Verkeersveilige schoolomgevingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nog twee weken verwijderd van het nieuwe schooljaar. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw nam de schoolomgevingen onder de loep om na te gaan welke maatregelen op korte termijn konden genomen worden ter verhoging van de verkeersveiligheid.

2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen
gemeentelijke basisschool Den Top - aanleg verhoogde voetgangersoversteek . Ingenieur Openbare Werken Johnny Marchal, directrice Hilde Van Onsem en schepen Martin Schoukens

In het najaar van 2008 werd door een nationale krant de verkeerssituatie bij duizend Vlaamse scholen aan een exclusief onderzoek onderworpen. Met een gemiddelde score van 7/10 voor de zes onderzochte basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw, wil het gemeentebestuur toch verder werk maken van verkeersveilige schoolomgevingen.

Schepen Martin Schoukens: “Het beter afdwingen van de zone 30 aan de schoolpoort is voor Sint-Pieters-Leeuw een prioriteit. Na de scholen Sint-Lutgardis, ’t Populiertje en Ave Maria zullen Den Top en Sint-Stevens van een verhoogde voetgangersoversteek worden voorzien.”

Hilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

2009-08-21-directrice_Hilde-Van-Onsem_school_Den-TopHilde Van Onsem Directrice gemeentelijke basisschool Den Top:
“  Wij zijn zeer blij dat er een verhoogde voetgangersoversteek komt aan onze school want het was hier niet zo veilig met al het doorgaand verkeer dat de zone 30 niet respecteerde. Zo zal het toekomen aan en verlaten van de school beter kunnen verlopen.
In het verleden hebben we als school zelf reeds verscheidene verkeersacties gehouden zoals het uitdelen van rode kaarten. Jammer genoeg werken zulke initiatieven maar tijdelijk.”

Oudenaken - Puur Natuur
Oudenaken - Puur Natuur

Schepen Martin Schoukens: “Naast deze verkeerstechnische ingrepen wordt ook geïnvesteerd in flankerende maatregelen. Zo zal begin september 2009 ter hoogte van de negen basisscholen een affichecampagne worden opgestart waarbij de schoolgemeenschappen (kinderen, leerkrachten, directie, oudercomités, …) hun medewerking verleenden. Foto’s met eigen schoolkinderen, zullen ten aanzien van chauffeurs een sterk sensibiliserende boodschap uitdragen.”
2009-08-21-Verkeersveilige-schoolomgevingen_werken
Johan Persoons Mobiliteitsambtenaar: “ Na de werken aan Den Top en Sint-Stevens zal de schoolomgeving van ’t Populiertje aangepakt worden. Naast het vernieuwen van de voetpaden voorzien we enkele verkeerstechnische ingrepen ter beveiliging van de zone 30 en het herschikken van de parkeervoorzieningen, inclusief de parkeerplaats voor de schoolbus.”

Naar aanleiding van de geplande nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van de vrije basisscholen Ave Maria en Don-Bosco zal het gemeentebestuur nagaan of in de directe schoolomgeving geen bijkomende maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid dienen genomen te worden.

Schepen Martin Schoukens: “ Voor de aanpassingen aan de vrije basisschool Jan Ruusbroec zijn we gebonden aan de planning van Aquafin. In het kader van de waterzuivering moeten zij eerst collectoren aanleggen voordat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan overgaan tot de herinrichting van de Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat.”

Share

Reeks in de kijker: De Leeuwse verenigingen stellen zich voor

REEKS-IN-DE-KIJKER_Leeuwse-verenigfingen
SINT-PIETERS-LEEUW: – De onafhankelijke nieuwssite www.sint-pieters-Leeuw.eu brengt u de volgende weken de reeks ” IN DE KIJKER : de Leeuwse verenigingen stellen zich voor”.

