Sint-Lutgardis Zuun wint wisselbeker – levend verkeerspark.

  

Sint-Pieters-Leeuw: – Het ‘levend verkeerspark’ van de de Lokale Politie van Sint-Pieters-Leeuw werd dit jaar voor de 5de keer georganiseerd. Sint-Lutgardis Zuun die op 14 april deelnam aan het verkeerspark (zie foto’s) behaalde het meeste aantal punten.

Nieuw dit jaar was een slotdag waarbij de wisselbeker werd uitgereikt aan Sint-Lutgardis Zuun 
maar waar de leerlingen ook eens konden uittesten wat er gebeurt als een wagen over kop gaat. De politie had gezorgd dat er een tuimelwagen aanwezig was waardoor het nut van het dragen van een veiligheidsgordel meteen bewezen was. Colruyt had ook voor een vrachtwagen gezorgd zodat de gevaren van de ‘ dode hoek’ ook meteen duidelijk uitgelegd werden.

 
 

meer info over Sint-Lutgardis Zuun : http://www.vbszuun.be  

Aanleg rotonde Postweg gestart


Vlezenbeek: – De Postweg blijft steeds dmv mobiele verkeerslichten berijdbaar je kan dus zonder problemen van Anderlecht naar Gaasbeek rijden. Voor de dwarsstraten is een lokale omleiding voorzien.

De werken gebeuren in 2 fasen.

De eerste fase, kant Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeeklaan) met de helft van de Postweg is vandaag begonnen en zou eindigen rond 15 mei.

Hierna volgt de 2de fase: andere helft Postweg en de Pedestraat. Hierna wordt ook de plateau aan de grote kapel aangepakt.

Landelijke Thuiszorg biedt groendienst aan zorgbehoevenden.

Sint-Pieters-Leeuw: – Landelijke Thuiszorg start, met steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een Groendienst voor zorgbehoevenden.

Vandaag werd bij Mevr. Denise Wielemans uit Sint-Pieters-Leeuw in aanwezigheid van Monique Swinnen, gedeputeerde bevoegd voor Europese Zaken, Plattelandsbeleid en Welzijn dit project voorgesteld door middel van een demonstratie, gegeven door de tuinmannen van de Landelijke Thuiszorg.

*

Gedeputeerde Monique Swinnen:Een groot deel van de oudere bevolking in de provincie Vlaams-Brabant woont nog thuis. Zij zijn vaak zwaar zorgbehoevend, hoogbejaard en alleenstaand en kunnen niet zelf instaan voor het onderhoud van hun tuin en het onderhoud rond de woning. Dit is vaak één van de eerste taken die ze zelf niet meer kunnen opnemen.
Voor dit groen- en tuinonderhoud zijn er momenteel geen of slechts zeer beperkte voorzieningen in de welzijnssector.  Ook via dienstencheques is groenonderhoud nog niet toegelaten.
Het project “Groendienst voor zorgbehoevenden” richt zich naar specifieke bevolkingsgroepen in de landelijke gebieden van de provincie :zorgbehoevenden,
minstbegoeden en kansarmen, alleenstaanden, hoogbejaarden, zieken enpersonen met een handicap.
Op die manier trachten we bij te dragen aan het opzetten van zorgvoorzieningen op het platteland en kan de zorgbehoevende langer in het thuismilieu blijven.
Het project wil de economische activiteit op het platteland verhogen. Het creëert een lokale tewerkstellingsbasis door : de inschakeling/herinschakeling van kansengroepen (allochtonen, ouderen, kortgeschoolden, …), boeren en tuinders die omwille van de afbouw van hun agrarische activiteit een aanvullend inkomen wensen, kunnen een zorgfunctie in de groendienst opnemen. Het project biedt weerwerk aan agrarische armoede.


(tuinman Jeroen en  cliënte Denise)

Gaby Trompet van Landelijke Thuiszorg:Landelijke Thuiszorg neemt een voortrekkersrol op in de thuiszorg en geeft een eigen invulling aan behoeftegestuurde zorg vooral op het platteland. Landelijke Thuiszorg is gespecialiseerd in een gedifferentieerd aanbod van zorg rond personen en huishouden: gezins- en bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp, klusjesdienst, oppasdienst, comfortzorg en verwenzorg. De dienst tracht met de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te spelen op de noden en hulpvragen van de bevolking.
Vanuit onze voorbije ervaringen met het project klusjesdienst (verfraaiingswerken in de woning zoals schilderen en behangen, uitvoeren van aanpassingswerken in de woning om het comfort en de veiligheid in de woning te verbeteren) stellen we vast dat er bij de plattelandsbevolking een grote behoefte is aan onderhoud van de omgeving rond de woning en de tuin.
Het project beoogt tuin- en groenonderhoud, in het voorjaar en in het najaar een opknap-, snoei- en opruimbeurt van de tuin of het regelmatig onderhoud van de tuin”.


Voor de bekendmaking en werving van cliënten worden een cliëntfolder en flyers ontwikkeld.
In december 2007 werd het project goedgekeurd. Sinds vorige maand loopt het project concreet.  Twee tuinmannen werden ingezet bij 25 verschillende cliënten.
75 aanvragen liepen reeds binnen via het 070/22.88.78 nummer.

De cliënt betaalt een bijdrage per uur voor de uitgevoerde werken.Deze bijdrage wordt berekend in functie van het inkomen: een uurtarief van € 16 of € 11 (sociaal tarief). De aankoop van materialen en plantgoed gebeurt door de cliënt zelf.

Politie & De Lijn controleren 27 autobussen.

Sint-Pieters-Leeuw: –

Donderdag hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw en De Lijn een controle actie op de bussen van De Lijn. De inspecteurs van De Lijn hebben 19 fraudeurs betrapt. Er deed zich geen enkel incident voor.
De processen-verbaal betroffen voornamelijk zwartrijden. In totaal werden 473 passagiers gecontroleerd.

De controleactie past in het charter dat de lokale politie samen met de vervoersmaatschappij De Lijn heeft opgesteld. Beide diensten gaan in de toekomst regelmatig samen controleacties uitvoeren op de lijnbussen.

persbericht: “Sterke schouders onder de zuidelijke Zennevallei”

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant
Gedeputeerde Julien Dekeyser stuurde volgende nieuwsflash naar de pers:

“Sterke schouders onder de zuidelijke Zennevallei”

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant keurde de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant zopas een project goed voor de reconversie en ontwikkeling van “de zuidelijke Zennevallei”.
De zuidelijke Zennevallei, de regio langsheen het Zennekanaal tussen de Bergensesteenweg en het zuidwestelijk gedeelte van de ring rond Brussel, heeft vandaag een eerder negatief en achtergesteld imago. Het werkgebied  van de gekende TV-politieman “Witse” wordt geconfronteerd met overlast van vrachtverkeer doorheen woonkernen, verouderde en verwaarloosde bedrijvenzones en een hoge werkloosheidsgraad (7,5 %).
Samen met de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel wil Julien deze regio op de kaart zetten.  Verhogen van de attractiviteit van het gebied, oplossen van de verkeersproblematiek en verbeteren van de woonkwaliteit en recreatiemogelijkheden staan voorop. Hiernaast wordt de werkgelegenheid aangepakt door de creatie van 100ha bijkomende bedrijvenzones, aldus een gemotiveerde gedeputeerde Julien Dekeyser.

vzw De Poel plant meiboom op Oude Pastorie.

Ruisbroek: – Zaterdagnamiddag kwam Vlaams minister Steven Vanackere (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) naar Ruisbroek om er de meiboom te planten op de nieuwbouw en verbouwingen aan de Oude Pastorie door vzw De Poel.

 

vzw De Poel kreeg de oude pastorie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw in erfpacht.

 

Na de aanpassingswerken zullen er 15 personen met een mentale handicap verblijven in een sociaal project.

