Moslim Offerfeest 2009

VLEZENBEEK:- Vandaag vieren de Moslims hun offerfeest.
Dit is een familiefeest waarbij traditioneel een schaap wordt geslacht op rituele wijze.
Ze konden hiervoor ondermeer terecht bij Froidmont op de Postweg.


Alle auto’s mochten langs één zijde van de Postweg parkeren op het fietspad
om verkeerschaos te vermijden. De lokale politie hield er een oogje in het zeil.

Wie bij Froimont een schaap koopt, krijgt een nummer en meteen een schaap toegewezen. Zo hoeft niemand te staan wachten. Het slachten zelf gebeurt uitsluitend in het bijzijn van dierenartsen en de slachters zelf. Zo is de hygiëne gewaarborgd en vermijden ze chaos.

Het moslimjaar is een maanjaar en telt gemiddeld maar 354,5 dagen, tegenover het zowat 10 dagen langere zonnejaar. Daardoor verschuiven islamitische feesten ten opzichte van de westerse kalender. Naar het einde van de haj, vanaf de tiende dag, offeren de pelgrims in Mina bij Mekka vee ter herdenking van Ibrahim’s offer, zoals beschreven in de Koran, maar ook in het Oude Testament (Genesis 22).

Share

Doeltreffendheid actieplan ‘diefstallen in gebouwen’ van de Leeuwse politie bewezen

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de actieplannen ‘diefstallen in gebouwen’ werd door commissaris Van Den bergh Gino afdelingshoofd interventie van de politie van Sint-Pieters-Leeuw het initiatief genomen om op voorafbepaalde tijdstippen vaste controlepunten aan te doen langsheen de belangrijkste invalswegen.

De voorbije nacht was dit eveneens het geval. Tussen 3u30 en 4 uur merkte de interventieploeg twee voertuigen op die aan een ongewoon trage snelheid de Brusselbaan opreden komende vanuit de richting Anderlecht. Het ging om een witte bestelwagen en een personenwagen Audi. Beide voertuigen waren voorzien van Nederlandse nummerplaten.
Op het ogenblik dat de inspecteurs de personenwagen wilden controleren, vluchtten beide inzittenden, de aanpalende velden in. Ondanks versterkte zoekacties konden deze personen niet meer gevat worden.
Het voertuig zelf wordt door het gerechtelijke labo grondig gecontroleerd op sporen. In de personenwagen werd inbrekersmateriaal aangetroffen.

In onze zone werd vastgesteld dat de diefstallen in gebouwen zich verplaatsen van woningen naar appartementsgebouwen. De daders trachten met een list in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw te geraken om van hieruit in te breken in de private woonruimten.
De politie raadt daarom de appartementsbewoners aan om de gemeenschappelijke ingangsdeur enkel te openen voor bekenden.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

agenda: 2de Vlaams-Brabantse vrouwensportdag

VLAAMS-BRABANT: Op dinsdag 1 december 2009 organiseren de dienst sport en de dienst diversiteit en gelijke kansen van de provincie Vlaams-Brabant voor de 2de keer een vrouwensportdag.
Op deze sportdag kan elke Vlaams-Brabantse vrouw in een gezellige en ontspannen sfeer kennis maken met haar favoriete sport of een nieuwe beweegactiviteit.

De vrouwensportdag moet een ontmoetingsmoment worden. “Sport is een perfect middel om in contact te komen met verschillende bevolkingsgroepen. Tijdens het sporten smelten vooroordelen als sneeuw voor de zon. Sport overstijgt immers alle verschillen tussen mensen” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor sport, diversiteit en gelijke kansen.

Tijdens de vrouwensportdag leren de mensen verschillende nieuwe sporten kennen en worden ze aangezet tot sportparticipatie. Sommige doelgroepen sporten immers nog steeds te weinig. Daar wil de provincie iets aan doen.
De dag begint met een gezamenlijke opwarming en de voorstelling van het programma. Om 10.15 uur, 11.45 uur en 13.30 uur zijn er sportsessies. Het einde is voorzien rond 14.30 uur. De deelneemsters krijgen allemaal een aandenken aan deze vrouwensportdag.
De vrouwen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit Afrikaanse dans, aquagym, badminton, circustechnieken, gps-wandeling, Nordic Walking, pilates, spinning, zelfverdediging of zumba. Doorlopend is er een fittest en kan men wandelen of zwemmen.
Er wordt busvervoer voorzien vanuit  Halle. Het voorinschrijvingsgeld bedraagt vijf euro, ter plekke is dat zeven euro, inclusief een verzekering en twee drankjes of soep.

Adres: Gemeentelijke sporthal Asse – Potaarde 14 te Asse
Het volledige programma vindt u terug op www.vlaamsbrabant.be/vrouwensportdag

Nieuwsbrief 14 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw


SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste nieuwsbrief van 2009 geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging. Naast de nieuwsbrief kunt U regelmatig de laatste berichten op onze website
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be raadplegen.

