Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling geeft 92.820 euro subsidie aan Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+

PAJOTTENLAND: – 14 Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus samen 1.366.810 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Een van de geselecteerde projecten is “Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+”. Ze onrvangen 92.820 euro subsidie voor coördinatie, evenementen en communicatie & promotie. De totale projectkost is 142.800 euro.
2016-10-18-breugelen-geproefd_05
Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa: “We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme , handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor een dynamisch platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom.”

2016-10-18-breugelen-geproefd_06_marleen-de-kegel_jos-huwaert
Marleen De Kegel, voorzitster Toerisme P&Z en Jos Huwaert, Coördinator Pajottenland+

Breugelen geproefd
Op basis van de landbouw als focus binnen de streekidentiteit van het Pajottenland en de Zennevallei wil Pajottenland+, die het project heeft ingediend, samen met een 15tal andere actoren waaronder toerisme Pajottenland & Zennevallei die mede trekker is, die landbouw in de kijker zetten en de plattelandseconomie versterken (landbouw en streekidentiteit ontdekken via beleving). Het ideale bindmiddel hiervoor is het fietsnetwerk.

Jos Huwaert, Coördinator Pajottenland+: “Einddoel van dit project is dat landbouwproducenten, andere producenten, horeca en verblijfssector via overleg en samenwerking, en via een aantal uitgekiende bedrijfsgerelateerde acties en evenementen hun onderneming bekender maken en zien groeien. Gelijkertijd groeit ook hun inzicht in de eigen streekidentiteit en de wil tot samenwerken. Als fiere streekondernemer worden ze ‘streekambassadeur’. Als ‘toeristisch proefproject met landbouwlink’ ligt de focus ook op recreatieve (smaak) beleving voor dagtoeristen en meerdaagse bezoekers aan de regio. Met het ‘Breugels FietsFeest’ wordt een stuk werelderfgoed ontsloten dat knipoogt naar landschap, landbouw, gastronomie en plattelandsleven van de 21ste eeuw. Fiere inwoners uit de regio bouwen mee aan dit evenement en komen zo ook in contact met de huidige Pajotse landbouw en de bedrijven.”

De routes van het Breugels FietsFeest en andere lussen kunnen het hele jaar door worden gefietst en de toerist kan aan het eindpunt Pajotse voeding en dranken mee huiswaarts nemen.
Met het laatste projectonderdeel focust men op de producenten-ambassadeurs in Pajottenland & Zennevallei. Dit zijn vooral hoeveproducenten, maar ook andere producenten. Een aantal ‘ambassadeurs’ zet zijn deuren open de eerste zondag van april tot oktober , elke maand in 2 of 3 gemeenten. Ook hier wordt het fietsnetwerk het bindmiddel voor de toerist om de geneugten van de regio te ontdekken.

Uniform logo voor alle Vlaamse fietssnelwegen

2016-05-30-fietssnelwegen-logoVLAANDEREN / RUISBROEK: – De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden in samenwerking met mobiliteitsexperts een logo en uniforme bewegwijzering voor de fietssnelwegen.

Zo zal de fietssnelweg Kanaalroute Zuid (15,718 km.) die via Ruisbroek gaat “F20” noemen.

Het nieuwe logo moet de ondertussen 110 fietssnelwegen in Vlaanderen, goed voor 2400 kilometer (zo goed als) rechtlijnige fietsroutes, beter herkenbaar maken. Fietssnelwegen zijn soms moeilijk te volgen omdat ze bestaan uit verschillende soorten infrastructuur: vrijliggende fietswegen, een jaagpad, fietsstraat, autoluwe wegen,…
De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden daarom een uniek systeem om de fietsostrades op het terrein herkenbaar te maken: een uniforme beeldtaal voor het volledige Vlaamse fietssnelwegennetwerk, die bestaat uit een logo, een routezuil, bewegwijzering en een unieke nummering voor elke fietssnelweg.