 

De Poel heeft reeds dagcentra voor mindervaliden in  Sint-Genesius-Rode, Schepdaal, Ternat en Sint-Pieters-Leeuw

Erkenning nieuw natuurreservaat Zobbroekbeekvallei

ZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvalleiZobbroekbeekvallei

Sint-Pieters-Leeuw: – Zopas erkende Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits de Zobbroekbeekvallei in St.-Pieters-Leeuw als natuurreservaat. De vallei wordt beheerd door Natuurpunt en wordt gekenmerkt door unieke natuur- en landschapswaarden.

De Zobbroekbeekvallei is een nieuw erkend natuurreservaat, dat zich tussen Anderlecht (Brussel) en Gaasbeek bevindt, en wordt de groene toegangspoort van het Pajottenland genoemd. Het landschap biedt hier prachtige vergezichten met glooiende heuvels, oude hoogstamboomgaarden en de stad Brussel. Het natuurgebied is een waardevol broekbos, in het brongebied van een smalle Pajotse beekvallei, de Zobbroekbeek. Hier groeit een typische vegetatie voor vochtige gebieden met onder meer dotterbloem, goudveil en bittere veldkers. De plaatsnaam verwijst dus naar de lokale vochtige ondergrond en de aanwezigheid van moerassen. Via de Sobroekwandeling (10 km) kan je het nieuwe erkende natuurreservaat verkennen.

Het reservaat beslaat na erkenning 3,05 ha. In totaal voorziet minister Hilde Crevits hierbij een jaarlijkse subsidie van 516 euro en een éénmalige subsidie van 762 euro, voor het startbeheer en de opmaak van het beheerplan. Minister Hilde Crevits benadrukt haar waardering voor het werk van de vele vrijwilligers van Natuurpunt die zich dagelijks inzetten voor het behoud en het beheer van kwetsbare natuur in Vlaanderen.

Minister  Hilde Crevits : “in opvolging van deze erkenning wordt door Natuurpunt een beheerplan opgemaakt.  Natuurpunt engageert er zich toe om dit beheerplan uit te voeren.  Niet zelden wordt met vrijwilligers werk gemaakt van herstel en behoud van de typische natuur in het reservaat.  Zoveel als mogelijk wordt het terrein ook toegankelijk gemaakt voor het publiek.  Concreet wordt hier onder meer werk gemaakt van een knuppelpad: dit laat de wandelaars toe om ook het meer vochtige terreindeel te verkennen.”

Zie ook Belgisch Staatsblad

http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Website Pajottenland.be in nieuw kleedje.

2008-04-03-sint-pieters-leeuw-eu_pajottenland-be.jpg

Sint-Pieters-Leeuw / Pajottenland: – De website www.pajottenland.be steekt in een nieuw kleedje. Op de home pagina krijg je nu een overzicht met de laatste nieuwsfeitjes met foto.

Zo verneem je er ondermeer:

Het secretariaat en de medewerkers van Pajottenland+ hebben zopas hun vertrouwde lokalen in Gaasbeek geruild voor een nieuw onderkomen in Roosdaal.
Vanaf nu kan u ons bereiken op volgende locatie:
 Provinciale Proeftuin voor Kleinfruit

Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal 
Contacteer ons: pajottenland.plus@pajottenland.be of 054/500.245

*************************************************

Het boek Pajottenland, een land om lief te hebben opnieuw beschikbaar !Dit boek kende vanaf zijn publicatie in het najaar van 2007 een zeer groot succes waardoor de eerste druk snel was uitverkocht. Een tweede druk is thans in voorbereiding. 600 pagina’s informatie over de geschiedenis en het erfgoed van de heuvelachtige streek ten westen van Brussel. Alle deelgemeeenten die behoren tot Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat komen aan bod.

U kunt deze tweede druk bekomen tegen de prijs van 38 euro. Indien het boek per post dient opgestuurd te worden dient er 5 portkosten bijgevoegd te worden. Het boek kan ook afgehaald worden bij Joris De Beul, Ten Ham 21 te Lennik, na een seintje op 0476/480248. Storten kan op rekening 850-8492362-10 van de Andreas Masiuskring Pajottenland, Marktstraat 46 te 1750 Lennik. 

Miniemen 1 (aJ) van S.K. Leeuw kampioen

SK Leeuw Miniemen 1aJ

Sint-Pieters-Leeuw: – Lichte ontgoocheling maar ook zeer veel vreugde bij de Miniemen van S.K. Leeuw.
Vanavond moesten ze normaal gezien een wedstrijd spelen tegen KVC Linkebeek die tweede stond in de rangschikking. Mocht SK Leeuw winnen, werden ze kampioen. 

KVC Linkebeek gaf echter in de vooravond forfait voor deze wedstrijd waardoor de miniemen zo kampioen werden daar zij nu niet meer kunnen ingehaald worden in de algemene rangschikking. 

Het bestuur van SK Leeuw en de supporters hadden zich nochtans goed voorbereid op deze wedstrijd. Er waren spandoeken gemaakt, de champagne stond koud en de kelen van de supporters waren gesmeerd om hun ploeg naar de overwinning te stuwen. 

Door het forfait hielden de miniemen een korte training en werd er daarna in de kantine samen met trainer Tom Destrycker en de supporters duchtig gefeest met de behaalde kampioenstitel. 

PROFICIAT!

Datum Uitslag
02/04/2008 18:30 SK.LEEUW KVC.LINKEBEEK forfait Linkebeek 
 
05/04/2008 10:00 AFC.CM.BRAINE SK.LEEUW   –  
05/04/2008 10:00 K.BRUCOM SP. KFC.AV.LEMBEEK   –  
05/04/2008 11:30 RRC.WATERLOO FC.HERNE   –  
05/04/2008 14:00 RUS.REBECQUOISE RCS.NIVELLOIS B AMC
05/04/2008 15:00 KVC.LINKEBEEK KFC.RHODIENNE-VERREWINKEL B   –  
05/04/2008 15:00 SK.BEERSEL-DROGENBOS B FC.PEPINGEN B   –  
05/04/2008 09:30 RCS.BRAINOIS B FC.DWORP   –  
06/04/2008 11:15 KSK.HALLE B VC.LOT SP.   –  

Algemene rangschikking 30/03/08
Doelpunten
Plaats Clubnaam W. W V G S + Ptn
1 SK.LEEUW 22 19 2 1 96 130 34 58
2 KVC.LINKEBEEK 23 17 2 4 58 85 27 55
3 RRC.WATERLOO 23 17 6 0 59 93 34 51
4 KFC.AV.LEMBEEK 22 15 5 2 55 95 40 47
5 VC.LOT SP. 23 13 6 4 45 90 45 43
6 RUS.REBECQUOISE 25 12 11 2 22 70 48 38
7 FC.HERNE 23 11 9 3 -3 46 49 36
8 RCS.BRAINOIS B 24 10 10 4 -7 56 63 34
9 K.BRUCOM SP. 21 9 10 2 -1 57 58 29
10 AFC.CM.BRAINE 23 7 10 6 -11 60 71 27
11 SK.BEERSEL-DROGENBOS B 24 7 14 3 -39 49 88 24
12 FC.PEPINGEN B 23 7 14 2 -9 48 57 23
13 KSK.HALLE B 24 6 17 1 -72 38 110 19
14 KFC.RHODIENNE-VERREWINKEL B 24 4 19 1 -76 36 112 13
15 FC.DWORP 24 1 22 1 -127 27 154 4
16 RCS.NIVELLOIS B 0 0 0 0 0 0 0 0

14 kinderen slagen in “EHBO-cursus helpertje”.

sint-pieters-leeuw_jeugd-rode-kruis
Sint-Pieters-Leeuw: Vrijdagavond werd in Coloma door het het Jeugd Rode Kruis de diploma’s uitgereikt aan de 14 kinderen die slaagden in de cursus ‘EHBO helpertje’ (4de tot het 6de leerjaar).

