Werken Pelikaanberg starten half maart

2014-03-01-PelikaanbergOUDENAKEN: – Vanaf half maart starten er wegenwerken aan de Pelikaanberg in 2 fases.
De Pelikaanberg krijgt een nieuw wegdek. Bovendien worden de langverwachte fietspaden aangelegd, de ontbrekende schakel tussen Breedhout en Elingen. Op de top van de heuvel komen er “slimme” verkeerslichten om beurtelings verkeer mogelijk te maken.

Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:’Na de werken waar we even door moeten zal de Pelikaanberg beter en veiliger zijn. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, breedte 6.00m incl. greppels. De voetpaden in grijze betonstraatstenen, breedte min. 1.50m en het tweerichtingsfietspad in rode betonstraatstenen, breedte 2.20m.
Van half maart tot eind mei start fase 1 aan de Pelikaanberg van zone Hallebaan tot Windmolenstraat. Tegelijkertijd start ook fase 1 van de werken aan de slagvijver, namelijk Baasbergstraat inclusief kruispunt tot en met het kruispunt Hazeveld.’
2014-03-01-pelikaanberg_02

Probleemstelling
De Pelikaanberg – Lenniksesteenweg is een missing link in de bovenlokale fietsroute tussen Halle en Lennik. Het voor- en natraject hebben reeds een dubbelrichtingsfietspad, waardoor het doortrekken van dit concept in feite een logische oplossing is.

De Pelikaanberg wordt gekenmerkt door een woonlint in een landelijke omgeving. De Pelikaanberg is een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) en heeft een helling met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4%. Omwille van de woonbebouwing is er een snelheidsregime van 50 km/u van toepassing. Door de helling en de inrichting van de weg ligt de snelheid echter hoger. In beide rijrichtingen ligt de V85 boven de 60 km/u. De Pelikaanberg-Lenniksesteenweg is tevens een belangrijke route voor openbaar vervoer en wordt frequent gebruikt door landbouwvoertuigen. Knelpunt op het tracé is de beperkt beschikbare breedte van 6,77m (van gevel tot gevel) in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg over een lengte van +/- 70m.

Oplossingsrichting
Binnen het beperkt beschikbare profiel in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg diende ruimte te worden gecreëerd voor een gescheiden dubbelrichtingsfietspad, een voetpad en een rijweg die voldoende breed is voor bussen en landbouwvoertuigen.

Om dit mogelijk te maken werd geopteerd om ook hier het dubbelrichtingsfietspad door te trekken en een wegversmalling te creëren voor het gemotoriseerd verkeer. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.
2014-03-01-pelikaanberg_03

2014-03-01-pelikaanberg_04Omwille van de lengte van de wegversmalling (+/- 70m) werd geopteerd om met “slimme” verkeerslichten te werken die afgestemd worden op de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits en rekening houden met het openbaar vervoer.

Om te verhinderen dat men toch zou proberen om over het fietspad door te rijden werd geopteerd om een verticale scheiding te realiseren tussen de rijweg en het fietspad. Het aanplanten van een haag is echter niet mogelijk omwille van de beperkt beschikbare ruimte.
.

OMLEIDINGEN

Bart Keymolen: “De omleidingen zijn opgesteld in samenspraak met Pepingen.
Daar er in de regio nog veel wegenwerken zijn gaan we bij deze werken geen oranje borden plaatsen met “omleiding’ omdat het dan verwarrend kan overkomen in welke omleiding je juist zit. Daarom zullen we oranje richtingaanwijzers gebruiken met daarop ‘Lennik’ of ‘Halle’ zodat de juiste richting aangegeven wordt.
Hiermee is het tevens de bedoeling om de omleidingen buiten de woonkernen te houden. Mensen uit de buurt kennen wel de lokale wegen en hoeven daar geen extra borden.”