2016-05-30-fiUnieke nummering
Iedere fietssnelweg kreeg een unieke code: de letter F + een cijfer. Zo is de fietssnelweg Leuven-Brussel ‘F3’ en de fietsostrade Antwerpen-Essen ‘F14’. Een nummering gelijkaardig aan de E-nummering van autosnelwegen. Het nummer verschijnt telkens in het logo en op de route van de betrokken fietsostrade. Dat maakt de route herkenbaar en biedt de fietsers meer duidelijkheid. Dit is ook handig voor routeplanners, google maps en voor de hulpdiensten.

De provincie Vlaams-Brabant test het logo en de bewegwijzering uit op de fietssnelweg Leuven-Brussel, die voortaan de F3-route zal noemen. Het proeftraject, over 2 kilometer, situeert zich tussen de fietsbrug over de Bijlokstraat in Herent en de Kolonel Begaultlaan in Wilsele.

De provincies horen graag of de fietsers de bewegwijzering duidelijk vinden. Via deze websites kan je feedback geven www.fietssnelwegen.be. Blijkt uit de resultaten dat bijsturing in de bewegwijzering nodig is, dan voeren de provincies die uit. De conclusies worden ook meegenomen bij het plaatsen van de bewegwijzering op de andere fietsostrades.

inschrijven: fietstocht naar Ronquieres

2016-05-18-archief-hellend-vlakSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Lokale Dienstencentra (Meander- Negenhof – ’t Paviljoentje) organiseren op dinsdag 31 mei 2016 hun “fietstocht naar Ronquieres”.

Ze fietsen naar Ronquières en terug. Een fietstocht die zeker niet mag ontbreken in ons programma! We rijden vanuit Ruisbroek en fietsen langs het kanaal Brussel – Charleroi. Onderweg kunnen we genieten van de mooie natuur en vogels aan het kanaal, de bootlift aan het hellend vlak van Ronquières, de stilte, de actieve waterskiërs, … Onze bestemming is een welverdiend middagmaal in “La Tour Glacee” te Ronquières. We vertrekken om 9.30 uur aan het sas van Ruisbroek en onze vaste begeleiders, Marcel en René bepalen het tempo.
Gelieve bij de inschrijving uw menukeuze door te geven: – Ossetong in Madeirasaus – Konijn – Stoofvlees – Vol au Vent – Balletjes in tomatensaus
Bij elke keuze zijn er frietjes voorzien en we eindigen met een koffie. Prijs : € 15,00
We zijn terug rond 16.30 uur. Gelieve in te schrijven vóór 20 mei, zodat we het restaurant kunnen reserveren.

OCMW-dienstencentra_knop-www-sint-pieters-leeuw-EU Inschrijven via:
LDC ’t Paviljoentje: Karin Poldervaart – 02 377 03 55 – karin.poldervaart@ocmwspl.be
LDC Negenhof: Els Aerts – 02 332 59 53 – els.aerts@ocmwspl.be
LDC Meander: Wenke Peetroons – 02 370 88 80 wenke.peetroons@ocmwspl.be

agenda: Fiets- en wandeltocht met barbecue

2011-05-01-fiets-en-wandeltocht-01VLEZENBEEK: – KLJ Vlezenbeek nodigt u op zondag 1 mei 2016 uit voor haar “Fiets- en Wandeltocht met barbecue”.

Met trots stelt KLJ Vlezenbeek zijn fiets- en wandeltocht voor. Deze gaat door op zondag 1 mei 2016 met vertrek en aankomst aan de pastorietuin.
De fiets- en wandeltocht is een sportief evenement voor jong en oud met wandelingen van 5 en 10 km en fietstochten van 15 en 35 km, alsook een MTB-tour van 35 km doorheen het Pajottenland.
Inschrijven voor de tochten kan vanaf 8u tot 15u aan de pastorietuin.
Vanaf ’s middags (11u30 tot 20u) kan iedereen er ook terecht voor een heerlijke BBQ en bijhorend fris drankje. Dit alles tegen democratische prijzen waarvan de opbrengst zal besteed worden aan onze KLJ-jeugdwerking.
Wij hopen op een talrijke opkomst onder een stralende zon! Tot dan!
De Leiding van KLJ Vlezenbeek

