Nieuwe LEWE over bouwhistorische studie hoeve Mechelsgat

SAMSUNG CAMERA PICTURESSINT-PIETERS-LEEUW: De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft het genoegen u een bijzondere interessante bouwhistorische studie te presenteren over de vierkantshoeve “Mechelsgat”, gelegen aan het kruispunt van de Pepingsesteenweg met de Brabantsebaan.
Dit werk werd geleverd door een inwoonster van de gemeente Vicky De Bodt. Het was haar masterproef aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen.

Gilbert Pické, eindredacteur LEWE: ‘ Gezien haar interesse voor zowel erfgoed als voor haar geboortestreek was het vrij evident dat het onderwerp van haar masterproef een gebouw in Leeuw zou worden. Haar keuze viel op de mooie gebouwen van het Mechelsgat.

Na twee jaren van opzoekwerk was haar masterproef in het kader van haar studie Monumenten- en landschapszorg af. Deze studie is geschiedkundig en bouwhistorisch zeer goed opgebouwd en vlot leesbaar. De lezer wordt stap per stap rondgeleid in het gebouwencomplex en leert op die manier de geschiedenis ervan kennen. Dit LEWE nummmer telt 153 pagina’s.

Ten slotte willen we de eigenaars van het Mechelsgat, Pierre de Potter D’Indoye en Chantal Stas de Richelle, bedanken voor hun gastvrijheid en interesse in deze studie.’

Deze Lewe uitgave kost 5 euro, te storten op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. Ook verkrijgbaar in de hoofdbibliotheek of bij de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, tel: 02-377.97.10 of heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro.

academische zitting tweede restauratiefase Sint-Pieterskerk en onthulling torendoek WOI

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had naar aanleiding van de tweede restauratiefase van de Sint-Pieterskerk een academische zitting plaats.
Tevens was het de officiële aftrap van het gemeentelijke herdenkingsprogramma van de Groote Oorlog, dat de komende vier jaar zal doorgaan. Tijdens de plechtigheid onthulde men een groot werfzeil van 9 meter op 8 meter. Het zeil zal tijdens de werken aan de kerktoren hangen en bevat de namen van alle gesneuvelden van onze gemeente en is een mooi ontwerp van de kunstenares Monik Thibaut van de gemeentelijke academie.

kunstenares Monik Thibaut voor het werfzeil van haar hand aan de Sint-Pieterskerk
kunstenares Monik Thibaut voor het werfzeil van haar hand aan de Sint-Pieterskerk

Burgemeester Luc Dekoninck: ‘Om de restauratie te verbinden met de herdenkingsperiode van de Groote Oorlog hebben we de toren bekleed met het herdenkingslogo van de hand van Monik Thibaut op een groot werfzeil van 9 meter op 8 meter. Het werd door de architect voorgesteld op een imaginair slachtveld gevormd door de namen van de Leeuwse gesneuvelden. De rode stippen in de letters van de namen verwijzen naar klaprozen en schotwonden. Een sober maar krachtig ontwerp.’

Deze diashow vereist JavaScript.


Architect Karel Breda: ‘De link met de Groote Oorlog en de kerk van Sint-Pieters-Leeuw is er meer dan men op het eerste zicht zou vermoeden. In de kerk schilderde Georges De Geetere (Halle) tijdens de Eerste Wereldoorlog schitterende fresco’s op de rechtermuren van de Sint-Pieterskerk (nvdr. de fresco’s aan de linkerzijde zijn 10 jaar ouder). De emoties die deze geschilderde figuren tonen vertellen alles over de terreur die de mensen van toen in hun eigen dorp ook voelden. Het bijzondere is bovendien dat de modellen die hij gebruikte voor het schilderen allemaal mensen uit de buurt zijn en dus eigenlijk een echt tijdsdocument zijn van in de Groote Oorlog. Details van de fresco’s werden geplaatst op werfzeilen aan de Hera hekken ingang van de kerk zodat de mensen de details van de gezichten kunnen bekijken.’

