lijn:
www.delijn.be/nieuws/Dienstverlening_De_Lijn_verstoord_door_wateroverlast.htm

update 16 (19.30 uur).
De mensen van de Meerweg, vanaf het kruispunt met de Vanden Elschenstraat richting Lot, kunnen terug naar huis.
update 15 (19.10 uur).
De mensen uit de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat mogen terugkeren naar hun woning.

Verscheidene mensen plaatsten filmpjes over de ramp op youtube.
update 14 (18.05 uur).De bewoners van de Boomkwekerijstraat en de Pieter Cornelisstraat mogen terug naar hun woningen omdat het gat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat volledig is gedicht door de aannemer.- wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) blijven nog afgesloten!

 


update 17.20 uur VLAAMS-BRABANT: – Momenteel is er sprake van een waterpeil dat zo hoog is dat de oevers van het Kanaal Brussel-Charlerloi overlopen.
Waardoor de wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) wateroverlast riskeren. Daar worden de bewoners vlot geëvacueerd op bevel van de betrokken burgemeesters.De enige oplossing is het waterpeil van het kanaal laten dalen. Tot hoog water om 19 uur kan dat op natuurlijke weg via de Schelde en Rupel. Daarna zullen een reeks zware pompen van de civiele bescherming worden ingeschakeld om het water van het kanaal over te pompen naar de Rupel ter hoogte van Klein Willebroek.

 


update 13 (17.20 uur).In de Pierre Walkiersstraat staat het water 30 à 40 cm hoog. De mensen worden er geëvacueerd naar het gemeentelijke opvangcentrum in ’t Populiertje. Wie er niet op eigen kracht geraakt, wordt door het gemeentebusje opgehaald aan de BMW-garage Vandeperre.

 


update 12 (16.30 uur) De mensen van de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat kunnen nog niet naar huis. In de Vanden Elschenstraat is de situatie nog niet veranderd en staat het water nog steeds tot kniehoogte.
Miljoenen liters water stromen er per minuut vanuit het kanaal Brussel-Charleroi over de rand van het kanaal en de betonnen platen van het jaagpad worden meegesleurd. De wijk Witte Roos blijft dus bedreigd.De bewoners van de Rampelbergstraat en de Grensstraat willen vrijwillig worden geëvacueerd uit voorzorg en begeven zich naar het gemeentelijke opvangcentrum.

 


update 16.25 uur

 

Aan het kanaal ter hoogte van de wijk Witte Roos te Sint-Pieters-Leeuw was de milieuvriendelijke dijk over een afstand van wel 200 meter overstroomd zonder dat men kan zien of er schade aan de dijk is.


De wijk Witte Roos wordt volledig ontruimd en het water loopt weg richting Hellestraat naar de wijk “Over de Vaart” te Beersel.
Momenteel is de overstroming over de totale lengte van de dijk tussen de wijk Witte Roos Sint-Pieters-Leeuw en de Laaklinde te Lot.


massale evacuatie van de wijk Witte Roos: update 11 (14.45 uur)De dijk van het kanaal Brussel-Charleroi is ter hoogte van de firma Interbeton doorgebroken over een lengte van 200 meter met een verzakking van ongeveer 3 meter. 230 huizen worden er ontruimd via een massale evacuatie van de mensen in de wijk Witte Roos. Zij verzamelen aan de Bergensesteenweg ter hoogte van het Hof Sint-Elooi (kruispunt Bergensesteenweg met Europalaan) en worden van daaruit geëvacueerd naar het opvangcentrum in de gemeentelijke basisschool van ’t Populiertje.update 10 (14.10 uur): De situatie in de Meerweg en de Vaartstraat blijft hetzelfde als een paar uur geleden.
Bij het wachtbekken in de Hoogstraat is het waterpeil gezakt.
De René Renessestraat staat nog steeds blank, net als nu ook de Jan-Baptist Bosmansstraat en de Hellestraat in Beersel.

 


De weilanden rondom in de wijk Witte Roos staan volledig onder water.
De politie, de brandweer en de dienstverlenende militairen gaan ter plaatse.

De Klein-Bijgaardenstraat is zonder elektriciteit gevallen wat nefast is voor het bedienen van de pompen. De mensen van Eandis komen ter plaatse om het probleem op te lossen.
De NV Zeekanaal heeft een aannemer laten komen om het gat ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi waar er gevaar is voor een mogelijke dijkbreuk, te dichten. De werken vorderen goed.


