Burgemeesters zeggen nee tegen verkiezingen !

Merchtem/Sint-Pieters-Leeuw: – Vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben in de Gemeenschapslokalen aan het Brussegemplein in Merchtem beslist dat ze de komende parlementsverkiezingen niet kunnen organiseren in hun gemeente, vermits deze ongrondwettelijk zijn. “We gaan dit signaleren aan de gouverneur van Vlaams-Brabant en we wachten op zijn reactie”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).
Het Arbitragehof heeft vier jaar geleden reeds, in een arrest duidelijk gesteld dat er binnen de vier jaar een oplossing moest uitgewerkt worden voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Alle grondwetsspecialisten hebben aangegeven dat deze oplossing er binnen deze legislatuur moest komen. “Dat is niet gebeurd en daarom vinden wij de huidige indeling van de kieskringen ongrondwettelijk”, aldus Doomst.
Tijdens een vorige bijeenkomst half februari in Liedekerke beslisten de gemeentebesturen reeds de kieslijsten niet op te vragen bij het ministerie van binnenlandse zaken. Dit moet voor 31 maart gebeuren. “We zijn niet van plan van dat alsnog te doen. Om die reden zullen we ook de kieslijsten niet kunnen vaststellen. Dat moet normaliter op 5 april gebeuren”, aldus Michel Doomst.

Anderstaligen nemen deel aan de Nacht van de Geschiedenis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis ( een organisatie van het Davidsfonds) nodigt taalleerkracht en voorzitter van het gemeentelijk inburgeringsbeleid Marleen De Kegel de cursisten van de taalleergangen Nederlands uit om samen de historische film Daens te bekijken. Dit alles gaat door in het OC De Merselborre te Vlezenbeek op dinsdag 27 maart om 19.30u.
Marleen zal voor de studenten een korte duiding geven voor de aanvang van de film.
De voorbije vier jaar heeft de v.z.w. GIB ( gemeentelijk inburgeringsbeleid) met soortgelijke activiteiten (zoals o.a. deelname aan het gemeentelijk scrabbletornooi, bibliotheekbezoek, geleide wandelingen in de gemeente, verkenning van het gemeentelijk patrimonium, overhandiging van welkomsattesten) geprobeerd om de anderstalige inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te laten kennismaken met hun nieuwe leefomgeving en de taal die er gesproken wordt. Van bij het begin reageerden de deelnemers enthousiast op de uitnodigingen van de GIB.
Sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe college is de voorzitter echter helemaal in het ongewisse over de toekomst van deze v.z.w. Noch het uittredende schepencollege, noch het nieuwe namen tot dusver contact op met de voorzitter of de raad van bestuur.
Marleen De Kegel: “De verkiezingsuitslag van 8 oktober bewijst echter dat het inburgeringsbeleid één van de hoogste prioriteiten van deze coalitie zou moeten zijn”.

KWB en ACV: fietsen -en papierinzameling

2007-03-17-fietseninzameling-005-340.jpg
VLEZENBEEK(SINT-PIETERS-LEEUW): – Zaterdagvoormiddag werd de   traditionele voorjaarspapierslag van KWB en ACV Vlezenbeek georganiseerd. Dit jaar combineerden ze deze actie met een fietseninzameling ten voordele van “Het Jobhuis” van Halle – Buizingen.
Het Jobhuis is een fietsherstelplaats waar langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden een opleidingskans krijgen. Gemiddeld zijn er een 18-tal gesubsidieerde arbeiders in dienst gedurende 1 jaar. Zij krijgen een opleiding fietstechnieken en worden begeleid door een ervaren fietsinstructeur. De bedoeling is ervoor te zorgen dat deze mensen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De laatste tijd kampten ze met een tekort aan “herstelbare fietsen”. KWB en ACV vonden dat zij, als sociale bewegingen, misschien een handje konden helpen. En ze hadden het bij het rechte eind. Op de parking van de Congo werden deze morgen zo’n veertig afgedankte fietsen afgeleverd. De organisatoren zijn ook nog zelf op pad gegaan om aan huis fietsen op te halen. Ze waren heel tevreden dat ze 54 fietsen konden overhandigen aan de mensen van Het Jobhuis.
Ook de papierslag was een succes. Er werd 25 ton ingezameld. De bestuursploeg van ACV & KWB-Vlezenbeek dankt iedereen die op deze manier zijn steentje bijdroeg tot de werking van hun vereniging.

Tekst en foto’s  Mie Demol.

Vlezenbeek is Burning

2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-1.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-2.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-4.jpg
VLEZENBEEK: – KLJ Vlezenbeek stond in vuur en vlam voor “Vlezenbeek is Burning”. Op de Hoebelweide zagen we de voorbereidingen voor een enorm kampvuur, terwijl de kinderen allerlei volksspelletjes konden spelen. Buiten het  kampvuur brandde ook de barbecue voor heerlijke pensen en escargots. Alles kon doorgespoeld worden met een jenever of glühwein.

Carnaval Ave-Mariabasis

2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-6.jpg2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-1.jpg 
VLEZENBEEK: – De kleuters en de leerlingen van de Ave-Mariabasisschool organiseerden vrijdag een carnavalstoet in het dorpscentrum van Vlezenbeek. De kleuters en de eerste graad waren verkleed als tovenaars en feeën. Zij knutselden een prachtige hoed en werden mooi geschminkt.   De leerlingen van de tweede graad leerden waar carnaval eigenlijk vandaan komt. Ze leerden ook over carnaval elders en hier.   Het werd een prachtige stoet die veilig verliep onder de begeleiding van twee politieagenten. De mensen van de basisschool Ave Maria willen de politieagenten langs deze weg nog eens van harte bedanken.

Ambachtelijke bierproeverij

2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-1.jpg2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-3.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Studenten handelswetenschappen van de EHSAL organiseerden een ambachtelijke bierproeverij in de evenementenhal. Hierbij wouden ze voornamelijk onze eigen streekbieren promoten. Voor de studenten kadert dit evenement in hun project “Taal & Team” die ze voor hun studie moeten realiseren. Er was ook een presentatie van Willem Van Herreweghen, brouwingenieur bij Palm, die een voordracht en proeverij gaf over “Inleiding in bierdegustatie en smaakbeschrijving bij bier.

vier zigeunerkinderen opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagmiddag werden vier verdachte zigeunerkinderen ( 3 meisjes en 1 jongen tussen 11 en 15 jaar)  door de lokale politie aangetroffen. De kinderen wilde de lijnbus opstappen. Zij werden in het bezit gevonden van een schroevendraaier. De drie waren niet in het bezit van identiteitsdocumenten. De politie deed een verdere controle om hun identiteit te achterhalen.  Omstreeks 17 uur kregen de politiediensten de aangifte van diefstal met braak in een woning aan Den Huysman (villawijk in centrum van Leeuw). Er werd in deze woning ingebroken langs de achterzijde. De inbrekers hadden met een scherp voorwerp de achterdeur opengebroken. Uit de woning werden juwelen ontvreemd en  geld waaronder  enkele biljetten van 10 US dollars. Uit een verder onderzoek bleek dat de schroevendraaier die op de zigeunerkinderen werd aangetroffen overeen kwam met de aangetroffen inkepingen op de achterdeur van de  de woning Den Huysman. Op de zigeunerkinderen werd eveneens de biljetten van US dollars gevonden. De vier boefjes werden zaterdagmorgen ter beschikking van het jeugdparket gesteld.