Zie ook ons artikel van maandag 2 juni: Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk


Herdenkingsprogramma WOI in  Sint-Pieters-Leeuw:
21 september 2014 Daguitstap Ieper – De Vrede vzw
11 november 2014 Hulde – Oudstrijders bond Vlezenbeek
november 2014 Project Herdenkingsparcours – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
november 2014 Filmavond – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
november 2014 Tentoonstelling – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
november 2014 Concert Oorlogsgeleerden – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
voorjaar 2015 Kunstproject Adriaenssen – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
11 november 2015 Hulde – Oudstrijders bond Vlezenbeek
november 2015 Fotoproject van Toor – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
november 2015 Filmavond – Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

De herdenking van de Groote Oorlog valt niet meer weg te denken. Ook de gemeente Sint-Pieters-Leeuw is volop bezig met het plannen van een herdenkingsprogramma. Naast eigen initiatieven hopen ze ook verenigingen warm te maken om zelf aan de slag te gaan. Wil jij samen met jouw vereniging werken rond de Groote Oorlog? Laat het de gemeente dan weten via T 02 371 22 62 – toerisme@sint-pieters-leeuw.be

Een erfgoedkast voor elke gemeente in Pajottenland Zennevallei

2014-05-23-erfgoedkastPAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei schenkt aan 15 gemeenten in de regio een erfgoedkast. Dit is eenmobiele tentoonstellingsmodule om erfgoed zoals archiefmateriaal en historische objecten beter zichtbaar te maken voor de bewoners in elke gemeente.

Ben jij vertrouwd met het erfgoed van je eigen gemeente? Cultureel erfgoed zit vaak verborgen in archieven, depots en op zolders. Verhalen bevinden zich dan weer in de herinneringen van mensen. Nochtans zijn er enorm veel documenten, foto’s, objecten en verhalen te delen. Om erfgoed beter zichtbaar te maken, schenkt Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei aan 15 gemeenten in de regio een erfgoedkast. Deze erfgoedkast is een mobiele tentoonstellingsmodule; een multifunctionele vitrine.

Elke gemeente kan dit met eigen erfgoedmateriaal en volgens steeds wisselende thema’s invullen. De erfgoedkast zal zijn plek krijgen op openbare plekken in de gemeente, in de bibliotheek, aan de loketten in het gemeentehuis of in het cultureel centrum. Zo kunnen heel wat regiobewoners kennismaken met het lokale culturele erfgoed. De erfgoedkast biedt de mogelijkheid aan de gemeente om archiefmateriaal zoals oude postkaarten of affiches, maar ook recente foto’s te tonen. In de vitrine kunnen erfgoedobjecten tentoongesteld worden. Er is ook ruimte voorzien voor flyers en magazines en via een hoofdtelefoon kan men geluidsfragmenten beluisteren.

In de volgende gemeenten zal er een erfgoedkast te vinden zijn: Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

De erfgoedkast wordt op 22 en 27 mei 2014 in elke gemeenten geleverd. Vanaf dan kan elke gemeente er zelf mee aan de slag gaan.

948.745,58 euro voor tweede restauratiefase Sint-Pieterskerk

2013-04-17-restauratie_Sint-PieterskerkSINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van 948.745,58 euro toe voor de tweede restauratiefase van de Sint-Pieterskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

In deze fase wordt de toren grondig gerestaureerd. De laatgotische kerk is sinds 1938 beschermd. Samen met het ommuurde kerkhof is de kerk opgenomen in een beschermd landschap. In een vorige fase kwam het koor aan bod, in een derde en laatste fase zal het schip van de kerk en het interieur worden gerestaureerd.

Tijdens deze restauratiefase wordt de 16de-eeuwse kalkzandstenen toren aangepakt,” aldus minister Bourgeois. “Daarbij zal zoveel mogelijk kalkzandsteen behouden blijven of vervangen worden door een identieke steen. De gevels worden gereinigd en verweerd voegwerk wordt verwijderd. Ook de houten dakconstructie krijgt een opknapbeurt, en de leien dakbedekking wordt vernieuwd. Het 19de-eeuwse glasraam wordt gerestaureerd en krijgt voorzetbeglazing.”

Architect Karel Breda: “We kunnen nu in aanbesteding gaan en einde van dit jaar starten.
Dit is niks te vroeg, want de hoofdbalk van de draagstoel die de torenconstructie schraagt moet dringend hersteld worden.
Het werk omvat naast de torenwerken tevens het volledige parement van de westbouw en de restauratie van het westelijk glasraam.
Bovendien worden ook de fresco’s van De Geetere in het transept gerestaureerd
.”

Schepen van Erfgoed, Jan Desmeth, is verheugd met de beslissing van de minister:
Dit is twee maal goed nieuws. De 2de fase kan nu aanbesteed en uitgevoerd worden zodat onze beschermde kerk en omgeving verder gerestaureerd kan worden.
Ook financieel is het goed nieuws, want vanaf 2014 wijzigt de wetgeving en zou de bijdrage van de gemeente 30 % in plaats van 10 % bedragen. Dat is toch een belangrijk verschil.
Deze 2de en voorlaatste fase zal de kerk en het mooie centrum van onze gemeente een nieuwe opwaardering geven
.”

