‘Ik sport…jij sport…wij sporten in het Nederlands!’

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: – ‘Ik sport…jij sport…wij sporten in het Nederlands!’
Nieuwe spandoeken moeten sporten in het Nederlands in de Vlaamse Rand stimuleren

Op 5, 6 en 7 mei worden in de gemeenten van de Vlaamse Rand spandoeken met de slogan”Ik sport…jij sport… wij sporten in het Nederlands!” opgehangen.

“Op deze wijze doet de provinice een mooie geste naar de betrokken gemeenten om naast de sportvelden of in de gemeentelijke sportinfrastructuur het Vlaams karakter en het gebruik van de Nederlandse taal te onderstrepen”, aldus gedeputeerde Tom Troch.

Op het Platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand heeft gedeputeerde Troch namens de provincie Vlaams-Brabant het voorstel gelanceerd om spandoeken met de slogan ‘Ik sport…jij sport…wij sporten in het Nederlands!’ te laten aanmaken voor de gemeenten. Er werden per gemeente twee types spandoeken aangemaakt en deze zullen op 5, 6 en 7 mei verdeeld worden onder de gemeenten.
De spandoeken werden volledig door de provincie gefinancierd.

Brandweer biedt snelst adequate hulp

Sint-Pieters-Leeuw: – Vanaf 1 mei is het principe van de ‘snelste adequate hulp’ door de brandweer van toepassing in Vlaams-Brabant.
 
Het principe van de ‘snelste adequate hulp’ door de brandweer wil zeggen dat in geval van brand of ander dringend noodgeval het brandweerkorps ter hulp moet komen dat het snelst en adequaat uitgerust de plaats van onheil kan bereiken.
 
“Dit is één van de grote principes van de hervorming van de civiele veiligheid die nu in ons land wordt doorgevoerd. Hiermee wordt afgestapt van de werkwijze waarbij die brandweerdienst uitrukte die ‘territoriaal bevoegd’ was. Welk brandweerkorps waar moet uitrukken wordt door computersimulaties bepaald”, aldus gouverneur Lodewijk De Witte.
 
In een overgangsperiode zullen zowel de ‘snelste adequate hulp’- als het ‘territoriaal bevoegde’ korps naar de plaats van onheil snellen. Die voorlopig ‘dubbele’ interventies zullen tijdens een testperiode grondig worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal dan het snelste korps uitgezonden worden.
 
De inwoner van Vlaams-Brabant hoeft dus niet verbaasd te zijn wanneer binnenkort behalve het ‘territoriaal bevoegde’ brandweerkorps eventueel nog een andere brandweerdienst ter hulp zal komen. In een aantal gevallen zal die tweede brandweerdienst zelfs uit een andere provincie komen. Het principe van de “snelste adequate hulp” wordt toepgepast over provincie- en gewestgrenzen heen.

Ontwerp-structuurplan voor Sint-Pieters-Leeuw

Op de officiële gemeentelijke website
www.sint-Pieters-Leeuw.be kan je het
volledige ontwerp-structuurplan voor Sint-Pieters-Leeuw raadplagen.

http://www.sint-pieters-leeuw.be/grs_downloads.htm

 

 

 

 

Er worden drie informatievergaderingen georganiseerd waarop het structuurplan verder wordt toegelicht en informatieve vragen kunnen worden gesteld.

 • Op 26/05/2008 om 20.00 uur in het G.C.C. Coloma, J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw komen zowel het buitengebied als het stedelijk gebied aan bod.
 • Op 27/05/2008 om 20.00 uur in de Merselborre, Schaliestraat 2, 1601 Vlezenbeek zal voornamelijk het buitengebied worden behandeld, aangevuld met de basiselementen van het stedelijk gebied.
 • Op 02/06/2008 om 20.00 uur in de Evenementenhal, Bergensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw zal voornamelijk het stedelijk gebied worden behandeld, aangevuld met de basiselementen van het buitengebied.

Maatregelen nav. Hondsdolheid.