Update 14 uur:
– NV Zeekanaal heeft experten ingeschakeld om de bressen en barsten in de dijken van het kanaal zijde Sint-Pieters-Leeuw en Beersel te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels gestart.– Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom verwacht dat de actuele overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft ze zondag gezegd tijdens een bezoek aan het rampengebied in Vlaams-Brabant. Turtelboom heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen.

 

– UNIZO opent www.unizo.be/wateroverlast en servicelijn voor ondernemers met waterschade. Dit servicecenter is te bereiken op 078 35 39 39 of per e-mail op service@unizo.be
– Eerste Minister Yves Leterme bracht een bezoek aan de getroffen zone teLot en had een ontmoeting met de burgemeester en de leden van het crisiscomité.


Update 13.30 uur: – In de provincie Vlaams-Brabant helpen 45 militairen met het wegpompen van wateren het vullen van zandzakken in de ondergelopen straten van Herne, Affligem en Lennik.
Drie rubberboten staan ook klaar om de omwonenden van het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw te evacueren.

 

reportage VRT-nieuws:
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13159/2.13160/1.904941

update 9 (13.15 uur)

Het waterpeil in de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat is gedaald. De bewoners kunnen eventueel terug naar hun woning om bepaalde zaken op te halen. Maar er wordt hen uitdrukkelijk geadviseerd er niet permanent te blijven daar de toestand voor de eerstvolgende uren nog niet kan worden ingeschat.
De bewoners van de Meerweg en de Vanden Elschenstraat gaan best via het Sasplein. De bewoners die verder richting Lot wonen, rijden het beste via de Rampelbergstraat of de J. Dambrestraat.


update 13 uurVLAAMS-BRABANT: – Om 12.30 uur is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant opnieuw bijeen gekomen om de evolutie van de wateroverlast in Vlaams-Brabant te analyseren en de passende verdeling van de hulpmiddelen te doen. De provinciale fase wordt in elk geval aangehouden tot morgenochtend 9 uur.
De problemen zijn nog steeds acuut in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel lang het kanaal. Het water staat bijzonder hoog en raakt de bovenkant van de sluisdeuren. Ook langs het kanaal is er onderspoeling van het jaagpad. Een aannemer komt ter plaatse. In Halle is het stadscentrum afgesloten voor het verkeer. Door de hoge waterstand in het kanaal en de Zenne blijven ook de aansluitende beken onder druk staan.

 

Brug over kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek afgesloten.


Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.


update 8 (12.30 uur) -bijkomende straten afgesloten
In Ruisbroek worden verschillende straten afgesloten voor alle verkeer richting het centrum van Ruisbroek:
· vanaf het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg met de Acacialaan;
· vanaf het kruispunt van de Edward De Baerdemaekerstraat met de Beukenlaan;
· vanaf de Groot-Bijgaardenstraat met de Golden Hopestraat
· in de Stationsstraat ter hoogte van de rotonde richting tunnel.

 


update 12 uur:
– Zopas is in Sint Pieters Leeuw ook het leger ingezet om mensen te evacueren.– Ook in Oudenaken is de toestand kritiek.
– Op de Brusselse Ring is de afrit Anderlecht industrie afgesloten.

 

– Bekijk ons artikel van  zaterdag 11 uur met nuttige tips bij overstromingsgevaar – KLIK HIER


update 7 (11.10 uur): nieuwe evacuaties en omleiding van het verkeer op de Bergensesteenweg
De mensen van de Pieter Cornelisstraat worden nu vanaf 10.34 uur preventief geëvacueerd evenals de inwoners van de Boomkwekerijstraat van nummer 51 tot en met 71. Deze mensen worden ook opgevangen in de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje in de Jan Vanderstraetenstraat. Liefst verplaatsen zij zich met hun eigen wagen. Indien dit niet mogelijk is, haalt het gemeentebusje hen op bij de verzamelplaats op het kruispunt van de Cornelisstraat en de Boomkwekerijstraat om hen naar het opvangcentrum te brengen.Het verkeer dat uit Brussel komt via de Bergensesteenweg wordt omgeleid via de Brusselbaan tot het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en kan zo verder. In omgekeerde richting, komende van Halle via de Bergensesteenweg kunnen de mensen doorrijden tot het kruispunt met de Georges Wittouckstraat. Van daaruit volgen ook zij de omleiding.

