Lokale verkeers omleiding door wegenwerken in Ruisbroek

RUISBROEK: – Het kruispunt van de Humaniteitslaan (N266) en de Nieuwe Stallestraat (N261) is met zijn prioriteitscijfer 15 een van de 131 erkende gevaarlijke ‘zwarte’ verkeerspunten die door het Agentschap Wegen en Verkeer worden heraangelegd in de provincie Vlaams-Brabant.
2009-10-13- humaniteitslaan-Paul-Gilsonlaan_1
2009-10-13- humaniteitslaan-Paul-Gilsonlaan_2 2009-10-13- humaniteitslaan-Paul-Gilsonlaan_3
Voor de werken is er nu een lokale omleiding voorzien door middel van een omleidingslus in tegenwijzerzin.
– het verkeer dat van Ruisbroek naar Drogenbos en de Ring rijdt, moet via de omleidingslus Humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan rijden.

– het verkeer dat van Ruisbroek komt en naar Vorst rijdt, moet ook via de omleidingslus Humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan rijden en dan aan de lichten in de Stallestraat rechtsomkeer  maken.
Aan het einde van de Paul Gilsonlaan ( ter hoogte van de winkel GIFI) heeft men een tijdelijke weg aangelegd met een rechtstreekse aansluiting op de Stallestraat (richting Drogenbos) en een voorsorteerstrook naar de Ring.

– het verkeer vanuit Drogenbos kan steeds rechtstreeks naar Vorst en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) rijden. Ook het verkeer vanuit Vorst kan rechtsreeks naar Ruisbroek rijden.

De bedrijven en handelszaken gelegen in de omgeving van de werkzone blijven bereikbaar!
De geplande einddatum is 28 februari 2010.
2009-10-13- humaniteitslaan-Paul-Gilsonlaan_4 2009-10-13- humaniteitslaan-Paul-Gilsonlaan_5
Doel van de werken:
Het huidige kruispunt wordt omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten.
De humaniteitslaan wordt in een rechte lijn doorgetrokken en de Stallestraat komt er loodrecht op: zo krijgt het de vorm van een T-kruispunt. Er komen ook een aantal nieuwe voorsorteerstroken: een extra afslagstrook naar links voor het verkeer dat van Vorst naar Drogenbos rijdt en een extra afslagstrook naar rechts voor het verkeer dat van Drogenbos naar Vorst rijdt.
Aan het kruispunt van de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan ten slotte komt een verkeerseiland dat het verkeer beter zal geleiden. hier zullen de vrachtwagens die van Drogenbos of Vorst komen en naar bijvoorbeeld de handelszaak ‘Tonton Tapis’ rijden, rechtsomkeer moeten maken om vervolgens rechts af te slaan naar de toegang. het rechtstreekse afslaan naar links wordt voortaan
onmogelijk gemaakt door een middenberm in de humaniteitslaan om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. De hele
fiets- en voetgangersinfrastructuur wordt bovendien gescheiden van het autoverkeer en er worden fietsoversteken met een oversteekeiland aangelegd.

Share

Vier weekends werkzaamheden op ring om Brussel (R0): vermijd de westelijke ring

WERKENRUISBROEK: – Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde in de maanden juni en juli van dit jaar grote werkzaamheden uit op de westelijke ring om Brussel (R0), van Drogenbos tot aan de grens met Wallonië. Toen werd in sneltempo het wegdek van de ring vernieuwd. De komende vier weekends worden op hetzelfde tracé de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen over de lokale wegen vernieuwd. Overdag zullen er steeds twee rijstroken vrij blijven voor het verkeer, ’s nachts een rijstrook.

dubbelklik op kaart
dubbelklik op kaart

Net zoals in juni en juli, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan om de westelijke ring te vermijden. De eerstvolgende twee weekends wordt er gewerkt op de buitenring (richting Wallonië), daarna wordt er nog twee weekends gewerkt op de binnenring (richting Groot-Bijgaarden). De werkzaamheden zijn sterk weersafhankelijk: als het regent of als het koud wordt, schuift de timing op.