BERICHT AAN DE BEVOLKING

MAATREGELEN IN SINT-PIETERS-LEEUW, NAAR AANLEIDING VAN VASTGESTELDE HONDSDOLHEID BIJ EEN JONGE HOND DIE IN UKKEL HEEFT VERBLEVEN

Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, heeft in een Bericht aan de Bevolking, aangebracht op alle makkelijk zichtbare en toegankelijke plaatsen, enkele maatregelen en aanbevelingen bekendgemaakt voor de deelgemeente Ruisbroek. Dit gebeurde naar aanleiding van een geval van hondsdolheid vastgesteld in de gemeente Ukkel. Burgemeester Vanlinthout kreeg daaromtrent, evenals haar collega’s in Ukkel, Linkebeek, Vorst, Drogenbos, Sint-Gillis, Elsene, Brussel, Beersel en Anderlecht dringende aanbevelingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op basis van het KB van 10 februari 1967 betreffende de bestrijding van hondsdolheid enerzijds en van het artikel 49 van het gemeentelijk politiereglement, houdende de verplichting honden aan de leiband te houden op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, legt de burgemeester de verplichting op om op het volledige grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de honden aan de leiband te houden.
Bovendien gelden in de deelgemeente Ruisbroek volgende aanbevelingen: sterk advies tot vaccinatie van alle honden en katten, het binnenshuis houden van alle katten en bij eventuele beten van honden en katten, hiervan melding maken aan uw huisarts, respectievelijk veearts. Deze maatregelen en aanbevelingen gelden tot nader bericht.

In gans België gelden wat de bestrijding van rabiës betreft, de volgende maatregelen: de vaccinatie van honden, katten en fretten is verplicht ten zuiden van Samber en Maas alsook op alle campings in België, de vaccinatie ten minste 21 dagen voordien en certificering (EU-paspoort of certificering) is verplicht bij alle invoer en uitvoer, er geldt de aanbeveling om honden op openbare plaatsen en in bossen en velden aan de leiband te houden en ter herinnering is elke import van dieren, afkomstig uit een land buiten de Europese Unie, in België onderworpen aan een voorafgaandelijke invoermachtiging afgeleverd door het FAVV.

In Frankrijk werd razernij vastgesteld bij een hond, jonger dan een jaar, die verbleven heeft te Ukkel. Het dier, uit Gambië afkomstig, heeft een week in België verbleven en is nadien doorgereisd naar Frankrijk. De ziekte werd bevestigd door het Pasteurinstituut van Parijs op 24 april 2008. Uit onderzoek bleek dat de hond is aangekomen in België via Zaventem op 7 april 2008 en vertrokken is naar het zuiden van Frankrijk op 13 april 2008. Tijdens deze periode verbleef het dier te Ukkel in de omgeving van de square Georges Marlow. Het gaat over een kleine, lichtbruine hond, van het vrouwelijk geslacht met een gewicht van ongeveer 7 kilogram en ongeveer drie maanden oud. Het verdere onderzoek wordt met hoogdringendheid uitgevoerd door de medische inspectie in nauwe samenwerking met het FAVV om zo snel mogelijk alle personen en dieren te kunnen identificeren die contact hebben gehad met het dier in kwestie. Het dier was reeds besmettelijk van bij zijn aankomst in België. In het speeksel van een besmet dier kan het virus reeds aanwezig zijn 2 weken voordat de eerste symptomen verschijnen. Het virus wordt overgebracht via rechtstreeks contact: bijten, likken van ongave huid of slijmvlies (mond, ogen, neus, etc. …).

Niettegenstaande de bevoegde diensten ervan overtuigd zijn alle personen en dieren geïdentificeerd te hebben die contact hebben gehad met deze hond vragen wij met aandrang alle personen die denken contact te hebben gehad met dit dier contact op te nemen: voor personen met hun huisarts en voor hun dieren met hun behandelende dierenarts die het FAVV verder zal inlichten.

Er is geen enkel verband met het geval van razernij vastgesteld in Beersel in oktober 2007.

http://www.favv.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be

Jaarverslag Politie Sint-Pieters-Leeuw.

Sint-Pieters-Leeuw :De Politie  Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn jaarverslag voorgesteld.
Het aantal diefstallen in woningen in Sint-Pieters-Leeuw is vorig jaar met 17,5 percent gedaald. Maar het aantal diefstallen in handelszaken is dan weer gestegen. Begin mei start de lokale politie de dienst ‘Informatiegestuurd Onderzoek’ op, dat zal onder andere inspelen op dat fenomeen.

