10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag werd uitspraak gedaan in de strafzaken tegen 10 BHV-dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde.

Persbericht Werkgroep BHV:

De tien werden door de 51ste Kamer van de correctionele rechtbank te Brussel vrijgesproken. De door hen ingeroepen reden om niet te zetelen wegens de niet splitsing van de kieskring BHV werd door de rechtbank als geldige reden voor hun dienstweigering erkend. De werkgroep BHV verheugt zich over deze uitspraak, die een hart onder de riem is voor al wie de rechtsstaat hoog in het vaandel voert.

Elke burger heeft immers het recht zijn medewerking aan de uitvoering van een discriminerende wet (zoals deze die verkiezingen organiseert op basis van de discriminerende kieskring BHV) te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden zou strijdig zijn met alle principes van de rechtsstaat en van gezond verstand.
Gelukkig zijn er ook nog rechtbanken die het hoofd koel houden en deze elementaire rechtsprincipes bevestigen.
De noodzaak om BHV op korte termijn op een grondwetsconforme wijze te splitsen wordt door deze uitspraak alleen maar bekrachtigd.

Werkgroep BHV – www.haviko.org

Share

200 mensen geven in Negenmanneke startschot van Buren Festival

NEGENMANNEKE: – Vrijdagavond was de eerste dag van het ‘Buren Festival’. In de Sint-stevensschool in Negenmanneke was er een praatcafé.
Al snel zat de zaal helemaal vol en moesten de organisatoren extra stoelen brengen om iedereen een plaatsje te geven.

2009-10-09-burenfestival-1

2009-10-09-burenfestival-ACW_wim-zeeuwe
Wim Zeeuwe

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “ Vanuit ACW Groot Leeuw was het reeds lang een droom om eens rond het thema ‘ buren en vooroordelen’ te kunnen werken. Geen grootschalig evenement, maar iets met een hele lage drempel, een activiteit waar iedereen zich zou kunnen thuis voelen. Begin dit jaar kreeg ACW een unieke kans om een project rond “samen leven’ in te dienen bij de ronde tafels van interculturaliteit. En ons project werd weerhouden.”

Het BurenFestival gaat door in de drie wijken van Sint-Pieters-Leeuw met het hoogste aantal inwoners die niet oorspronkelijk uit België komen. ACW wil u laten kennis maken met de cultuur van onze buren, wie hij of zij ook is en waar hij of zij vandaan komt. Men laat ons weten hoe zij leven, hoe zij zich hier aanpassen, een stukje van hun cultuur meepikken met daarbij een hapje en drankje, zoals zij dat thuis eten en drinken.

Cafébaas van dienst tijdens het praatcafé van het Buren Festival was Kris baert vroeger presentator bij Radio 2 en nu leraar Nederlands voor anderstaligen. Kris laveerde van tafel naar tafel om een gesprekje te hebben met mensen van Schotland, Griekenland, Marokko, Spanje,…
Maar allemaal inwoners van Negenmanneke. Hij vroeg hen hoe ze hier terecht kwamen, wat er typisch is aan hun land. Af en toe met een woord Engels en Frans er tussen om iets te verduidelijken. En natuurlijk waagde Kris zich aan de Griekse tafel aan een Sirtaki zodat de zaal meteen in volle sfeer zat. Ook waren er gesprekjes met lokale verenigingen hoe zij anderstaligen verwelkomen en welke hun aanpak is. Tussen de gesprekjes door zorgde Defile Aldante voor een muzikale noot en kon men hapjes uit de verschillende landen proeven.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “Zaterdag in Ruisbroek zijn de activiteiten meer toegespitst op de jeugd. Met oa. Speelgoed uit verschillende landen . Er is een buffet uit de wereld en ’s avonds is er ieder uur muziek uit een ander land. Zondag is er dan in Zuun de afsluiter. Er is een kleine wandeling voorzien waarbij men langs gaat bij zes gezinnen van een verschillende nationaliteit of cultuur .”

Bekijk ook het verslag van het BurenFestival
Dag 1: praatcafé in Negenmanneke – KLIK HIER
Dag 2: Jeugdactiviteiten in Ruisbroek – KLIK HIER
Dag 3: Gastgezinnen in Zuun – KLIK HIER

Share

Ikebana tentoonstelling in Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – De ‘Sogetsu Azalea Study Group’ hield een Ikebana tentoonstelling in Coloma.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_1 Een stukje Japanse traditie en cultuur Ikebana is een bloemsierkunst die al eeuwenlang wordt beoefend. Deze discipline is gebaseerd op de levenshouding van het zen boeddhisme en was oorspronkelijk voorbehouden aan priesters en leden van de adel. Na verloop van tijd ontwikkelden zich verschillende vormen en stijlen die toegankelijk werden voor iedereen.