In september start voor vele verenigingen een nieuw seizoen. Het ideale moment om zich aan te sluiten en lid te worden.
Met deze artikelen reeks wil www.sint-pieters-leeuw.eu u laten kennis maken met wat de verenigingen uit de eigen gemeente te bieden hebben.

zelf nog info melden = Stuur een mailtje naar info.vereniging@gmail.com

Opnieuw plaag van sluikstorten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar deed het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw  al eens een oproep aan de inwoners om sluikstorten en plaatsen waar veel zwerfvuil ligt, te melden bij de dienst Leefmilieu. Aanvankelijk liepen de aangiftes vlot binnen, maar na een tijdje bleven de meldingen uit.

bron foto: www.sint-pieters-leeuw.be
bron foto: http://www.sint-pieters-leeuw.be

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil opnieuw een oproep doen om sluikstorten en plaatsen waar zwerfvuil ligt, door te geven aan de dienst Leefmilieu omdat blijkt dat het sluikstorten opnieuw toeneemt.

Schepen Martin Schoukens: ” Momenteel is er een ploeg van twee arbeiders en een ploegbaas die niets anders doen dan zwerfvuil en sluikstorten opruimen. Als er een vermoedelijke dader gevonden wordt, wordt er een proces verbaal opgesteld. En het moet wel gezegd worden dat de meeste sluikstorters afkomstig zijn van buiten de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.”

In cijfers betekent het afvalverhaal dit:
het volledige budget om Sint-Pieters-Leeuw afvalvrij te houden bedraagt zo’n 2.250.000 euro.

12 % van dit bedrag is bedoeld voor de exploitatie van het containerpark,
70 % gaat naar het ophalen en het verwerken van huis-aan-huis opgehaald afval,
8 % wordt besteed aan het opruimen van door de sluikstorters achtergelaten afval.
De overige 10 % van het budget is weggelegd voor andere doeleinden binnen het afvalbeleid zoals de aankoop van compostvaten, de kringloopwinkel, het hakselen in het containerpark, recyclage via Fost Plus, …

Dienst Leefmilieu: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Share

Kermis Oudenaken

OUDENAKEN: – De Leeuwse Ridders LRV organiseerden dit weekend Kermis Oudenaken in de hoeve van Hubert & Anita Lemaire – Pint in Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw).
2009-08-02-kermis-Oudenaken_1

2009-08-02-kermis-Oudenaken_2 2009-08-02-kermis-Oudenaken_3 2009-08-02-kermis-Oudenaken_4 2009-08-02-kermis-Oudenaken_5 2009-08-02-kermis-Oudenaken_6 2009-08-02-kermis-Oudenaken_7
(dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te zien.)

De kinderen konden er zondag pony rijden of een rondrit met de huifkar maken. Ondertussen namen vele mensen deel aan de fiets –en autozoektocht tvv kom op tegen kanker.
Bij hun terugkomst waren reeds 4 varkens aan ’t spit aan het draaien. Zodat vele inwoners uit Oudenaken nog een gezellige avond tegemoet gingen.

Agenda: Kermis Oudenaken

OUDENAKEN: – De Leeuwse Ridders LRV organiseren dit weekend Kermis Oudenaken in de hoeve van Hubert & Anita Lemaire – Pint, Dorp Oudenaken.
2009-08-02-kermis-oudenakenZaterdag 1 augustus 2009
Op 2 locaties – Discobar Discovery
22u Red Hot Lion Party
22u Retro-party
Met cocktailbar, INGANG GRATIS

zondag 2 augustus 2009
INGANG GRATIS
14u fiets –en autozoektocht (tvv kom op tegen kanker)
16u ponyrijden, springkasteel en andere kinderanimaties
17u varken aan ’t spit (extra varken)
22u Knight-2-party – Discobar Discovery
23-24u pintjes aan 1 euro

officiële indienststelling aardgasnet in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Distributienetbeheerder Iverlek investeert jaarlijks aanzienlijke bedragen in de uitbreiding en het onderhoud van het aardgasdistributienet. De voorbije maanden heeft Eandis, in opdracht van Iverlek, het aardgasnet aangelegd in diverse straten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem (Sint-Pieters-Leeuw). Door deze investeringen kunnen heel wat gebruikers nu genieten van een moderne, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron. De officiële indienststelling van het aardgasnet vond plaats op woensdag 10 juni 2009 met het ontsteken van de aardgasvlam ter hoogte van de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem.