 

Enkele cijfers:

 

 

 

Er waren 107 verkeersongevallen met lichamelijk letsel en  314 ongevallen met stoffelijke schade.

De snelheidsradar werd 1.040 uur ingezet op 8 verschillende locaties.
Het analysetoestel werd 4.174 uur ingezet op 17 verschillende locaties.
Ook heel wat preventieve acties naar de scholen werd gedaan.

Door onbemande camera’s werden er 908.492 voertuigen gecontroleerd.
Er werden 211 uur controles met interceptie, 41,6 uur bemande controles uitgevoerd en 2.480 onbemande controles uitgevoerd.
In totaal werden 9.133 processen verbaal (onmiddellijke inning) opgesteld.

Naar de pakkans op vlak van rijden onder invloed werd er 234 uur op alcohol en 31 uur op drugs gecontroleerd. In totaal werden er 648 ademtesten afgenomen.

 Het aantal diefstallen in woningen is in 2007 met 17,57% gedaald, namelijk 197 tegenover 239 in 2006.
Het fenomeen diefstal in handelszaken kwam in 2007 op de eerste plaats. Het aantal zware diefstallen in handelszaken steeg met 27,54%, namelijk van 69 tot 88 en de gewone diefstallen in handelszaken steeg met 6,74% (van 91 naar 149).
Er werd 24 uren gerichte nachtpatrouilles met anoniem dienstvoertuig naar diefstal in gebouwen verricht. Daarnaast werden er 185,15 uur zichtbare dagpatrouilles op dit fenomeen gedaan. Deze patrouilles gebeurden zowel met voertuig, per fiets, per motorfiets als te paard.

Het aantal diefstallen uit voertuigen is tegenover 2006 met 11,28% gedaald. Het vandalisme aan voertuigen is met 2,70% gestegen.

In 2007 werd overlast steeds een belangrijker op te volgen onderwerp.
Er werden in totaal 642 uren preventiepatrouilles uitgevoerd op dit fenomeen”.

De politiemensen van Sint-Pieters-Leeuw verrichtten in 2007 niet minder dan 247 gerechtelijke en 89 bestuurlijke vrijheidsberovingen.

 • Politie Sint-Pieters-Leeuw – tel. 02 371 22 28. – http://users.skynet.be/fa276736/
 •  

  Sint-Lutgardis Zuun wint wisselbeker – levend verkeerspark.

    

  Sint-Pieters-Leeuw: – Het ‘levend verkeerspark’ van de de Lokale Politie van Sint-Pieters-Leeuw werd dit jaar voor de 5de keer georganiseerd. Sint-Lutgardis Zuun die op 14 april deelnam aan het verkeerspark (zie foto’s) behaalde het meeste aantal punten.

  Nieuw dit jaar was een slotdag waarbij de wisselbeker werd uitgereikt aan Sint-Lutgardis Zuun 
  maar waar de leerlingen ook eens konden uittesten wat er gebeurt als een wagen over kop gaat. De politie had gezorgd dat er een tuimelwagen aanwezig was waardoor het nut van het dragen van een veiligheidsgordel meteen bewezen was. Colruyt had ook voor een vrachtwagen gezorgd zodat de gevaren van de ‘ dode hoek’ ook meteen duidelijk uitgelegd werden.

   
   

  meer info over Sint-Lutgardis Zuun : http://www.vbszuun.be  

  Aanleg rotonde Postweg gestart


  Vlezenbeek: – De Postweg blijft steeds dmv mobiele verkeerslichten berijdbaar je kan dus zonder problemen van Anderlecht naar Gaasbeek rijden. Voor de dwarsstraten is een lokale omleiding voorzien.

  De werken gebeuren in 2 fasen.

  De eerste fase, kant Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeeklaan) met de helft van de Postweg is vandaag begonnen en zou eindigen rond 15 mei.

  Hierna volgt de 2de fase: andere helft Postweg en de Pedestraat. Hierna wordt ook de plateau aan de grote kapel aangepakt.