Voor het omleidingstraject (doorgaand verkeer) n.a.v. de werken in de Pelikaanberg is het volgende overeengekomen:
Het verkeer komende van Halle naar Lennik wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Smisstraat (café The Beatles) afgeleid naar de Palokenstraat – Ninoofsesteenweg – Steenweg op Elingen – Lenniksesteenweg (richting Lennik)
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Lennik” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Smisstraat
  • Ninoofsesteenweg/Palokenstraat
  • Ninoofsesteenweg/Steenweg op Elingen
  • Doornstraat/Lenniksesteenweg

Het verkeer komende van Lennik naar Halle wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat afgeleid naar de Zwarte Molenstraat – Postweg – Gemeenteplein Vlezenbeek. Daar staat al de blauwe bewegwijzering naar Halle.
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Halle” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat
  • Zwarte Molenstraat/Gaasbeekstraat/Postweg
  • Postweg/Brabantsebaan
  • Postweg/Appelboomstraat (Vijfhoek)

De-Lijn_omleidingenInformatie over omleiding bussen De Lijn 144 en 163
Om op de hoogte te blijven van omleidingen op onze buslijnen kunt u zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief over omleidingen. Inschrijven kan eenvoudig via onze website www.delijn.be. In de donkergrijze balk bovenaan klikt u in Mijnlijn (Reisinfo), in het uitgeklapte venster kiest u vervolgens “Info op maat via mail” en dan volgt u verder de invulvelden. Bij elke wijziging of nieuwe omleiding op de lijn die u interesseert, krijgt u dan een mail van ons.

agenda: Stap- en trapweek Sint-Pieters-Leeuw 2013

2012-09-21-stap-en-trap-week (42)SINT-PIETERS-LEEUW: – Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september 2013 is Sint-Pieters-Leeuw in de ban van duurzame mobiliteit.
Gedurende deze week organiseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw samen met de basisscholen een Stap- en Trapweek, een campagne voor meer milieuvriendelijke verplaatsingen en bewust autogebruik.

Hectische drukte, file en een moeilijke zoektocht naar een parkeerplaats, het is voor niemand een pretje. Waarom dus niet een weekje of langer de auto inruilen voor een fietstocht of een wandeling naar school.

De Stap- en Trapweek wordt op vrijdag 27 september afgesloten met de Scholencross aan het Wildersportcomplex.

agenda: Leeuwse rolstoelwandeling 2013

2013-09-21-11de-grote-wandeling-op-wieltjesSINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarlijkse rolstoelwandeling gaat door op zaterdag 21 september 2013 om 14.00 uur aan de Rink, in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

Deze elfde editie wordt georganiseerd door de Katholieke vereniging voor gehandicapten en Betty Van Laethem in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De sociale- en welzijnsdienst staat in voor de coördinatie. Medewerkers van vzw ‘De Poel’ staan mee in voor het transport van de deelnemers, het Rode Kruis zorgt voor bijstand en de lokale politie begeleidt de wandeling. Iedereen is welkom!
Afspraak om 14.00 uur op de parking van het gemeentehuis.
De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren en wordt besloten met een gezellig samenzijn in het parochiecentrum, René Balléstraat 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Duurzame oplossing voor groene long Rattendaal Herdeweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Gemeenteraad van vanavond werden de volgende maatregelen goedgekeurd om volgens het gemeentebestuur een duurzame oplossing te bieden aan het enorme sluipverkeer in het groene binnengebied “Rattendaal/Herdeweg”.

2013-04-25-circulatie-02

Deze problematiek dateert al van vóór 1990. In verschillende fazen werd het sluipverkeer van ruim 900 voertuigen per dag in 2005 in de Herdeweg verminderd naar circa 500 voertuigen per dag vandaag. Dit is echter nog steeds een veelvoud van andere gekende probleemgebieden, terwijl de infrastructuur met zeer smalle landelijke wegen er nog veel minder voor ingericht is.
De Gemeenteraad heeft nu drie maatregelen beslist, zijnde:
– Groenstraat wordt geknipt door middel van een tractorsluis, zodat landbouwvoertuigen niet moeten omrijden tot aan de Kleine Nederstraat en aldus het doorgaand verkeer op de Postweg dreigen te vertragen.
– Het ene gedeelte van de Parijsstraat wordt eenrichtingverkeer om verplaatsing van het sluipverkeer te voorkomen.
– Het gedeelte van de Beerbrugstraat tussen de Groenstraat en de Gaasbeekstraat wordt eenrichtingverkeer.

