Bezoek van Warsaw Metropolitan Police aan politiezone Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 14 oktober ontving de Leeuwse politiezone een delegatie van de Warsaw Metropolitan Police (stadspolitie Warschau), een politiekorps van 11000 mensen. De delegatie bestond uit 8 mensen die gespecialiseerd zijn in het financieel management van het politiekorps onder leiding van Katarzyna Burylo, diensthoofd van het departement financiën en begroting.

2009-10-15-Bezoek-Warsaw-Metropolitan-Police3
Het hoofdobjectief van hun bezoek lag in de politiezone Brussel Elsene, maar ze kwamen ook de politiezones Sint-Pieters-Leeuw en AMOW, beide zones uit Vlaams-Brabant, eens bestuderen hoe wij onze financiën beheersen.

2009-10-15-Bezoek-Warsaw-Metropolitan-Police2 Zij kregen een toelichting van de korpschef Marc Crispel en hoofdinspecteur Guillaume Eylenbosch over het opstellen van de begroting en kosten bewust denken. Verder kregen zij ook van de ambtenaar maatschappelijke veiligheid Liesbeth Avaux een uiteenzetting over duurzame ontwikkeling. In de namiddag bezocht de delegatie de Leeuw van Waterloo als herinnering aan de rol die het Pruisische leger heeft gespeeld tijdens de slag bij Waterloo.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share