Wervingsactie gemachtigde opzichters

Sint-Pieters-Leeuw: – Gemachtigde opzichters kunnen een heel belangrijke rol vervullen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Door gemachtigde opzichters in te zetten op drukke oversteekplaatsen, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen alsnog zelfstandig naar school te laten gaan.
Vaak hebben onze basisscholen gemeenschappelijke knelpunten op weg van en naar school. Daarom wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in uitvoering van het project”duurzaam naar school”, een gemeentelijk systeem van gemachtigde opzichters opstarten. Op schooldagen zullen een zestal drukke oversteekplaatsen tijdens de ochtend- en avondspits door een gemachtigde opzichter worden bemand.
Oproep aan ouders, grootouders, gepensioneerden, werklozen,
Met deze wervingsactie zoekt de gemeente kandidaat gemachtigde opzichters die na een korte theoretische en praktische opleiding de bevoegdheid krijgen om de zachte weggebruiker ter hoogte van een drukke oversteekplaats te laten oversteken.

De opleiding en uitrusting is gratis. De kosten voor de prestaties van de gemachtigde opzichter worden door het gemeentebestuur gedragen.
Bent u geïnteresseerd? Contacteer de dienst Mobiliteit: 02 371 22 92 johan.persoons@sint-pieters-leeuw.be

In oktober onderzoek in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem


Sint-Pieters-Leeuw: – De Katholieke Hogeschool Leuven voert in samenwerking met Landelijke Gilden en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een onderzoek uit naar de sociale cohesie op het platteland en de rol van het sociaal cultureel verenigingsleven daarbij. Het onderzoek wordt mede ondersteund door de Vlaamse Land Maatschappij.

Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem hebben de eer om één van de vijf dorpen in Vlaams- Brabant te zijn waar het onderzoek plaatsvindt.

De onderzoekers van de Katholieke Hogeschool Leuven zullen een bevraging doen bij een 300tal bewoners van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Deze bevraging zal begin oktober 2008 gebeuren. Deze bewoners krijgen thuis één van de onderzoekster van KHLeuven op bezoek die hen zal vragen om een enquête schriftelijk te beantwoorden. De ingevulde enquêtes worden nadien weer opgehaald. De resultaten van het onderzoek in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zullen worden bekendgemaakt begin 2009. Nadien zal er op basis van deze resultaten een boek worden ontworpen met methodieken voor de verenigingen om de sociale samenhang te bevorderen.

De onderzoekers willen benadrukken dat de gegevens met de grootste graad van anonimiteit en vertrouwelijkheid worden behandeld. Deze gegevens worden enkel voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.
Bookmark and Share 

Vormingsavond Voorlezen in Vlaams-Brabant

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaanderen: – Tijdens de Vormingsavond Voorlezen maakt u kennis met de nieuwste en mooiste (voorlees)boeken voor baby’s en peuters tot drie jaar. U ontdekt hoe anderen werken met boeken en u kunt zich laten inspireren door het verhaal van een kinderboekenillustrator. Naast professionelen zijn ook ouders, babysitters en studenten van harte uitgenodigd.

De Vormingsavonden Voorlezen vinden plaats in Leuven (29 september), Antwerpen (30 september), Oostende (2 oktober), Hasselt (6 oktober) en Eeklo (7 oktober), telkens van 19.30 uur tot 22 uur. Elke deelnemer krijgt een werkmap met de affiche van de Voorleescampagne 2008 en de Voorleeskrant boordevol boekentips. Programma en inschrijven: http://www.voorlezen.be of via 03/204 10 08.

De Voorleescampagne is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De Vormingsavonden kunnen rekenen op de gulle steun van de bibliotheken van Oostende en Eeklo, de Provinciale Steunpunten voor Streekgericht Bibliotheekbeleid van Antwerpen en Vlaams-Brabant en het Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken.

Agenda: wijkfeest Witte Roos

luchtfoto wijk de Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw
luchtfoto wijk de Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw: – Op zaterdag 13 september is er vanaf 10 uur een gezellig feest voor en door de mensen van de wijk “De Witte Roos” op het pleintje in de wijk (Fazantenlaan).
Activiteiten:
10 uur kinderrommelmarkt, ontbijt, springkasteel, grimmeren en diverse randanimatie voor kinderen.
11 uur en 15u30 parachutespel
12 uur , Barbeque (inschrijven)
Tijdens en na de BBQ kan men tevens genieten van muzikale animatie.
14 uur petanquetornooi
14u30 bingo
16 uur kinderdisco.

Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt amateurtoneelverenigingen

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: – Het provinciebestuur ondersteunt reeds jarenlang het amateurtoneel in Vlaams-Brabant. Ook dit jaar zal 27.000 euro toegekend worden aan amateurtoneelverenigingen. Via een tornooiformule komen, gespreid over drie jaar, zo’n 100 toneelverenigingen in aanmerking voor deze provinciale subsidie.
 
“De bedoeling van deze tornooien is de kwaliteit van de voorstellingen te stimuleren .De verenigingen die deelnemen aan het tornooi krijgen een individueel verslag met opmerkingen en aanbevelingen. Naargelang de behaalde afdeling krijgen de verenigingen ook, gedurende drie jaar, een financiële ondersteuning vanweg de provincie. Dit jaar zal de provincie zo’n 27.000 euro aan subsidies uitkeren aan de amateurtoneelverenigingen”, aldus Tom Troch, gedeputeerde voor cultuur.
 
Tijdens het afgelopen toneelseizoen 2007-2008 hebben niet minder dan 26 amateurtoneelverenigingen het bezoek van de provinciale jury aangevraagd. Daarvan zijn er twee jeugdtoneelverenigingen en drie verenigingen uit het Brussels gewest. De deelname van de Brusselse toneelverenigingen aan het provinciaal toneeltornooi is het gevolg van een samenwerking tussen de provincie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 
Om de kwaliteit van de uitvoeringen nog te verbeteren organiseert het provinciebestuur, in samenwerking met Opendoek, jaarlijks een aantal kwaliteitsbevorderende cursussen. De voorbije drie jaar hebben niet minder dan 100 personen van zo’n 52 verschillende toneelverenigingen de cursus stukkeuze en dramaturgie gevolgd.
http://www.vlaamsbrabant.be/