agenda: EXPO Kinderraad Sint-Pieters-Leeuw aan de slag rond mobiliteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en de Kinderraad van Sint-Pieters-Leeuw gingen samen aan de slag rond mobiliteit.
Als het van de kinderen van de kinderraad in Sint-Pieters-Leeuw afhangt mag er op vlak van mobiliteit best wel wat veranderen in ons land! Daarom gingen ze samen op zoek naar een antwoord op volgende vragen: Hoe zag het verkeer er vroeger uit? Welke oplossingen zijn er? En, waar moeten we in de toekomst naar toe? Ze lieten het niet enkel bij het uiten van hun kritiek maar gingen er ook artistiek mee aan de slag. De resultaten kan je bewonderen vanaf woensdag 5 maart 2014 om 16.00 uur in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

2014-02-28-kinderraadDe jongeren maakten kennis met Marieke, een meisje van 11 die in 1940 naar school in Vlezenbeek wandelt. De klompen en modderwegen willen we niet meteen terug maar een tram in Sint-Pieters-Leeuw en de rust en veiligheid door het gebrek aan auto’s dat lijkt ons wel leuk. Aan de hand van oude foto’s ontdekten we hoe mobiliteit er vroeger uitzag. Vooral de melkboer met paard en kar of de slager op de fiets mogen van ons opnieuw langs de huizen komen.

Vervolgens gingen we een kijkje nemen hoe het met de mobiliteit nu zit; wat is aangenaam en wat kunnen we missen als kiespijn? We trokken foto’s van ons traject van thuis naar school en zagen dat er best wel wat mag veranderen. We gingen de straat op in Sint-Pieters-Leeuw en maakten street-art, artistieke kiekjes en stop-motion filmpjes waarin we onze mening uiten.

We werpen ook een blik op de toekomst. Hoe moet het ideale vervoermiddel er uit zien? Moet het vliegen, glijden of varen? Is het veilig en milieuvriendelijk of net supersnel? We lieten onze fantasie de vrij loop en creëerden ons voertuig van de toekomst.

Wilgenhof wordt gesloopt tijdens paasvakantie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het reeds 2 jaar leegstaande rusthuis Wilgenhof in het centrum van de gemeente zal tijdens de paasvakantie worden afgebroken. Na de sloop komt er een tijdelijke parking.
2014-02-28-wilgenhof_01 2014-02-28-wilgenhof_02
De werken starten tijdens de paasvakantie om zo weinig mogelijk hinder te bezorgen aan de scholen in de omgeving. Na de paasvakantie zal het terrein ingericht zijn als tijdelijke parkeergelegenheid voor 118 voertuigen.

OCMW-voorzitter Paul Defranc: “Aangezien de jaarlijkse kosten voor de instandhouding van het oude gebouw te hoog oplopen en een herbestemming na verbouwingswerken niet kan voldoen aan de moderne eisen van een nieuw pand, werd beslist het leegstaande Wilgenhof versneld te slopen.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “De parking zal er wel een viertal jaren liggen, want tegen de zomer van 2014 willen we met het bestuur beslissen wat we gaan doen met dat laatste grote terrein binnen het centrum van de gemeente. Eer men zal beginnen bouwen zullen er wel enkele jaren verlopen zijn. Er zijn al verschillende ideeën rond. De knoop wordt in de zomer doorgehakt. Het slopen en herinrichten tot parking gaat door dezelfde firma gebeuren en dat onmiddellijk na het slopen.
2014-02-28-wilgenhof_03 2014-02-28-wilgenhof_04

Werken Pelikaanberg starten half maart

2014-03-01-PelikaanbergOUDENAKEN: – Vanaf half maart starten er wegenwerken aan de Pelikaanberg in 2 fases.
De Pelikaanberg krijgt een nieuw wegdek. Bovendien worden de langverwachte fietspaden aangelegd, de ontbrekende schakel tussen Breedhout en Elingen. Op de top van de heuvel komen er “slimme” verkeerslichten om beurtelings verkeer mogelijk te maken.

Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:’Na de werken waar we even door moeten zal de Pelikaanberg beter en veiliger zijn. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, breedte 6.00m incl. greppels. De voetpaden in grijze betonstraatstenen, breedte min. 1.50m en het tweerichtingsfietspad in rode betonstraatstenen, breedte 2.20m.
Van half maart tot eind mei start fase 1 aan de Pelikaanberg van zone Hallebaan tot Windmolenstraat. Tegelijkertijd start ook fase 1 van de werken aan de slagvijver, namelijk Baasbergstraat inclusief kruispunt tot en met het kruispunt Hazeveld.’
2014-03-01-pelikaanberg_02

Probleemstelling
De Pelikaanberg – Lenniksesteenweg is een missing link in de bovenlokale fietsroute tussen Halle en Lennik. Het voor- en natraject hebben reeds een dubbelrichtingsfietspad, waardoor het doortrekken van dit concept in feite een logische oplossing is.

