IOED Pajottenland & Zennevallei erkend

luchtfoto_sint-pieters-kerkVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Geert Bourgeois heeft tien nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) erkend. Het werkingsgebied van deze IOED’s beslaat in totaal 74 gemeenten. Eén van de erkenningen gaat naar IOED Pajottenland & Zennevallei. Het werkingsgebied omvat Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

Het nieuwe decreet promoot ook het opstarten van een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. Een IOED heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en te beheren en hiervoor een geïntegreerd beleid op te stellen voor minstens drie gemeenten. Een IOED ondersteunt de gemeenten bij het voeren van een onroerenderfgoedbeleid en het beheren van het onroerend erfgoed. De IOED is niet alleen een aanspreekpunt voor erfgoed, maar ook een partner voor de uitvoering van projecten. Vorig jaar werden al de volgende IOED’s erkend: Radar, Erfgoed Noorderkempen, Leiedal, Zolad+, Portiva en Winar. Hier komen nu de volgende tien IOED’s, bestaande uit 74 gemeenten, bij met o.a. IOED cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
Het werkingsgebied omvat Affligem, Dilbeek, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw.

torenfeesten nav het einde van de 2de restauratiefase Sint-Pieters- en Pauluskerk

SINT-PIETERS-LEEUW: Zondagnamiddag vierde de Leeuwse gemeenschap feest rond de toren van de Sint-Pieters- en Pauluskerk. Nu de 2de restauratiefase is afgelopen, de stellingen zijn verwijderd en de toren terug blinkt, kon een groot feest niet uitblijven. Met een middeleeuws geïnspireerd feest kreeg de gerestaureerde toren de hulde waar hij recht op had.
2015-10-11-Torenfeesten (02)
2015-10-11-Torenfeesten (25)
Een feestelijke stoet vertrok aan het Colomapark, o.l.v. de Koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia en de blaaskapel Kesseling uit Altenahr, de Duitse partnergemeente (www.altenahr.de) richting kerk. Verder stapten ook de Sint-Sebastiaans schuttersgilde, de Middeleeuwse dansvereniging Saltamus Gaudio uit Altenahr, samen met de wijnkoninginnen en heel wat prominenten op.

Voor het officiële gedeelte begon in de kerk werd een minuut stilte in acht genomen nav het overlijden van Ereburgemeester Lieve Vanlinthout.

Daarna werd iedereen verwelkomd door E.H. pastoor Gerrit Van Den Houte en waren er toespraken van burgemeester Luc Deconinck, architect Karel Breda, schepen van erfgoed Jan Desmeth en Achim Haag, Burgemeester van Altenahr.

Tussendoor waren er gesmaakte optredens van Akkoord, Redoris, Alauda en kwintet.
Met als slot de samenzang van “het lied van de toren”.
Waarna pastoor Gerrit de toren zegende.

Buiten konden dan de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan een boogschieting houden aan de gevel van de kerk. Dit was voor de schutters een unieke kans om een middeleeuwse gewoonte, de hoofdvogel rechtstreeks van de kerk te schieten, te doen herleven. En dit bleek toch moeilijker dan gedacht want de schutters schoten om veiligheidsreden met kortere pijlen dan gewoonlijk met als gevolg dat de hoofdvogel zich niet snel gewonnen gaf tot jolijt van de aanwezigen.

Het laden van onderstaande dia-show kan even duren daar hij 100 foto’s bevat.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie
26/02/2015 – Gerestaureerd kruis staat opnieuw op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk
02/06/2014 – Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk
05/03/2014 – start restauratiefase 2: Sint-Pieter-en-Pauluskerk
17/04/2013 – 948.745,58 euro voor tweede restauratiefase Sint-Pieterskerk

maandagavond zal na 50 jaar het uurwerk van de klokkentoren van de Sint-Pieterskerk terug werken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het uurwerk op de toren van de Sint-Pieterskerk werd in 1897 gemaakt in Mechelen. Het is tot nu toe het meest intact aangetroffen exemplaar. Klokkenmaker Nick Vanhaute, heeft het uurwerk nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld en zal het morgen, maandag 24 augustus, na 50 jaar terug in dienst stellen.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_03
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_04
Nick Vanhaute van Huis van de klokkenmaker legt uit: ” Ik ben de klokkenmaker die in opdracht van de firma Michiels met het uurwerk bezig was toen de toren de voorbije maanden in de stellingen stond.
Het mechanisme was in tussentijd in Haacht in de werkplaats.
Nu de grote stofwerken achter de rug zijn is het aan ons. Vorige week brachten wij het Mechanisme al terug in de toren. De wijzerplaat is nog origineel en opnieuw verguld.
2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_01 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_02
Wij gaan het morgen maandag na een lange restauratie in dienst stellen. Morgen overdag nog wat kleine dingen afwerken, en dan definitief na 50 jaar weer in gang.

