Mammacafé ging van start in Ruisbroek

Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw
Opening Mammacafé Sint-Pieters-Leeuw. Met Sonja Berael, Astrid Janssens en Marianne Permentier

In de cafetaria van Sportcentrum A.J. Braillard in Ruisbroek ging deze voormiddag het eerste Mammacafé van Sint-Pieters-Leeuw van start.

In deze moedergroep maken ze tijd voor jouw verhaal en jouw vragen.
Ze delen ervaringen en gaan, indien nodig, samen met jou op zoek naar hulp.

Er is  een leuke zithoek, veilige speelruimte, luierkussen, slangenkussen en een uitgebreide informatietafel.
Dus:

Ben je zwanger en heb je interesse in borstvoeding?
Heb je behoefte aan een babbel met moeders uit je buurt?
Geef je borstvoeding en wil je andere moeders leren kennen?
Wil je antwoord op borstvoedingsvragen?
Lukt het allemaal niet zo goed?
Lukte het de vorige keer niet en heb je nu twijfels?
Wil je zelf andere moeders die borstvoeding geven ondersteunen?
Heb je praktische vragen over werkhervatting in combinatie met moederschap of borstvoeding?

Kom dan naar het Mammacafé en breng gerust je oudere kinderen, partner, moeder en vriendinnen mee.

Tussen 10.00 en 12.00 uur is er vrije toegang in het Mammacafé, dat doorgaat iedere vierde donderdag van de maand in Sportcentrum A.J. Braillard – Wandelingstraat 54 – Ruisbroek.
Noteer dus nu reeds donderdag 26 februari 2009 in je agenda.

meer info 054/32 05 88
Wil je bellen tijdens deze groep? 02/377 58 01
of surf naar  http://www.mammacafe.be

654 leerlingen nemen deel aan scrabbletornooi

2009-01-22-16de-scrabbletornooi_jeugd-sint-pieters-leeuw
Deze week heeft het  zestiende scrabbletornooi voor de Leeuwse scholen en het avondtoernooi plaats in Vlezenbeek. Het wordt georganiseerd door het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep De VREDE.

Vandaag waren in De Merselborre de leerlingen uit het 5de leerjaar weer vlot aan het leren spellen dankzij het enige in Vlaanderen correct gespeelde  scrabbelspel!
2009-01-22-16de-scrabbletornooi_jeugd-sint-pieters-leeuw_2
Het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma zorgde voor gratis leerlingen vervoer naar Vlezenbeek en elke deelnemende klas ontving een scrabbelbord en  een lekker fruitsapje.

2009-01-22-scrabble_jeugd_sint-pieters-leeuw

Op de foto’s staan kinderen uit de volgende scholen: St-Stevens, Wegwijzer, De groene Parel, Ave Maria en Jan Ruusbroec.

Het open avondtornooi: een steeds stijgend succes!

Voor iedereen op vrijdag 23 januari 2009 om 19 uur indeling in de drie traditionele
categorieën, te weten de clubspelers of professionelen, de niet-clubspelers of
gelegenheidsspelers, meisjes en jongens tot 11 jaar (basisschool) al dan niet in
familieverband én de verwencategorie, deze laatste groep bestaat uit anderstalige
Leeuwse medeburgers, die hun kennis van de Nederlandse taal op een speelse manier
willen verbeteren, aanscherpen en verrijken.
Een afdoend, probaat en sociaal-cultureel middel om zijn of haar integratiewil in de nieuwe
leef- en woonomgeving voluit te tonen. De correcte kennis van onze taal leidt bovendien
ongetwijfeld tot meer en betere kansen op de arbeidsmarkt!
Inschrijfprijs: 5 euro voor een individuele inschrijver en 7,50 euro voor een gezin.
Coloma ( 02 371 22 62 met Lut en Sigi helpen je graag verder.

Hub Moonen's scrabblelijsten bevat meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden.
Hub Moonen's scrabblelijsten bevat meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden.