In deze cursus ontdekten de kinderen hoe ze moeten reageren op een ongeval en hoe ze gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Zij weten nu ook hoe ze met bloedingen, huid- en brandwonden, letsels aan botten, spieren, gewrichten en vergiftiging moeten omgaan. 

Het Pajottenland en de zennevallei hebben drie afdelingen van het Jeugd Rode Kruis (http://www.jeugdrodekruis.be/) namelijk in Asse,Opwijk en Sint-Pieters-Leeuw. De afdeling in Sint-Pieters-Leeuw heeft een dynamische leiding en buiten de cursussen organiseren zij ook voor de jongeren om de 14 dagen een activiteit.
meer info: Stijn Seghers 0475/20.96.49 jrk-spl@hotmail.com

Staking bij De Lijn

Spontane stakingsactie in regio Dilbeek

Sint-Pieters-Leeuw / Leuven – Omstreeks 17.35 uur gisterenavond vond een incident plaats op lijn 116 Kapellekerk – Ternat ter hoogte van de halte Biestebroek op de Bergensesteenweg in Anderlecht. De achterruit van een bus werd door een inslag van buitenaf vernield. Niemand raakte gewond. De Lijn stuurde onmiddellijk een interventieploeg naar de plaats van het incident. De betrokken chauffeur werd opgevangen door een maatschappelijk assistent. Verder onderzoek moet uitwijzen wat nu precies de oorzaak van de inslag was.

Naar aanleiding van dit voorval legden de chauffeurs van De Lijn vanmorgen spontaan het werk neer in de stelplaats van Dilbeek. Niet veel later breidde de staking zich uit naar alle stelplaatsen in de regio Dilbeek. Om 10 uur startte er een overleg tussen vakbonden en directie.

Verstoorde dienstregeling

De dienstverlening in de regio Dilbeek verloopt al de hele ochtend onderbroken. Volgende lijnen zijn ernstig tot zeer ernstig verstoord:

lijn 116 Brussel-Itterbeek-Ternat, lijn 117 Brussel-Itterbeek-Dilbeek,Rondenbos, lijn 118 Brussel-Itterbeek-Schepdaal, lijn 126 Snelbus Brussel-Ninove, lijn 127 Brussel-Liedekerke-Ninove, lijn 128 Brussel-Ninove, lijn 129 Brussel-Dilbeek, lijn 136 Groot-Bijgaarden-Alsemberg, lijn 137 Dilbeek-Alsemberg, lijn 153 Drogenbos-Alsemberg-Halle-Leerbeek-Ninove, lijn 154 Drogenbos-Ukkel-Beersel-Halle, lijn 155 Drogenbos-Sint-Genesius-Rode-Halle, lijn 170 Brussel-Sint-Pieters-Leeuw, lijn 171 Brussel-Brukom-Halle, lijn 172 Drogenbos-Ruisbroek-Sint-Pieters-Leeuw-Vlezenbeek, lijn 820 Dilbeek-Zaventem.

Veilig op weg

De Lijn benadrukt dat veiligheid één van haar prioriteiten vormt en is momenteel volop bezig met de ontplooiing van haar veiligheidsplan “Veilig Op Weg”. Voor De Lijn Vlaams-Brabant zijn de belangrijkste maatregelen:

·         Er komen 60 extra camera’s op de voertuigen bovenop de 24 bestaande exemplaren. De installatie ervan is deze week van start gegaan.
·         Alle autobussen zijn uitgerust met radio en gps
·         De dispatching is uitgebreid met vijf mensen. Deze dienst is bemand van de eerste tot de laatste rit.
·         Er werden 16 nieuwe lijncontroleurs aangeworven.
·         Chauffeurs en controleurs krijgen een voortgezette opleiding omgaan met agressie.
·         Een deskundige Sociale Veiligheid ontfermt zich over de veiligheids- en agressieproblematiek.
·         De actie vooraan opstappen zal uitgebreid worden naar alle lijnen.

Regelmatig overleg

Verder heeft De Lijn Vlaams-Brabant de voorbije 3 jaar twaalf samenwerkingsakkoorden met politiezones afgesloten. Samen met het regelmatige overleg met de Brusselse gouverneur, de procureurs en de politiekorpsen resulteerde dit onder andere in gezamenlijke controleacties op en rond het openbaar vervoer in Brussel.

De Lijn betreurt ten zeerste dat de reizigers het slachtoffer zijn van deze stakingsactie.

Bron: Persbericht De Lijn Vlaams-Brabant

**update 15u24**

Nieuwe afspraken
Tijdens het overleg deze voormiddag kwamen beide partijen tot een akkoord:

·         De komende 4 weken zal er extra controlepersoneel aanwezig zijn op de bussen die langs de Bergensesteenweg rijden.

·         Daarnaast zal er vandaag nog een overleg plaatsvinden tussen De Lijn, de MIVB en de gemeente Anderlecht over de problemen rond de Bergensesteenweg. Dit gesprek is gepland om 15.30 uur in het gemeentehuis van Anderlecht.

·         De uitgebreide, bestaande procedure voor de opvang van agressieslachtoffers wordt verder verfijnd.

Staking breidt uit
In de loop van de namiddag heeft de stakingsactie zich nog verder uitgebreid over alle stelplaatsen in de provincie Vlaams-Brabant. De dienstverlening in Vlaams-Brabant is zeer zwaar verstoord. Alle buslijnen uitgevoerd door privé-exploitanten blijven op dit ogenblik wel verzekerd.
In navolging van de cao, werken de syndicale organisaties mee, om op basis van de inzet van vrijwillige chauffeurs, oplossingen te zoeken om deze namiddag zo veel mogelijk scholieren die ’s morgens ter bestemming zijn gebracht, terug naar huis te voeren.

Bron: Persbericht De Lijn Vlaams-Brabant

Werken rotonde: N6 Brussel-Bergen met de Lotstraat/Stationsstraat.

Sint-Pieters-Leeuw: – Begin april starten de aanpassingswerken ter hoogte van het kruispunt van de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) met de Lotstraat/Stationsstraat (Lot).
Deze werken kaderen in het project van de Vlaamse overheid, waarbij jaarlijks
zo’n 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het wegwerken van gevaarlijke punten.
Het is het eerste kruispunt in een reeks van vijf langsheen de N6 Brussel-Bergen dat
wordt aangepakt.
sint-pieters-leeuw_ROTONDE_N6-Lotstraat_ontwerpplan
Ontwerp
Het huidige kruispunt met verkeerslichten wordt omgevormd tot een rotonde.
De volledige fiets- en voetgangersinrichting wordt gescheiden van het autoverkeer.
Naast de zebrapaden voorziet het ontwerp fietsoversteken met een oversteekeiland.
De huidige middenberm wordt voor en na het kruispunt gelijkvormig doorgetrokken.
De halteplaats van buslijn 171 blijft buiten de rijbaan.

Uitvoering
De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 90 werkdagen. In februari zijn de nutsmaatschappijen gestart met het verplaatsen van de nutsleidingen.
Begin april starten dan de wegenwerken.
Zij worden gefaseerd uitgevoerd met de nodige aandacht voor een degelijke signalisatie van de omleidingen op elk moment. Een overgroot deel van de werken wordt uitgevoerd zonder onderbreking van de as N6 Brussel-Bergen.
2008-03-06-sint-pieters-leeuw_n6-lotstraat_werkfaseringsplan.jpg
Fase 1:
De twee rijstroken van de N6 Brussel-Bergen (kant Stationsstraat), de Stationsstraat en de Lotstraat worden afgesloten. Zowel het zuidelijk deel van de rotonde, als de aansluiting met de Stationsstraat en de Lotstraat worden aangelegd. Ter hoogte van de Stationsstraat wordt parallel met de N6 Brussel-Bergen,
200 meter riolering vernieuwd. De twee rijstroken op de N6 Brussel- Bergen (kant Lotstraat) worden opengehouden,
zodat doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.
Een rechtstreekse verbinding tussen Beersel (Lot) en Sint-Pieters-Leeuw is niet meer mogelijk.