De Pelikaanberg wordt gekenmerkt door een woonlint in een landelijke omgeving. De Pelikaanberg is een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) en heeft een helling met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4%. Omwille van de woonbebouwing is er een snelheidsregime van 50 km/u van toepassing. Door de helling en de inrichting van de weg ligt de snelheid echter hoger. In beide rijrichtingen ligt de V85 boven de 60 km/u. De Pelikaanberg-Lenniksesteenweg is tevens een belangrijke route voor openbaar vervoer en wordt frequent gebruikt door landbouwvoertuigen. Knelpunt op het tracé is de beperkt beschikbare breedte van 6,77m (van gevel tot gevel) in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg over een lengte van +/- 70m.

Oplossingsrichting
Binnen het beperkt beschikbare profiel in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg diende ruimte te worden gecreëerd voor een gescheiden dubbelrichtingsfietspad, een voetpad en een rijweg die voldoende breed is voor bussen en landbouwvoertuigen.

Om dit mogelijk te maken werd geopteerd om ook hier het dubbelrichtingsfietspad door te trekken en een wegversmalling te creëren voor het gemotoriseerd verkeer. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.
2014-03-01-pelikaanberg_03

2014-03-01-pelikaanberg_04Omwille van de lengte van de wegversmalling (+/- 70m) werd geopteerd om met “slimme” verkeerslichten te werken die afgestemd worden op de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits en rekening houden met het openbaar vervoer.

Om te verhinderen dat men toch zou proberen om over het fietspad door te rijden werd geopteerd om een verticale scheiding te realiseren tussen de rijweg en het fietspad. Het aanplanten van een haag is echter niet mogelijk omwille van de beperkt beschikbare ruimte.
.

OMLEIDINGEN

Bart Keymolen: “De omleidingen zijn opgesteld in samenspraak met Pepingen.
Daar er in de regio nog veel wegenwerken zijn gaan we bij deze werken geen oranje borden plaatsen met “omleiding’ omdat het dan verwarrend kan overkomen in welke omleiding je juist zit. Daarom zullen we oranje richtingaanwijzers gebruiken met daarop ‘Lennik’ of ‘Halle’ zodat de juiste richting aangegeven wordt.
Hiermee is het tevens de bedoeling om de omleidingen buiten de woonkernen te houden. Mensen uit de buurt kennen wel de lokale wegen en hoeven daar geen extra borden.”

Voor het omleidingstraject (doorgaand verkeer) n.a.v. de werken in de Pelikaanberg is het volgende overeengekomen:
Het verkeer komende van Halle naar Lennik wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Smisstraat (café The Beatles) afgeleid naar de Palokenstraat – Ninoofsesteenweg – Steenweg op Elingen – Lenniksesteenweg (richting Lennik)
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Lennik” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Smisstraat
  • Ninoofsesteenweg/Palokenstraat
  • Ninoofsesteenweg/Steenweg op Elingen
  • Doornstraat/Lenniksesteenweg

Het verkeer komende van Lennik naar Halle wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat afgeleid naar de Zwarte Molenstraat – Postweg – Gemeenteplein Vlezenbeek. Daar staat al de blauwe bewegwijzering naar Halle.
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Halle” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat
  • Zwarte Molenstraat/Gaasbeekstraat/Postweg
  • Postweg/Brabantsebaan
  • Postweg/Appelboomstraat (Vijfhoek)

De-Lijn_omleidingenInformatie over omleiding bussen De Lijn 144 en 163
Om op de hoogte te blijven van omleidingen op onze buslijnen kunt u zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief over omleidingen. Inschrijven kan eenvoudig via onze website www.delijn.be. In de donkergrijze balk bovenaan klikt u in Mijnlijn (Reisinfo), in het uitgeklapte venster kiest u vervolgens “Info op maat via mail” en dan volgt u verder de invulvelden. Bij elke wijziging of nieuwe omleiding op de lijn die u interesseert, krijgt u dan een mail van ons.

agenda: Stap- en trapweek Sint-Pieters-Leeuw 2013

2012-09-21-stap-en-trap-week (42)SINT-PIETERS-LEEUW: – Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september 2013 is Sint-Pieters-Leeuw in de ban van duurzame mobiliteit.
Gedurende deze week organiseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw samen met de basisscholen een Stap- en Trapweek, een campagne voor meer milieuvriendelijke verplaatsingen en bewust autogebruik.

Hectische drukte, file en een moeilijke zoektocht naar een parkeerplaats, het is voor niemand een pretje. Waarom dus niet een weekje of langer de auto inruilen voor een fietstocht of een wandeling naar school.

