Geluidswerende maatregelen bij Interbeton en Amacro

SINT-PIETERS-LEEUW: – Buurtbewoners uit de wijk De Witte Roos en de firma’s Interbeton en Amacro zaten donderdagavond in de collegezaal van het gemeentehuis samen om te praten over de geluidshinder die deze bedrijven voor de buurt vooral ’s nachts veroorzaken.
2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom__04

Interbeton verhoogt berm
Interbeton veroorzaakt voor de buurtbewoners ’s nachts lawaaihinder. Uit een opgelegde geluidsstudie in 2013 bleek dat de firma de normen oversteeg.
Uit de studie bleek dat vooral de betonmixers die zich op het terrein verplaatsen voor de meeste last zorgen.
Er werd een saneringsvoorstel gedaan om de huidige berm te verhogen richting wijk De Witte Roos.

Stefan Carpentier van interbeton: ‘Eigenlijk gaat het om het ophogen van een bestaande berm. In de bestaande berm is bovendien een opening waardoor het geluid zijn weg zoekt. Dat gat maken we ook dicht; de werken zijn net gestart en zullen een drietal weken duren.
We hebben simulaties laten uitvoeren en hieruit blijkt dat we op bepaalde momenten toch nog 0,70 decibel boven de geluidsnorm zullen zitten. Na de werken zal een nieuwe meting gehouden worden.’

De aanwezige milieu-inspecteur van Vlaams-Brabant antwoordde hierop dat 0.7 decibel moeilijk te meten is, maar dat een duidelijke overschrijding niet toegelaten zal worden.

De buren hopen dat deze verhoogde berm een verbetering zal zijn. Al vestigden ze er meteen de aandacht op dat de wijk vooral bestaat uit bel-etages. Dit betekent dat hun slaapkamer op minstens zes meter boven de grond ligt en dus mogelijks boven de in opbouw zijnde geluidswal.

Evi Deconinck, Interbeton: ‘ Er zal steeds veel activiteit in de vroege ochtend zijn daar de vraag op werven naar beton dan het hoogst is. Veel meer dan overdag of tegen de avond. Verder hebben we ’s nachts 2 vrachtwagens rijden die naar onze verschillende klanten mortel vervoeren’.

De buurtbewoners vroegen ook naar wie er moet gebeld worden met klachten over nachtlawaai nu de politie van Sint-Pieters-Leeuw geen telefoonpermanentie meer heeft tijdens de nacht.
Aanwezig Commissaris Christian Steens:’ Bij klachten kan men tijdens de nacht steeds het nummer 101 bellen die dan onze diensten op de hoogte zullen stellen.’

Een aantal buren zei op de bijeenkomst ook hinder te ondervinden van het reinigen van de vrachtwagens daar er vaak beton van de vrachtwagens wordt geklopt. Interbeton zal onderzoeken of de hinder niet kan beperkt worden.

Amacro investeert in extra geluidswerende maatregelen
Amacro heeft sinds midden 2013 een geluidsstudie uitgevoerd. Hier bleken vooral de voedingsbunker en de mengtoren voor lawaaihinder te zorgen.

Amacro nam hiervoor Milieuadviesbureaus MAVA onder de arm en in februari hebben ze een eerste geluidswerende maatregel uitgeprobeerd.

Roel Vleeracker, MAVA: ‘ De trilplaten van de silo’s bleken voor de ergste geluidsoverlast te bezorgen bij metingen. Deze trilmotoren stonden ingesteld op 100% en werden verlaagd naar 30% van hun kracht. Een controlemeting die we uitvoerden toonde aan dat er een verbetering was maar dat we het streefdoel nog niet bereikt hadden. Een maatregel die we nu gaan uitproberen is het vervangen van de trilplaten in een zwaarder model. Ook dit zou minder lawaai moeten veroorzaken. We hopen dat we dan onder de geluidsnorm komen. Als de nieuwe platen geïnstalleerd zijn zullen we terug gaan meten. Als dat niet volstaat zal er moeten gedacht worden aan omkasting, maar dit is een zeer dure zaak’.
.
Toekomst?
Vele buurtbewoners hopen na jaren van klachten dat de beide firma’s zich eindelijk aan de wettelijke nachtelijke geluidsnormen zullen houden.

Eén buurtbewoonster vertelde dat ze regelmatig slaappillen dient te nemen opdat ze niet wakker zou liggen van het lawaai en verliet op het einde huilend de vergadering.


2013-12-29-kanaal-charlerloi-met-fietspad_03In de marge van de vergadering werd nog vernomen dat de firma Amacro samen met Waterwegen en Zeekanaal NV al aan het voorruit kijken is voor als het jaagpad naast het kanaal omgevormd wordt tot een ‘fietssnelweg’  (zie ons artikel van 21/01/2014 ).

Tegen dat er een fietssnelweg is wil men ter hoogte van Amacro een nieuwe loskade aanleggen om de grondstoffen voor de betoncentrale in betere omstandigheden te lossen van de boten. Voor de fietsers zal er een overkapping voorzien worden zodanig dat ze ongestoord kunnen verder fietsen tijdens het lossen van de boten.