Fase 2:
De twee rijstroken van de N6 Brussel-Bergen (kant Stationsstraat) worden opnieuw opengesteld.
In deze fase wordt het noordelijke deel van de rotonde aangelegd en zal het verkeer over de splinternieuwe halve rotonde rijden. De Lotstraat en Stationsstraat blijven afgesloten.
In beide fasen wordt een voorsignalisatie voorzien. Met andere woorden, het doorgaand verkeer vanuit Sint- Pieters-Leeuw dat naar Brussel moet, wordt via de Brusselbaan omgeleid.
Het doorgaand verkeer naar Halle volgt de omleiding via de Galgstraat en Europalaan. Op het grondgebied van Beersel kan het doorgaand verkeer vanuit Lot dat richting Halle of Brussel uitmoet, omrijden via het op- en afrittencomplex nr. 19 “Beersel” van de autosnelweg E19-A7. De bedrijven en handelszaken in de omgeving van de werkzone blijven bereikbaar.

Bron: Info Leeuw maart 2008

Start wekelijkse markt Sint-Pieters-Leeuw groot succes!

sint-pieters-leeuw_wekelijkse-markt
Sint-Pieters-Leeuw: – Marktleider Bruno Crockaert kon zich geen betere start voorstellen; een mooi zonnestraaltje zorgde ervoor dat de Leeuwenaars massaal afgezakt kwamen naar de nieuwe wekelijkse markt aan de Ring in Sint-Pieters-Leeuw.
Om 15 uur ging de markt open maar reeds een kwartiertje later was het aanschuiven aan de kraampjes voor vlees en groenten. Verscheidene lokale producenten waren bij de dertig gelukkigen die een standplaats gekregen hadden.
 

Nu kan je dus voor het weekend elke vrijdag van 15 tot 19 uur terecht aan De rink in Sint-Pieters-Leeuw. Het traject van de markt begint aan de ingang van de kerk tot voorbij apotheker Toelen en het gedeelte tot kruidenier Leo Slachmuylders.
2008-03-14_sint-pieters-leeuw_wekelijkse-markt_2.jpg
2008-03-14_sint-pieters-leeuw_wekelijkse-markt_3.jpg2008-03-14_sint-pieters-leeuw_wekelijkse-markt_4.jpgsint-pieters-leeuw_wekelijkse-markt

Stormweer beschadigd torenspits kerk Oudenaken.

2008-03-10-sint-pieters-leeuw_kerk-oudenaken.jpg2008-03-10-sint-pieters-leeuw_kerk-oudenaken.jpg

Oudenaken: – De torenspits van de Parochiekerk werd vanmiddag beschadigd door het stormweer. Enkele dakpanelen zijn losgekomen en dreigden naar beneden te vallen. De brandweer probeert ze terug vast te leggen.

 Burgemeester Vanlinthout: “ Men heeft daar een koperen gedeelte op en daarvan zijn een paar platen losgekomen. De brandweer van Halle is nu hier aanwezig en gaan nu de platen terug vastleggen. Want moest er nog een felle windstoot  komen dan zou het wel kunnen dat die er  gaan afvliegen. Maar op dit moment is er geen gevaar en is alles onder controle.Sint-Pieters-Leeuw

