inbraak loods

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Er werd zondagavond ingebroken in een loods aan de Bergensesteenweg. Aan de onderzijde van de voordeur van de loods werd een houten paneel verwijderd. Buurtbewoners merkten een witte bestelwagen en 2 manen die goederen aan het overladen waren vanuit de loods naar de bestelwagen  (kartonnen dozen). De getuigen vonden dit verdacht en  verwittigden de politie. De dader(s) hadden intussen al de vlucht genomen. Er werden voornamelijk kledij en fotokaders ontvreemd.

VRT zendmast

2007-04-01-vrt-zendmast.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De Vlaamse regering heeft na advies van de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de VRT-zendmast  in Sint-Pieters-Leeuw definitief vastgelegd. ” Daarmee is de VRT-zendmast planologisch gered”, vertelt minister-president Yves Leterme. De 300 meter hoge VRT-zendmast in Sint-Pieters-Leeuw was in het verleden  voorwerp van juridisch getouwtrek. Zo vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor de toren al twee keer, een laatste keer in november 2005.  De mast staat in landschapelijk waardevol  agrarisch gebied. De Vlaamse regering  veranderde die bestemming naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, maar dat besluit werd in 2002 al vernietigd door de Raad van State.

busstrookcontrole N6

SINT-PIETERS-LEEUW:  – De verkeersdienst van de lokale politie SPL voerde samen met de inspecteurs van de Lijn vrijdag een busstrookcontrole met interceptie uit langsheen de N6 Halle-Brussel.
In totaal werden 56 inbreuken op de busstrook waarvan 34 werden opgesteld door inspecteurs van De Lijn.
Verder waren er 1 proces-verbaal niet inschrijving voertuig, 1 verkeersongeval stoffelijke schade  met alcoholopname, 1 PV rij-rusttijden, 2 niet dragen van de gordel, 2 PV’s voor slechte identiteitskaart, 2 PV’s niet drager rijbewijs, 4 PV’s voor technische keuring, 1 PV  niet verzekering, 1 PV lading voertuig, 1PV  witte doorlopende  lijn overschreden en 1 proces-verbaal waarschuwing voor keuring.

Kerkuilenkast in Vlezenbeek.

kerk-vlezenbeek.jpg
Vlezenbeek: – In de kerk van Vlezenbeek liet het gemeentebestuur een kerkuilenkast aanbrengen. De restauratiewerken van de kerk zijn intussen bijna afgerond.

– Tijdens de restauratiewerken aan de kerk van Vlezenbeek werden vele duivenkadavers gevonden op de zolders van de kerk. Deze moeten worden opgeruimd en gedesinfecteerd. De kosten worden op 8000 euro beraamd

Jongeren breken in.

Vlezenbeek:- In de Europalaan drongen dieven een woning binnen via het keukenraam. Ze gingen aan de haal met juwelen.
Even later werden in Halle twee jongeren opgepakt die een deel van de buit bij zich hadden.

Protest gemeentebesturen tegen “onwettige” verkiezingen

Sint-Pieters-Leeuw / Londerzeel: – Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde is donderdag beslist aan alle schepencolleges een motie voor te leggen waarin ze stellen “in de onmogelijkheid te verkeren medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige verkiezingen zoals gepland op 10 juni 2007” omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.
De geplande verkiezingen zijn volgens de gemeentebesturen immers strijdig met de grondwet. Het bestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet-conform met de grondwettelijke indeling van het land in gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Er is daarnaast het arrest van het Arbitragehof van mei 2006 dat wees op een ongelijke behandeling van de kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant en andere provincies en inmiddels nog niet opgeheven is. “Van het college kan niet verwacht worden dat het deze onwettige verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou organiseren. Het college verkeert derhalve moreel en juridisch in de onmogelijkheid om de verkiezingen te organiseren. Er kan derhalve geen gevolg gegeven worden aan de vraag van Binnenlandse Zaken aan colleges om het rijksregister toelating te verlenen kiezerslijsten aan te maken, evenals om kiezerslijsten op te stellen”, aldus de motie.

bibliotheekenquête: bibliotheekbeleidsoplan 2008-2013

2007-03-26-bib-leeuw1.JPG2007-03-27-bib-leeuw.jpg

Sint-Pieters-Leeuw: – Bibliothecaris Gilbert Pické geeft ons meer uitleg over het bibliotheekbeleidsplan en de enquête.

Ongeveer gelijklopend met de gemeentelegislatuur wordt een bibliotheekbeleidsplan opgemaakt over hoe men het de volgende jaren in de bibliotheek gaat aanpakken.

Het plan wordt onderheven aan een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) daarin worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van de bibliotheek benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

Zo wordt er voor de bibliotheek geconsulteerd bij onderwijs,jeugd, de lezers,…

Het bibliotheekbeleidsplan dat opgesteld wordt moet worden goedgekeurd door het schepencollege, de gemeenteraad en de Vlaamse Gemeenschap. Daar de betoelaging bepaald wordt aan de hand van dit document.

Via de enquête wordt de stap naar de bevolking, ‘de lezer’ gezet.
via Info Leeuw en de website http://www.sint-pieters-leeuw.be (klik op bibliotheekenquête)

Kan deze zijn mening geven over: aanbod, diversiteit, ruimte,…
Zo komt m’n de noden te weten en kan de bibliotheek via het bibliotheekbeleidsplan doelstellingen in jaarlijkse actieplannen formuleren.

Bijvoorbeeld voor 2007 zijn dit:

         De uitbreiding van het personeel wat reeds goedgekeurd is.

         Uitbreiding van het bibliotheekfiliaal in Negenmanneke. Waar normaal tegen eind augustus 20m2 ruimte bijkomt zodat men ook daar de bibliotheek kan aanpassen aan de moderne noden. Zoals het reeds in 2006 aangepaste filiaal van Zuun.
In zuun is er ondertussen door de aanpassingen en uitbreiding een stijging van het aantal leden vastgesteld evenals een uitgebreidere interesse uit de scholen.