Secretaris van de werkgroep voor Streek- en volkskunde, Gilbert Pické: “Mooi dat deze beslissing valt in de week voorafgaand aan ons volgende nummer van “Lewe”, dat net handelt over de restauratie van de kerk. Het gemeentebestuur en de leden van de Heemkunde zullen het zeker voor het einde van de maand ontvangen. Geïnteresseerden kunnen deze uitgave bekomen door een storting van 2,5 euro op rekening BE26 0910 1163 0329.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels over restauratiefase 1 –  klik hier


NIEUW LEWE-nummer: De restauratie ven de Sint-Pieter-en-Pauluskerk: fase I: het koor .2013-04-17-lewe-nummer_Sint-Pieterskerk
In het nummer LEWE van jaargang 11 anno 1992 beschreef architect Karel Breda de bouwgeschiedenis van de kerk. Alle kerkrekeningen werden geanalyseerd in het licht van de opstelling van het restauratiedossier van het kerkkoor.

Het LEWE-nummer dat nu van de pers rolt brengt het relaas van deze restauratie, omstandig, in klare taal en rijkelijk geïllustreerd met foto’s en plannen.

Karel Breda analyseert de vastgestelde stabiliteitsproblemen en beschrijft hoe deze werden opgelost. Hij vertelt hoe de restauratie van het steenwerk en de timmer verliep, hoe de vieringstoren werd opgevijzeld en de nieuwe verwarmingsinstallatie werd aangelegd doorheen de archeologische bodem van de kerk.
Het kunsthistorisch belang van de gerestaureerde koorglasramen wordt belicht door Carola Van den Wijngaert.
Je komt in deze uitgave te weten wat de kerkvloer eeuwen heeft verborgen gehouden, wat gebeurde met de knekels die werden opgegraven en hoe de crypte er vandaag uitziet.

Dit LEWE-nummer wil deze restauratiewerf voor een groot publiek ontsluiten. Het belicht tevens het “De Geetere-triptiek” dat tijdens de restauratie werd opgesteld als koorafscheiding en het monumentale oeuvre van deze Halse kunstenaar belichtte.
Dit nummer omvat ook het vooronderzoek van de twee fresco’s van De Geetere in de zijbeuken die in de volgende restauratiefase worden gerestaureerd.

Intussen werd ook de restauratiepremie voor deze tweede fase goedgekeurd zodat einde 2013 de kerktoren zelf in de steigers zal staan.
Wellicht volgt dan een boeiend vervolgnummer van LEWE!

Geïnteresseerden kunnen deze uitgave bekomen door:
– storting van 2,5 euro op rekening BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
– 2,5 euro te betalen aan de balie van de hoofdbibliotheek aan de Rink 2,
– telefonisch te bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Gilbert Pické 02 377 97 10.

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei kijkt reeds naar 2013

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei hield gisteren in Pepingen zijn eindejaarsdrink en ‘Eind van’t jaar-markt’.
2012-12-07-erfgoedmarkt_foto-Luc-Bohez_01

Erfgoedverenigingen, erfgoedwerkers, -zorgers, -vrijwilligers, gemeenteambtenaren, burgemeesters en schepenen, erfgoedgeïnteresseerden, kortom iedereen met enthousiasme voor erfgoed was welkom in Ter Loo in Pepingen. Net als vorig jaar ging er opnieuw een erfgoedmarkt door waarop de erfgoedverenigingen uit de regio zich voorstelden.
2012-12-08-erfgoedbeurs-anim_foto-Luc-Bohez

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelde er ook zijn actieplan voor 2013 voor.
Naast het inbedden van de realisaties van de voorbije 18 maanden rond de kernwoorden continuïteit, bestendigen en ontwikkelen pakt de erfgoedcel ook uit met een reeks nieuwe acties.

Erfgoedcelmedewerker, Karen Van Buggenhout”Toekomend jaar pakken wij in samenwerking met het provinciebestuur Vlaams-Brabant alleszins ook uit met calamiteitenplanning. Zo willen wij de verenigingen en besturen bijbrengen hoe zij hun waardevolle collecties kunnen beschermen tegen diefstal, brand, overstroming en andere gevaren.”

Erfgoedcelmedewerker, Koen Demarsin: “We blijven ook aandacht besteden aan de collegagroepen, de mobiele expo’s zoals de Nostalbus, Zapdoor het Landschap en onze eigen website http://www.erfgoedcelpz.be “.