Sogetsu Ikebana, gesticht in 1927, is er één van. Het laat u de esthetische elementen uit de Japanse cultuur ontdekken: harmonie, eenvoud, asymmetrie, gevoel voor de natuur en vergankelijkheid.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_2 2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_3

De ‘Sogetsu Azalea Study Group’, die schikkingen tentoon stelt ter gelegenheid van de opening van de Japanse Rozentuin, werd opgericht in 1991 en is voorbehouden aan gevorderde beoefenaars.

U kan de tentoonstelling morgen maandag 29 juni 2009 nog bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_4 2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_5
Meer info Study Group Sogetsu Azalea (SGSA): Voorzitter Gerda Matthees, Den Huysman 31 te Sint-Pieters-Leeuw www.sogetsubranchnederland.nl/organisatie/azalea.asp

Allemaal Vlaams-Brabanders

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant.
 
cover-allemaal-vlabra-09Wist u dat er in Vilvoorde een vereniging van Afrikaanse moeders actief is? Of dat u in Leuven in een Russische school terechtkunt? Of dat u in Halle meer te weten kunt komen over carnaval in Latijns-Amerika? In Vlaams-Brabant zijn een 80-tal organisaties van etnisch-culturele minderheden actief. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het rijke verenigingsleven in onze provincie. Daarom geeft de provincie de nieuwe brochure ‘Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van het allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant’ uit. In deze brochure worden deze organisaties uitgebreid voorgesteld.
 
Vlaams-Brabant is een kleurrijke provincie. Niet minder dan 170 nationaliteiten leven er samen. En dat vertaalt zich ook in het verenigingsleven, dat een steeds grotere diversiteit kent. Verenigingen zorgen voor leven in de buurt, de stad, en de regio.
Ook dat verenigingsleven wordt steeds gekleurder. In 2005 waren er een vijftigtal allochtone organisaties. Drie jaar later is dat aantal bijna verdubbeld.
 
Het allochtoon verenigingsleven biedt ons vele kansen. Voor het provinciebestuur zijn deze organisaties een belangrijke partner bij het opmaken, uitvoeren en bijsturen van het beleid. De vele initiatieven en activiteiten zorgen bovendien voor een frisse wind, en bieden mogelijkheden tot uitwisseling en ontmoeting. Om de wereld te zien, moet u de provincie niet meer uit. En uit de wisselwerking van culturen groeien nieuwe dingen. Want diversiteit is dé troef van onze provincie” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen, bij het ter perse gaan van de nieuwe brochure.
 
In deze gids stellen een groot aantal organisaties zichzelf voor. Ze doen dit om zich beter bekend te maken én om contact te leggen met andere inwoners en verenigingen.
In de brochure staan ook twee organisaties uit Sint-Pieters-Leeuw.

De organisatie: Bawasa vzw
Drogenbosstraat 64, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02-378 18 50 – GSM 0494-79 86 06
Contactpersoon: Princesse Batodisa Mansia Mbila mansiambila@yahoo.fr
De vzw is een socio-culturele organisatie.
Doelgroep: Belgen en Congolezen.
Doel: Om de integratie van de Congolezen in België te bevorderen, wilt Bawasa een dialoog op gang brengen tussen de oudere en jongere generatie Congolezen en Belgen. Wederzijds begrip ontstaat door dialoog. Tijdens de dialoog wordt de Congolese en Belgische cultuur besproken. De resultaten van de dialoog worden overgebracht naar Congo om tot uitwisseling te komen. Bawasa richt zich vooral tot jongeren omdat zij de toekomst moeten maken en redden.
Aanbod en activiteiten:
 dialoogdagen organiseren tussen de jongeren en volwassenen
 preventie
 informeren over de situatie in België en Congo.

De organisatie: Voyageurs vzw
Bergensesteenweg 777, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM 0475-63 73 79
Contactpersoon: Séraphin WEISS (Pipa)
De organisatie werd opgericht in 2002 en is actief in de regio van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.
Doelgroep: Voyageurs
Doel: De vzw wil de rechten op woonwagenterreinen verdedigen. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door culturele activiteiten te organiseren voor voyageurs en zigeuners.
Aanbod en activiteiten:
De vereniging heeft ook enkele professionele orgeldraaiers met orgels die uniek zijn in Europa.