Vernieuwde Leeuwse mountainbikeroute ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondagvoormiddag werd de vernieuwde Leeuwse mountainbikeroute, een parcours van 45km, ingehuldigd.
2016-04-10-vernieuwd-MTB-parcours (21)
Het Leeuws mountainbikeparcours bestaat reeds sinds eind jaren ’90 en was aan vernieuwing toe. Tevens heeft de Leeuwse route nu ook aansluitingspunten op de routes van het Mountainbikeparcours van Lennik en Dilbeek.
Aan de startplaats ter hoogte van sporthal Windersportcomplex werd het eerste infobord in Vlaanderen in de nieuwe look van Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) onthuld.

Jos Speeckaert, schepen van sport: ” Vandaag hebben we ons erkend mountainbikeparcours ingehuldigd. Mountainbiken zit al enkele jaren in de lift. Heel wat fietsliefhebbers kiezen voor deze sport omdat ze een deel van hun vrije tijd op een actieve en boeiende manier willen doorbrengen. In deze sport spelen vooral fysieke conditie en behendigheid een grote rol. Maar tijdens de rit wordt je ook geconfronteerd door de pracht van de natuur.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt al verschillende jaren drie mountainbike parcours ter beschikking. Het gaat om drie lussen die centraal op elkaar aansluiten.
Het licht glooiend parcours geeft de mogelijkheid aan heel wat sportievelingen om deze rit zonder al te veel problemen te overbruggen. Ieder op zijn eigen tempo en met zijn eigen stijl. Samen zijn deze drie lussen zo’n 45km lang. Waarvan meer dan de helft op onverhard terrein.
De natuurlijke omgeving waarin onze mountainbikers hier kunnen sporten met zicht op het Pajottenland en de Zennevallei, is een lust om zich optimaal te kunnen ontspannen.
Hierbij komen wij als gemeente ook tegemoet aan onze hoofdopdracht op sportief vlak, namelijk zoveel mogelijk mensen op een recreatieve manier aan het sporten te krijgen.
Waarom hebben wij het mountainbikeparcours officieel laten erkennen door Sport Vlaanderen?
Als gelegenheidsfietser volg ik regelmatig het fietsknooppuntennetwerk. Men komt in heel wat gemeenten langs wegen die we anders nooit zouden durven nemen. Het is nu de bedoeling dat we, in samenwerking met Sport Vlaanderen in deze omgeving, laat ons zeggen in het Pajottenland en de Zennevallei ook een heus mountainbikeknooppuntennetwerk tot stand willen brengen.
Daarom moeten de verschillende parcours van de deelnemende gemeenten erkend worden. Voor Sint-Pieters-Leeuw is dat dus de eerste stap. Ons parcours heeft ook al aansluiting met deze van Dilbeek en Lennik.
Wij gaan nu verder contacten leggen met de andere omliggende gemeenten om hun parcours door Sport Vlaanderen te laten erkennen voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn. In een latere fase is het dan de bedoeling om al deze parcours op elkaar te laten aansluiten zodat we een heel netwerk creëren. Ik ben er van overtuigd dat mijn collega’s van de omringende gemeenten ook hun beste beentje zullen bijzetten om dit initiatief te laten slagen.