verslag gemeenteraad 28 februari 2008

001 Verslag gemeenteraad 31 januari 2008.Het verslag van de raadszitting van 31 januari 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan degemeenteraad.
002 Eigendomsoverdracht bouwterrein nieuw woon- en zorgcentrum – principebeslissing.Voor de realisatie van het nieuw woon- en zorgcentrum opteerde het OCMW voor een procedure metonroerende leasing met projectbeheer. Deze procedure vereist dat de bouwheer ook eigenaar vanhet bouwperceel is, wat momenteel niet het geval is. De principebeslissing om het bouwterrein voor hetnieuw woon- en zorgcentrum over te dragen aan het OCMW wordt voorgelegd aan degemeenteraad.
003 Vernieuwen kroonlijsten Molenborre Sint-Laureins-Berchem – vaststellen voorwaarden en wijzevan gunnen.Het bestek, voorwaarden en wijze van gunnen voor de vernieuwing van de kroonlijsten van DeMolenborre te Sint-Laureins-Berchem worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 Verwarming op aardgas Bergpoort + magazijnen sport en cultuur – vaststellen voorwaardenen wijze van gunnen.Het bestek, voorwaarden en wijze van gunnen voor de plaatsing van een verwarmingsinstallatie,werkend op aardgas, voor de Bergpoort worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Uitbreiding bibliotheek Negenmanneke – Sint Stevensstraat – goedkeuring meerwerken.De meerwerken voor het bibliotheekfiliaal van het Negenmanneke worden ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad. Deze werken bestaan uit de muurbetegeling in de wc, ophangwc, het verlaagd plafond en de inbouw lichtarmaturen.
006 Onderhoudswerken Puttenberg – goedkeuring bestek.Door de steeds wederkerende putten in de Puttenberg, tussen kruispunt Vagevuur en Breemput, dientde bovenlaag behandeld en terug geprofileerd te worden. Het bestek, voorwaarden en wijze vangunnen voor deze ongehoudswerken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Verbeteren Veldstraat – aanvaarding eindafrekening.De collegebeslissing van 11 februari 2008 houdende goedkeuring van de eindafrekening, wordt vooraanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 Bergensesteenweg 159: parkeren uitsluitend voor personenauto’s – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag om tegenover het gebouw Bergensesteenweg 159 eenverkeersspiegel te plaatsen. Gelet op het brede wegprofiel van de Bergensesteenweg kan eenverkeersspiegel aan de overkant van de straat onmogelijk voldoende zichtbaarheid geven op hetaankomende verkeer. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om terhoogte van de bedrijfstoegang (tussen kmp. 6.716 en 6.770) het parkeren nog uitsluitend voorpersonenauto’s toe te laten (E9b). De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Fabriekstraat 339: instellen parkeerverbod – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag van de uitbater van restaurant “De Mayeur” om rechts van zijntoegangspoort een parkeerverbod in te stellen waardoor de leveringen veiliger kunnen verlopen. Dedienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om in de Fabriekstraat 339, rechtsvan de toegangspoort, een parkeerverbod van 6 m in te stellen middels het aanbrengen van gelestrepen op de boordsteen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Hetvoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
010 Fabriekstraat ter hoogte van Jan Ruusbroecschool: arceerzone voor oversteekplaats voorvoetgangers – goedkeuring.Tussen de ingang van de Jan Ruusbroecschool en de Alfons Vandenboschstraat is een parkeerstrookvoorzien, deze loopt tot de oversteekplaats voor voetgangers. Heel wat chauffeurs parkeren hunvoertuig tot voor het zebrapad waardoor het zicht op de overstekende voetganger wordt beperkt enaanleiding geeft tot gevaarlijke verkeerssituaties. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokalepolitie stellen voor om in de Fabriekstraat ter hoogte van de Jan Ruusbroecschool een strook van 5 mvoor de oversteekplaats te arceren. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
011 Gustave Gibonstraat: inrichten parkeerplaats voor mensen met een handicap – goedkeuring.De gemeente ontving een verzoek tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met eenhandicap ter hoogte van de Gustave Gibonstraat 31. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van delokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Hetvoorstel wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 Jan-Baptist Troucheaustraat: instellen parkeerverbod – goedkeuring.Bezoekers van het café “De Lantaarn” zorgen in de onmiddellijke omgeving voor parkeeroverlast. Zowordt in de Jan-Baptist Troucheaustraat, het graspleintje en omgeving geregeld door geparkeerdevoertuigen ingenomen waardoor de toegankelijkheid naar de privé-domeinen sterk wordt bemoeilijkt.De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om enerzijds in overleg metde Groendienst het graspleintje tot plantvak te herinrichten en anderzijds langs het plantvak eenparkeerverbod in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordstenen. Decommissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Langvelderf: instellen parkeerverbod – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag van een eigenaar om ter hoogte van zijn toegangspoort eenparkeerverbod in te stellen. Nu staan er geregeld voertuigen zodanig opgesteld waardoor de toegangtot zijn privé-parking wordt belemmerd. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politiestellen voor om in Langvelderf, rechts van de ingangspoort, een parkeerverbod van 5 m in te stellenmiddels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. De commissie Mobiliteit en OpenbareWerken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 Pedestraat (grens Dilbeek – Lenniksebaan): aanpassen snelheidsregime – goedkeuring.Langs de Doylijkstraat te Dilbeek (verlengde van de Pedestraat) geldt een snelheidsregime van 70km/uur. Vanaf de gemeentegrens, richting Vlezenbeek, geldt in de Pedestraat een snelheidsbeperkingvan 90 km/uur. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om in dePedestraat, tussen de gemeentegrens met Dilbeek en de Lenniksebaan, een snelheidsregime van 70km/uur in te stellen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstelwordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 Vorstsesteenweg: afbakening bebouwde kom Ruisbroek – goedkeuring.De lokale politie laat ons weten dat de afbakening van de bebouwde kom te Ruisbroek een anomalievertoont ter hoogte van de Vorstsesteenweg. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokalepolitie stellen voor om de borden F1a en F3a in de Vorstsesteenweg ter hoogte van de aansluiting metde Humaniteitslaan aan te brengen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Vorstsesteenweg: intrekken beurtelings parkeren en instellen parkeerverbod – goedkeuring.Gelet op de huidige inrichting in de Vorstsesteenweg stellen de dienst Mobiliteit en de verkeersdienstvan de lokale politie voor om het beurtelings parkeren op te heffen en een parkeerverbod langs dekant met de onpare huisnummers (tussen de toegangweg ACEC-site en Wittehoedstraat) in te stellen.De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt tergoedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan – voorlopige vaststelling.Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegdaan de gemeenteraad. In het ruimtelijk structuurplan geeft het gemeentebestuur een kader aan voorde gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Pieters-Leeuw. Een ontwikkeling die zuinig omspringt metde schaarse ruimte en gestoeld is op duidelijke afspraken over het gebruik van die ruimte. Voor devolgende generaties moet er immers ook genoeg kwalitatieve ruimte zijn om te wonen, te werken, zichte onspannen, enz. Een structuurplan moet een krachtige visie weergeven op de gewensteontwikkeling van onze gemeente en duidt de gewenste ruimtelijke samenhang aan van activiteitenzoals mobiliteit, wonen, recreatie, natuur en landbouw.Na de voorlopige aanvaarding wordt het ontwerp structuurplan gedurende 90 dagen onderworpenaan een openbaar onderzoek. Tevens wordt voor de bevolking minstens één informatie- eninspraakvergadering georganiseerd.
018 Budget 2008 (gewone en buitengewone dienst): kennisname door de gouverneur –kennisgeving.De gouverneur nam kennis van het budget 2008 van de gemeente, vastgesteld in zitting van degemeenteraad van 13 december 2007, zonder opmerkingen. De gemeenteraad neemt hier kennisvan.
019 Verkoop boek “Pajottenland” en draagtassen bibliotheek – goedkeuring verkoopprijs.Volgende verkoopprijzen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:· boek “Pajottenland” :  35,00;· draagtas voor bibliotheek:  5,00.
020 Principebeslissing vorming opvanggezinnen dienstjaar 2008 – goedkeuring.De gemeenteraad keurt jaarlijks het principe goed van de vorming van de onthaalouders. De vormingbestaat uit minstens 4 vormingsmomenten. Het college wordt gelast met de praktische organisatie ende afsluiting van een overeenkomst met de bevoegde vormingsinstanties.
021 Beleidsplan kinderopvang 2007-2012 – goedkeuring.Het beleidsplan kinderopvang 2007-2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Vaststelling salarisschalen 143 en 151 onderwijzend personeel voor het ambt vankinderverzorg(st)er in het gewoon kleuteronderwijs met ingang van 1 september 2007.Overeenkomstig artikel 102, lid 2 van het gemeentedecreet moet de gemeenteraad voor hetgemeentelijk onderwijzend personeel dat niet wordt gesubsidieerd, de afwijkingen van derechtspositieregeling bedoeld in artikel 105, §2, rekeninghoudend met de onderwijsopdrachtvaststellen. Voor het (nieuwe) ambt van kinderverzorg(st)er binnen het gewoon kleuteronderwijsmoeten de salarisschalen 143 en 151 nog worden vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om deze salarisschalen vast te stellen.
023 Kennisgeving gecontingenteerd verlof gemeentesecretaris – beslissing tijdelijke vervanginggemeentesecretaris – goedkeuring.De heer Erik Laga, gemeentesecretaris heeft zich bij het stadsbestuur van Mechelen kandidaat gesteldvoor de functie van stadssecretaris en werd als enige kandidaat geschikt bevonden voor debetreffende functie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:· kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari2008 betreffende het toekennen van het gecontingenteerd verlof aan de secretaris met ingangvan 14 april 2008;· te beslissen om de secretaris tijdelijk als volgt te vervangen door een waarnemend secretaris:– hetzij intern: door personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden voor bevordering totgemeentesecretaris;– hetzij extern: door iemand extern aan het bestuur die voldoet aan de voorwaarden omaangeworven te worden als gemeentesecretaris, in contractueel verband aangesteld inafwachting van het ontslag van huidige titularis.
024 Functie van gemeentesecretaris – organiseren van een bevordering- enaanwervingselectieprocedure – aanleg van een bevordering- en aanwervingreserve –vaststellen functiebeschrijving en programma van de selectieprocedure gemeentesecretaris.Samenstelling selectiecommissie – vaststellen van wijze publicatie en inhoud vacature –goedkeuring.Gelet op het voorgaande agendapunt is het aangewezen om reeds enige voorbereidingen te treffenmet het oog op de vervanging van de huidige titularis in geval van ontslag.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met betrekking tot de functie van gemeentesecretarisde volgende beslissingen te nemen:· organiseren van een gelijktijdige bevordering- en aanwervingselectieprocedure met aanleg vaneen bevordering- en aanwervingreserve, beiden met een geldigheidsduur van 3 jaar, éénmaalverlengbaar met 2 jaar;· vaststellen functiebeschrijving;· vaststellen van de selectieprocedure en programma;· samenstelling selectiecommissie;· vaststellen van de publicatiekanalen en de inhoud van het vacaturebericht.
025 Politie – begrotingsrekening 2006 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar2006 van de politiezone – goedkeuring.De rekening 2006 sluit voor de gewone dienst met een positief resultaat van  452.445,24. In dezerekening is ook het resultaat van de rekening 2005 ( 886.384,36) mee opgenomen. Het positieveresultaat zal worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van zowel de politie als van degemeente.
026 Politie – begroting dienstjaar 2008 politiezone – kennisname goedkeuring door de gouverneur.De begroting dienstjaar 2008 van de politiezone werd zonder opmerkingen goedgekeurd door degouverneur op 6 februari 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
027 Politie – onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is. Aan de gemeenteraad wordtgevraagd akkoord te gaan met het gevraagde gevolg.
028 Verlenen van een toelage aan het Halle-Vilvoorde Comité – goedkeuring.Aangezien het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw steeds actief heeft geijverd voor de realisatievan de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde, is het opportuun het Halle-Vilvoorde Comité financieel testeunen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een bedrag van  1.000 in te schrijven in de eerstvolgende begrotingswijziging.
029 Motie met betrekking tot het tegengaan van de expansiedrang van Brussel (punt ingedienddoor raadslid G. Gillis) – goedkeuring.Recentelijk werd er veel gepubliceerd en gepraat omtrent de oprichting van een zogenaamd“stadsgewest Brussel”. Het past voortdurend waakzaam te blijven en de expansiedrang van Brussel in tedijken en/of tegen te gaan. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft tot op heden altijd een duidelijkehouding aangenomen welke erop neerkomt dat zij onomstootbaar opteert voor Vlaanderen en hetbehoud van het Vlaamstalig karakter. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft bij alle voornoemdebesluiten steeds een eenduidig standpunt ingenomen en zal nu niet anders doen.Aangezien de gemeenteraad in het kader van de problematiek Brussel-Halle-Vilvoorde reeds eerdereen duidelijk standpunt heeft ingenomen wordt deze motie op vraag van de burgemeester nietgoedgekeurd.
030 Voorstel tot steun aan de dienstweigeraars (Brussel-Halle-Vilvoorde) (punt ingediend doorraadslid G. Gillis) – wordt ingetrokken.
031 Publicatie van betaalde en niet-betaalde mandaten in infoLeeuw – onmiddellijke opvolgingvan punt 047 van de gemeenteraadszitting van 26 april 2007 (punt ingediend door raadslid G.Gillis) – goedkeuring.Op een eerdere gemeenteraad (bijna exact één jaar geleden) werd een bijkomend agendapunt metalgemene stemmen goedgekeurd, zonder enige opvolging ervan. Het betrof de publicaties vanmandaten (betaalde en niet-betaalde) in infoLeeuw van alle gemeenteraadsleden. Aan degemeenteraad wordt voorgesteld tot onmiddellijke opvolging van punt 047 van gemeenteraadszitting van 26 april 2007.

