De Lijn voorziet omleidingen in Sint-Laureins-Berchem

SINT-LAUREINS BERCHEM: – wegens wegenwerken plant De Lijn omleidingen op lijn 144 en 163 vanaf woensdag 18 augustus 2010 tot en met donderdag 19 augustus 2010. En ook op maandag 23 augustus 2010, 7.30 uur tot dinsdag 24 augustus 2010, 18.00 uur

Lijn 163: Roosdaal – Lennik – Halle
Sint-Laureins-Berchem: werken Molenborrestraat en Brabantsebaan
Afgeschafte haltes:
De haltes Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk, Weg naar Halle en Brabants trekpaard worden afgeschaft en vervangen door een tijdelijke halte op de Oudenaaksestraat / hoek Gaasbeekstraat.
De haltes Sint-Laureins-Berchem – Hazeveld, Oudenaken – Baasbergstraat, Schamelbeek, Rispen en Kerk (richting Leerbeek) worden afgeschaft en vervangen door de halte Kerk (Gaasbeekstraat).

Lijn 144: Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel
Sint-Pieters-Leeuw: werken Hoogstraat
Sint-Laureins-Berchem: werken Molenborrestraat en Brabantsebaan
Afgeschafte haltes:
De haltes Sint-Pieters-Leeux – De Blauw, Beenhouwerij en Aan de witten ezel worden afgeschaft en vervangen door een tijdelijke halte in de Baasbergstraat.
De haltes Sint-Pieters-Leeuw – Bierdepot, Calloenstraat, Moriau, De Klink en Gemeentehuis (richting Brussel) worden afgeschaft en vervangen door een tijdelijke halte in de Brusselbaan.
De haltes Oudenaken – kerk (richting Brussel), Sint-Laureins-Berchem – Kerk en Weg naar Lennik worden afgeschaft en vervangen door halte Kerk op de Baasbergstraat van lijn 163.
De haltes Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Halle, Brabants Trekpaard, Hazeveld en Oudenaken – Baasbergstraat worden afgeschaft en vervangen door een tijdelijke halte in de Baasbergstraat.

Share

Wegenwerken Postweg – Groenstraat

VLEZENBEEK: – Vanaf 11/08/2010 zullen er werken uitgevoerd worden op de Postweg ter hoogte van de Groenstraat.

Er zullen op het hiervoor aangehaalde kruispunt verkeerslichten geplaatst worden om rede dat de Postweg op deze plaats volledig zal afgesloten zijn. Het verkeer zal beurtelings omgeleid worden via de Groenstraat. Men zal op de Groenstraat een bijkomende weg aanleggen om het verkeer vlotter te laten verlopen. Deze werkzaamheden zullen duren tot 03/09/2010.

bron + meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Omleidingen bussen de Lijn in centrum Sint-Pieters-Leeuw

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: Door de werken aan de Rink in centrum Sint-Pieters-Leeuw (zie artikel 23/07/2010 ) voorziet vervoersmaatschappij De Lijn omleidingen vanaf woensdag 4 augustus 2010.

Voor lijn 170 (Brussel Kapellekerk – Sint-Pieters-Leeuw – Halle) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis wordt vervangen door een tijdelijke halte op de Rooselaerstraat ter hoogte van de Brusselbaan.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat

Voor lijn 101 (Marktbus Vlezenbeek – Halle) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis (op de Pastorijstraat) wordt in de richting van Halle vervangen door de halte Gemeentehuis op de Nonnemansstraat en in de richting van Vlezenbeek door een tijdelijke halte op de Nonnemansstraat ter hoogte van de Pastorijstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat.