Raymond De Saegher, Hoebelbike: “ Zo’n 20 jaar geleden bedachten we met Hoebelbike dit oorspronkelijke parcours dat vooral over trage wegen en velden gaat en heel weinig door straten.
Nu is het vernieuwd en verbeterd met duidelijke bewegwijzering. Zo is er nu voor en na een bocht bewegwijzering waardoor fout rijden nog meer wordt uitgesloten. Leuk is ook dat er nu ook verbindingen zijn met andere parcours uit de regio.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Leeuws mountainbike parcours is 45km lang
De routes situeren zich hoofdzakelijk op onverharde paden en hebben een Pajottenlands karakter, sterk wisselvallig en in een prachtig decor dat ’s winers zwaar kan uitvallen.
we vertrekken rustig vanaan het sportcomplex Wildersport langs de Zuunbeek en het natuurreservaat. Na deze opwarming stijgen we naar de watertoren en komen zo aan de tweede startplaats aan het kerkhof van Vlezenbeek.Aan herberg ‘Vagevuur’ nemen we rechts en even verder is het begin van de blauwe route. De groene route vervolgt naar rechts, via de Bevaartweg richting Vlezenbeek, langs een mooie klim naar de ‘Leureschuur’.
De blauwe route gaat richting Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken waar zich zeer mooie landwegen en singletracks situeren en een goede stuurvaardigheid nodig is.
Een lange omhooglopende kasseistrook (Brabantseban) brengt ons langs de zendmast terug op het grondgebied van Leeuw.
Vanaf hier fietsen we via een stukje groene route, richting ‘Leureschuur’ in Vlezenbeek waar de rode route begint.
Vanaf Vlezenbeek centrum gaat de rode route richting Gaasbeek. Hier wordt het wat heuvelachtiger en komen we zo aan het domein Groenenberg waar we even kunnen uitrusten na deze ‘Groenenberg’ beklimming. Nadien zakken we richting Sint-Martens-Lennik en komen stilaan terug langs een mooie bosstrook op de groene route aan de ‘Leureschuur’. We maken ons klaar om via het gehucht Rattendaal naar de aankomst aan het Wildersportcomplex te biken.

Voor info en aankoop van een mountainbikekaart (3euro) kan u terecht bij de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw

Zie ook ons artikel van 08/02/16 – start aanleg vernieuwd mountainbikeparcours Sint-Pieters-Leeuw

Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw applaudisseerde voor fietsers

RUISBROEK: – Wie deze ochtend naar het werk of school fietste, maakte veel kans om onderweg een daverend applaus te ontvangen. Op 135 plaatsen in heel België stonden leden van de Fietsersbond, GRACQ en bevriende organisaties klaar om fietsers te feliciteren. Ook Sint-Pieters-Leeuw applaudisseerde mee en trakteerde fietsers op de fietssnelweg aan het sas van Ruisbroek op een applaus.
2016-03-21-fiets-applausactie_Ruisbroek_08
In Ruisbroek stond het applausteam paraat op de fietssnelweg aan het sas waar tientallen fietsers passeerden tijdens de actie. Ze kregen paaseitjes toegestopt door het applausteam.

Raf De Ryck: “De slimste snelweg naar Brussel loopt langs het kanaal. Wie niet wil aanschuiven op de Bergensesteenweg of in het centrum van Ruisbroek om op het werk te raken, neemt de fietsostrade langs het kanaal. Het fietspad langs het kanaal zal de komende jaren verder uitgebouwd worden voor wie de files naar Brussel wil vermijden.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw vreest dat Olmenlaan een zwart fietspunt wordt

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw wil een alternatief voor de plannen van het Vlaamse Gewest aan het zwart (auto)punt Wittouckstraat. Ze hebben schrik dat het omgezet wordt naar zwart (fiets)punt Olmenlaan.

2016-03-15-OlmenlaanHet Vlaams Gewest wil tegen 2020 fietspaden aanleggen langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke. In een eerste fase worden het zwart punt Wittouckstraat en de Olmenlaan aangepakt. Op het pleintje aan de Olmenlaan komt een omkeerpunt voor autoverkeer om files, opstoppingen ter hoogte van Basic Fit, Action, enz. op te lossen. Niet alleen personenauto’s met klanten en bezoekers maar ook de vrachtwagens voor leveringen zullen daar omkeren om terug de Bergensesteenweg te nemen.

