Vernieuwen rijwegverharding R0 – op de binnenring in Ruisbroek vanaf 8 juni 2009

SINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – Op maandag 8 juni 2009 start wegen en verkeer Vlaams-Brabant met de Vernieuwen rijwegverharding op de binnenring.

Vernieuwen van de asfaltverharding op de binnenring tussen Wallonië en de bocht te Vorst.
Werken op de ring R0 Vanaf Drogenbos richting Brussel > Vernieuwen van de bestaande verhardingen (op diverse plaatsen tevens funderingen) en markeringen.
Deze werken worden uitgevoerd tussen 21.00 uur en 6.00 uur gedurende 15 werknachten en gedurende 2 volledige weekeindes

Deze werken worden uitgevoerd buiten de spitsuren. Het doorgaand verkeer heeft steeds doorgang via minimaal één rijstrook.
Vanaf 21.00 tot 23.00 uur wordt één rijstrook uit gebruik genomen,
Vanaf 23.00 uur tot 6.00 uur worden twee rijstroken uit gebruik genomen. In de weekeinds wordt er ook overdag gewerkt.

Geplande begindatum: 08-06-2009
Geplande einddatum: 28-06-2009
Daarna wordt het zelfde gedaan op de buitenring tot 14 juli 2009

Meer info: www.wegenwerken.be

stedenbouwkundige aanvraag voor aanleg rotonde op kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg

kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
kruispunt Bergensesteenweg en Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw

Wegen en verkeer Vlaams-Brabant heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsenbergsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.
( Het gaat om de kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie G/H.)

De afdeling Wegen Vlaams-Brabant van het Vlaams gewest liet in 2005 een streefbeeldstudie maken voor de Bergensesteenweg tussen Halle en Anderlecht. Hierin werden voorstellen gedaan om de verkeersstroom op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo optimaal mogelijk te maken.

In de studie werd rekening gehouden met een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer, de leefbaarheid voor de mensen die er wonen en de veiligheid voor de automobilisten die nu van het ene verkeerslicht naar het andere rijden. Zo groeide de idee om zoveel mogelijk verkeerslichten af te schaffen en waar mogelijk te vervangen door rotondes of soortgelijke constructies.
Vorig jaar werd er reeds een rotonde aangelegd aan het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Lotstraat ( zie artikel – klik hier).

Nu heeft Wegen en verkeer Vlaams-Brabant  een aanvraag ingediend om een tweede rotonde aan te leggen op het kruispunt Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg.
Dit kruispunt komt aan bod omdat hier veel zware ongevallen gebeurden. Ook zorgen vrachtwagens, die er bij bedrijven komen laden en lossen, vaak voor onveilige situaties door te draaien dwars over de steenweg. Met een rotonde wordt dit probleem voor vrachtwagenchauffeurs een stuk gemakkelijker omdat ze dan kunnen keren via de rotonde.

Rotonde N6 en Lotstraat klaar op vrijdag 24 oktoberDe Rotonde op de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot). zal tegen vrijdagavond volledig open zijn.

Vandaag is men begonnen met de laatste asfaltlaag aan het leggen op de toegangswegen naar de rotonde.

Werfleider Ludo Clauwaert: “ Donderdag gebeuren er nog proefboringen op de rotonde. Deze is namelijk gegoten uit betonplaten  en men moet nog nakijken of deze genoeg gehard zijn. Als dit ok is dan kunnen we de werken tegen vrijdag afronden en de rotonde openstellen voor het verkeer. Nadien moeten er natuurlijk nog enkele zaken afgewerkt worden.”

Vanaf volgende week behoren de omleidingen aan de Lotstraat dan ook tot het verleden.

De werken voor de aanleg van de rotonde begonnen in januari met de riolerings- en nutsleidingen werken. In april werd dan gestart met fase één van de wegeniswerken voor de aanleg van de rotonde en werd het  verkeer er deels beperkt.

Zie ook de artikels:

1 april 2008: Aanleg rotonde N6 / Lotstraat echt gestart
18 maart 2008: werken rotonde n6 brussel-bergen met de lotstraatstationsstraat
12 januari 2008: Werken op N6

Aanleg rotonde N6 / Lotstraat echt gestart.

sint-pieters-leeuw_rotonde-N6-lotstraat-aanleg
Sint-Pieters-Leeuw: – Vandaag zijn de aanpassingswerken ter hoogte van het kruispunt van de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot) gestart.
Het huidige kruispunt met verkeerslichten wordt omgevormd tot een rotonde.

Fase 1van de werken:
– De twee rijstroken van de N6 Brussel-Bergen (kant Stationsstraat), de Stationsstraat en de Lotstraat worden afgesloten.
– Zowel het zuidelijk deel van de rotonde, als de aansluiting met de Stationsstraat en de Lotstraat worden aangelegd.
– Ter hoogte van de Stationsstraat wordt parallel met de N6 Brussel-Bergen, 200 meter riolering vernieuwd.
– De twee rijstroken op de N6 Brussel- Bergen (kant Lotstraat) worden opengehouden,
zodat doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.
– Een rechtstreekse verbinding tussen Beersel (Lot) en Sint-Pieters-Leeuw is niet meer mogelijk.
Meer info over de verschillende fase van de aanleg kan je lezen in ons eerder gepubliceerd artikel: KLIK HIER

 2008-04-01-sint-pieters-leeuw_rotonde-n6-lotstraat-aanleg-2.jpg