spoorstaking 14 november 2012

RUISBROEK: – De ochtendspits op de Belgische spoorwegen ondervindt heel wat hinder door de 24 urenstaking die de socialistische vakbond heeft afgekondigd naar aanleiding van de Europese actiedag. Het treinverkeer op de Brusselse noord-zuidas is onderbroken.

Situatie 06.30 uur: Het treinverkeer is onderbroken tussen Brussel-Zuid en Brussel-Noord. Stations Brussel-Zuid en Brussel-Centraal worden niet bediend. Zwaar verstoord verkeer.
Alle P-treinen richting Brussel worden afgeschaft. De treinen met oorsprong Luik-Guillemins, Namen, Bergen en Charleroi rijden niet.
De actie duurt nog tot woensdagavond 14 november 22 uur.
Voor meer info: www.railtime.be .

De hinder zal ook gevolgen hebben voor het autoverkeer.
Voor het laatste nieuws over de verkeerssituatie in real time in en rond Brussel KLIK HIER

update 08.00 uur: Op dit moment staat er in totaal 254 km file op de snelwegen in Vlaanderen.
Dat is uitzonderlijk voor een werkdag op dit moment. De trend is stijgend. www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/indicatoren/filelengte

Brabantnet: onderzoek naar vier potentiële tramverbindingen van, naar en rond Brussel

BRUSSEL / REGIO: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil samen met De Lijn de verkeersknoop rond Brussel aanpakken. Vanaf 12 november start de publieke consultatie voor de opmaak van de Plan-MER voor vier mogelijke nieuwe tramlijnen van, naar en rond de hoofdstad om de provincie Vlaams-Brabant mobieler te maken. Een ‘Ringtram’ verbindt onder meer Jette, Vilvoorde, Machelen en Tervuren met elkaar. Daarnaast sporen drie tramverbindingen naar Brussel vanuit Heist-op-den-Berg, vanuit Boom en vanuit Ninove. Dit ambitieuze mobiliteitsproject werd op 8 november voor het eerst officieel voorgesteld als ‘Brabantnet’.

Dagelijks pendelen meer dan 400.000 pendelaars met de fiets, de trein, de bus of de auto van en naar onze hoofdstad. Dit zorgt voor een grote mobiliteitsdruk rond Brussel. 10 van de 16 snelwegstroken met structurele files liggen in Vlaams-Brabant en op de Ring rond Brussel.

4 potentiële nieuwe tramlijnen van, naar en rond Brussel
Op basis van de Mobiliteitsvisie 2020 worden vier potentiële tramverbindingen prioritair naar voren geschoven:

  • Tangentiële verbinding Rand Brussel: Jette – Heizel – Vilvoorde – Zaventem Luchthaven – Kraainem – Tervuren.
  • Boom – Willebroek – Londerzeel – Brussel;
  • Ninove/Gooik – Dilbeek – Brussel;
  • Heist-op-den-Berg – Haacht – Zaventem Luchthaven – Brussel.


De tangentiële verbinding ondersteunt de ontlasting van de ring rond Brussel. De andere drie tramlijnen vullen de missing links in het NMBS-netwerk in en vormen bovendien ook een interessante aanvulling op het GEN-netwerk van de NMBS. De eerste en de laatste tramlijnen kunnen instaan voor een betere ontsluiting met de nationale luchthaven in Zaventem.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits: “De oplossing voor de mobiliteitsproblemen rond Brussel vergt een integrale aanpak. Vanaf 12 november start de publieke consultatie voor de opmaak van de Plan-MER over de mogelijke tracés voor de 4 potentiële tramlijnen. Inwoners en gebruikers kunnen hun mening hierover geven. Dit potentiële tramnetwerk sluit aan op het busaanbod, het treinnetwerk en het geplande Gewestelijk Express Net. Door vlot over te stappen van de ene naar de andere modi wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de wagen. Daarnaast investeer ik ook in nieuwe fietsinfrastructuur en de optimalisatie van de Brusselse ring. Alleen zo kunnen we de mobiliteit rond Brussel verbeteren.”

Brabantnet
Brabantnet staat voor vier tramlijnen en nog meer aansluitende busverbindingen. Een netwerk van openbaar vervoer dat onze hoofdstad en de provincie Vlaams-Brabant terug in beweging wil zetten.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn: “Van bij de start van de studiefase heeft De Lijn intensief overlegd met verschillende partners. We stemmen de plannen niet enkel af met andere mobiliteitsorganisaties zoals de MIVB, ook de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stakeholders met zeer diverse achtergrond worden nauw betrokken in de verschillende begeleidingsgroepen van het project.”

