Twee oproepingsbrieven in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week kregen de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw twee oproepingsbrieven voor de verkiezingen in de bus.
2009-05-22-oproepingsbrieven_Sint-Pieters-Leeuw-2009

Dit komt omdat Sint-Pieters-Leeuw één van de gemeenten uit Halle-Vilvoorde is waar de burgemeester en het gemeentebestuur beslist hebben om voor de Europese verkiezingen geen kieslijsten te kunnen opstellen evenals de oproepingsbrieven te versturen en dit uit protest tegen de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. (zie artikel 15 mei 2009 )
Daardoor werden de oproepingsbrieven voor de Europese verkiezingen verstuurd door de gouverneur van Vlaams-Brabant. De tweede oproepingsbrief is namens het College van Burgemeester en Schepenen verstuurd en dit voor de verkiezing van het Vlaams Parlement.

Een overzicht van alle kandidaten op de Vlaamse lijsten in Vlaams-Brabant  voor het Vlaams Parlement kan je hier raadplegen KLIK HIER

Jeugddienst organiseerde infoavond verkiezingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw  organiseerde  i.s.m de  Groep Intro een infoavond over de  verkiezingen onder de noemer ‘Stem niet als een kip zonder kop!’

2009-05-20-infoavond-verkiezingen-1
Met deze infoavond rond de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 wou de jeugddienst de jong volwassenen op een eenvoudige manier wegwijs maken in de kieslijsten en verduidelijken waar de verschillende partijen voor staan.
Verder kwam men er onder andere te weten wat er bijvoorbeeld met een blanco of ongeldige stem gebeurt en naar wie deze stem dan wel gaat.
2009-05-20-infoavond-verkiezingen-2
2009-05-20-infoavond-verkiezingen-3

De federale politie onderschept 10 ton hasj in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdag raakte bekend dat de federale politie vorige zaterdag meer dan 10 ton hasjiesj in beslag genomen heeft in een loods in Sint-Pieters-Leeuw.
2009-05-21-Groot-Bijgaardenstraat-151-b_

Klaarblijkelijk kregen buren een vermoeden dat er iets niet pluis was door de aanwezigheid nabij de loods van verdachte personen van wie er verscheidene gewapend zouden geweest zijn.
Zaterdag had de politie genoeg bewijzen verzameld voor een inval. Daarbij zou er meer dan 10 ton hasjiesj in beslag genomen. zijn. De waarde van de in beslag genomen hasj bedraagt minstens 25 miljoen euro.

UPDATE do 21/05/09:
In de loods aan de Groot-Bijgaardenstraat trof men 15 ton hasj aan die in broden waren samengepakt. De softdrugs zaten verstopt tussen een lading aardappelen.

Bouw nieuw rusthuis (woonzorgcentrum) binnenkort van start

banner_ocmwSINT-PIETERS-LEEUW / ZUUN: – Ruim 10 jaar is het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw bezig met de voorbereidingen van de bouw van een nieuw rusthuis. En eindelijk is het zover. Op 30 april 2009 kregen de gemeente en het OCMW de bouwvergunning in de bus.

Roland Meulemans OCMW-voorzitter geeft tekst en uitleg:

Roland Meulemans
Roland Meulemans

De aannemer kreeg meteen de opdracht om de werken te starten op 2 juni 2009.
In totaal zal de bouw 350 werkdagen beslaan of anders gezegd ongeveer 2 jaar. Het totale kostenplaatje bedraagt voorlopig 16.000.000 euro. “

Ondertussen werden de buurtbewoners ingelicht door middel van een brief. Voor hen betekent dit ook een hele aanpassing en daarom staat het OCMW erop om de buurtbewoners op regelmatige basis in te lichten over de evolutie van de bouw. De buurtbewoners, maar ook andere geïnteresseerden krijgen de kans om in te tekenen op de nieuwsbrief.

Het rusthuis heet voortaan ‘woonzorgcentrum’ en krijgt de naam “WZC Zilverlinde”. Het biedt plaats aan 112 bewoners. In hetzelfde complex zal ook een nieuw lokaal dienstencentrum worden ondergebracht. Dit wordt “LDC Meander” gedoopt.”

De studiebureaus kregen de opdracht om van dit gebouw een mix te maken van gezelligheid en hedendaags comfort. Veel aandacht werd besteed aan de lichtinval, ruimte en sfeer. Deze werden in harmonie gebracht met de laatste technische uitrustingen eigen aan dergelijke gebouwen. De centrale as van het gebouw situeert zich in de 4 ruime leefzones waar alle diensten aanwezig zijn en van waaruit je naar alle kamers van de verdieping kan.
Verder wordt er rekening gehouden met het groene karakter van de streek. De inplanting van het gebouw past perfect binnen deze omgeving. Tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw is een groene bufferzone voorzien.
Het zal er aangenaam verblijven worden.

Nu hopen dat er snel begonnen wordt aan het nieuwe gebouw. Want er is nood aan. Het huidige rusthuis Wilgenhof is verouderd en niet meer aangepast aan de normen en behoeften van vandaag. Met de bouw van dit nieuwe woonzorgcentrum willen het OCMW en de gemeente hierop alvast een antwoord te bieden. Ook hopen we hiermee het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen.
Eveneens kunnen de successen van onze dienstencentra dan verder gezet worden.
 
Heel snel muren uit de grond zien rijzen, zal echter niet meteen het geval zijn. Binnenkort start een archeologisch onderzoek. De eerstesteenlegging zal waarschijnlijk plaatsvinden in september 2009. Hieromtrent zal nog gecommuniceerd worden.