Het is een prachtig uurwerk dat in Mechelen gemaakt is. Tot nu toe het meest  intacte aangetroffen exemplaar.
Gelukkig is het mechanisme al die lange jaren van stilstaan intact gebleven.”

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_03 2015-08-23-klok-Sint-Pieterskerk_Sint-Pieters-Leeuw_gerestaureerd_05
De gemeente/kerkfabriek mag trots zijn met zo’n bezit.
Ik heb er een half jaar mee bezig geweest. Wel met wat tussenpozen.
De wijzerplaat is mooi, maar wat de mensen niet kunnen zien is nog mooier.
In de basiliek van Halle staat een soort gelijk uurwerk, van de firma Michiels. Dat werd eerder al gerestaureerd maar wordt slechts gebruikt om aan de toeristen te laten zien. Dit uurwerk zal weer effectief alles doen waar het voor dient.
Bij de restauratie hebben we tevens de oude kleuren gerespecteerd.

zie ook ons artikel van 19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie.

LEWE: Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk

2015-08-19-LEWE_grafmonumenten-en-ObiitsSINT-PIETERS-LEEUW: – E.H. Gerrit Van den Houte en Raf Meert schreven voor De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) een nieuw boekje onder de titel: “Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk”.

De Sint-Pieterskerk aan de Rink bevat als historisch gebouw een schat aan informatie die een licht werpt op een stukje geschiedenis van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Eerwaarde Heer Pastoor Gerrit Van den Houte ging in 2012 op zoek naar informatie over de grafmonumenten en obiits in zijn kerk. Hij bracht het resultaat samen in een reeks van bijzondere boeiende en leerlijke artikels die hij liet verschijnen in het parochieblad

Voorzitter, Jan De Backer: “Onze werkgroep heeft deze artikelenreeks bijeengebracht in een gestructureerde tekst en wij zijn de auteur dan ook bijzonder dankbaar dat hij zijn akkoord gaf om zijn werk via ons tijdschrift Lewe tot bij de ganse bevolking te brengen.

Zowel bij de opbouw destijds van de artikels van de heer pastoor, als nu bij de afwerking van de gebundelde tekst, werden de gegevens nagekeken en ook aangevuld door de heer Raf Meert, die rond deze materie zelf ook veel onderzoek verrichtte. Zijn inbreng is in die mate substantieel dat het correct is hem als medeauteur van deze studie te vermelden.

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op het heemblad LEWE (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde.
Meer info via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor oplossing voor waardevol erfgoed van verenigingen en inwoners

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

De gemeenteraad keurde een schenking- en bewaargevingsplan goed.
Dit biedt de verenigingen en/of inwoners van de gemeente de mogelijkheid om waardevol archief of erfgoed in bewaring te geven bij het gemeentearchief. Zo gaan deze waardevolle stukken niet verloren voor toekomstige generaties.

erfgoedDe gemeente hoopte dat dit een regionaal project kon worden binnen de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei als een soort regionaal Depot. Maar bij de 15 gemeenten was daar geen draagvlak voor. Ondertussen wil Sint-Pieters-Leeuw niet bij de pakken blijven zitten en zelf waardevol erfgoed van de verenigingen bewaren voor het verloren gaat.

Schepen voor Erfgoed en Archief Jan Desmeth : “Ik denk bijvoorbeeld aan de vele verenigingen die onze gemeente telt. Zij bezitten vaak nog hun originele statuten, een oorspronkelijke oprichtingsakte, foto’s van hun leden, affiches van georganiseerde activiteiten enz. De bestuursleden staan in voor de bewaring van deze stukken die veelal van generatie op generatie worden doorgegeven. Soms hebben de verenigingen echter niet de mogelijkheid om deze documenten kwaliteitsvol te bewaren. Zo dreigt het gevaar dat bepaalde objecten of documenten weggegooid worden, hoewel ze waardevol zijn voor de geschiedenis van de gemeente. Om dit te vermijden, hebben we dit plan uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit toelichten aan verenigingen en inwoners. Na de zomer maken we een kleine brochure, die alles uitlegt.

