VZW.First-Response – rouwregister.

nedpollok.gif
Lot: – Bij het tragisch incident te Lot (Beersel) is op dinsdagnacht de 24-jarige politieinspecteur, Kitty Van Nieuwenhuysen, om het leven gekomen bij hetuitoefenen van haar functie. Bij een oproep voor een inbraak te Lot werdende agenten van de politiepatrouille onder vuur genomen door de gangsters.
Hierbij werd Kitty helaas dodelijk gewond terwijl haar partner zware verwondingen opliep.
 Naar aanleiding van dit tragisch incident werd er door de VZW.First-Response een rouwregister geopend waar U vrijblijvend een woord van steun kan neerschrijven.
http://rouwregister.first-response.be

“kinderraad” in Sint-Pieters-Leeuw.

2007-12-kinderraad.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Op woensdag 5 december 2007 kwam de nieuwe kinderraad naar het gemeentehuis om kennis te maken met het gemeentebestuur.
 

Conceptnota rond de omvorming van “kindergemeenteraad” naar “kinderraad” in Sint-Pieters-Leeuw.  Kindergemeenteraad vóór het schooljaar 2005-2006. 
Vóór het schooljaar 2005-2006  bestond de kindergemeenteraad uit afgevaardigden uit het 5de en 6de leerjaar van de Leeuwse basisscholen die door de medeleerlingen werden verkozen. Het aantal KGR-leden was gelijk aan het aantal leden in de echte gemeenteraad. Het aantal zetels per school in de KGR werd bepaald door het aantal leerlingen per school.  Uit de groep KGR-leden werd bij aanvang van het schooljaar tijdens een eerste bijeenkomst een kinderburgemeester,  schepenen en een secretaris verkozen.De volgende bijeenkomst was de installatievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.Tijdens de installatievergadering legden de kinderburgemeester gevolgd door de kinderschepenen en tenslotte de raadsleden plechtig de eed af bij de echte burgemeester, de schepen voor jeugd en andere gemeenteraadsleden. Tijdens deze eerste bijeenkomst konden de kinderen vragen stellen aan het gemeentebestuur en was er veel aandacht van de pers. De volgende bijeenkomsten vonden plaats tijdens de lesuren en de leden werden door een bus opgehaald en teruggebracht naar de verschillende scholen.

Idee achter de vroegere kindergemeenteraad.

Hoofddoel van een kindergemeenteraad is kinderen inspraak te geven in het gemeentelijk jeugdbeleid en daarnaast hen te laten kennismaken met de werking van een gemeentebestuur.  Met deze vorm van kindergemeenteraad leren 11-12 jarigen wat het is om campagne te voeren voor zichzelf, om verkozen of niet verkozen te worden. Sommigen onder hen hebben het geluk om de titel van burgemeester, kinderschepen of secretaris te kunnen dragen. Daarnaast kunnen zij onder begeleiding van de jeugddienst hun mening kwijt over alle aangelegenheden inzake kinderen en jongeren en voorstellen formuleren naar het gemeentebestuur.

Waarom de kindergemeenteraad hervormen tot kinderraad?

De jeugddienst is van mening dat de doelstelling “kinderen optimaal inspraak geven in het gemeentelijk jeugdbeleid” beter kan worden bereikt door: 
1.      de naam “kinderraad” te gebruiken en dit te beschouwen als een adviesorgaan zoals de “jeugdraad”;
2.      een ruimere doelgroep aan te spreken (vanaf 9 jaar);
3.      het aantal leden niet te beperken (dus ook geen verkiezing meer);
4.      de kinderraad te laten doorgaan buiten de schooluren zodat niemand lessen hoeft te missen en enkel de echt gemotiveerde kinderen naar de kinderraad komen;
5.      kinderen zichzelf te laten zijn zonder hiërarchie of titel (burgemeester, schepen..).

Resultaten wijzigingen Bergensesteenweg positief.

berlijnse-kussens
Sint-Pieters-Leeuw: -Op de Bergensesteenweg gebeurden de vorige jaren veel ongevallen door het onrechtmatig gebruik van de busstrook op de N6.

Vorig jaar onder impuls van de zonale Veiligheidsraad nodigde de Leeuwse politie een aantal partners en belanghebbenden uit om in samenspraak met hen maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de Bergensesteenweg op korte termijn zouden verhogen.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst werden een aantal maatregelen genomen door de verschillende betrokken partners (gemeente, lokale en federale politie, De Lijn, BIVV, Vlaamse Overheid, agentschap infrastructuur, AWV en politieparket Halle).
zo werden er Berlijnse kussens geïnstalleerd. (zie ons artikel van 18 april 2007)


Het aantal verkeersongevallen in 2007 ter hoogte van de busstrook is met meer dan de helft gedaald ten opzicht van dezelfde periode in 2006. Deze sterke daling heeft ook een gunstig gevolg op het totaalcijfer voor wat betreft het aantal verkeersongevallen op het ganse grondgebied van de politiezone.