Bent u ook geïnteresseerd en wil u graag op de hoogte blijven? Of hebt u nog vragen?
Dan kan u terecht bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw op het nummer 02 371 03 48 of u kan mailen naar zilverlinde@ocmwspl.be of naar meander@ocmwspl.be

En hopelijk klinken we binnen enkele jaren op de opening van het nieuw woonzorgcentrum “WZC Zilverlinde” en het nieuw lokaal dienstencentrum “LDC Meander”.

Politie hield Parkeer controle in Ruisbroek op 19 mei 2009

politieRUISBROEK: – In het kader van het actieplan verkeersveiligheid werd een controle uitgevoerd gericht naar het gevaarlijk en hinderlijk parkeren in Ruisbroek.
In de Fabriekstraat, Pieter Cornelisstraat, en Schoolstraat werden een aantal voertuigen geverbaliseerd omdat zij zodanig geparkeerd stonden dat hierdoor andere weggebruikers in gevaar werden gebracht.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Allemaal Vlaams-Brabanders

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant.
 
cover-allemaal-vlabra-09Wist u dat er in Vilvoorde een vereniging van Afrikaanse moeders actief is? Of dat u in Leuven in een Russische school terechtkunt? Of dat u in Halle meer te weten kunt komen over carnaval in Latijns-Amerika? In Vlaams-Brabant zijn een 80-tal organisaties van etnisch-culturele minderheden actief. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het rijke verenigingsleven in onze provincie. Daarom geeft de provincie de nieuwe brochure ‘Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van het allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant’ uit. In deze brochure worden deze organisaties uitgebreid voorgesteld.
 
Vlaams-Brabant is een kleurrijke provincie. Niet minder dan 170 nationaliteiten leven er samen. En dat vertaalt zich ook in het verenigingsleven, dat een steeds grotere diversiteit kent. Verenigingen zorgen voor leven in de buurt, de stad, en de regio.
Ook dat verenigingsleven wordt steeds gekleurder. In 2005 waren er een vijftigtal allochtone organisaties. Drie jaar later is dat aantal bijna verdubbeld.
 
Het allochtoon verenigingsleven biedt ons vele kansen. Voor het provinciebestuur zijn deze organisaties een belangrijke partner bij het opmaken, uitvoeren en bijsturen van het beleid. De vele initiatieven en activiteiten zorgen bovendien voor een frisse wind, en bieden mogelijkheden tot uitwisseling en ontmoeting. Om de wereld te zien, moet u de provincie niet meer uit. En uit de wisselwerking van culturen groeien nieuwe dingen. Want diversiteit is dé troef van onze provincie” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen, bij het ter perse gaan van de nieuwe brochure.
 
In deze gids stellen een groot aantal organisaties zichzelf voor. Ze doen dit om zich beter bekend te maken én om contact te leggen met andere inwoners en verenigingen.
In de brochure staan ook twee organisaties uit Sint-Pieters-Leeuw.

De organisatie: Bawasa vzw
Drogenbosstraat 64, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02-378 18 50 – GSM 0494-79 86 06
Contactpersoon: Princesse Batodisa Mansia Mbila mansiambila@yahoo.fr
De vzw is een socio-culturele organisatie.
Doelgroep: Belgen en Congolezen.
Doel: Om de integratie van de Congolezen in België te bevorderen, wilt Bawasa een dialoog op gang brengen tussen de oudere en jongere generatie Congolezen en Belgen. Wederzijds begrip ontstaat door dialoog. Tijdens de dialoog wordt de Congolese en Belgische cultuur besproken. De resultaten van de dialoog worden overgebracht naar Congo om tot uitwisseling te komen. Bawasa richt zich vooral tot jongeren omdat zij de toekomst moeten maken en redden.
Aanbod en activiteiten:
 dialoogdagen organiseren tussen de jongeren en volwassenen
 preventie
 informeren over de situatie in België en Congo.

De organisatie: Voyageurs vzw
Bergensesteenweg 777, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM 0475-63 73 79
Contactpersoon: Séraphin WEISS (Pipa)
De organisatie werd opgericht in 2002 en is actief in de regio van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.
Doelgroep: Voyageurs
Doel: De vzw wil de rechten op woonwagenterreinen verdedigen. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door culturele activiteiten te organiseren voor voyageurs en zigeuners.
Aanbod en activiteiten:
De vereniging heeft ook enkele professionele orgeldraaiers met orgels die uniek zijn in Europa.

Bekijk de brochure op: http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/upload/objects/leven_en_wonen/minderheden/brochure-allemaal-vlabra-09.pdf

Agenda: Daenskringen van de Zennevallei Aperitiefconcert

2009-05-17-aperitiefconcertOp zondag 24 mei brengen de Daenskringen van de Zennevallei hun jaarlijkse aperitiefconcert op de Roosezolder van Coloma. Het ensemble Nostalgia zorgt voor een vrolijk, zomers aperitief met klassieke klanken, Zuid-Amerikaanse, Italiaanse, Spaanse en Franse successen. Een wandeling van Bach tot Kiezmer.

Nestor Janssens – met een succesvolle carrière in de Antwerpse Filharmonie als klarinet-solo – en Theo Thys – als basklarinet en nu accordeon – keren met deze muziek terug naar een genre dat hen van in hun jeugd fascineerde.

24 mei 2009 om 11.00 uur
Prijs: 8 euro, aperitief inbegrepen
Locatie:Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma
Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Info: 02/356 20 36 – Li Gysels en 02/380 67 92 – Willem Felis