Meer info: www.erfgoedcelpz.be
bron foto’s: Luc Bohez bezoek Luc zijn fotosite over het Pajottenland op: www.lucbohez.be

Een nieuwe website voor het erfgoed van de regio Pajottenland Zennevallei

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ging van start op 1 mei 2011. Nu, anderhalf jaar later, draait de erfgoedcel op volle toeren en werd het tijd dat ons rijke culturele erfgoed ook online zichtbaar werd. Op de nieuwe website http://www.erfgoedcelpz.be/ kom je niet alleen alles te weten over de werking en projecten van de erfgoedcel. Je ontdekt er ook welke organisaties zich in onze regio bezig houden met het bewaren en ontsluiten van cultureel erfgoed.

Karen Van Buggenhout : “Bezoekers kunnen er informatie vinden over het erfgoed in hun eigen gemeente, erfgoedorganisaties kunnen er terecht voor advies en tips voor hun erfgoedwerking. Kortom, http://www.erfgoedcelpz.be/ moet het virtuele trefpunt worden voor elke bewoner van het Pajottenland en de Zennevallei die het culturele erfgoed een warm hart toe draagt!”

Om de lancering van deze nieuwe website te vieren, doet de erfgoedcel een heuse give-away.
Win een duotciket voor de Tramsite Schepdaal, het Kasteel van Gaasbeek, de Herisemmolen, FelixArt, het Museum van het Belgisch Trekpaard of het Zuidwestbrabants streekmuseum. Mail ons (info@erfgoedcelpz.be) het antwoord op onderstaande vraag. Uit de juiste antwoorden, verloten wij 6 winnaars.
Vraag: Hoeveel organisaties houden zich in onze regio met heemkunde en lokale geschiedenis bezig?
Tip: Ga op zoek naar de google-kaart op http://www.erfgoedcelpz.be/.

erfgoedfilmfestival in het pajottenland

PAJOTTENLAND: – Op 11 en 12 mei 2013 vindt er in het Pajottenland een erfgoedfilmfestival plaats: “Platto. Feest voor erfgoed en film”.
Dit is een organisatie van de Gemeenten Galmaarden, Gooik, Lennik en Roosdaal i.s.m. een aantal partners. Vanaf heden kunnen geïnteresseerden van alle leeftijden erfgoedkortfilms insturen.

                                                                                                                                                                              

Het Pajottenland en de Zennevallei dagen creatieve Vlamingen uit: Maak een kortfilm over erfgoed en val in de prijzen op filmfestival ‘Platto’

Onder het motto ‘Feest voor erfgoed en film’ wordt in het Pajottenland en de Zennevallei het filmfestival ‘Platto’ op 11 en 12 mei 2013 georganiseerd in het G.C. Koetshuis in Roosdaal. Tijdens dit filmfestival staan lokaal erfgoed en de sociale beleving in de schijnwerpers. Iedereen, professional of leek, mag een zelfgemaakte kortfilm insturen en maakt kans op mooie prijzen.

Erfgoed leeft als nooit tevoren. Daarbij denken we niet alleen aan oude tradities, kunstwerke of gebouwen. Ook een kaartavond of de duiventil van opa kunnen erfgoed zijn. Of wat dacht je van recent en erg levend erfgoed zoals carnaval, missverkiezingen, kermissen of cantussen? En ook ‘nieuwkomers’ zoals het Chinese Nieuwjaar of het Suikerfeest zoeken hun weg in ons culturele landschap. Filmfestival Platto geeft dit allemaal een plaats.

Iedereen die zich graag laat inspireren door zijn omgeving, is welkom om een kortfilm in te sturen voor dit filmfestival. Deelnemers moeten de jury tonen hoe ze het lokale erfgoed of het sociale leven rondom hem zien. De kortfilm moet natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen: hij moet recent gemaakt zijn, in het Nederlands of een Vlaams dialect, erfgoed moet centraal staan, de film mag niet commercieel zijn en mag maximaal 30 minuten duren. De inzendingen worden door een professionele jury geselecteerd en de beste inzendingen uit de categorieën ‘Jeugd’ en ‘Volwassenen’ worden bekroond. Wie zelf geen ambitie heeft om te filmen, kan natuurlijk gewoon komen kijken.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via www.platto.be tot en met 30 december 2012. Kortfilms moeten ingestuurd worden vóór 31 maart 2013. Op onze website kan je ook terecht voor meer informatie, handige tips en het reglement.

Filmfestival Platto – Waar en wanneer?
11 en 12 mei 2013 in G.C. Koetshuis – Kristus Koninglaan 4 – 1760 Roosdaal

Meer weten? Kijk op www.platto.be of www.facebook.com/plattofestival