Eerste stap in de procedure: de openbare kennisgeving
Om deze tramverbindingen te realiseren moet De Lijn de noodzakelijke procedures doorlopen. Vanaf 12 november 2012 start de publieke consultatie voor de Plan-MER met de zogenaamde ‘kennisgevingsfase’.
Tijdens die fase wil de openbaarvervoermaatschappij de inwoners van de betrokken gemeenten en de stakeholders op de hoogte stellen van de plannen. Ze krijgen ook de kans om concrete en zinvolle reacties te formuleren.
Vanaf 12 november 2012 tot 11 januari 2013 kan iedereen de dossiers inkijken op de website www.brabantnet.be, op de website van de dienst MER (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures) en in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten.

Het dossier inkijken?
Iedereen die dit wenst, kan schriftelijk reageren op de kennisgeving. De dienst Mer zal bij haar beslissing over de aanpak van het plan-MER rekening houden met uw opmerkingen.
U kunt een papieren versie van de kennisgeving inkijken op het gemeentehuis
voor perceel 2 van Ninove, Roosdaal, Gooik, Lennik, Ternat, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw

Nog geen tracé gekozen
De exacte tracés voor deze tramlijnen zijn vandaag nog niet gekend. Op basis van de reacties van de kennisgeving en de resultaten van andere studies, zal De Lijn in overleg met de lokale overheden, een of meerdere voorkeurstracés voorleggen aan de Vlaamse Regering. Vermoedelijk zal dit gebeuren in het najaar van 2013.

Parijs-Brussel rijdt zaterdag door Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De 92ste wielerwedstrijd Parijs-Brussel rijdt zaterdag 8 september rond 16.00 uur door Sint-Pieters-Leeuw.

De renners komen van Halle Sint-Pieters-Leeuw binnen via Bergensesteenweg en rijden vervolgens via de Europalaan, Joseph Depauwstraat, Pastorijstraat, Victor Nonnemansstraat, Vlezenbeeklaan en via de Pedestraat rijden ze naar Dilbeek om aan te komen in Brussel.

Volgens het snelste schema rijden ze Leeuw binnen om 15.44 uur volgens het traagste om 16.11 uur.
Hou dus rekening met lokale  verkeershinder tijdens de doortocht van de koers!
Langsheen de reisweg geldt een parkeerverbod

Meer info: www.parijs-brussel.be

Provincie wil lokale pendelaar uit Brusselse files halen en bereidt nieuwe fietspaden in Sint-Pieters-Leeuw voor

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet prioritair in op fietsverbindingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel.
Zo worden scenario’s voor nieuwe fietspaden vanuit Sint-Pieters-Leeuw voorbereid.

(Dubbelklik op bovenstaande kaart om deze in detail te bekijken.
bron Provincie Vlaams-Brabant)

De Vlaamse Rand en de ring rond Brussel worden immers geteisterd door files tijdens de ochtend- en avondspits. Hoofd-, secundair en lokale wegennet zijn dan volledig dichtgeslibd. Alternatieve vervoersmiddelen kunnen dan een oplossing bieden.

De ring en het wegennet rond Brussel worden dagelijks gebruikt door duizenden automobilisten. Met volle wegen en files als gevolg. Van deze totale voertuigenstroom zijn ongeveer 135.000 pendelaars uit de randgemeenten naar Brussel afkomstig“, weet Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen zoveel mogelijk pendelaars uit de auto te halen en hen stimuleren om alternatieve vervoersmogelijkheden te gebruiken. We gaan dan ook maximaal inzetten op kwalitatieve en veilige fietsverbindingen van en naar de belangrijkste tewerkstellingspolen in de rand.”

Drie zones werden bepaald: noordoost, noordwest en de zuidzijde van Brussel. Hierin worden een aantal strategische tewerkstellingspolen als fietsprioriteiten naar voor geschoven: de bedrijvigheid in en rond de luchthaven Zaventem, het universitair ziekenhuis te Jette, het Erasmusziekenhuis te Anderlecht en de VUB-site te Etterbeek.

“Als provincie zijn we niet bij machte om de volledige verkeersproblematiek rond het Brusselse te tackelen. Maar we willen onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bevoegdheden maximaal gebruiken om onze steen bij te dragen. Wij hopen van Vlaanderen en Brussel dat zij ons voorbeeld volgen“, aldus gedeputeerde Julien Dekeyser.