– Vijf jaar na het succesvol op de markt brengen van Hub Moonen’s scrabblelijsten blijft de belangstelling hiervoor onverminderd voortduren. Dit mammoetwerk bevat immers meer dan 550 000 toegelaten Nederlandse woorden bestaande uit 2 tot 15 letters. Het betekent een stevig houvast voor wie het scrabblespel correct en zuiver wil spelen. Dus dialecten of gewesttaaltjes zijn volstrekt uit den boze. De eindeloze discussies over wat wel en niet mag verdwijnen omdat enkel de woorden uit dit uitgekiende verzamellexicon gelden. De laatste exemplaren gaan tijdens het avondtoernooi de deur uit in afwachting van een vernieuwde en volledig geüpdate uitgave.

Wie er zich toch nog eentje op de valreep wil aanschaffen, kan dit nog steeds voor de democratische prijs van 14 euro. De lezer merkt het. Keurig Nederlands kost niet veel of is niet duur! Een prettig en didactisch-cultureel laat nieuwjaarsgeschenk. Tast toe.

**Subscribe

Provincie Vlaams-Brabant bestrijdt bodemerosie

2009-01-21-bodemerosieIn Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. Bij hevige regenval spoelt het water gemakkelijk goede leemgrond weg. Bovendien bevorderen de vele sterke hellingen de erosie.
Landbouwers zijn de grootste slachtoffers. Maar bij wateroverlast stroomt de modder vaak via de hellingen en de straten de woningen binnen. De provincie Vlaams-Brabant gaat haar kennis van erosiebestrijding gebruiken om, samen met de gemeenten en de landbouwers, erosie-remmende oplossingen uit te werken. Tijdens een studiedag op 27 januari in Landen wordt het hoe, wat en waarom van erosiebestrijding uit de doeken gedaan.
 
Bij hevige regenval spoelt vaak goede grond van de velden weg. Erosie veroorzaakt niet alleen problemen op de akkers, maar ook modderstromen op wegen en in woonwijken, het dichtslibben van rioleringen en waterlopen. Tal van studies en praktijkvoorbeelden wijzen uit dat erosiebestrijdingsmaatregelen hun vruchten afwerpen.

“Het landschap in de provincie Vlaams-Brabant, met zijn leemgrond, sterk hellende percelen en grote akkers, is gevoelig voor erosie. Bij felle regen dringt het water nauwelijks in de bodem, maar stroomt van de hellingen, maakt kanalen en geulen en sleurt tonnen vruchtbare grond mee. De landbouwers zien hun goede grond verloren gaan, het regenwater komt te snel in de beken, waar de meegesleurde grond als slib wordt afgezet op de bodem. Water- en modderoverlast zijn er het gevolg van” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.”De provincie wil dan ook haar expertise inzake erosiebestrijding vanuit de dienst landbouw inzetten om samen met de gemeentebesturen en de landbouwers erosieremmende oplossingen uit te werken. Het gaat concreet over de inrichting van grasbuffers tot niet-kerende grondbewerkingen”.
 
In 2009 staan twee projecten op stapel. Met BodemBreed wil de provincie via een geïntegreerde aanpak bodemerosie in het arrondissement Leuven tegengaan. In het Pajotse waterschap Zenne-Zuid wordt onder meer een demonstratieveld voor landbouwers aangelegd.
 
“In de komende decennia zal erosiebestrijding nog belangrijker worden aangezien de modellen van klimaatsveranderingen een toename van de neerslagintensiteit voorspellen” besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Inschrijven voor 23 januari via: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/kal-erosie-uitnodiging_tcm5-15187.pdf

Unizo Vlaams-Brabant tegen bedrijfsbelastingen parkingoppervlakte in Sint-Pieters-Leeuw

logo_unizoUnizo regio Vlaams-Brabant & Brussel is niet te spreken over het versturen van de facturen voor de gemeentelijke bedrijfsbelastingen in Sint-Pieters-Leeuw. De organisatie gaat vooral niet akkoord met de onrechtvaardige verdeling en de absurde regel over parkingoppervlakte.