In februari 2012 werd gedurende 4 weken een opstelling uitgetest, waarbij zowel de Steenbeekstraat als de Groenstraat eenrichting werden van Postweg naar Domstraat. Het effect was zeer gunstig, het sluipverkeer daalde aanzienlijk wat ook leidde tot een betere doorstroming op de Postweg. Toen nadien het eenrichtingverkeer enkel in de Steenbeekstraat bleef behouden verhoogde het sluipverkeer opnieuw enigszins verplaatst naar de Groenstraat.
2013-04-25-circulatie

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “We zijn ervan overtuigd de beste globale oplossing te hebben gekozen. Het enige nadeel voor de bewoners zelf is dat ze bij het verlaten van hun gebied in de richting Erasmus zelf ook 2,1 km of circa 4 minuten moeten omrijden. Dat is echter niet het geval als ze naar Vlezenbeek of Negenmanneke rijden en ook niet als ze van Erasmus naar huis gaan. De leefbaarheid in deze groene long zal enorm toenemen. Zoals steeds willen we de situatie na 1 jaar opnieuw evalueren.
Prioritair voor het gemeentebestuur is een duurzame oplossing realiseren voor de Steenweg op Bergen.
Vóór IKEA en de busbaan was de capaciteit van de steenweg 3000 voertuigen per dag. Nu is dit nog slechts de helft. Als we deze opnieuw kunnen verhogen, vermijden we het sluipverkeer bij de bron en dat is altijd beter dan het te moeten bestrijden in de kleine straten elders”, lichtte Jan Desmeth de filosofie van het beleid toe.
De gesprekken met de Vlaamse Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opnieuw opgestart.
Blijven aandringen en lobbyen is de boodschap”, besloot burgemeester Luc Deconinck.

Sint-Lutgardis zegt stop tegen stoepparkeerders aan de schoolpoort

ZUUN:- De Ouderraad, leerkrachten en directie van de Sint-Lutgardisschool in Zuun gaan
gedurende twee weken de strijd aan tegen het fout parkeren aan de schoolpoort.
2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_01

2013-04-24-actie-stoepparkeren_04Op de stoep werden kleurrijke kindervoetstapjes geschilderd en elke ochtend en avond net voor en na schooltijd – is een groepje ouders paraat met niet mis te verstane actieborden.

Op die manier willen ze de talrijke ‘stoepparkeerders’ overtuigen om op een juiste plaats te parkeren, zodat alle kinderen veilig naar de schoolpoort kunnen stappen.

De actie werd erg enthousiast onthaald door talrijke andere ouders

2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_02
2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_03

Bron: Fatma Balkis

Beleidsplan Leeuwe 2020: schepen Jan Desmeth

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van schepen  Jan Desmeth.

•Cultuur
•Mobiliteit
•Roerend en onroerend erfgoed
•Erediensten en archivering

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwCULTUUR
Drie pijlers:
•Ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven
•Eigen programmatie : uitbreiden vanaf seizoen 2014/2015 activiteiten :
– Te duur voor verenigingen omwille van de grootte
– Te duur voor verenigingen omwille van te exclusief
•Lokale kunstenaars een podium bieden

•Uitbating cultuurcentra via vzw PEVA (= Privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap) met
•Inbreng van het verenigingsleven
•Meerderheid voor verkozen mandatarissen
•Financiële controle door de financiele dienst van de gemeente
•Geen eigen personeel. Wel via detachering.
•Doelstelling : tegen 30 april 2013 operationeel
–> gerechtelijke procedure afsluiten

Op korte termijn :
•Grondige Opknapbeurt Merselborre zonder uitbreiding
•Erkenning als gemeenschapscentrum vanaf 2014
•Eigen programmatie uitbreiden om een grotere groep van de bevolking te bereiken.
Op middellange termijn : uitwerken exploitatiemodel voor een zaal van 300 – 500 plaatsen, zodat we erkend kunnen worden als CC
–> Beslissing tegen 31 december 2015