Dieven gevat na wilde achtervolging.

Sint-Pieters-Leeuw / Anderlecht: – Zondag werden in de loop van de namiddag in Sint-Pieters-Leeuw twee dieven op heterdaad betrapt door de politie. Zij vluchtten met een Peugeot 206 richting Anderlecht. Onderweg reden zij een dame aan die gelukkig maar licht gewond raakte. Wat later verloren de dieven de controle over hun voertuig en ramde zij verscheidene geparkeerde voertuigen en botsten tegen een boom.Hierbij raakte één dief zwaar gewond.

Ere-burgemeester Felicien Bosmans overleden.

Bosmans
Sint-Pieters-Leeuw: – Ere-burgemeester Felicien Bosman  is zondag op 78 jarige leeftijd overleden.

Hij wordt op zaterdag 16 februari om 11uur begraven  in de Sint-Pieterskerk.
De begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Een laatste groet aan Félicien Bosmans kan gebracht worden in het funerarium Heymans, Georges Wittouckstraat 14 in Sint-Pieters-Leeuw op woensdag 13 februari 2008 van 17 tot 19 uur.

 Felicien Bosmans was 24 jaar schepen en 5 jaar burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
Van 1971 tot1985 was hij ook adjunct-kabinetschef bij de ministers Chabert en Dehaene. Tussen 1985 en 1991 zetelde hij als Volksvertegenwoordiger.

 Op 20 januari 2008 (zie artikel) kreeg Felicien Bosmans nog het Vic Feytons erediploma van het Davidsfonds. Zij waardeerden Félicien Bosmans in zijn rol als schepen van cultuur tijdens de periode 1971-1994. En vooral ook voor de aankoop en restauratie van het kasteel Coloma.

Op 22 juni 2007 (zie artikel) kreeg Felicien ook nog de Medaille voor Verdienste van de provincie Vlaams-Brabant voor zijn 20 jarige inzet voor “Lewe” (= Werkgroep voor Streek -en Volkskunde).

Geen “Ettekeis” meer uit Zuun.

kaasmakerij_vander_gucht_productenZuun: – Wat velen nog niet weten.

Sinds dit jaar wordt er bij de familie Vandergucht in de Galgstraat 38 te Zuun geen ‘Ettekeis’ of ‘Brusselse kaas’ meer gemaakt.
Hiermee komt een einde aan een traditie die in  1925 begon.

Reeds in 2006 vertelde Omer ons:
“Hoe de toekomst eruit ziet voor kaasmakerij Vander Gucht weten we nog niet.
Wij zitten wat met een opvolgingsprobleem. Want de Europese normen worden zowat de doodsteek voor de kleine ambachtelijke bedrijven.”

Lees het volledige interview en bedrijfsbezoek uit 2006: klik hier

jvb_kaasmakerij-vandergucht-animatie-1

jvb_kaasmakerij-vandergucht-animatie-2

Bomen gerooid langs Vlezenbeeklaan.

2008-02-06-japansekerselaars-weg-1.jpg
Sint-Pieters-Leeuw / Vlezenbeek: – Het is even wennen als je langs de Vlezenbeeklaan rijdt.

Langs één zijde van de straat zijn alle Japanse kerselaars sinds maandag gerooid.
We zullen de voorjaar bloeiers missen.

2008-02-06-japansekerselaars-weg-2.jpg

Update: 7/2/08 Ook aan de overzijde van de straat werden de bomen gerooid.
De gemeente plant aanpassingswerken aan het fietspad.