Welkom nieuwe leden
Onze vereniging is sinds juli aangegroeid met zo’n 27 leden. Meer info om lid te worden via: leeuwse_natuur@ yahoo.com
Verslag van onze regionale activiteit “Natuur in de rand “ in de Zuunvallei


Op 11 oktober was er heel wat volk te zien in onze natuurgebieden en vooral rond de ’20 jarige’ Oude Zuun. ’s Morgens waren Burgemeester en Schepencollege, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant JP Olbrechts en Natuurpunt Beheer voorzitter L Deschampelaere van de partij om het nieuwe perceel met de boomgaard officieel in te huldigen. De pers was ook aanwezig zodat we ook daarna in de kranten nog weerklank kregen. In de namiddag werd de wandeling langs de landschapsposten gesmaakt. Zeker de wandeling met Pol Goossen was een succes. De jongsten konden dan weer met het JNM de natuur in onze poel verkennen. “The Jazzeration Gap” zorgde voor de nodige sfeer in ons café.

Vlinderinventarisatie
Rudi heeft ook in 2009 de vlinders in onze natuurgebieden geïnventariseerd. Hier volgen enkele markante waarnemingen: Minstens 101 bruine zandoogjes in het nieuwe perceel van de Oude Zuun op 5/07. De waarneming van 2 bruine blauwtjes, van 2 kleine vuurvlinders en van een gele luzernevlinder in het Volsembroek waren echte voltreffers. Een prachtige foto van het bruin blauwtje vind je op de website van Lieven die samen met Rudi de waarnemingen in het Volsembroek deed www.onlinenature.be/picture.php?id=560&page=25&cat=&search=

Ankerplaatsen
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Algemene beknopte informatie over dit begrip vind je op http://sector.openmonumenten.be/nl/uploads/b469.pdf Sinds eind 2008 is ook Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en een deel van Sint-Pieters-Leeuw door een ministerieel besluit vastgelegd als ankerplaats. Dit is een bijkomende bescherming van ons landschap. Het ministerieel besluit staat op http://www.onroerenderfgoed.be/uploads/b849.PDF De exacte aflijning van het gebied kan je vinden op http://www.vioe.be/index.cgi?id=1161&nav=true

Vogelzangbeekvallei
De natuur stopt gelukkig niet aan onze gemeentegrenzen. In Anderlecht op de grens met Sint-Pieters-Leeuw ligt nog een mooi stukje natuur. Eindelijk is 25 ha beschermd waaronder 13 ha ook erkend als natuurreservaat. Deze erkenning heeft wel ongeveer 10 jaar strijd gevergd. Proficiat aan onze geburen. Meer info op http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/

Ecologische inventarisatie Zuunbeekvallei
Deze inventarisatie werd opgesteld in 2006. We hebben hieraan meegewerkt. Het document is een standaardwerk voor onze gemeente. Het bevat een zeer volledig overzicht van wat de natuur aan waardevols biedt en in het biezonder de geplande projecten ivm de hermeandering van de Zuunbeek. Het staat nu op (je krijgt een waarschuwing “niet betrouwbaar”maar dit is onterecht en je mag die gerust negeren): https://circa.vlaanderen.be/Public/irc/mmis/bekken/library?l=/dijle_zennebekken/ecologische_studies/rapport_zuunbeekpdf/_EN_1.0_&a=d

Ijsvogels
De prachtige ijsvogel is terug te zien langsheen de Zuunbeek. Helaas hebben we in oktober twee dode ijsvogels aan het zwembad Wildersportcomplex aangetroffen. Het ging om 2 jonge vogels. Vermits ze normaal boven het water scheren, zijn ze waarschijnlijk tegen de ramen van het zwembad gevlogen met de rampzalige gevolgen van dien.
We gaan nu met de gemeente overleggen om te kijken hoe dit in de toekomst kan vermeden worden.
Bron: Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw

wegverzakking in de Fabrieksstraat

RUISBROEK: – Door een wegverzakking is de Fabrieksstraat in Ruisbroek deels afgesloten.
Vermoedelijk ligt een oude ondergrondse buis aan de oorzaak van de wegverzakking over een afstand van een halve meter.
De fabriekstraat blijft ter hoogte van de verzakking afgesloten tot na de herstellingswerken.

UPDATE: Rond de put staan nu signalisatieborden en het verkeer kan weer door.

Dehaene moet B-H-V voorstellen formuleren.

BRUSSEL: – De coalitiepartijen van de federale regering hebben samen met Koninklijk begeleider Wilfried Martens een akkoord bereikt over de aanpak van de onderhandelingen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Oud-premier Jean-Luc Dehaene moet voorstellen van oplossingen formuleren.

Hij zal hiervoor in eerste instantie alleen werken en regelmatig verslag uitbrengen bij de premier en de partijvoorzitters. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de partijvoorzitters en de eerste minister. Er wordt gesproken dat dit tegen Pasen moeten gebeuren.
De weg voor de vorming van de regering Leterme is nu open.

UPDATE: Persbericht Koninklijk paleis.
Koning ontlast Wilfried Martens van zijn opdracht.
De koning heeft op 24 november 2009 in de namiddag op het Kasteel te Laken de heer Wilfried Martens, die belast is met de opdracht een vlugge en efficiënte overgang te begeleiden, in audiëntie ontvangen. Binnen deze opdracht viel in het bijzonderhet omschrijven van een procedure voor de onderhandeling van institutionele problemen.
De heer Martens heeft aan de koning verslag uitgebracht over de resultaten van zijn opdracht en van het met de voorzitters van de meerderheidspartijen bereikte akkoord.
In de context van dit akkoord, werd de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat, door de koning belast met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde. De heer Dehaene heeft deze opdracht aanvaard.
De heer Martens heeft de koning gevraagd te worden ontlast van zijn opdracht. De koning heeft dit verzoek ingewilligd.

Share