Men kan in principe kiezen tussen een schenking of een bewaargeving. In het eerste geval wordt de volle eigendom van de in bewaring gegeven stukken overgedragen aan de gemeente. Bij een bewaargeving krijgt de gemeente deze stukken slechts in bruikleen. De vereniging of inwoner blijft dus eigenaar. In beide gevallen zal de bewaargever of schenker steeds gemakkelijk toegang krijgen tot de stukken die hij aan de gemeente toevertrouwt. Het College van burgemeester en schepenen beslist of een schenking of bewaargeving al dan niet aanvaard wordt. Hun uitspraak is gebaseerd op het advies van een jury die bestaat uit leden van de werkgroep streek- en volkskunde , enerzijds, en een bindend advies van de gemeentearchivaris, anderzijds. De voorwaarden die een rol spelen in het al dan niet aanvaarden van de aangeboden stukken, staan uitgewerkt in dit plan.

agenda: 50 verzamelaars stellen tentoon op Erfgoeddag

PAJOTTENLAND: – Op zondag 26 april 2015 is het weer zover: Erfgoeddag strijkt ook in onze streek neer en dit met privéverzamelingen als regionaal thema. Meer dan 50 erfgoedverzamelaars uit de hele regio komen eenmalig onder de titel ‘De Collectioneurs’ met hun unieke collectie naar buiten. Je zal onder andere oude bromfietsen, een oude affichecollectie, werken van Felix De Boeck in privébezit, archeologische bodemvondsten, luciferdoosjes, oude platenspelers en veel meer kunnen ontdekken.
2015-04-22-erfgoedcel-collectioneurs_01
Meer dan 50 erfgoedverzamelaars uit de hele regio komen eenmalig met hun unieke collectie naar buiten.
Volgende gemeenten nemen deel: Beersel, Bever, Bogaarden, Dilbeek, Drogenbos, Gaasbeek, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal.
2015-04-22-erfgoedcel-collectioneurs_04
Een privéverzamelaar heeft meestal een persoonlijke band met zijn collectiestukken. Het zijn vaak familiestukken, objecten die geschonken werden of spullen waar een helse zoektocht aan vooraf ging. Wanneer je het verhaal van de verzamelaar bij zijn collectie hoort, gaan de objecten pas echt leven. Het is dan ook zonde dat deze collecties meestal verborgen blijven achter de huisgevels. In de regio Pajottenland en Zennevallei willen we daarom deze privéverzamelaars en hun collectie op Erfgoeddag eenmalig in de kijker zetten.
Meer informatie over de tentoonstellingen kan u vinden op www.decollectioneurs.be

landschapsbeheerplan omgeving van de Sint Pieter- en Pauluskerk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeente gaat een ontwerper aanstellen voor het opmaken van een landschapsbeheerplan voor de omgeving van de Sint Pieter- en Pauluskerk aan de Rink te Sint-Pieters-Leeuw.
.
2015-03-26-kerkmuur-Rink_01 2015-03-26-kerkmuur-Rink_02

Om voor de “Landschapspremie” voor de restauratie muur Rink + oorlogsmonument van de Vlaamse Regering in aanmerking te kunnen komen is het nodig om eerst een landschapsbeheersplan te laten opmaken. Op de gemeenteraad werd voorgesteld een overheidsopdracht bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te starten.

2015-03-26-oorlogsmonument-aan-RinkSchepen van Erfgoed Jan Desmeth : “Het goedgekeurde bestek is één van de vijf fasen van de totale restauratie van de Sint-Pieterskerk. Deze fase betreft de omgeving rond de kerk binnen de kerkmuur. Naast de restauratie van de kerkmuur, de graven en het oorlogsmonument, dat nu voor de bibliotheek staat, wordt ook bekeken of we een deel van het gebied binnen de muur toegankelijk kunnen maken voor het publiek. Het zal krap zijn, maar vooral omwille van de restauratie van het oorlogsmonument, zouden we graag klaar zijn tegen 11 november 2018, 100 jaar na het einde van WO I. Na het opmaken van het plan moet het immers naar de Vlaamse Overheid (Onroerend Erfgoed) voor goedkeuring en dat neemt enige tijd in beslag.”