Bekijk de brochure op: http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/upload/objects/leven_en_wonen/minderheden/brochure-allemaal-vlabra-09.pdf

6% van Europeanen uit Sint-Pieters-Leeuw nemen deel aan verkiezingen

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – Tot 31 maart konden Europeanen die in België wonen zich inschrijven voor de Europese verkiezingen. Zij moesten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar ze ingeschreven zijn. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken blijkt dat slechts 11,18% van hen van dat recht gebruikt gemaakt heeft. In de Vlaamse Rand gaat het om 9,02%.

Belgische kiezers EU: ingeschreven EU: potentieel EU: percentage totaal
Asse 22.097 73 838 8,71% 22.170
Beersel 17.066 106 1.170 9,06% 17.172
Dilbeek 29.664 126 1.541 8,18% 29.790
Drogenbos 3.273 18 437 4,12% 3.291
Grimbergen 25.690 155 1.474 10,52% 25.845
Hoeilaart 6.777 121 944 12,82% 6.898
Kraainem 7.516 235 2.210 10,63% 7.751
Linkebeek 3.254 59 345 17,10% 3.313
Machelen 8.960 37 653 5,67% 8.997
Meise 13.938 69 493 14,00% 14.007
Merchtem 11.712 21 206 10,19% 11.733
Overijse 15.392 301 3.022 9,96% 15.693
St-Gen-Rode 11.608 210 1.825 11,51% 11.818
St-P-Leeuw 22.184 124 2.064 6,01% 22.308
Tervuren 12.393 299 3.241 9,23% 12.692
Vilvoorde 25.917 172 2.366 7,27% 26.089
Wemmel 10.664 90 910 9,89% 10.754
Wez-Oppem 8.316 205 1.879 10,91% 8.521
Zaventem 19.310 171 3.094 5,53% 19.481
Vlaamse Rand 275.731 2.592 28.712 9,02% 278.323
Vlaams-Brabant 787.900 4.044 43.645 9,27% 791.944
Vlaanderen 4.674.583 18.082 200.468 9,01% 4.692.665
België 7.687.849 66.203 592.380 11,18% 7.754.052

15 BHV gemeenten stellen geen kieslijsten EU-verkiezingen op.

verkiezingen-stemmen-potloodVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vorige donderdag besliste Sint-Pieters-Leeuw reeds om geen kieslijsten op te stellen en ook geen kiesbrieven op hun naam te drukken en verzenden.
Het opstellen van de kieslijsten moet ten laatste op 1 april 2009 gebeurd zijn.
Uit Halle-Vilvoorde beslisten nog 14 andere gemeenten reeds om ook geen Kieslijsten op te stellen. Ze doen dit uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

De 15 gemeentebesturen die weigeren zijn: Affligem, Asse, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst.

Michel Doomst (burgemeester van Gooik):  “De gemeentebesturen voeren deze politieke actie omdat ze van oordeel zijn dat ze wegens de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de grondwettelijke onmogelijkheid verkeren om hun medewerking te verlenen aan de EU-verkiezingen. De kieskring is immers nog steeds niet gesplitst ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen liet begin januari 2009 al weten dat hij net als in 2007 geen tuchtsancties zou nemen tegen burgemeesters die de EU-verkiezingen zouden boycotten uit protest tegen de niet-splitsing van BHV.

Sint-Pieters-Leeuw stelt geen Europese kieslijst op

stemmen-europaVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vertegenwoordigers van acht gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben woensdagavond in Leuven aan Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte laten weten dat zij net als bij de federale verkiezingen in 2007 uit protest tegen de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de komende Europese verkiezingen geen kieslijsten zullen opstellen en ook geen kiesbrieven op hun naam zullen drukken en verzenden.

De acht gemeenten zijn gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Overijse, Roosdaal, Meise, Lennik, Dilbeek en Londerzeel.

“De gouverneur heeft laten weten dat hij met zijn diensten gaat bekijken hoe dit kan opgelost worden”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).

Bij de parlementsverkiezingen van 2007 nam de gouverneur deze taken over zodat de verkiezingen toch gewoon konden doorgaan.

De Conferentie van Burgemeesters eiste vorige week de onvoorwaardelijke goedkeuring van de splitsing van de kieskring BHV en wees erop “dat de federale wetgever de vastgestelde ongrondwettelijke discriminatie nog steeds niet heeft opgeheven”. De burgemeesters blijven achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse splitsingsvoorstel in de Kamer staan, maar willen dat het misbruik van belangenconflicten stopt. Ze willen een onderhoud met de Duitstalige gemeenschap om hen te doen afzien van het inroepen van deze procedure.