Aanleg rotonde Postweg gestart


Vlezenbeek: – De Postweg blijft steeds dmv mobiele verkeerslichten berijdbaar je kan dus zonder problemen van Anderlecht naar Gaasbeek rijden. Voor de dwarsstraten is een lokale omleiding voorzien.

De werken gebeuren in 2 fasen.

De eerste fase, kant Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeeklaan) met de helft van de Postweg is vandaag begonnen en zou eindigen rond 15 mei.

Hierna volgt de 2de fase: andere helft Postweg en de Pedestraat. Hierna wordt ook de plateau aan de grote kapel aangepakt.

Landelijke Thuiszorg biedt groendienst aan zorgbehoevenden.

Sint-Pieters-Leeuw: – Landelijke Thuiszorg start, met steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een Groendienst voor zorgbehoevenden.

Vandaag werd bij Mevr. Denise Wielemans uit Sint-Pieters-Leeuw in aanwezigheid van Monique Swinnen, gedeputeerde bevoegd voor Europese Zaken, Plattelandsbeleid en Welzijn dit project voorgesteld door middel van een demonstratie, gegeven door de tuinmannen van de Landelijke Thuiszorg.

*

Gedeputeerde Monique Swinnen:Een groot deel van de oudere bevolking in de provincie Vlaams-Brabant woont nog thuis. Zij zijn vaak zwaar zorgbehoevend, hoogbejaard en alleenstaand en kunnen niet zelf instaan voor het onderhoud van hun tuin en het onderhoud rond de woning. Dit is vaak één van de eerste taken die ze zelf niet meer kunnen opnemen.
Voor dit groen- en tuinonderhoud zijn er momenteel geen of slechts zeer beperkte voorzieningen in de welzijnssector.  Ook via dienstencheques is groenonderhoud nog niet toegelaten.
Het project “Groendienst voor zorgbehoevenden” richt zich naar specifieke bevolkingsgroepen in de landelijke gebieden van de provincie :zorgbehoevenden,
minstbegoeden en kansarmen, alleenstaanden, hoogbejaarden, zieken enpersonen met een handicap.
Op die manier trachten we bij te dragen aan het opzetten van zorgvoorzieningen op het platteland en kan de zorgbehoevende langer in het thuismilieu blijven.
Het project wil de economische activiteit op het platteland verhogen. Het creëert een lokale tewerkstellingsbasis door : de inschakeling/herinschakeling van kansengroepen (allochtonen, ouderen, kortgeschoolden, …), boeren en tuinders die omwille van de afbouw van hun agrarische activiteit een aanvullend inkomen wensen, kunnen een zorgfunctie in de groendienst opnemen. Het project biedt weerwerk aan agrarische armoede.


(tuinman Jeroen en  cliënte Denise)

Gaby Trompet van Landelijke Thuiszorg:Landelijke Thuiszorg neemt een voortrekkersrol op in de thuiszorg en geeft een eigen invulling aan behoeftegestuurde zorg vooral op het platteland. Landelijke Thuiszorg is gespecialiseerd in een gedifferentieerd aanbod van zorg rond personen en huishouden: gezins- en bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp, klusjesdienst, oppasdienst, comfortzorg en verwenzorg. De dienst tracht met de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te spelen op de noden en hulpvragen van de bevolking.
Vanuit onze voorbije ervaringen met het project klusjesdienst (verfraaiingswerken in de woning zoals schilderen en behangen, uitvoeren van aanpassingswerken in de woning om het comfort en de veiligheid in de woning te verbeteren) stellen we vast dat er bij de plattelandsbevolking een grote behoefte is aan onderhoud van de omgeving rond de woning en de tuin.
Het project beoogt tuin- en groenonderhoud, in het voorjaar en in het najaar een opknap-, snoei- en opruimbeurt van de tuin of het regelmatig onderhoud van de tuin”.


Voor de bekendmaking en werving van cliënten worden een cliëntfolder en flyers ontwikkeld.
In december 2007 werd het project goedgekeurd. Sinds vorige maand loopt het project concreet.  Twee tuinmannen werden ingezet bij 25 verschillende cliënten.
75 aanvragen liepen reeds binnen via het 070/22.88.78 nummer.

De cliënt betaalt een bijdrage per uur voor de uitgevoerde werken.Deze bijdrage wordt berekend in functie van het inkomen: een uurtarief van € 16 of € 11 (sociaal tarief). De aankoop van materialen en plantgoed gebeurt door de cliënt zelf.

Politie & De Lijn controleren 27 autobussen.

Sint-Pieters-Leeuw: –

Donderdag hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn een controle actie op de bussen van De Lijn. De inspecteurs van De Lijn hebben 19 fraudeurs betrapt. Er deed zich geen enkel incident voor.
De processen-verbaal betroffen voornamelijk zwartrijden. In totaal werden 473 passagiers gecontroleerd.