De fasering: buitenring/binnenring
Tijdens de weekends van 9 en 10 oktober en van 16 en 17 oktober wordt er op de buitenring gewerkt. Het verkeer dat van Vlaanderen naar Wallonië rijdt, vermijdt dan beter de westelijke ring, door richting Zaventem/Luik/Namen (de binnenring) te nemen. De volgende twee weekends (van 23 en 24 oktober, en 30 en 31 oktober) wordt er gewerkt in de richting van Groot-Bijgaarden. Het verkeer dat dan van Wallonië naar Vlaanderen rijdt, vermijdt beter de ‘Ring Ouest’, door de ‘Ring Est’ te nemen (via Waterloo/Namen/Luik/Luchthaven Zaventem/Antwerpen).
De timing van de werkzaamheden
De werkzaamheden aan de voegen van de ring ter hoogte van de bruggen moeten scheurvorming in het wegdek vermijden. Er wordt aan iedere voeg een smalle strook van de asfaltverharding weggenomen. De strook wordt dan vervangen door een elastisch materiaal. Dat is een arbeidsintensieve taak, en het elastisch product moet relatief lang drogen. Om die reden konden de werkzaamheden niet in juni en juli uitgevoerd worden: ze zouden dan te veel extra hinder veroorzaakt hebben.
Van vrijdagavond tot zondagavond
De werkzaamheden zullen telkens starten op vrijdagavond, om 21:00 uur. Er zal de klok rond gewerkt worden tot zondagavond om 21:00 uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd worden door n.v. Verhaeren & co De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 240.000 euro (incl.) .

UPDATE: De werkzaamheden op de ring om Brussel (R0) die het Agentschap Wegen en Verkeer  aankondigde, worden uitgesteld omdat er dit weekend regen voorspeld is.

Share

Werken aan kruispunt N266 – N261

WERKEN

DROGENBOS / RUISBROEK: – Het kruispunt van de Humaniteitslaan (N266) en de Nieuwe Stallestraat (N261) is met zijn prioriteitscijfer 15 een van de 131 erkende gevaarlijke ‘zwarte’ verkeerspunten die door het Agentschap Wegen en Verkeer  worden heraangelegd in de provincie Vlaams-Brabant.

Het huidige kruispunt wordt omgevormd tot een kruispunt met verkeerslichten.
De humaniteitslaan wordt in een rechte lijn doorgetrokken en de Stallestraat komt er loodrecht op: zo krijgt het de vorm van een T-kruispunt. Er komen ook een aantal nieuwe voorsorteerstroken: een extra afslagstrook naar links voor het verkeer dat van Vorst naar Drogenbos rijdt en een extra afslagstrook naar rechts voor het verkeer dat van Drogenbos naar Vorst rijdt.
2009-08-28-kruispunt

Aan het kruispunt van de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan ten slotte komt een verkeerseiland dat het verkeer beter zal geleiden. hier zullen de vrachtwagens die van Drogenbos of Vorst komen en naar bijvoorbeeld de handelszaak ‘Tonton Tapis’ rijden, rechtsomkeer moeten maken om vervolgens rechts af te slaan naar de toegang. het rechtstreekse afslaan naar links wordt voortaan
onmogelijk gemaakt door een middenberm in de humaniteitslaan om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. De hele
fiets- en voetgangersinfrastructuur wordt bovendien gescheiden van het autoverkeer en er worden fietsoversteken met een oversteekeiland aangelegd.
2009-09-44-grafiek_kruispunt-N266-N261

TIMING EN HINDER
Eind juni zijn de voorbereidende weg- en rioleringswerkzaamheden gestart, met de aanleg van een keermuur langs de humaniteitslaan.
Deze maand beginnen nutsmaatschappijen met het verplaatsen van de nutsleidingen.
De eigenlijke wegwerkzaamheden gaan volgens de huidige planning begin november van start.

Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, worden ze in vier fasen uitgevoerd.
Geplande einddatum 28 febrari 2010.

OMLEIDINGEN
het verkeer vanuit Drogenbos zal steeds rechtstreeks naar Vorst en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) rijden. Ook het verkeer vanuit Vorst zal rechtsreeks naar Ruisbroek kunnen rijden. Voor de overige bewegingen wordt een omleidingslus in tegenwijzerzin ingesteld.
– het verkeer dat van Ruisbroek naar Drogenbos en de Ring rijdt, zal via de omleidingslus (de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan) moeten rijden.
– het verkeer dat van Ruisbroek komt en naar Vorst rijdt, zal via de omleidingslus (de humaniteitslaan en de Paul Gilsonlaan) moeten rijden en dan aan de lichten in de Stallestraat rechtsomkeer moeten maken.
Aan het einde van de Paul Gilsonlaan komt een tijdelijke weg met een rechtstreekse aansluiting op de Stallestraat (richting Drogenbos) en een voorsorteerstrook naar de Ring.