140 vrijwilligers ruimden zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw deed voor de derde keer mee aan “Let’s do it! Belgium”-campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
Met de hulp van zo’n 140 vrijwilligers werd er vandaag voor gezorgd dat de lente zwerfvuilvrij werd ingezet in vele straten in Negenmanneke, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek.

2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_01
In Ruisbroek had een grootschalige opkuisactie plaats gecoördineerd door het wijkteam van Ruisbroek.
Alle deelnemers verzamelden in het buurthuis ‘1601’en aan het Gulden Bodemplein.

In de namiddag zorgden de jongerenwerking van de ‘1601’ dat het Stationsplein en het Kerkplein zwerfvuil vrij werden.
Ook de jeugd van Ruisbroek deed zijn bijdrage aan de opkuisactie!
Zo maakten de basisscholen de Wegwijzer en Jan Ruusbroec op vrijdag reeds een aantal straten zwervuil vrij.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_02 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_03
In Negenmanneke werden 12 vuilzakken gevuld met zwerfvuil.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_20 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_21
Vrijwilliger, Thierry Vervenne: ‘We kregen “professioneel” materiaal ter beschikking: zakken, fluovestjes, handschoenen, grijpstokken en zelfs sensibiliseringsborden.
Tientallen zakken afval werden verzameld en zullen door de gemeente worden opgehaald. Hopelijk zullen dergelijke acties de boosdoeners tot andere gedachten brengen…!

Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vorige week een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Het nieuwe reglement geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro voorzien als hefboom voor lokale klimaat- en milieuprojecten.

Samenwerken aan duurzame provincie
In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu – en afvalprojecten.
Maar we gaan nu onze middelen efficiënter en gebundeld inzetten. Het kernwoord is samenwerking’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen. Of een gemeente die samen met een lokale coöperatieve vzw en een school een oude watermolen heractiveert.

Subsidiepot als hefboom voor klimaat
Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. ‘Grote projecten, waar verschillende partners aan samenwerken, kunnen tot 75% van hun projectkost gesubsidieerd krijgen,’ zegt gedeputeerde Luc Robijns. ‘De subsidiepot moet een hefboom zijn voor grotere klimaatprojecten zonder de kleinere initiatieven uit het oog te verliezen’. Elk projectvoorstel is waardevol en wordt objectief geëvalueerd.’

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt.
De aanvragen voor dit jaar worden voor 1 augustus verwacht.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten

Werken plaatsing ondergrond​se glascontai​ners gestart

2014-01-14-start-werken-aanleg-ondergrondse-glascontainers SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is men gestart met de werken voor het plaatsen van de ondergrondse glascontainer aan het gemeentehuis.

Gunther Coppens, schepen van Leefmilieu: “Het binnenwerk van de glascontainers zal begin februari worden afgewerkt, zodat alle glascontainers half februari operationeel zullen zijn.

Op volgende locaties worden er ondergrondse glascontainers geplaatst:

  • Molenborre te Sint-Laureins-Berchem.
  • Merselborre te Vlezenbeek.
  • Stationsplein te Ruisbroek. (Werken reeds gestart.)
  • Klein Bijgaardenstraat te Negenmanneke. (Werken reeds gestart.)
  • Gemeentehuis te Sint-Pieters-Leeuw. (Werken reeds gestart.)
  • Witte Roos (Fazantenlaan) te Sint-Pieters-Leeuw.
  • Hoek Jagersdal/Zonneweelde te Sint-Pieters-Leeuw.
  • Parking Zonnig Leven te Zuun. (Werken reeds gestart.)
  • Parkplein te Zuun. (Werken reeds gestart.)

agenda: Zondag 13 mei 2012 Leeuw FIETST

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hou zondag 13 mei 2012, moederdag,  vrij in je agenda. Want dan  wordt het Zonnig Leven één dag het kloppend wielerhart van de gemeente voor het unieke evenement: ‘Leeuw Fietst’.

Onlangs kon u hier al lezen dat Sint-Pieters-Leeuw genomineerd is als fietsgemeente 2012 (zie artikel 22/12/2011). Een hele eer én een signaal van de overheid dat we op de ingeslagen weg moeten verdergaan. Minister Crevits maakt de winnaars pas bekend in juni, maar dat houdt ons niet tegen om er nu al een groot feest van te maken. Misschien helpt het ons wel de nominatie te verzilveren? Daarom: van harte welkom op zondag 13 mei op ons fietsfeest!

VEEL HELPENDE HANDEN
Om dit op korte termijn te organiseren, slaan verschillende gemeentediensten de handen in elkaar. De diensten Mobiliteit, Sport, Jeugd, Toerisme en Milieu hebben beloofd een tandje bij te steken. Maar de grootste wielerkennis zit bij onze fietsverenigingen. De Leeuwe Wielertoeristen zowel als de Hoebelbike hebben een expertise opgebouwd en hebben dan ook enthousiast hun medewerking toegezegd bij het uitstippelen van de fietsroutes.