 


VLAAMS-BRABANT – update 11.00uur: Minister Annemie Turtelboom, gouverneur Lodewijk De Witte en de burgemeesters brengen een plaatsbezoek aan het zwaar getroffen Londerzeel en Sint-Pieters-Leeuw.

 


update 6 (10.35 uur): burgemeester vraagt ramptoeristen thuis te blijven:Burgemeester Lieve Vanlinthout dringt er op aan dat onbevoegden zich niet zouden ophouden in de omgeving van de getroffen gebieden. Dit om ramptoerisme tegen te gaan en de wegen en voetpaden vrij te houden voor de hulpverleners.

 


update 10.07 uur – VLAAMS-BRABANT: – Zonet is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant bijeen gekomen.Accent lag vooral op het zuid-westen en het noord-westen van Vlaams-Brabant, waar de toestand kritiek is.
De grootste problemen doen zich voor in de gemeenten langs het Zeekanaal, waarvan het debiet momenteel wel gestabiliseerd is maar boven het alarmpeil blijft. Op dit moment is het hoog water aan de sluis van Windham waardoor het water niet verder kan afgevoerd worden. Bij verdere regenval, ook in Henegouwen, kan daardoor het peil in kanaal weer stijgen.
Dit heeft vooral gevolgen voor Halle, waar de belendende  straten ondergelopen zijn. Via de aflopende straten wordt ook het centrum bedreigd. In Sint-Pieters-Leeuw is de wijk Negenmanneke getroffen. Ook naar Beersel werd versterking gestuurd. Defensie en civiele bescherming hebben extra mankracht en materiaal ter plaatse.

 


Gemeente -en hulpdiensten strijden onafgebroken tegen water.

 


Sinds deze nacht zijn deze mensen in de weer tegen het water.
jammergenoeg is het een ongelijke strijd tegen de kracht van de natuur. Alle diensten doen dan ook hun best om zoveel mogelijk woningen te vrijwaren van water.


Noodnummer voor de bevolking in werking gesteld:

 

De bevolking van Sint-Pieters-Leeuw kan met al haar vragen terecht op het gemeentelijke noodnummer 02 371 63 18 dat vanaf nu permanent wordt bemand.

Indien je een melding van schade wil doen, kan dit op drie manieren:

  • via e-mail info@sint-pieters-leeuw.be
  • via een meldingsformulier op de startpagina van de gemeentelijke  website www.sint-pieters-leeuw.be, bovenaan bij melding
  • per brief gericht aan het gemeentebestuur, dienst Openbare Werken, t.a.v. Johnny Marchal, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.Achteraf word je door de dienst Openbare Werken zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

update 4 (9.15 uur).

 

De Sportlaan wordt afgesloten voor het verkeer omdat ook daar de Zuunbeek dreigt buiten haar oevers te treden. Het gemeentelijk Wildersportcomplex en het zwembad die daar gelegen zijn, worden volledig gesloten voor het publiek. Er sijpelt al water in de kelder van het zwembad. Zandzakjes worden aangevoerd om erger te voorkomen.


update 3 – 8.45 uur:

 

Verschillende mensen hebben vannacht naar Eandis gebeld om een gasgeur te melden in het Hazeveld. Eandis stuurde iemand ter plaatse om het probleem op te lossen. Na het uitvoeren van
bijkomende metingen bleek alles in orde te zijn.

In de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje worden rond 8.00 uur al 38 inwoners opgevangen. Deze middag worden daar een vijftigtal veldbedden met dekens opgesteld voor degenen die wat willen slapen.

Rond 8.30 uur wordt nu ook de Zuundallaan in beide richtingen afgesloten. Vannacht gebeurde dit al in de Bellestraat.


update 2 7.42 uur:

 

Op het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Sint-Stevensstraat staat het water 40 cm hoog. De Bergensesteenweg wordt voor het verkeer afgesloten tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Brusselbaan. De Sint-Stevenstraat wordt van de kerk tot de  Bergensesteenweg afgesloten.
De Lijn is verwittigd. Deze zorgt er voor dat de bussen kunnen blijven rijden via een aangepaste route.

Omstreeks 6.30 uur begint nu ook het water van de vijvers van Coloma in de Edouard Rooselaersstraat onrustwekkend hoog te staan.

Om 7.27 uur kregen we de melding dat het wachtbekken in de Hoogstraat begint over te lopen. Hier valt te vrezen dat ook daar het water meerdere woningen zal binnenlopen.


update 1 – 7.02 uur. :

 

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen de zandzakjes al afhalen vanaf 7.15 uur in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat 11.