verslag gemeenteraad 31/01/08 Sint-Pieters-Leeuw

001 Verslag gemeenteraad 6 december 2007 en 13 december 2007.Het verslag van de raadszitting van 6 en 13 december 2007 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan degemeenteraad.
002 IWVB/TMVW – kleine vernieuwingswerken dienstjaar 2008 – goedkeuring financieringswijze.De financiering van kleine vernieuwingswerken kan geschieden ofwel via TMVW ofwel via degemeente met recht op C-aandelen. Voor de voorbije jaren besliste de gemeenteraad C-aandelen teverwerven op basis van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 houdende het akkoord om hetrendabel gedeelte van alle investeringen door IWVB vanaf 2005 te verwerven met recht op Caandelen.Deze regeling wordt ook voor huidig dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
003 IWVB – netvernieuwing rotonde Bergensesteenweg/Lotstraat – goedkeuring offertewaterdienst.Door de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt Bergensesteenweg/Lotstraat blijkt dat een50-tal meter waterleiding onder de toekomstige rijwegverharding zal komen te liggen en bijgevolgdient te worden verlegd. Overeenkomstig de offerte van de Intercommunale IWVB bedragen dekosten 10.889,38 (incl. 6 % btw). De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en hetuitvoeringsplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting langs de Stokerijstraat – goedkeuring offerte.Om het nieuwe woonerf ‘ Wittouck Village’ afdoend te kunnen bedienen, dient Iverlek een reeks vanaanpassingen aan haar leidingen (elektriciteit en gas) aan te brengen onder meer langsheen deStokerijstraat. Om technische redenen dienen deze werken te samen met deze in de LodewijkAlexander Schockaertstraat te worden uitgevoerd. Met het oog op de verdere modernisering van deregio stelt de intercommunale Iverlek voor om van deze gelegenheid gebruik te maken om tevens hetopenbaar verlichtingsnet te vernieuwen langsheen de Stokerijstraat. Door recente afspraken in verbandmet het ondergronds brengen van netten dient de gemeente enkel de kosten voor de openbareverlichting (palen en armaturen waarvan zij eigenaar is) voor haar rekening te nemen. Deze bedragen6.187,09 (incl. 21 % btw). De uitvoeringsplannen opgemaakt door de intercommunale Iverlek alsmedeook de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting Lodewijk Alexander Schockaertstraat (deel) enMeibloemstraat (deel) – goedkeuring offerte.Om het nieuwe woonerf ‘Wittouck Village’ afdoend te kunnen bedienen, dient Iverlek een reeks vanaanpassingen aan haar leidingen (elektriciteit en gas) aan te brengen langsheen de LodewijkAlexander Schockaertstraat (deel tussen de Seringenstraat en de Stokerijstraat), de Meibloemstraat(deel aansluitend op de Lodewijk Alexander Schockaertstraat) en de Stokerijstraat. Met het oog op deverdere modernisering van de regio stelt de intercommunale Iverlek voor om van deze gelegenheidgebruik te maken om tevens het openbaar verlichtingsnet te vernieuwen langsheen het tracé derwerken. Door recente afspraken in verband met het ondergronds brengen van netten dient degemeente enkel de kosten voor de openbare verlichting (palen en armaturen waarvan zij eigenaar is)voor haar rekening te nemen. Deze bedragen  11.721,19 (incl. 21 % btw). De uitvoeringsplannenopgemaakt door de intercommunale Iverlek alsmede ook de financieringswijze worden tergoedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Telenet – Lodewijk Alexander Schockaertstraat (deel), Meibloemstraat (deel), Stokerijstraat –ondergronds brengen ICS net – goedkeuring offerte en financieringswijze.Met het oog op het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet langsheen de Lodewijk AlexanderSchockaertstraat (deel tussen Seringenstraat en Stokerijstraat), Meibloemstraat (deel) en Stokerijstraat,dient om technische en esthetische redenen tevens het ICS-net (beheerd door Telenet) ondergrondsgebracht te worden. De totale kosten bedragen  13.053,65 (vrijgesteld van btw) ten laste van degemeente. Voor de financiering doet de gemeente beroep op het budget door Telenet terbeschikking gesteld, belopende  41.398 voor 2008. De uitvoeringsplannen opgemaakt door Telenetalsmede ook de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Aanleg en vernieuwen van voetpaden – verlenging overeenkomst.In zitting van 27 oktober 2005 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoerenvan de opdracht tijdens het dienstjaar 2006 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengenvoor de dienstjaren 2007 en 2008. Deze overeenkomst met de aannemer D’Hooghe Cesar – VanDriessche (Dendermonde) werd door het college van 27 februari 2006 goedgekeurd. Aan degemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om voormeldeovereenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar (tevens laatste verlenging).
008 Asfalteringsplan dienstjaar 2008 – verlenging overeenkomst.In zitting van 2 februari 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren vande opdracht tijdens het dienstjaar 2006 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor dedienstjaren 2007 en 2008. Deze overeenkomst met de aannemer Verhaeren & C° uit Zemst werd doorhet college van 8 mei 2006 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het collegemachtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar (tevenslaatste verlenging).
009 Onderhoudswerken buurtwegen dienstjaar 2008 – verlenging overeenkomst.In zitting van 19 oktober 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoerenvan de opdracht tijdens het dienstjaar 2007 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengenvoor de dienstjaren 2008 en 2009. Deze overeenkomst met de aannemer VMB (Verrebroek) werd doorhet college van 29 januari 2007 goedgekeurd. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om hetcollege machtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar.
010 Uitvoeren van (labo)proeven langs de buurtwegen dienstjaar 2008 – verlengingovereenkomst.De gemeenteraad van 30 november 2006 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voorhet dienstjaar 2008 (eventueel ook 2009) van de overeenkomst met het labo GMA uit Zelzate,afgesloten door het college in zitting van 29 januari 2007. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld ommachtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor hetdienstjaar 2008.
011 Wijk Impeleer – omgevingsaanleg – goedkeuring.Er wordt vastgesteld dat in het verleden ter hoogte van een tiental kavels nog geen omgevingswerkenwerden uitgevoerd. Overeenkomstig de gegevens ons medegedeeld vanwege de GewestelijkeMaatschappij voor Volkshuisvesting mogen de werken worden geraamd op +/-  50.000 (incl. btw). Zijkomen in aanmerking voor 60 % subsidies. Na aanleg van de infrastructuur (rijweg, riolering, …) werdende gronden overeenkomstig de huisvestingscode aan de gemeente overgedragen. DeVolkshuisvestingsmaatschappij vraagt aan de gemeente om de overige 40 % (+/-20.000) van dekosten ten hare laste te nemen. Het principe hiertoe wordt ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
012 Zoneringsplan (waterzuivering) – goedkeuring.De Europese richtlijnen inzake het algemeen waterzuiveringsbeleid werd bij MB van 10/03/2006omgezet in regels houdende vaststelling van de zoneringsplannen. Door de VlaamseMilieumaatschappij (VMM) werd voor elke gemeente een zoneringsplan opgemaakt. De gemeentedient in de loop van de volgende jaren in te staan voor de realisatie ervan. Het zoneringsplan bepaaltop welke wijze de zuivering van de afvalwaters van elke eigendom/woning wordt geregeld. Elkeeigendom/woning behoort tot een van volgende gebieden:· centrale gebied: woningen zijn of worden aangesloten op rioleringen die via collectoren (Aquafin)de afvalwaters naar een groot waterzuiveringsstation brengen;· buitengebied: hier zal geen riolering of collector worden aangelegd:– cluster (groep) van woningen: een lokale collectieve waterzuivering van de woningen die totde cluster behoren;– afgelegen woningen: individuele waterzuivering (IBA).Het zoneringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Inbraakbeveiliging magazijn Bergpoort – dringende maatregelen.De voorbije weken vonden er twee inbraken en een inbraakpoging plaats in het magazijn Bergpoort.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met toepassing van artikel 157 van hetgemeentedecreet het gebouw uit te rusten met een inbraakbeveiliging. Het college wordtgemachtigd om de opdracht op de eerstvolgende collegezitting te gunnen via eenonderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
014 Uitbreiding bibliotheek – Negenmanneke Sint-Stevensstraat – goedkeuring meerwerken.De meerwerken voor het bibliotheekfiliaal van het Negenmanneke worden ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad. Deze werken bestaan uit het verplaatsen van 2 radiatoren, hetuitbreken van een betonnen vloerplaat om op hetzelfde niveau te komen van de bestaandebibliotheek, het plaatsen van een nieuwe ondervloer, het aanpassen van de afvoerleidingen, hetplaatsen van een verlaagd plafond en plaatsen van ingebouwde lichtarmaturen.
015 OCMW – aanvaarding ontslag van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn envoorzien in opvolging van rechtswege – kennisgeving.De aanvaarding van het ontslag van de heer Philippe Van Cauwenberghe als lid van de raad voormaatschappelijk welzijn en het voorzien in de opvolging van rechtswege door Lydie Leonie De Smetwordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 OCMW – meerjarenplan 2008-2012 – goedkeuring.Het meerjarenplan 2008-2012 van het OCMW werd in zitting van 19 december 2007 goedgekeurd doorde OCMW-raad. Dit financieel document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 OCMW – investerings- en exploitatiebudget 2008 + beleidsnota 2008 – kennisgeving.Het investerings- en exploitatiebudget 2008 en de beleidsnota 2008 van het OCMW werden in zittingvan 19 december 2007 goedgekeurd door de OCMW-raad. Deze financiële documenten worden terkennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 OCMW – waarderingsregels investeringen 2008 “grote onderhoudswerken” – aktename.In zitting van de OCMW-raad van 17 november 1999 werden de belangrijkste waarderingsregelsvastgelegd. In zitting van de OCMW-raad van 13 december 2000 werden bijzondere waarderingsregelsvastgelegd inzake grote onderhouds- en herstellingswerken. Rekening houdend met de aard van deinvestering en de vermoedelijke gebruiksduur van de uit te voeren werken, wordt beslist het project20080003 (grote onderhoudswerken voorzien aan de riolering van de woning Boomkwekerijstraat 13 –Ruisbroek), af te schrijven over 10 jaar. De verrekening van de investeringssubsidie volgt het ritme vande afschrijving van de investering. De gemeenteraad neemt hiervan akte.
019 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2007 – goedkeuring.Een bijkomende aanvraag van vzw De Poel van 11 december 2007 tot het bekomen van een toelagevoor de opname van 8 personen met een handicap wordt ter goedkeuring voorgelegd aan degemeenteraad.
020 Financieel beheer – vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur”.Door het gemeentedecreet werden de bevoegdheden herschikt en is het college van burgemeesteren schepenen bevoegd de voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen voor alle procedures diebetrekking hebben op het dagelijks bestuur. Het komt de gemeenteraad toe het begrip ‘dagelijksbestuur’ te definiëren. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het begrip ‘dagelijks bestuur’ als volgtte bepalen:1. alle uitgaven binnen de perken van de daartoe op de gewone dienst van het budgetingeschreven kredieten die onderworpen zijn aan de wetgeving op de overheidsopdrachten;2. uitgaven van de buitengewone dienst tot een maximum van 5.500 euro, excl. btw;43. de opdrachten waarbij voor budgetten voorzien door de gemeenteraad, het gunningbedrag in deuitvoeringsfase niet met meer dan 10 % wordt overschreden;4. de opdrachten in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorzieneomstandigheden, waarbij het schepencollege op eigen initiatief de bevoegdheden van degemeenteraad uitoefent met betrekking tot de keuze van de wijze waarop overheidsopdrachtenworden gegund en de voorwaarden worden vastgesteld, mits dit mede te delen aan degemeenteraad om er op zijn eerstvolgende vergadering akte van te nemen.
021 Definitieve vaststelling door gouverneur van de dienstjaarrekening 2006 van hetgemeentebestuur – kennisgeving.De dienstjaarrekening 2006 van het gemeentebestuur werd zonder opmerkingen definitief vastgestelddoor de gouverneur op 5 december 2007.
022 Kennisgeving van de goedkeuring van begrotingswijziging nr. 2 (gewone dienst) – politie –dienstjaar 2007.De begrotingswijziging nr. 2 (gewone dienst) van de lokale politie van de politiezone Sint-Pieters-Leeuwvoor het dienstjaar 2007 werd goedgekeurd door de gouverneur.
023 Motie met betrekking tot het aanvragen van een volwaardige MUG voor het ziekenhuis Sint-Maria te Halle (punt ingediend door raadslid G.Gillis) – goedkeuring.Raadslid G. Gillis stelde voor een motie goed te keuren:· niet aanvaarden dat inwoners van het zuidwesten van Vlaams-Brabant (en in casu Sint-Pieters-Leeuw) nog steeds niet beschikken over een Vlaamse MUG;· vragen aan Vlaams minister Vanackere om de mogelijkheid te onderzoeken of de Vlaamseoverheid financieel over de brug zou komen om de start van de MUG in Halle alsnog mogelijk temaken;· vragen aan de bevoegde minister opnieuw te onderhandelen met het ziekenhuis Sint-Maria om destart van de MUG in Halle mogelijk te maken.Dit agendapunt wordt als volgt geamendeerd door raadslid K. Vereeken:· het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw bevestigt haar standpunt omtrent de MUGproblematiekin haar regio, meer bepaald:o de taalproblematiek van de verschillende spoeddiensten;o de veel te lange aanrijtijden;· de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw beslist het college van burgemeester en schepenen tebelasten met de actuele opvolging van dit dossier;· ten gepaste tijde dient het college van burgemeester en schepenen het standpunt van hetgemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aan de betrokken (hogere) instanties over te maken,zodat de gemeente een vooraanstaande rol blijft spelen in de ondersteuning van het zoeken naareen oplossing in deze problematiek.
024 Terugbetaling vaccin baarmoederhalskanker (punt ingediend door raadslid K. Vereeken) –goedkeuring.Baarmoederhalskanker is een van de dodelijkste kankers bij Europese vrouwen tussen 15 en 45 jaar. Deziekte wordt veroorzaakt door een virus en is via vaccinatie te bestrijden. Een volledige vaccinatievraagt 3 inentingen. Het voorstel wordt geamendeerd door raadslid J. Sleeuwaegen en medischtoegelicht door raadslid G. Gillis (in zijn hoedanigheid van huisarts). De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het dossier verder te onderzoeken.

