ACW wil samen met de gemeente nadenken over wat leeft in de wijken

2007-01-26-memorandum-acw-4-340.jpg

ACW Groot Leeuw hield een bevraging onder de bestuursleden en vrijwilligers van de verschillende deelorganisaties en diensten van het ACW in Sint-Pieters-Leeuw. Het resultaat is een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen met tal van nuttige en bruikbare tips vanuit de basis voor het gemeentebestuur.

Een jarige burgemeester Lieve Vanlinthout kreeg donderdag een bank overhandigd. ACW hoopt regelmatig samen overleg te kunnen plegen op deze bank.

“Wij hopen als ACW onze betrokkenheid te tonen voor het beleid van onze gemeente en ook de kleine en grote zorgen van onze leden mee te delen. We hopen dat het gemeentebestuur met onze verzuchtingen zal rekening houden.”, vertelde voorzitter Wim.

Belangrijke thema’s zijn: goed en degelijk verkeer, beter wonen voor iedereen, zorg op maat, meer en goed werk, goed samenleven en overleggen,…

Een speciale aandacht is er voor het project ‘Negenmanneke’. “We willen speciale aandacht besteden aan het deel van de wijk gelegen tussen de Bergensesteenweg en het kanaal Brussel-Charleroi, de Carrefour en de grens met Anderlecht. “In deze wijk kunnen verschillende problemen gelijktijdig worden aangepakt. Ik denk aan sluipverkeer, groenaanplanting, de uitbouw van het industrieterrein in de Oudstrijdersstraat,… Dit project kan voor ACW Groot Leeuw een uitdaging zijn om onze prioriteiten voor het nieuwe gemeentebestuur te bundelen. We willen samen met de gemeente nadenken hoe we de vele noden die er in deze wijk zijn, kunnen realiseren om er een leefbare en mooie wijk van te maken”, vertelt Pascal Geerts.

Twaalfde Pajotterprijs voor Martin en Fanny van zaal Elysee

2007-01-19-12de-pajottersprijs-720.jpg
Vrijdagavond reikte Jong CD&V Sint-Pieters-Leeuw haar  jaarlijkse Pajottersprijs uit. Deze prijs wordt reeds voor de twaalfde keer uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich speciaal voor Leeuw inzette.

Dit jaar werden de winnaars Martin Vanderschueren en Fanny Coppeye van zaal en café  Elysee in Vlezenbeek. Zij ontvingen uit de handen van Koen Vereeken van Jong CD&V een airbrush “zaal Elysee” op Canvas.

Koen Vereeken: “ Met deze prijs willen we Martin en Fanny bedanken voor hun jarenlange inzet om een “thuis” te zijn voor verschillende verenigingen uit Sint-Pieters-Leeuw. Jong CD&V hecht veel belang aan het sociale leven en heeft spijt dat de zaal haar deuren sloot al gunnen ze Martin en Fanny hun welverdiend pensioen. “

Installatie nieuw gemeentebestuur was een formaliteit

Installatie was een formaliteit

schepenen deel 2
SINT-PIETERS-LEEUW: – De installatievergadering van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw kan omschreven worden als een formaliteit. Iedereen zwoer braaf de eed en de nieuwe legislatuur kon van start gaan met een nieuwe meerderheid.

BEVOEGDHEIDSVERDELING BINNEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN SINT-PIETERS-LEEUW – LEGISLATUUR 2007 – 2012

Lieve VANLINTHOUT, burgemeester
– Algemene coördinatie
– Algemene en Integrale Veiligheid
– Politie, Brandweer, Civiele Bescherming
– Bevolking, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen
– Vlaams beleid
– Public Relations en Communicatie
– Archivering

Jos SPEECKAERT, eerste schepen
– Sport
– Huisvesting
– Gemeentelijke gebouwen
– Gezin en Kinderopvang

Fons GEEROMS, schepen
– Financiën en Begroting
– Onderwijs
– Sociale Zaken

Martin SCHOUKENS, schepen
– Openbare Werken
– Ruimtelijke Planning en Stedenbouw
– Milieu en Groen
– Mobiliteit en Verkeer
– Toerisme en Jumelage

Lucien WAUTERS, schepen
– Personeel
– Nutsvoorzieningen
– Volksgezondheid en Welzijn
– ICT
– Ontwikkelingssamenwerking

Luc VAN RUYSEVELT, schepen
– Bibliotheek
– Kunstonderwijs
– Senioren
– Landbouw, Markten en Foren
– Natuurreservaten

Marleen BOSMANS, schepen
– Cultuur
– Monumenten en Landschappen
– Tewerkstelling en PWA
– Juridische zaken
– Erediensten

Kathleen D’HERDE, schepen
– Jeugd en Speelpleinwerking
– Lokale economie
– KMO en Middenstand
– Buitenschoolse opvang
– Beleid voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Roland MEULEMANS, OCMW-Voorzitter/schepen
– OCMW-Voorzitter
– Pensioenen

***   We vroegen aan Burgemeester Vanlinthout naar de vooruitzichten en verwachtingen voor deze legislatuur:
“Ik verwacht er heel veel van. Ik geloof in deze ploeg. We zijn reeds verscheidene keren gedurende een halve dag samen gekomen om het programma op mekaar af te stemmen. Het is bijna klaar en binnenkort komen we naar buiten met een gemeenschappelijk actieprogramma. Een heel groot pakket zal alleszins de aanpak van onze gebouwen zijn. We zitten met de bouw van een nieuw rusthuis, de bouw van een nieuw politiegebouw, renovatie van Zonnig Leven, een nieuwe school. En dan is er ook de definitieve bestemming van de evenementenhal. Al dan niet behouden dat is dus de vraag. Verder  hoop ik uiteraard op uitbreiding van de naschoolse kinderopvang, en de uitbouw van het dienstencentrum voor de senioren. Dat zullen de belangrijkste items zijn. Voor mij persoonlijk is, zoals in de voorbije legislatuur het voornaamste dossier de hervorming van de politie was, nu de hervorming van de brandweer en de civiele bescherming. Dus het dossier veiligheid en integrale veiligheid zal voor alle burgemeesters een zeer belangrijk en zware brok zijn. Werk genoeg aan de winkel dus, daar ben ik zeker van.”