De Stap- en Trapweek wordt op vrijdag 27 september afgesloten met de Scholencross aan het Wildersportcomplex.

agenda: Leeuwse rolstoelwandeling 2013

2013-09-21-11de-grote-wandeling-op-wieltjesSINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarlijkse rolstoelwandeling gaat door op zaterdag 21 september 2013 om 14.00 uur aan de Rink, in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

Deze elfde editie wordt georganiseerd door de Katholieke vereniging voor gehandicapten en Betty Van Laethem in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De sociale- en welzijnsdienst staat in voor de coördinatie. Medewerkers van vzw ‘De Poel’ staan mee in voor het transport van de deelnemers, het Rode Kruis zorgt voor bijstand en de lokale politie begeleidt de wandeling. Iedereen is welkom!
Afspraak om 14.00 uur op de parking van het gemeentehuis.
De wandeling zal ongeveer anderhalf uur duren en wordt besloten met een gezellig samenzijn in het parochiecentrum, René Balléstraat 6 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Duurzame oplossing voor groene long Rattendaal Herdeweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Gemeenteraad van vanavond werden de volgende maatregelen goedgekeurd om volgens het gemeentebestuur een duurzame oplossing te bieden aan het enorme sluipverkeer in het groene binnengebied “Rattendaal/Herdeweg”.

2013-04-25-circulatie-02

Deze problematiek dateert al van vóór 1990. In verschillende fazen werd het sluipverkeer van ruim 900 voertuigen per dag in 2005 in de Herdeweg verminderd naar circa 500 voertuigen per dag vandaag. Dit is echter nog steeds een veelvoud van andere gekende probleemgebieden, terwijl de infrastructuur met zeer smalle landelijke wegen er nog veel minder voor ingericht is.
De Gemeenteraad heeft nu drie maatregelen beslist, zijnde:
– Groenstraat wordt geknipt door middel van een tractorsluis, zodat landbouwvoertuigen niet moeten omrijden tot aan de Kleine Nederstraat en aldus het doorgaand verkeer op de Postweg dreigen te vertragen.
– Het ene gedeelte van de Parijsstraat wordt eenrichtingverkeer om verplaatsing van het sluipverkeer te voorkomen.
– Het gedeelte van de Beerbrugstraat tussen de Groenstraat en de Gaasbeekstraat wordt eenrichtingverkeer.

In februari 2012 werd gedurende 4 weken een opstelling uitgetest, waarbij zowel de Steenbeekstraat als de Groenstraat eenrichting werden van Postweg naar Domstraat. Het effect was zeer gunstig, het sluipverkeer daalde aanzienlijk wat ook leidde tot een betere doorstroming op de Postweg. Toen nadien het eenrichtingverkeer enkel in de Steenbeekstraat bleef behouden verhoogde het sluipverkeer opnieuw enigszins verplaatst naar de Groenstraat.
2013-04-25-circulatie

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “We zijn ervan overtuigd de beste globale oplossing te hebben gekozen. Het enige nadeel voor de bewoners zelf is dat ze bij het verlaten van hun gebied in de richting Erasmus zelf ook 2,1 km of circa 4 minuten moeten omrijden. Dat is echter niet het geval als ze naar Vlezenbeek of Negenmanneke rijden en ook niet als ze van Erasmus naar huis gaan. De leefbaarheid in deze groene long zal enorm toenemen. Zoals steeds willen we de situatie na 1 jaar opnieuw evalueren.
Prioritair voor het gemeentebestuur is een duurzame oplossing realiseren voor de Steenweg op Bergen.
Vóór IKEA en de busbaan was de capaciteit van de steenweg 3000 voertuigen per dag. Nu is dit nog slechts de helft. Als we deze opnieuw kunnen verhogen, vermijden we het sluipverkeer bij de bron en dat is altijd beter dan het te moeten bestrijden in de kleine straten elders”, lichtte Jan Desmeth de filosofie van het beleid toe.
De gesprekken met de Vlaamse Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opnieuw opgestart.
Blijven aandringen en lobbyen is de boodschap”, besloot burgemeester Luc Deconinck.

Sint-Lutgardis zegt stop tegen stoepparkeerders aan de schoolpoort

ZUUN:- De Ouderraad, leerkrachten en directie van de Sint-Lutgardisschool in Zuun gaan
gedurende twee weken de strijd aan tegen het fout parkeren aan de schoolpoort.
2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_01

2013-04-24-actie-stoepparkeren_04Op de stoep werden kleurrijke kindervoetstapjes geschilderd en elke ochtend en avond net voor en na schooltijd – is een groepje ouders paraat met niet mis te verstane actieborden.

Op die manier willen ze de talrijke ‘stoepparkeerders’ overtuigen om op een juiste plaats te parkeren, zodat alle kinderen veilig naar de schoolpoort kunnen stappen.

De actie werd erg enthousiast onthaald door talrijke andere ouders

2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_02
2013-04-24-actie-stoepparkeren_Zuun_03

Bron: Fatma Balkis