De controleactie past in het charter dat de lokale politie samen met de vervoersmaatschappij De Lijn heeft opgesteld. Beide diensten gaan in de toekomst regelmatig samen controleacties uitvoeren op de lijnbussen.

persbericht: “Sterke schouders onder de zuidelijke Zennevallei”

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant
Gedeputeerde Julien Dekeyser stuurde volgende nieuwsflash naar de pers:

“Sterke schouders onder de zuidelijke Zennevallei”

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant keurde de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant zopas een project goed voor de reconversie en ontwikkeling van “de zuidelijke Zennevallei”.
De zuidelijke Zennevallei, de regio langsheen het Zennekanaal tussen de Bergensesteenweg en het zuidwestelijk gedeelte van de ring rond Brussel, heeft vandaag een eerder negatief en achtergesteld imago. Het werkgebied  van de gekende TV-politieman “Witse” wordt geconfronteerd met overlast van vrachtverkeer doorheen woonkernen, verouderde en verwaarloosde bedrijvenzones en een hoge werkloosheidsgraad (7,5 %).
Samen met de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel wil Julien deze regio op de kaart zetten.  Verhogen van de attractiviteit van het gebied, oplossen van de verkeersproblematiek en verbeteren van de woonkwaliteit en recreatiemogelijkheden staan voorop. Hiernaast wordt de werkgelegenheid aangepakt door de creatie van 100ha bijkomende bedrijvenzones, aldus een gemotiveerde gedeputeerde Julien Dekeyser.

vzw De Poel plant meiboom op Oude Pastorie.

Ruisbroek: – Zaterdagnamiddag kwam Vlaams minister Steven Vanackere (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) naar Ruisbroek om er de meiboom te planten op de nieuwbouw en verbouwingen aan de Oude Pastorie door vzw De Poel.

 

vzw De Poel kreeg de oude pastorie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in erfpacht.

 

Na de aanpassingswerken zullen er 15 personen met een mentale handicap verblijven in een sociaal project.

 

De Poel heeft reeds dagcentra voor mindervaliden in  Sint-Genesius-Rode, Schepdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw

Erkenning nieuw natuurreservaat Zobbroekbeekvallei

ZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvallei

Sint-Pieters-Leeuw: – Zopas erkende Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits de Zobbroekbeekvallei in St.-Pieters-Leeuw als natuurreservaat. De vallei wordt beheerd door Natuurpunt en wordt gekenmerkt door unieke natuur- en landschapswaarden.

De Zobbroekbeekvallei is een nieuw erkend natuurreservaat, dat zich tussen Anderlecht (Brussel) en Gaasbeek bevindt, en wordt de groene toegangspoort van het Pajottenland genoemd. Het landschap biedt hier prachtige vergezichten met glooiende heuvels, oude hoogstamboomgaarden en de stad Brussel. Het natuurgebied is een waardevol broekbos, in het brongebied van een smalle Pajotse beekvallei, de Zobbroekbeek. Hier groeit een typische vegetatie voor vochtige gebieden met onder meer dotterbloem, goudveil en bittere veldkers. De plaatsnaam verwijst dus naar de lokale vochtige ondergrond en de aanwezigheid van moerassen. Via de Sobroekwandeling (10 km) kan je het nieuwe erkende natuurreservaat verkennen.

Het reservaat beslaat na erkenning 3,05 ha. In totaal voorziet minister Hilde Crevits hierbij een jaarlijkse subsidie van 516 euro en een éénmalige subsidie van 762 euro, voor het startbeheer en de opmaak van het beheerplan. Minister Hilde Crevits benadrukt haar waardering voor het werk van de vele vrijwilligers van Natuurpunt die zich dagelijks inzetten voor het behoud en het beheer van kwetsbare natuur in Vlaanderen.

Minister  Hilde Crevits : “in opvolging van deze erkenning wordt door Natuurpunt een beheerplan opgemaakt.  Natuurpunt engageert er zich toe om dit beheerplan uit te voeren.  Niet zelden wordt met vrijwilligers werk gemaakt van herstel en behoud van de typische natuur in het reservaat.  Zoveel als mogelijk wordt het terrein ook toegankelijk gemaakt voor het publiek.  Concreet wordt hier onder meer werk gemaakt van een knuppelpad: dit laat de wandelaars toe om ook het meer vochtige terreindeel te verkennen.”

Zie ook Belgisch Staatsblad

http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Website Pajottenland.be in nieuw kleedje.

2008-04-03-sint-pieters-leeuw-eu_pajottenland-be.jpg

Sint-Pieters-Leeuw / Pajottenland: – De website www.pajottenland.be steekt in een nieuw kleedje. Op de home pagina krijg je nu een overzicht met de laatste nieuwsfeitjes met foto.

Zo verneem je er ondermeer:

Het secretariaat en de medewerkers van Pajottenland+ hebben zopas hun vertrouwde lokalen in Gaasbeek geruild voor een nieuw onderkomen in Roosdaal.
Vanaf nu kan u ons bereiken op volgende locatie:
 Provinciale Proeftuin voor Kleinfruit

Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal 
Contacteer ons: pajottenland.plus@pajottenland.be of 054/500.245

*************************************************

Het boek Pajottenland, een land om lief te hebben opnieuw beschikbaar !Dit boek kende vanaf zijn publicatie in het najaar van 2007 een zeer groot succes waardoor de eerste druk snel was uitverkocht. Een tweede druk is thans in voorbereiding. 600 pagina’s informatie over de geschiedenis en het erfgoed van de heuvelachtige streek ten westen van Brussel. Alle deelgemeeenten die behoren tot Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat komen aan bod.

U kunt deze tweede druk bekomen tegen de prijs van 38 euro. Indien het boek per post dient opgestuurd te worden dient er 5 portkosten bijgevoegd te worden. Het boek kan ook afgehaald worden bij Joris De Beul, Ten Ham 21 te Lennik, na een seintje op 0476/480248. Storten kan op rekening 850-8492362-10 van de Andreas Masiuskring Pajottenland, Marktstraat 46 te 1750 Lennik.