De straat  aan het  Sas van Ruisbroek wordt afgesloten voor alle verkeer.


Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat het kanaal Brussel-Charleroi buiten haar oevers is getreden ter hoogte van de Molens van Ruisbroek. Een honderdtal bewoners uit een vijftigtal appartementen aldaar worden geëvacueerd naar de basisschool ’t Populiertje. Zij kunnen daar heen met de eigen wagen. De anderen worden vervoerd met wagens van de politie en het Rode Kruis en het gemeentebusje.
In ’t Populiertje zorgen medewerkers van het Rode Kruis voor de opvang en het OCMW voor koffie en ontbijtkoeken.

Ter hoogte van de brug over de vaart in Ruisbroek loopt het water van het kanaal Brussel-Charleroi op de treinsporen en ook richting Boomkwekerijstraat. De NMBS werd verwittigd.

Om 5.30 uur, nu zondagmorgen, is men ook begonnen met de evacuatie van de mensen van de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat.

Sinds 18.20 uur zaterdagavond is de Molenbeek buiten haar oevers getreden in de wijk Hazeveld in Oudenaken. Het water staat 1,10 meter hoog en loopt de huizen binnen. De brandweer van de stad Halle kwam ter plaatse maar stelde vast dat het wegpompen van het water geen effect had.
Kort daarop diende de brandweer terug te keren om een meting te verrichten van een gesignaleerde gaslek in het Hazeveld ter hoogte van huisnummer 2 dwars over de straat naar nummer 13. De gasmaatschappij Eandis komt ter plaatse om het probleem op te lossen.

Door het overstromen van de Molenbeek en de Zuunbeek is de Brabantsebaan  afgezet voor het verkeer tussen het Hazeveld en het rondpunt aan De Blauw.

Zowel het peil van het  wachtbekken van Volsem als dat in Zuun wordt opgevolgd omdat ze het kritische punt benaderen.

Tussen Meerweg 62 en het kruispunt Vaartstraat/J. Dambrestraat staat er water op de rijweg en kan het verkeer niet door.

Nochtans is de burgemeester er zeker van dat er veel ellende werd voorkomen omdat de mensen van de gemeentelijke technische diensten en de politie sinds vrijdagmorgen bezig zijn met regelmatige controles van de kritische punten rond het Kanaal, de beken, de duikers, …
De burgemeester heeft vrijdagmorgen ook al opdracht gegeven om de nodige zandzakken klaar te maken bij de civiele bescherming van Liedekerke. Sinds zaterdagmorgen konden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw bij de politie in de Generaal Lemanstraat de zandzakjes ophalen.
Van vrijdag tot zaterdag kon dit ook bij de brandweer van Halle. Dit werd via de politie gecommuniceerd.
Intussen heeft de technische dienst een bijkomende lading van een vijfhonderd zandzakken bij de civiele bescherming in Liedekerke opgehaald. Deze kunnen door de inwoners worden afgehaald in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat vanaf 9.00 uur nu zondagmorgen

Share


zie ook onze eerdere artikels:

 

13/11/2010 23.17 uur – Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur
13/11/2010 12.19 uur – noodweer: eerste straten blank
13/11/2010 11.00 uur – hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil
11/11/2010 – VMM waarschuwt voor kritieke overstromingen

Buurtdrink Zuun en Negenmanneke

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de sociale cohesie te verhogen en het verenigingsleven in de gemeente wat impulsen te geven, is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw vorig jaar begonnen met een jaarlijkse buurtdrink te organiseren in een wijk of deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Dit jaar waren Zuun en Negenmanneke aan de beurt.

Deze tweede editie voor de inwoners van Zuun en Negenmanneke ging door aan het Wildersportcomplex.
Het gemeentebestuur zorgde voor een drankje, een hapje en de muzikale omlijsting. Vele buurtbewoners gingen op de uitnodiging in en maakten er  samen met de vertegenwoordigers van een aantal lokale verenigingen een geslaagd feest van.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Mensen wonen namelijk vaak al jaren in dezelfde buurt maar zien of kennen elkaar soms nauwelijks. Het gemeentebestuur hoopt dat deze buurtdrink een aanzet moge zijn tot het ontwikkelen van wijkgerichte initiatieven. Het is onze bedoeling ieders horizon uit te breiden tot verder dan de eigen straat en daarom is het belangrijk dat we vandaag met iedereen proberen kennis te maken, naar elkaar luisteren, wat bijpraten en ondertussen kunnen genieten van een hapje en een drankje. ”

Share

Snelheidscontroles van 12 november 2009

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond hield de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole .

– Tussen 17u00 en 18u45 werd een snelheidscontrole uitgevoerd op de Postweg t.h.v. kinderdagverblijf Samson (max. 60 km/u) Er werden 1370 voertuigen gecontroleerd. 60 voertuigen reden sneller dan toegelaten. De hoogste snelheid bedroeg 88 km/u.

– Tussen 19u00 en 20u00 werd een snelheidscontrole uitgevoerd op de Brusselbaan in de wijk Negenmanneke (max. 50 km/u) Er werden 199 voertuigen gecontroleerd. 31 voertuigen reden sneller dan toegelaten. De hoogste snelheid bedroeg 83 km/u.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

voetbaluitslagen weekend 11 oktober 2009


De voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
KV Zuun – Maccabi Brussel 0-0
KV Zuun A staat op de 13de  plaats.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
Kester- SK Leeuw 2 – 3
Sk Leeuw staat op de 13de plaats.

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2009-2010
Negenmanneke – Zuun B 1 – 1
Vlezenbeek – Eizeringen B 1 – 2
Brucom – Ruisbroek 4 – 0
SK Leeuw B – Rebecq B 1 – 3
Brucom staat 2de in de rangschikking, Vlezenbeek 10de, Zuun B 11de, SK Leeuw B 12de, Ruisbroek 14de, en Negenmanneke 16de.

200 mensen geven in Negenmanneke startschot van Buren Festival

NEGENMANNEKE: – Vrijdagavond was de eerste dag van het ‘Buren Festival’. In de Sint-stevensschool in Negenmanneke was er een praatcafé.
Al snel zat de zaal helemaal vol en moesten de organisatoren extra stoelen brengen om iedereen een plaatsje te geven.

2009-10-09-burenfestival-1

2009-10-09-burenfestival-ACW_wim-zeeuwe
Wim Zeeuwe

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “ Vanuit ACW Groot Leeuw was het reeds lang een droom om eens rond het thema ‘ buren en vooroordelen’ te kunnen werken. Geen grootschalig evenement, maar iets met een hele lage drempel, een activiteit waar iedereen zich zou kunnen thuis voelen. Begin dit jaar kreeg ACW een unieke kans om een project rond “samen leven’ in te dienen bij de ronde tafels van interculturaliteit. En ons project werd weerhouden.”

Het BurenFestival gaat door in de drie wijken van Sint-Pieters-Leeuw met het hoogste aantal inwoners die niet oorspronkelijk uit België komen. ACW wil u laten kennis maken met de cultuur van onze buren, wie hij of zij ook is en waar hij of zij vandaan komt. Men laat ons weten hoe zij leven, hoe zij zich hier aanpassen, een stukje van hun cultuur meepikken met daarbij een hapje en drankje, zoals zij dat thuis eten en drinken.

Cafébaas van dienst tijdens het praatcafé van het Buren Festival was Kris baert vroeger presentator bij Radio 2 en nu leraar Nederlands voor anderstaligen. Kris laveerde van tafel naar tafel om een gesprekje te hebben met mensen van Schotland, Griekenland, Marokko, Spanje,…
Maar allemaal inwoners van Negenmanneke. Hij vroeg hen hoe ze hier terecht kwamen, wat er typisch is aan hun land. Af en toe met een woord Engels en Frans er tussen om iets te verduidelijken. En natuurlijk waagde Kris zich aan de Griekse tafel aan een Sirtaki zodat de zaal meteen in volle sfeer zat. Ook waren er gesprekjes met lokale verenigingen hoe zij anderstaligen verwelkomen en welke hun aanpak is. Tussen de gesprekjes door zorgde Defile Aldante voor een muzikale noot en kon men hapjes uit de verschillende landen proeven.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “Zaterdag in Ruisbroek zijn de activiteiten meer toegespitst op de jeugd. Met oa. Speelgoed uit verschillende landen . Er is een buffet uit de wereld en ’s avonds is er ieder uur muziek uit een ander land. Zondag is er dan in Zuun de afsluiter. Er is een kleine wandeling voorzien waarbij men langs gaat bij zes gezinnen van een verschillende nationaliteit of cultuur .”