2009-06-11-Gasvlam St-Pieters-Leeuw
Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” De gemeente wil aandacht besteden aan alle aspecten van het ‘samen wonen’ en ‘samen werken’ waarmee onze burgers en bedrijven worden geconfronteerd.  De zorg voor betaalbare en milieuvriendelijke energie is daarbij onmiskenbaar actueler dan ooit.
Als gemeentebestuur is het steeds onze bekommernis geweest om zo mogelijk alle nutsvoorzieningen, dus ook aardgas, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk inwoners.
Onze distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, Iverlek, speelt hierin, samen met haar exploitatiebedrijf Eandis, een belangrijke rol.  Door hun activiteiten zorgen ze voor het vervoer van de broodnodige en permanente energie naar onze bevolking en onze bedrijven.  Daarnaast hebben ze ook een sociale opdracht, met oog voor rationeel energiegebruik en dus voor het milieu.
Wij hebben wellicht niet altijd een precies idee wat er allemaal komt kijken bij de aanleg of de uitbreiding van het aardgasnet.  Maar, wie de werken persoonlijk heeft meegemaakt, heeft gezien dat het heel wat inspanningen vergt, zowel technisch als menselijk, om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.
Ik wens hier zeer nadrukkelijk de bestuurders van Iverlek en de medewerkers van Eandis te danken voor de vlotte uitvoering van de werken en dit niet steeds in gemakkelijke omstandigheden.  Voor onze gemeente betekent dit alvast opnieuw een belangrijke stap in de optimalisatie van de infrastructuur op vlak van nutsvoorzieningen. ”
Werken verliepen vlot
Binnen dit project is in een eerste fase de aardgastoevoer naar het betrokken gebied gerealiseerd via de Hoogstraat met bijna 2,3 km middendruk aardgasnet en via de Oudenakenstraat met 2,15 km middendruk aardgasnet.

In een volgende fase werd het aardgasnet via lagedrukleidingen vertakt naar de verschillende straten:

In Oudenaken is ruim 4 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Hierdoor worden een 100-tal gezinnen aansluitbaar.
In Sint-Laureins-Berchem is ruim 4,7 km lagedruk aardgasnet aangelegd. Daardoor worden ruim 150 gezinnen aansluitbaar op het aardgasnet.

Er moet nu nog één project worden afgewerkt, met name de Oude Postweg, waar ongeveer 200 meter lagedruk aardgasnet wordt aangelegd.

Deze ingrijpende werkzaamheden verliepen vrij vlot en zorgden slechts in een beperkte periode voor enige hinder. Zo was er tijdens de werken onvermijdelijk enige verkeershinder en waren de opritten soms tijdelijk niet toegankelijk voor voertuigen. Aansluitend op de graafwerken werd de herstelling van de voetpaden en andere bestrating uitgevoerd. De definitieve herstelling gebeurde binnen de vijf werkdagen.

Waarom kiezen voor aardgas?
De voordelen van aardgas zijn talrijk. Het is een zuinige, comfortabele en gebruiksvriendelijke energiebron, die eindeloze mogelijkheden biedt. Er zijn nagenoeg nooit bevoorradingsproblemen en ook het milieuaspect speelt de laatste jaren duidelijker mee. Aardgas is milieuvriendelijker dan andere fossiele brandstoffen, niet alleen bij het verbruik, maar ook bij de winning en het vervoer. Doordat het wordt vervoerd via ondergrondse leidingen, wordt alvast zeer veel wegtransport vermeden. Er zijn ook geen risico’s op verontreiniging van het grondwater of de bodem.