Vlaams-Brabant: Alcohol- en snelheidscontroles in februari.

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant: -In februari 2008 voeren de politiediensten verkeerscontroles uit in Vlaams-Brabant. De controles kaderen in de campagne ‘Bob in Vlaams-Brabant’ tegen dronkenschap aan het stuur. De politiediensten zullen ook controleren op overdreven of onaangepaste snelheid.
 
In Vlaams-Brabant controleren de politiediensten het hele jaar op rijden onder invloed. Onder het motto “BOB in Vlaams-Brabant” nodigt de provinciale overheid van Vlaams-Brabant alle chauffeurs uit om “BOB” te zijn wanneer zij met de wagen rijden.
 
Omdat het rijden met overdreven of onaangepaste snelheid één van de belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid is, zullen de politiediensten in februari extra controleren op snelheid. Te snel rijden verhoogt niet alleen het risico op een ongeval maar verhoogt ook het risico op een ernstig of dodelijk ongeval waarbij de overlijdensgraad van de zwakke weggebruiker zeer hoog ligt. Snelheidsbeperkende maatregelen leiden tot een kleiner aantal en minder ernstige ongevallen. Een verlaging van de snelheid met 1 km/uur kan al leiden tot 3% minder ongevallen.
 
6,35 % blies positief in 2007
In 2007 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 10.936 chauffeurs blazen. Voor 694 chauffeurs was sprake van strafbare alcoholintoxicatie van meer dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht. Dat komt overeen met 6,35 % van het totaal aantal gecontroleerde personen. 64 chauffeurs hebben hun rijbewijs onmiddellijk moeten inleveren op bevel van het parket.
De politiediensten besteedden 6.161 manuren aan de provinciale controles.

Wegenwerken: Joseph Depauwstraat.

2008-01-28-wegenwerken-depauwstraat_sint-pieters-leeuw-

Sint-Pieters-Leeuw: – Sinds maandagmorgen zijn werkmannen begonnen met het herstellen van het wegdek in de Joseph Depauwstraat. Door het vele en ook zware verkeer was het wegdek bestaande uit betonnen klinkers op verscheidene plaatsen in slechte staat.
De plaatselijke handelaars blijven bereikbaar.
2008-01-28-wegenwerken-depauwstraat_sint-pieters-leeuw

Werken op N6.

2008-01-11-rondpunt-2.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Het Vlaams Gewest Wegen Vlaams-Brabant is begonnen met fase één van de grote herinrichting van de N6.
 

* Bergensesteenweg, Lotstraat, Stationsstraat worden in beide richtingen riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd tot 26/09/08.
De volgende negen maanden wordt er een dubbelstrookse rotonde aangelegd, herstellingswerken aan de riolering, gecombineerde nutsleidingenwerken.
Deze nutswerken worden uitgevoerd vanaf januari tot eind maart 2008.
Dan starten de effectieve wegeniswerken.
aanleg rondpunt N6
Doorgaand verkeer op de N6 wordt via één versmalde rijstrook langsheen de werken geleid. De Lotstraat en Stationstraat worden ter hoogte van de N6 afgesloten. Er worden plaatselijk omleidingen voorzien zowel voor de Stationstraat als voor de Lotstraat.
 Meer info: http://www.wegenwerken.be/werken/item-447/ 

 * Op de Bergensesteenweg  worden aanpassen gedaan aan de toegang van en naar Makro, inbreng van een semi-conflictvrije regeling op as N6.
Toevoegen van een keerruimte voor de Ruisbroekstraat in richting Brussel.
 
Meer info:  http://www.wegenwerken.be/werken/item-1740/