Bekijk ook het verslag van het BurenFestival
Dag 1: praatcafé in Negenmanneke – KLIK HIER
Dag 2: Jeugdactiviteiten in Ruisbroek – KLIK HIER
Dag 3: Gastgezinnen in Zuun – KLIK HIER

Share

Agenda: Buren Festival

2009-10-11-Buren-FestivalSINT-PIETERS-LEEUW: Dit weekend heeft in 3 deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw het ‘Buren Festival plaats. Burenfestival is een initiatief van ACW groot Leeuw, verschillende basisscholen, interculturtele verenigingen, buurtbewoners en het gemeentebestuur en de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw.

Vrijdag 9 oktober 2009: Praatcafé in Negenmanneke

Welkom op het buurt-praatcafé waarop de mensen in Sint-Pieters- Leeuw elkaar beter leren kennen, gaande van een Anderlecht speler, Afrikaanse verpleegkundigen tot Griekse en Oekraïense inwoners! Je komt er meer te weten over de plaatselijke gemeenschappen, de wijk, de Chiro, het oudercomité, tot de voetbalvereniging toe. Dit alles wordt aan elkaar gepraat door ex-Radio2 reporter Kris BAERT, nu leraar Nederlands in het ‘Centrum BasisEducatie’ te Buizingen. De avond wordt opgevrolijkt door oa. een Schotse doedelzakspeler en andere muzikale tussendoortjes. We starten de avond om 20u maar je wordt al verwelkomd met een sfeervol drankje vanaf 19.30u.

Plaats van het gebeuren:
Sint Stevensschool, G. Gibonstraat 1A te Negenmanneke (Sint-Pieters-Leeuw).

Zaterdag 10 oktober 2009: Bal International in Ruisbroek

Vanaf 15u is iedereen welkom om GRATIS deel te nemen aan een hele resem (speelse) activiteiten, overgoten met een multicultureel sausje…
Springkasteel, volksspelen, Action Painting, circuskoffer, XL games, dansinitiatie (verschillende stijlen), multiculti koken, djembé, knutselen en nog veel meer!

Rond 18u kan iedereen aanschuiven aan ons multicultureel buffet en proeven van heerlijke gerechten uit de hele wereld! Deelname is volledig gratis en je hoeft niet op voorhand in te schrijven!

Tot 22u draaien we prachtige muziek uit alle hoeken van de wereld, ieder- een kan rustig nagenieten bij een heerlijk drankje of hapje…
Iedereen van harte welkom!

Place to be: Gemeenteschool DE WEGWIJZER Schoolstraat 14, te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).

Zondag 11 oktober 2009 Smakelijke wandeling in Zuun

Wandelend proeven of proevend wandelen?

Een rustige, multiculturele wandeling in Zuun. We wandelen langs het huis van gezinnen met een andere herkomst. Deze gezinnen bieden u een versnapering aan uit hun streek van herkomst en staan open voor een babbel.

Waar: vertrek vanaf de speelplaats van de Parochiale school Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Je kan de wandeling op eigen ritme doen. Vertrekken tussen 13u30 en 15u00. Deelname is gratis.

Share

Agenda: PRO ARTE Negenmanneke – Kunstexpo 21

NEGENMANNEKE: Kunstkring Pro-Arte Negenmanneke houdt een Kunstexpo op 3 en 4 oktober 2009.
Zien naar “EENENTWINTIG” in Negenmanneke.

2009-09-29_Groepsfoto_21-5-09_PRO-ARTE
In het Parochiecentrum, Gaston Deruyverstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw stellen de kunstenaars van PRO-ARTE hun nieuwste werken ten toon.

Henri BRASSEUR, William CLERINX, Pascale DEFRAINE, Jan DE SAEGER, Régine DE SCHUTTER, Rikie HEKKERS, Robert HENSSENS, Frans LAVA, Josiane WALRAEVENS, Berthe WAUTERS

willen met schilderijen, beeldhouwwerken, glaswerk, gedichten en wenskaarten de harten van de bezoekers verwarmen.

Eregasten Paul GERIN en Germaine LECOSSOIS.

2009-10-04-kunstexpo-21De vernissage heeft plaats vrijdag 2 oktober 2009 te 19,30 uur. De tentoonstelling wordt ingeleid door Mevrouw Marleen BOSMANS, Schepen van Cultuur.

De tentoonstelling is eveneens toegankelijk op zaterdag 3 en zondag 4 oktober, doorlopend van 10 tot 20 uur.

Voor de fijnproevers zal het cafeetje open zijn op zaterdag en zondag. Buiten een drankje kan je er ook genieten van een lekker stukje taart.