Voor lijn 144 (Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel) afgeschafte halte:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis (richting Brussel op de Pastorijstraat)
Tijdelijke halte: op de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaerstraat

Voor lijn 145 (Herfelingen – Heikruis – Brussel) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis op de Pastorijstraat wordt in de richting van Herfelingen vervangen door de halte Gemeentehuis op de Brusselbaan en in de richting van Brussel door een tijdelijke halte op de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaerstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat

Voor lijn 172 (Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Gemeentehuis (op de Pastorijstraat) worden in de richting van Drogenbos vervangen door de halte Gemeentehuis op de Nonnemansstraat en in de richting van Vlezenbeek door een tijdelijke halte op de Nonnemansstraat ter hoogte van de Pastorijstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Oud Station wordt vervangen door de halte Weg naar Lot op de Lotstraat

bron: http://reisinfo.delijn.be/omleidingen/

Share

Werken nutsmaatschappijen aan Kruispunt Bergensesteenweg (N6) en Alsembergsesteenweg (N231)

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) en de Alsembergsesteenweg (N231). De herinrichting van het kruispunt zal de verkeersveiligheid verbeteren en het verkeer vlotter doen verlopen.
Volgens de planning van de nutsmaatschappijen zullen de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen duren tot 10 november 2010 . Daarop beginnen de eigenlijke weg- en rioleringswerkzaamheden. Volgens de huidige planning zal de rotonde in haar geheel afgewerkt zijn tegen de zomer van 2011.

Planning
Om de hinder beperkt te houden, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd:
• fase 1 ( tot 10 augustus 2010): afbraak onteigende woningen
• fase 2 (vanaf 11 augustus): verplaatsen en vernieuwen nutsleidingen
• fase 3: uitvoering oostelijke kant van de N6 incl. aansluiting Alsembergsesteenweg (N231) met uitzondering van het middeneiland van de rotonde
• fase 4: aanleg westelijke kant van de Bergensesteenweg (N6) met uitzondering van het middeneiland van de rotonde
• fase 5: aanleg middeneiland rotonde

Volgens de planning van de nutsmaatschappijen zullen de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen duren tot 10 november. Daarop beginnen de eigenlijke weg- en rioleringswerkzaamheden. Volgens de huidige planning zal de rotonde in haar geheel afgewerkt zijn tegen de zomer van 2011.

Nieuwe riolering en nutsleidingen
Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds zal het kruispunt en de onmiddellijke omgeving ervan er na de werkzaamheden compleet anders uitzien. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat voortaan regenwater en afvalwater apart zal afvoeren.

Nutsmaatschappijen zoals Eandis, Belgacom, Elia, Fluxys en Telenet zullen van de gelegenheid gebruik maken om hun leidingen te vernieuwen. Door al die werkzaamheden te bundelen, vermijden we dat er in de nabije toekomst nog extra werkzaamheden moeten gebeuren aan de rotonde.

Verwachte hinder en omleidingen:
Er zal op de Bergensesteenweg tijdens de gehele duur van de werkzaamheden slechts één rijstrook in beide rijrichtingen beschikbaar zijn voor het verkeer. Het verkeer zal daardoor tijdens de spitsuren vertraagd verlopen.

Vanaf fase 2 (vanaf 11 augustus):zal de Alsembergsesteenweg bereikbaar zijn via de volgende twee omleidingen:
• vanuit Brussel, van op de N6: via Lot (Laaklinde, Stationsstraat, Jozef Huysmanslaan, Zennestraat, Beerselsestraat) en het op- en afrittencomplex Beersel (nr. 19) van de ring om Brussel (R0)
• vanuit Halle, van op de N6: via Halle (N203a) en het op- en afrittencomplex Halle (nr. 21) van de ring om Brussel (R0)

bron: www.wegenwerken.be/rw_news/news_id-163

Share

Vanaf 4 augustus Rink verkeersvrij voor wegeniswerken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 04 augustus 2010 tot maart 2011 worden er wegenwerken uitgevoerd op de Rink. Het wegdek wordt verbeterd en bepaalde aanpassingen aan de structuur van de straten worden gewijzigd.

Om deze werken te kunnen uitvoeren is vanaf die datum de Rink verkeersvrij ongeacht de bepaalde activiteiten die zullen doorgaan o.a. de jaarmarkt, de wekelijkse markt, enz.
De werken zullen geschieden in verschillende fases, in die zin dat de J. Depauwstraat en Pastorijstraat beurtelings geen verkeer zal doorgaan.