Fragment uit het bestuursakkoord: “Het bestuur heeft de ambitie om een erkend en gesubsidieerd cultuurcentrum in onze gemeente uit te bouwen. Vooraleer onbezonnen investeringen te doen in een gepaste infrastructuur zal het beleid een concept uitwerken om tot een financieel draagbare werking te komen. De infrastructuur zal bepaald worden door het op te stellen exploitatieconcept. Het omgekeerde draagt het risico in zich dat een mooie infrastructuur nadien onvoldoende benut wordt en/of te veel zal kosten aan de gemeenschap. De locatie van deze infrastructuur zal gekozen worden in functie van het exploitatieconcept. Het beleid zal deze studie uitwerken in de eerste helft van de legislatuur zodat een beslissing kan genomen worden uiterlijk op 31/12/2015.“.

MOBILITEIT
•Doorstroming op – Bergensesteenweg
– Fabriekstraat
– Postweg/Lenniksebaan
–> overleg met Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
–> verminderen sluipverkeer op kleine wegen
•Fiets- en voetpadenbeleid verderzetten en voldoende aandacht aan het openbaar vervoer geven
•Parkeer- en snelheidsproblemen op pragmatische en efficiente wijze aanpakken

Fragment uit het bestuursakkoord: ” De beste en meest realistische manier om sluipverkeer tegen te gaan, is zorgen voor een betere doorstroming van het doorgaand verkeer (op de Postweg/Lenniksebaan, de Fabrieksstraat, de Bergensesteenweg).

Het bestuur zal hernieuwd overleg plegen met en aandringen bij het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de gewestwegen aan te passen aan de reële functionele noden o.m. door met structurele verbeteringen de bestaande knelpunten weg te werken.

Postweg/Lenniksebaan: het bestuur wenst dringend overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest teneinde het rond punt aan Erasmus aan te passen zodat niet alle verkeersstromen over het ronde punt geleid worden.

Fabriekstraat: naast het herinrichten van de Fabriekstraat moet er zeker een rond punt komen aan het kruispunt met de Stationsstraat, zodat het verkeer dat moet afslaan geen onnodige file veroorzaakt. Het doorgaand zwaar verkeer zal uit de Fabriekstraat geweerd worden.

Bergensesteenweg: het bestuur wenst dringend overleg met het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om werk te maken van volgende maatregelen
* het openstellen van de busstrook voor het gewone verkeer op bepaalde tijdstippen en zeker op zaterdag en zondag (dynamische verkeersborden, tidal flow)
* de aanleg van een tweede rijstrook voor het gewoon verkeer richting Anderlecht tussen Negenmanneke en Ikea
* het herinrichten van de op- en afritten naar IKEA en Coca Cola, met een gunstig effect voor de doorstroming ter hoogte van Ikea
* een betere afstelling van het lichtencomplex aan IKEA waarbij het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg een zwaardere weging krijgt dan de toegang/uitrit naar Ikea
* het afleiden van het zwaar verkeer.
“.

ERFGOED
-Actieve ondersteuning van erfgoedverenigingen
-Bewaren roerend erfgoed door sensibilisatie bevolking en verenigingen
-deponeren en digitaliseren van roerend erfgoed
-Ondersteunen groter project dat erfgoeduitstraling van de gemeente kan bevorderen

ARCHIVERING
-Digitalisering van bevolkings, geboorte- en overlijdensregister
-Archieven toegankelijk maken via leeszaal

EREDIENSTEN
•Minnelijke schikking met Kerkfabriek Vlezenbeek nastreven met als doel
–> stopzetten geschil rond pastorij Vlezenbeek
–> locatie opnieuw nuttig inzetten voor de lokale gemeenschap
–> pastorij niet verkopen
•Samenwerken met en opstarten gesprekken met het centrale kerkbestuur rond de 6-jaren-planning
–> toekomst van het patrimonium
•vlotte samenwerking tussen gemeente en kerkfabrieken m.b.t. dagelijkse werking