Iedereen is welkom. Vrije toegang

(ruime parking naast de zaal, te bereiken via de L.A.Schockaertstraat, 29)

Bron tekst en foto: William Clerinx – PRO ARTE Negenmanneke

Share

75 jaar Sint-Stevensschool in Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Tijdens de Open Monumentendag hield ook de Sint-Stevensschool in Negenmanneke een opendeur onder het thema ‘zorg’. Maar er was ook reden voor feest want de school bestaat 75 jaar.

In 1934 startte pastoor Vendelmans met het organiseren van klasjes. Hij wou zorg dragen voor de geestelijke ontwikkeling van de jeugd aan het Negenmanneke.
Vandaag 75 jaar later konden de bezoekers de school Sint-Stevens bezoeken en in een klasjes rondlopen vanuit circa 1945. Alle attributen uit die tijd waren door het schoolteam verzameld en vele grootouders gaven dan ook uitvoerig commentaar aan hun kleinkinderen hoe het vroeger was.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vanuit de vrije basisschool Sint-Stevens vertrok er ook een fotozoektocht met opdrachten voor groot en klein. En al gauw zag je vele speurende groepjes door Negenmanneke trekken.

surf ook naar www.st-steven.be


75 jaar Sint-Stevensschool
een gesprek met Directeur Guido Geldhof

Directeur Guido Geldhof : “ Het thema van de monumentendag is zorg en we denken dat een schoolgebouw veel zorg biedt. Aan verschillende kinderen en in het bijzonder hier bij ons in Negenmanneke, multicultureel. Misschien hebben we nog meer zorgen dan andere scholen.
Nu dat de school 75 jaar bestaat leek het ons een uitgelezen kans om ons met deze monumentendag te frofileren met een tentoonstelling, met de klassen die we open stellen, het klasje dat we hebben ingericht zoals het er 50 jaar geleden uitzag. Er zijn oude volksspelen,… “

We vroegen aan Directeur Guido Geldhof ook wat voor hem de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst zijn.

Directeur Guido Geldhof : “Dat de verschillende culturen kunnen samenleven. Dat de ouders met elkaar kunnen opschieten. En dat die ouders veelal anderstalige ouders makkelijk binnen geraken in de school. Daarom streven wij laag drempeligheid na. Wij hebben bijvoorbeeld op regelmatige tijdstippen een koffie –en thee kransje voor anderstalige ouders waar we dan rond een thema werken. Specifiek omdat die mensen anders toch niet tot bij mij komen. En dankzij die kleine dingen sluiten ze gemakkelijker aan bij bijvoorbeeld de Nederlandse lessen die we elke dinsdagmorgen geven. Deze lessen zijn trouwens ontstaan door dat koffie –en thee kransje! En als we dan rond een bepaald thema werken zoals CLB, wat doet CLB, wat heeft dat te betekenen dan nodigen we ook iemand van CLB uit om daarover te praten. Op zo’n koffie –en thee kransje wordt er op onze Nederlandstalige school verschillende talen gesproken. Omdat iedereen, iedereen helpt om te vertalen.

Nog een uitdaging, allee een uitdaging is misschien een groot woord.
We hebben hier een turnzaal die al 50 jaar oud is en we hopen om binnen 5 jaar een nieuwe polyvalente zaal te kunnen bouwen en die komt dan ook ten goede en aan onze kinderen en aan de gemeenschap van Negenmanneke en Sint-Pieters-Leeuw”.

Share

Overval Delhaize Negenmanneke

politieNEGENMANNEKE: – Woensdagavond omstreeks 18 u werd een diefstal gewapenderhand gepleegd in de Delhaize gevestigd in de Pastoor Vendelmansstraat in Negenmanneke (Sint-Pieters-Leeuw).
Twee gemaskerde en gewapende daders vielen de winkel binnen en eisten onder bedreiging van een handvuurwapen de inhoud van de kassa. De kassa werd door één van de daders losgerukt omdat de kassierster deze niet direct open kreeg.
De twee daders stapten vervolgens in een grijze Peugeot Cabriolet dewelke voor de winkel geparkeerd stond en alwaar een kompaan, eveneens gemaskerd, hen als chauffeur van het vluchtend voertuig opwachtte. Het voertuig nam de vlucht in de richting van het Weerstandsplein om vervolgens hun weg verder te zetten via de Bergensesteenweg. Er werd niemand gekwetst.
Enkele personeelsleden en een drietal aanwezige klanten waren sterk onder de indruk van de feiten en kregen slachtofferhulp aangeboden.