De Sint-Pieterskerk zal bereikbaar zijn via een omleiding.

bron + meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw


De werken beogen:

  • Het aanleggen van een gescheiden rioleringswerken.
  • De realisatie van een nieuwe rijweg.
  • Herstel van bestaande verharding in mozaïekkeien langsheen de Rink

Wegenwerken:
Tussen de profielen 1 en 3 en 6 en 8 wordt geopteerd om de wegenis in ongewapend cementbetonverharding (20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm steenslagfundering met 20cm onderfundering type II.
De betonverharding wordt afgeboord door middel van ene ter plaatse gegoten kantstrook type IIE1 en ene geprefabriceerde trottoirband type IE.
Tussen profiel 3 en profiel 6 wordt geopteerd om de wegenis in natuursteenkeien (14x20cm) aan te leggen op een breedte van 5,40m, gefundeerd op 20cm schraal beton met 20cm onderfundereing type II. De wegenis in natuursteenkeien wordt opgesloten door middel van een kantstrook in natuursteenkeien (breedte 30cm) en een trotoirband in blauwe hardsteen (afkomstig van de opbraak).
Voor de parkeerstroken over het volledige tracé wordt geopteerd om deze in mozaïkkeien (afkomstig van de opbraak) te voorzien op een breedte van 2m, gefundeerd op 20cm schaal met 20cm onderfundering type II. Voor de voetpaden wordt geopteerd om deze in dnkerbruine gresplatines (14x14cm) aan te leggen, gefundeerd op 15cm schraal beton, ook langsheen de Rink.

Share

Onaangekondigde Wegenwerken op de binnenring in Ruisbroek zorgen voor file

RUISBROEK: Ter hoogte van Ruisbroek op de binnenring rond Brussel moet al het verkeer over één rijstrook. Een aannemer voert er onaangekondigde werken uit in de binnenberm. Er zijn twee rijstroken afgesloten, omdat beton er moet uitdrogen. Er staat een file vanaf Huizingen.

Volgens een Touring-woordvoerder bedraagt de wachttijd er zaterdagvoormiddag drie kwartier. Touring is niet te spreken over de onaangekondigde wegenwerken .

Tweede weekend werkzaamheden op westelijke ring (R0) te Ruisbroek

RUISBROEK: -Tweede weekend werkzaamheden op westelijke ring (R0): enkel ’s avonds en ’s nachts.

Nadat het Agentschap Wegen en Verkeer twee weken geleden op de buitenring (richting Wallonië) werkte, worden ook de voegen van de onderbrug op de binnenring (richting Groot-Bijgaarden) in Ruisbroek (nr. 18) vernieuwd. Dit keer zal de aannemer enkel ’s avonds en ’s nachts werken. Op vrijdag 8 mei 2010 start hij om 21:00 en werkt hij door tot zaterdag om 6:00 uur. Zaterdagavond werkt hij voort tot zondagochtend, ten laatste tot 6:00 uur. Van 21:00 tot 23:00 uur zullen er twee rijstroken vrij zijn, van 23:00 tot 6:00 uur maar één rijstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de werkzaamheden slechts beperkte hinder zullen veroorzaken.

Er wordt tijdens de werkzaamheden een snelheidsbeperking ingevoerd van 70 km/u. Weggebruikers worden verzocht om de snelheidsbeperking strikt te respecteren, om de wegenarbeiders niet in gevaar te brengen.

De pechstrook zal tijdens de werkzaamheden geregeld dienst doen als rijstrook.

Droogtijd en inactiviteit op de werf:
De werkzaamheden aan de brugvoegen moeten scheurvorming in het wegdek vermijden. Nadat aan iedere voeg een smalle strook van de asfaltverharding weggenomen is, wordt de strook vervangen door een elastisch materiaal. Dat materiaal moet relatief lang drogen: hoewel er dan niet meer gewerkt wordt, mag er nog niet over de voeg gereden worden, en blijft de weg afgezet.

Weersomstandigheden:
De werkzaamheden kunnen onmogelijk plaatsvinden bij slecht weer. Als er regen voorspeld wordt, worden ze uitgesteld.

De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 47.000 euro (incl. btw).