Raf De Ryck, Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw: “In plaats van het fietspad buiten het autoverkeer om te leiden, wordt het fietspad dwars door het verkeersplein geleid. Dit heeft nare gevolgen voor de toekomstige fietsers:
(1) De fietsers moeten er tweemaal de auto’s en vrachtwagens van de Bergensesteenweg kruisen die manoeuvreren om terug in de andere richting te rijden. Bij drukte en files zal het verkeer er geregeld blokkeren en de doorgang voor de fietsers onmogelijk maken.
(2) De fietsers vanuit de Olmenlaan (wijk Wilderveld) hebben geen rechtstreekse toegang tot het fietspad. Zij moeten door het autoverkeer op het verkeersplein om het fietspad te bereiken.

Van bij het bekendmaken van de plannen in september 2014 heeft de Fietsersbond zijn bezwaar geuit tegen deze voorstellen. Het verkeersplein wordt aangelegd om autoproblemen op de Bergensesteenweg op te lossen. De fietser moet – letterlijk en figuurlijk – buiten deze autoproblemen gehouden worden. Auto’s, vrachtwagens en fietsers mengen op een gewestweg is om problemen vragen.”

Alternatief van de Fietsersbond
Raf De Ryck: “
De Fietserbond dringt aan op een alternatief waarbij de fietsers op eigen bedding omheen het verkeersplein kunnen rijden:
(1) Geen conflictpunten meer met het omkerend auto- en vrachtverkeer.
(2) De fietsers vanuit de wijk Wilderveld krijgen een rechtstreekse en veilige toegang tot het fietspad langs de N6.
Een fietspad buiten het verkeersplein kruist dan enkel – en liefst op verhoogde bedding – het lokale verkeer dat in en uit de wijk Wilderveld rijdt.”

Wie gebruikt een veilig, afgescheiden en comfortabel fietspad?
Raf De Ryck: “Op de gemeenteraadszitting van 25 februari bracht het gemeentebestuur nogmaals de vrees van wegontwerper AWV naar voor: “Als fietsers om het verkeersplein heen moeten rijden dan zullen ze de infrastructuur niet gebruiken. Dus liever infrastructuur rechtdoor dan die niet-gebruikte infrastructuur.”

De potentiele fietsers langs de N6 zijn niet de wielertoeristen, die hebben hun eigen routes in het Pajottenland. Het zijn niet de gehaaste woon-werkfietsers die snel naar Brussel willen. Zij nemen wel de fietssnelweg langs het kanaal.
Het toekomstige fietsverkeer langs de Bergensesteenweg zal vooral “familiaal” verkeer zijn: jong en oud, ouders en kinderen, naar school, zwembad, sport, park, post, winkels, shopping en allerhande diensten op en rond de Bergensesteenweg.
Waarom zouden zij een veilig en afgescheiden fietspad naast zich laten en op de Bergensesteenweg gaan fietsen?”

De N6 van “cars only” naar dagelijks fietsgebruik?
Raf De Ryck:  “Welke toekomst heeft de fiets langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke? Het Vlaams Gewest investeert veel geld in de hernieuwing van de Bergensesteenweg en de aanleg van fietspaden: voor de kruispunten Wittouckstraat-Olmenlaan alleen al 2,5 miljoen euro.

In onze regio is het dagelijks fietsgebruik het laagst van heel Vlaanderen. Bovendien snijdt de N6 de gemeente in twee waardoor fietsen naar werk, school, winkel en ontspanning marginaal is. Het fietspotentieel is er. De aanleg van fietspaden zou de zone langs en in de buurt van de N6 de bereikbaar kunnen maken voor de fiets.

De Fietsersbond is dus uitermate blij met het project van het Vlaams Gewest en de gemeente om de ganse zone tegen 2020 te voorzien van fietsvoorzieningen. AWV belooft ons toch “volwaardige infrastructuur voor fietsers”.

In de huidige voorstellen voor de Bergensesteenweg zitten te veel obstakels voor de fietsers. Er is nood aan aanmoedigende infrastructuur op fietsersmaat die twijfelaars uitnodigt om de fiets ook eens uit te proberen. Het nieuwe zwart punt aan de Olmenlaan is een valse start voor dit project.”

Onderstaand: Video plannen Wegen en Verkeer – N6 Bergensesteenweg