De volledige parking van een handelszaak wordt meegeteld bij de belastbare oppervlakte. “Ondernemers die dus de kosten deden om parking aan te leggen zodat mensen niet op de straat hoeven te parkeren worden daar nu voor gestraft”, stelt Unizo vast.

Unizo kreeg van tal van ondernemers in Sint-Pieters-Leeuw klachten over deze gang van zaken. Sommige ondernemers hebben reeds een advocaat onder de arm genomen om uit te zoeken of dit allemaal zomaar kan. Unizo zelf is via enkele alerte ondernemers in de Lokale Raad Economie uitgenodigd op de evaluatievergadering van deze bedrijfsbelastingen op dinsdag 3 februari.

“Het is onze uitdrukkelijke bedoeling om tot een wijziging van het belastingreglement te komen voor 2009, met als norm dat het om een faire belasting moet gaan die niet enkel de KMO’s treft en die niet uitdrukkelijk grote bedrijven  bevoordeelt. Ondernemers die 9.000, 11.000 en zelfs 16.000 euro bedrijfsbelasting per jaar moeten betalen -voor de meesten een verhoging tot meer dan 700%- is voor ons totaal onaanvaardbaar”, stelt de ondernemersorganisatie.

Loting gezworenen voor assisenhof – nummer 58

2009-01-19-sint-pieters-leeuw_loting-gezworenen-assisenhof
Sint-Pieters-Leeuw: – Tijdens een openbare loting lootte Burgemeester Lieve Vanlinthout vandaag in het gemeentehuis uit de kiezerslijst de burgers die kunnen worden opgeroepen als gezworenen voor een assisenhof. Zij werd bijgestaan door de schepenen Kathleen D’Herde en Luc Van Ruysevelt.
Het ging om de samenstelling van een voorbereidende lijst van gezworenen die zullen worden ingeschreven om eventueel te zetelen in het Assisenhof. Deze lijst wordt om de 4 jaar samengesteld. De laatste keer was in 2005. Deze loting gebeurt in elke gemeente van Vlaams-Brabant.

De loting gebeurt aan de hand van de kieslijsten van 2007. Het betreft dus 22.031 inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw.
Er worden twee getallen getrokken eerst de eenheden dan de tientallen.
Vandaag kwamen de getallen 8 en 5 uit de enveloppe dus iedereen die op de kieslijst stond eindigend op ‘58’ komt in aanmerking.
Er wordt wel eerst een selectie doorgevoerd van jonger dan 30 jaar en ouder dan 60 jaar.

De mensen die op de kieslijst ‘58’ hadden krijgen de volgende weken een brief in de bus met enkele vragen zoals of ze de debatten in het Nederlands kunnen volgen, of ze kunnen lezen of ze bezwaren hebben,… en moeten dit in eer en geweten invullen en ondertekenen.

Als de gemeentelijke lijst met ingevulde fiches klaar is wordt deze doorgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie. Hoeveel mensen uit Sint-Pieters-Leeuw in het verleden al effectief hebben moeten zetelen in een jury bij een assisenproces is niet geweten.

2009-01-19-loting-gezworenen

Winter foto’s van Luc Bohez

spl0178res
Luc Bohez breidde zijn foto beeldbank uit met een 16 foto’s van Sint-Pieters-Leeuw in een  sneeuwlandschap.
Je kan onder andere Coloma, Groenenberg en de boom van Witse bekijken met een prachtige sneeuwtapijt.

Luc Bohez
Luc Bohez

Luc Bohez, Oostvlaming van origine, woont reeds meer dan 20 jaar in Sint-Pieters-Leeuw. Hij heeft twee passies: fotografie en het Pajottenland. Het mooiste is soms zo dichtbij, zegt Luc. “Ik ben gelukkig dat ik met mijn beelden kan meewerken om deze streek te promoten wanneer lokale overheden, toeristische diensten en non-profit organisaties gebruik maken van mijn foto’s.” Luc beschikt over een professionele website (www.lucbohez.be ), waarop men beelden kan selecteren en in full resolutie kan downloaden, na registratie.