De bedrijven en handelszaken gelegen in de omgeving van de werkzone blijven bereikbaar!

Share

Vernieuwen rijwegverharding R0 – op de binnenring in Ruisbroek vanaf 8 juni 2009

SINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – Op maandag 8 juni 2009 start wegen en verkeer Vlaams-Brabant met de Vernieuwen rijwegverharding op de binnenring.

Vernieuwen van de asfaltverharding op de binnenring tussen Wallonië en de bocht te Vorst.
Werken op de ring R0 Vanaf Drogenbos richting Brussel > Vernieuwen van de bestaande verhardingen (op diverse plaatsen tevens funderingen) en markeringen.
Deze werken worden uitgevoerd tussen 21.00 uur en 6.00 uur gedurende 15 werknachten en gedurende 2 volledige weekeindes

Deze werken worden uitgevoerd buiten de spitsuren. Het doorgaand verkeer heeft steeds doorgang via minimaal één rijstrook.
Vanaf 21.00 tot 23.00 uur wordt één rijstrook uit gebruik genomen,
Vanaf 23.00 uur tot 6.00 uur worden twee rijstroken uit gebruik genomen. In de weekeinds wordt er ook overdag gewerkt.

Geplande begindatum: 08-06-2009
Geplande einddatum: 28-06-2009
Daarna wordt het zelfde gedaan op de buitenring tot 14 juli 2009

Meer info: www.wegenwerken.be

stedenbouwkundige aanvraag voor aanleg rotonde op kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg

kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Wegen en verkeer Vlaams-Brabant heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
( Het gaat om de kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie G/H.)

De afdeling Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams gewest liet in 2005 een streefbeeldstudie maken voor de Bergensesteenweg tussen Halle en Anderlecht. Hierin werden voorstellen gedaan om de verkeersstroom op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo optimaal mogelijk te maken.

In de studie werd rekening gehouden met een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer, de leefbaarheid voor de mensen die er wonen en de veiligheid voor de automobilisten die nu van het ene verkeerslicht naar het andere rijden. Zo groeide de idee om zoveel mogelijk verkeerslichten af te schaffen en waar mogelijk te vervangen door rotondes of soortgelijke constructies.
Vorig jaar werd er reeds een rotonde aangelegd aan het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Lotstraat ( zie artikel – klik hier).

Nu heeft Wegen en verkeer Vlaams-Brabant  een aanvraag ingediend om een tweede rotonde aan te leggen op het kruispunt Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg.
Dit kruispunt komt aan bod omdat hier veel zware ongevallen gebeurden. Ook zorgen vrachtwagens, die er bij bedrijven komen laden en lossen, vaak voor onveilige situaties door te draaien dwars over de steenweg. Met een rotonde wordt dit probleem voor vrachtwagenchauffeurs een stuk gemakkelijker omdat ze dan kunnen keren via de rotonde.

Rotonde N6 en Lotstraat klaar op vrijdag 24 oktoberDe Rotonde op de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot). zal tegen vrijdagavond volledig open zijn.

Vandaag is men begonnen met de laatste asfaltlaag aan het leggen op de toegangswegen naar de rotonde.

Werfleider Ludo Clauwaert: “ Donderdag gebeuren er nog proefboringen op de rotonde. Deze is namelijk gegoten uit betonplaten  en men moet nog nakijken of deze genoeg gehard zijn. Als dit ok is dan kunnen we de werken tegen vrijdag afronden en de rotonde openstellen voor het verkeer. Nadien moeten er natuurlijk nog enkele zaken afgewerkt worden.”

Vanaf volgende week behoren de omleidingen aan de Lotstraat dan ook tot het verleden.

De werken voor de aanleg van de rotonde begonnen in januari met de riolerings- en nutsleidingen werken. In april werd dan gestart met fase één van de wegeniswerken voor de aanleg van de rotonde en werd het  verkeer er deels beperkt.

Zie ook de artikels:

1 april 2008: Aanleg rotonde N6 / Lotstraat echt gestart
18 maart 2008: werken rotonde n6 brussel-bergen met de lotstraatstationsstraat
12 januari 2008: Werken op N6