 FEESTPROGRAMMA

PAJOTSE WEGRITTEN
In samenwerking met de Leeuwse Wielertoeristen worden via het fietsknooppuntennetwerk, twee fietstochten doorheen het Pajottenland uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 50 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – gratis

MOUNTAINBIKETOUR
In samenwerking met de Hoebelbike worden 2 technische bewegwijzerde mountainbikeparcours uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 45 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 5 euro (ter plaatse te betalen)
inclusief:verzekering – bevoorrading – bike-wash – 1 drankbonnetje

SNEUKELTOCHT
Via een uitgestippelde fietsroute doorheen onze gemeente kan je gaan sneukelen. Sneukelen is een samenvoeging van sneuken (nieuwsgierig zijn) en smikkelen (lekker eten).
Een ontdekkingstocht langs Leeuwse fietswegen laat je als “fietsende genieter” geregeld halt houden om te proeven van regionaal lekkers of te kijken naar een lokale ambachtsman. Voor deze tocht kan je voor de som van 10 euro een tandem uitlenen.
Afstand: 16 km
Inschrijving tussen 10 uur en 15 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 6 euro / gratis tot de leeftijd van 12 jaar (ter plaatse te betalen)
inclusief: verzekering – 5 bonnetjes om bij het sneukelen te gebruiken – fluo hesje of fluo rugzakhesje – kaart Zuunbeekroute

Mogelijkheid om tandem te huren (10 stuks) Huurprijs – 10 euro

TENTOONSTELLING
Vanaf 8.00 uur kan je de hele dag door de rijke fietsgeschiedenis van onze gemeente bewonderen op een unieke tentoonstelling.
We besteden heel wat aandacht aan de cultuur rond het Leeuws wielrennen zoals de vele Leeuwse wielerclubs en de gedreven supporters langs de kant van de weg.
Langsheen het parcours van onze tentoonstelling maakt u kennis met de grootste wielerkampioenen en plaatselijke wielergoden.
Leeuwenaar Bert Roesems, met een mooi palmares als ondermeer Belgisch kampioen individuele tijdrit op de weg (elite en elite zonder contract), verleent zijn medewerking aan deze tentoonstelling.
U herbeleeft de grootste momenten uit onze Leeuwse wielergeschiedenis met een DVD-voorstelling van de Leeuwse Pijl, met namen als Jean-Pierre Monseré, Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Herman Van Springel, Luis Ocaña, Walter Godefroot, Frans Verbeeck, Johan De Muynck, Claude Criquielion, Rudy Matthijs, Mark Sergeant, …

INNERLIJKE MENS
Doorlopend kan je aan de bar genieten van een streekbiertje of gewoon iets lekker fris. Om de honger te stillen na al die inspanningen, biedt het Hof te Berchemveld lekkere pensen aan. Vlees uit Sint-Laureins-Berchem: een lokaler product bestaat niet.
Bij goed weer zullen de terrasjes buiten staan. Alle elementen zijn aanwezig om er een sfeervol evenement van te maken.

INFO: dienst Mobiliteit Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 22 92

agenda: startdag Jeugdbond voor Natuur en Milieu

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 18 september 2010 organiseert Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) zijn startdag.

JNM = Zotte, actieve, geëngageerde jeugd, van 7-26 jaar… gefascineerd door de natuur en het milieu. JNM is samenzijn en genieten, op tocht stilstaan bij wat de natuur te bieden heeft, actief zoeken en ontdekken, is relaxed, boeiend en uitdagend… kortom: JNM is de bééstigste jeugdbeweging!

Ben je jong en laten natuur & milieu je niet koud? Dan is JNM wellicht iets voor jou!
De startdagen zijn de ideale momenten om kennis te maken met deze beestige jeugdbeweging.

Startdag voor 7- tot 15-jarigen:
Gezapig gezeten op hét JNM-transportmiddel bij uitstek, toeren we doorheen de (toch relatief vlakke) velden tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Onderweg wachten ons aartsmoeilijke vraagstukken en gewaagde opdrachten, waarbij we je laten proeven van alle facetten van het JNM-schap: van waterbeestjes bestuderen tot vegetarisch picknicken.
Wanneer? zaterdag 18 september, 10u – 15u
Waar? Stroppen, Guido Gezellestraat in Halle (kaartje op de website)
Meebrengen: fiets (liefst mét remmen) en fluovestje
Meer info: sarahhublou@hotmail.com, 02 380 10 75 of www.jnm.be/zwb

Startdag voor 15- tot 25-jarigen:
Voor jullie is er een apart startmoment in de vorm van een weekendje à l’improviste, op een nog nader te bepalen datum. Wil je mee(-r info), dan trek je best eens aan de mouw van Sarah.
Dat doe je best via sarahhublou@hotmail.com of 02 380 10 75. Wat rondneuzen op www.jnm.be/zwb is uiteraard ook toegelaten.