Vier weekends werkzaamheden op ring om Brussel (R0): vermijd de westelijke ring

WERKENRUISBROEK: – Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde in de maanden juni en juli van dit jaar grote werkzaamheden uit op de westelijke ring om Brussel (R0), van Drogenbos tot aan de grens met Wallonië. Toen werd in sneltempo het wegdek van de ring vernieuwd. De komende vier weekends worden op hetzelfde tracé de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen over de lokale wegen vernieuwd. Overdag zullen er steeds twee rijstroken vrij blijven voor het verkeer, ’s nachts een rijstrook.

dubbelklik op kaart
dubbelklik op kaart

Net zoals in juni en juli, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan om de westelijke ring te vermijden. De eerstvolgende twee weekends wordt er gewerkt op de buitenring (richting Wallonië), daarna wordt er nog twee weekends gewerkt op de binnenring (richting Groot-Bijgaarden). De werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk: als het regent of als het koud wordt, schuift de timing op.

De fasering: buitenring/binnenring
Tijdens de weekends van 9 en 10 oktober en van 16 en 17 oktober wordt er op de buitenring gewerkt. Het verkeer dat van Vlaanderen naar Wallonië rijdt, vermijdt dan beter de westelijke ring, door richting Zaventem/Luik/Namen (de binnenring) te nemen. De volgende twee weekends (van 23 en 24 oktober, en 30 en 31 oktober) wordt er gewerkt in de richting van Groot-Bijgaarden. Het verkeer dat dan van Wallonië naar Vlaanderen rijdt, vermijdt beter de ‘Ring Ouest’, door de ‘Ring Est’ te nemen (via Waterloo/Namen/Luik/Luchthaven Zaventem/Antwerpen).
De timing van de werkzaamheden
De werkzaamheden aan de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen moeten scheurvorming in het wegdek vermijden. Er wordt aan iedere voeg een smalle strook van de asfaltverharding weggenomen. De strook wordt dan vervangen door een elastisch materiaal. Dat is een arbeidsintensieve taak, en het elastisch product moet relatief lang drogen. Om die reden konden de werkzaamheden niet in juni en juli uitgevoerd worden: ze zouden dan te veel extra hinder veroorzaakt hebben.
Van vrijdagavond tot zondagavond
De werkzaamheden zullen telkens starten op vrijdagavond, om 21:00 uur. Er zal de klok rond gewerkt worden tot zondagavond om 21:00 uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd worden door n.v. Verhaeren & co De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 240.000 euro (incl.) .

UPDATE: De werkzaamheden op de ring om Brussel (R0) die het Agentschap Wegen en Verkeer  aankondigde, worden uitgesteld omdat er dit weekend regen voorspeld is.

Share

De XXIXe Internationale Orgelweek van Brussel 19- 26 /10/2008

De geschiedenis van deze Orgelweek begint bij het millennium van Brussel in 1979. Brussel manifesteerde zich toen als een waardige hoofdstad, met een breed aanbod van culturele activiteiten – waaronder een internationale orgelweek. Dat kleine zaadje van toen is intussen uitgegroeid tot één van de grootste orgelfestivals van Europa. Vorig jaar hadden we vierduizend enthousiaste luisteraars, waaronder veel buitenlanders en ook een groot aantal jongeren. Ook dit jaar staan we garant voor een zeer gevarieerd programma, gebracht door eminente musici.

Het openingsconcert op zondag 19 oktober om 16 uur wordt traditioneel gegeven in de St-Michiel en St-Goedelekathedraal door de organist-titularis Jozef Sluys uit Vlezenbeek met op zijn programma
werken van J.S. Bach. Het is tevens een eerbetoon aan wijlen Ridder Demeure, aan wiens inzet wij het groot Grenzing-orgel te danken hebben.

Woensdag 22 oktober 2008 om 20 uur
Dominicanenkerk (Renaissancelaan 40)
Orgel: Jozef SLUYS – Viool: Erik SLUYS (Brussel – B)
J. Pachelbel, J.-N. Lemmens, P. Malengreau, O. Messiaen, Johan Sluys

Het volledige programma kan u bekijken op:
http://home.scarlet.be/semorgweek/programmes/prognl.pdf

De toegang tot deze concerten bedraagt 8 €
Pluskaart, Delhaize, Davidsfonds, >60 en <21 : 6 €
Knack-club : – 50% : 4 €
Orgelwandeling : 10 € of 3 € per concert
Inlichtingen: tel.& fax: 02 219 26 61 – gsm: 0475 98 67 10
web : http://home.scarlet.be/semorgweek
http://www.jozef.sluys.org