De busbanen missen hun effect niet. Zij laten de bussen toe even aan de verkeersdrukte te ontsnappen. Hierdoor kan De Lijn haar reizigers meer regelmaat in de dienstregeling aanbieden. Ook klanten die een overstap moeten maken, krijgen op deze manier een stukje meer zekerheid. De gemiddelde rittijdwinst voor de bussen op de busbaan in Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht bedraagt de hele dag door 4 à 5 minuten. Tijdens de spitsuren loopt dit zelfs op tot 8 minuten tijdswinst.

Ondanks de meerkost voor de realisatie van een verhoogd openbaar vervoersaanbod langsheen de Bergensesteenweg, heeft men door de komst van de vrije busbaan een financiële ademruimte gecreëerd waardoor de nieuw buslijn 172 (Vlezenbeek – SPL – Lot – Ruisbroek – Drogenbos) kon worden uitgebouwd.
info: http://www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw     & http://www.delijn.be

“EHBO-cursus helpertje ” een aanrader voor alle kinderen!

2007-11-14-jrk.jpg

 Sint-Pieters-Leeuw: – Het Pajottenland en de zennevallei hebben drie afdelingen van het Jeugd Rode Kruis (www.jeugdrodekruis.be) namelijk in Asse,Opwijk en Sint-Pieters-Leeuw.
In Leeuw wordt er nu een cursus georganiseerd: “EHBO-cursus helpertje ” voor kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar.
In deze cursus ontdekken de kinderen
hoe ze moeten reageren op een ongeval en hoe ze gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Na deze cursus kunnen ze bloedingen, huid- en brandwonden, letsels aan botten, spieren, gewrichten en vergiftiging hebben geen geheimen meer voor kersverse Helpertjes. Ook wat in een eerstehulpkoffer thuishoort, weten ze perfect.
Kinderen leren reanimeren en wonden verzorgen volgens de nieuwe Europese richtlijnen.
Deze cursus wordt georganiseerd van 17 november tot en met 8 maart op zaterdag van 9u45 tot 12 uur in GCC Coloma Sint-Pieters-Leeuw
meer info: Stijn Seghers 0475/20.96.49 jrk-spl@hotmail.com

 

Zesdejaars maken kennis met de hulpdiensten.

2007-06-25-pol-jeugd.jpg
Sint-Pieters-Leeuw:- Het jaarlijks MEGA project (Mijn Eigen Goed Antwoord) van de Leeuwse politie is afgelopen. Dit project kaderde in de filosofie om kinderen van het zesde studiejaar weerbaar te maken tegen verslavende middelen als drugs, alcohol, tabak en andere.

MEGA. omvat een lessenpakket van 10 sessies. Drie lessen werden gegeven door een politie-inspecteur. Deze gingen ondermeer over het onderscheid dat moet gemaakt worden tussen de verschillende veiligheidsdiensten en de genotmiddelen. Hierin werden de leerlingen geïnformeerd over de effecten van legale en illegale drugs zonder daarbij evenwel de producten te tonen. In de overige lessen die gegeven werden door de leerkracht en door een CLB-medewerker gaat het vooral om het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en het omgaan met stress en sociale druk, en het assertief leren reageren op ongewenste provocaties

Over het doel coördinator Marc Geerinckx: “Alle kinderen van het zesde leerjaar (basisonderwijs) weerbaar te maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotmiddelen in het bijzonder. Het inschakelen van de politie bevordert niet alleen de contacten met de scholen maar kadert ook in een breder pedagogisch opzet om de aanspreekbaarheid van de politie bij kinderen en jongeren te stimuleren”.

Het slotmoment van het geheel vond plaats in Zonnig Leven. Daar kwamen zo een 180 kinderen naar toe. De politie van Zaventem was aanwezig met een rijdend politiekantoor. De Halse brandweer liet de kinderen zien hoe een geklemd persoon uit een wagen wordt gehaald, de federale politie was er met een speurdersteam die toonde ondermeer hoe er vingerafdrukken worden genomen en het Rode Kruis leerde de EHBO aan bij kinderen. Ook de hondenbrigade was er voor demonstraties. De Lijn leerde de kinderen hoe bij een ongeluk een bus moet verlaten worden. Child focus was er met informatie, alsook JIP SPL (CAW Zenne en Zoniën).

Wateroverlast in Patrijzenlaan


Sint-Pieters-Leeuw:  – Omstreeks 17.45 u. trof een korte maar hevige wolkbreuk Sint-Pieters-Leeuw. In de wijk De Witte Roos zorgde dit voor heel wat ellende. In de Patrijzenlaan kregen een tiental gezinnen te kampen met wateroverlast. Het water stond er veertig cm hoog. De brandweer was snel ter plaatse om te pompen en vele buren staken elkaar een handje toe.