Nieuwe uitgave LEWE: De Sint-Stevensschool te Negenmanneke

SINT-PIETERS-LEEUW: – de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) heeft een nieuwe uitgave klaar: ‘De Sint-Stevensschool te Negenmanneke – 75 jaar onderwijs’. Stan Bulté, Georges Desmeth en Eugeen Van Poucke hebben een jaar gewerkt aan deze uitgave.

Met dit boekje wordt een mooi stukje geschiedenis van Negenmanneke weergegeven. Vele mensen zullen nog de zusters Angelique, Rogiers en Ancelma herkennen op de foto’s en natuurlijk de klasgenootjes van vroeder en nu.

2009-07-11-gilbert-picke-3_LEWESecretaris Gilbert Pické van LEWE: “ Het boekje is zeer gedetailleerd en rijkelijk van kleuren foto’s voorzien. Wie wil kan zich nog steeds lid maken van Lewe. Dan ontvang je per jaar 4 nummers van het heemblad. Lid wordt je door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.”
De werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw
Voorzitter: Jan De Backer.
Secretaris: Gilbert Pické.
Leden: Karel Breda, Joris De Beul, Georges Desmeth, André Paternoster, Johan Persoons, Eugène Van Poucke.

Nieuwe feestverlichting voor eindejaar.

Enkele maanden geleden besliste het college van Sint-Pieters-Leeuw om de gemeente tijdens de maand december wat feestelijker te maken door middel van feestverlichting.
De firma NN Light is vandaag begonnen met het plaatsen van de kerstverlichting.

2008-12-04-kathleen-d-herde__sint-pieters-leeuwKathleen D’Herde Schepen van Lokale economie, KMO en Middenstand:
“Bedoeling van het initiatief is om de kerstsfeer bij het binnenrijden van alle dorpskernen (Rink, Zuun, Negenmanneke, Ruisbroek, Vlezenbeek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem) duidelijk te maken.
Er werd bewust gekozen om accenten te leggen en zeker niet te overdrijven. Het is de bedoeling dat de bewoners en handelaars van de gemeente voor bijkomende accenten zorgen aan de eigen woning of handelszaak om zo tot een sfeervol geheel te komen.”

.
In totaal gaat het om de verlichting van 6 kerstbomen, 2 lindebomen, 6 overspanningen over straat en 6 paalmotieven. Speciaal effect wordt gecreëerd door de motieven die aan de structuur van de lindebomen rond het Kapelleke, aan het gemeentehuis worden gemonteerd.

De huurformule die voor de komende drie jaar zal worden toegepast laat toe dat er volgend jaar wijzigingen kunnen worden aangebracht door versieringen te verplaatsen van de ene dorpskern naar de andere.

De feestverlichting zal aangestoken worden op maandag 8 december 2008 en zal een maand blijven hangen.

Negenmanneke = proper manneke

Vorig jaar werd er voor ’t eerst actie gevoerd voor een leefbare leefomgeving in de wijk Negenmanneke, meer bepaald om een oplossing te vinden voor de verkeersproblemen

en de overlast van zwaar vrachtverkeer (Oudstrijdersstraat, Albert Debroyerstraat, Petrus Walckiersstraat, Felix Wittouckstraat, Bergensesteenweg) en anderzijds het behoud van werkgelegenheid. Een moeilijk evenwicht !

Door de enthousiaste inzet van buurtbewoners, het plaatselijk ACV en ACW Groot-Leeuw

zijn die problemen grotendeels opgelost, mede door de constructieve samenwerking met
het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.

 

Nu het sluikverkeer stilaan vermindert volgt een nieuwe stap : een ‘lenteschoonmaak’ in de
wijk onder het motto ‘Negenmanneke = proper manneke’ en dit op ZATERDAG 17 MEI 2008.

 

Wijkbewoners en vrijwilligers van ACV en ACW verzamelen om 13.30 uur in café ‘Den Meulenbempt’, Bergensesteenweg 3, waar het werk verdeeld wordt. Met prikkers, borstels

en vuilniszakken gaan ze gezamenlijk aan de slag !

Rond 15.30 uur is er, ter afronding, een ontmoetingsmoment in café ‘Den Meulenbempt.

 

DOE MEE !!!

 

 

 

Marguerite Deblaere en Georges Martin, wijkbewoners

Yvan Joly, ACV

Wim Zeeuwe, ACW