Aardgas is eenvoudig te installeren in elke woning langsheen een aardgasdistributienet. Ook een bestaande woning kan op eenvoudige wijze op aardgas worden omgeschakeld. Het hele systeem van centrale verwarming kan dan behouden blijven. Er is alleen een aanpassing van de verwarmingsketel en een aansluiting op het aardgasdistributienet nodig.

Een aansluiting aanvragen

Wie in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem langs het traject van het nieuwe aardgasnet woont, ontving een folder met antwoordkaart. Indien huishoudelijke klanten beslissen om binnen het jaar voor hun verwarming aan te sluiten op het aardgasnet en over te schakelen van een andere brandstof naar aardgas, dan is de huishoudelijke standaardaansluiting gratis voor bestaande woningen.
Om energiebesparing aan te moedigen, geven Iverlek en Eandis advies over rationeel energiegebruik en worden er premies uitgereikt aan wie investeert in energiezuinige toestellen of toepassingen. Zo wordt er bijvoorbeeld een premie uitgekeerd voor de installatie van een condensatieketel op aardgas in een bestaande woning of appartement. Voor meer info surf naar www.eandis.be of bel naar het nummer 078 35 35 34.

Ingebruikneming aardgasnet in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem.

SINT- LAUREINS-BERCHEM: – Woensdagavond word het aardgasnet in diverse straten van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem officieel in gebruik genomen.

aardgas-logoDaardoor krijgen heel wat gebruikers de mogelijkheid over te schakelen op het milieuvriendelijke en comfortabele aardgas als energiebron.
Deze uitbreiding van het aardgasnet is een gezamenlijk initiatief van distributienetbeheerder Iverlek, het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en Eandis.
2009-06-10-aardgas-Sint-Laureins-Berchem-1

– In Oudenaken is bijna 0,8 km. aardgasnet op middendruk en ruim 4 km. Aardgasnet op lage druk aangelegd. Hierdoor kunnen in totaal 99 potentiële klanten aangesloten worden.
– In Sint-Laureins-Berchem is ruim 4,7 km. Aardgasnet op lage druk aangelegd. Hierdoor kunnen in totaal 152 potentiële klanten worden aangesloten.

Er moet nu nog één project worden afgewerkt, met name de Oude Postweg, waar ongeveer 200meter aardgasnet op lage druk zal worden aangelegd, waardoor drie woningen aansluitbaar worden.
2009-06-10-aardgas-Sint-Laureins-Berchem-2

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” De gemeente wil aandacht besteden aan alle aspecten van het ‘samen wonen’ en ‘samen werken’ waarmee onze burgers en bedrijven worden geconfronteerd.  De zorg voor betaalbare en milieuvriendelijke energie is daarbij onmiskenbaar actueler dan ooit.
Als gemeentebestuur is het steeds onze bekommernis geweest om zo mogelijk alle nutsvoorzieningen, dus ook aardgas, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk inwoners.
Onze distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, Iverlek, speelt hierin, samen met haar exploitatiebedrijf Eandis, een belangrijke rol.  Door hun activiteiten zorgen ze voor het vervoer van de broodnodige en permanente energie naar onze bevolking en onze bedrijven.  Daarnaast hebben ze ook een sociale opdracht, met oog voor rationeel energiegebruik en dus voor het milieu.
Wij hebben wellicht niet altijd een precies idee wat er allemaal komt kijken bij de aanleg of de uitbreiding van het aardgasnet.  Maar, wie de werken persoonlijk heeft meegemaakt, heeft gezien dat het heel wat inspanningen vergt, zowel technisch als menselijk, om een dergelijk project tot een goed einde te brengen.
Ik wens hier zeer nadrukkelijk de bestuurders van Iverlek en de medewerkers van Eandis te danken voor de vlotte uitvoering van de werken en dit niet steeds in gemakkelijke omstandigheden.  Voor onze gemeente betekent dit alvast opnieuw een belangrijke stap in de optimalisatie van de infrastructuur op vlak van nutsvoorzieningen.
“.