678 bestuurders reden te snel tijdens 24-uur flitsmarathon Zennevallei

politie_snelheidscontrole_zennevalleiZENNEVALLEI: – De politiezone Zennevallei stond op een tiental plaatsen opgesteld tijdens de Nationale “24-uur flitsmarathon”, van maandag 3 oktober 2016. Ze stonden  op verschillende momenten van de dag, verspreid over de hele zone, Beersel, Halle en Sint-Pieters- Leeuw opgesteld.

Ondanks de ruime bekendmaking van de 24 uur-flitsmarathon werd toch meer dan 8 % van de bestuurders betrapt op te snel rijden. Op een enkele plaats liep dit zelfs op tot bijna 20 %. “Jammer, want de actie werd vooraf goed aangekondigd.” aldus de korpschef Mark Crispel.

In totaal werd de snelheid van 7 912 bestuurders gecontroleerd. 678 bestuurders reden te snel en zullen dus de komende dagen een boete ontvangen.

Smile to me bestaat 5 jaar

SINT-PIETERS-LEEUW – Het 5 jarig jubileum van “Smile to me” werd vrijdagavond gevierd met de organisators en sponsors. Jaarlijks organiseren ze een uniek evenement voor ‘anderskinderen’.
2016-09-30-5jaar_smile-to-me
De vzw Smile to me is een organisatie die dit jaar voor de 5de keer een onvergetelijke dag zal bezorgen aan ‘anderskinderen’, kinderen met een zwaar fysieke of mentale beperking. Deze anderskinderen zijn net als hun broers en zussen dol op feestjes. Helaas wordt er bij de organisatie van de feestjes weinig rekening gehouden met de beperkingen van de anderskinderen waardoor deze niet kunnen deelnemen. Daarom organiseert het vrijwilligers team van Smile to me nu elk jaar een dag boordevol activiteiten voor anderskinderen.

Groot feest dus dit jaar voor de anderskinderen want ze vieren  samen 5 jaar “Smile to me” op zaterdag 22 oktober 2016 vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198. Thema dit jaar is het cirkus! Iedereen is welkom.
Net zoals de voorbije jaren zullen er live optredens zijn, acts, kindergrime,…

Vrijwilligers die op 22 oktober een handje willen helpen kunnen contact opnemen via de website: www.smiletome.be  .

Gemeenteraad 29 september 2016 – Sint-Pieters-Leeuw wijst toetreding State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis af.

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad sprak zich donderdagavond, 29 september 2016, uit tegen de toetreding van State Grid Corporation of China tot het kapitaal van Eandis, als “private partner”.

De gemeenteraad is van oordeel dat de voorgestelde inbreng van State Grid vanuit louter bedrijfseconomisch oogpunt aantrekkelijk is. Evenwel oordeelt de gemeenteraad dat State Grid Corporation of China geen private partner is en dat de toetreding van om het even welk buitenlands staatsbedrijf tot het kapitaal van Eandis niet wenselijk is.
Deze visie wordt nog versterkt door de recent bekend gemaakte brief van de Staatsveiligheid.

Om deze redenen besliste de gemeenteraad unaniem om op de algemene vergadering van Eandis tegen de voorgestelde toetreding van State Grid te stemmen.
Sint-Pieters-Leeuw staat principieel positief tegenover de toetreding van een echte private partner. Niettemin wenst het bestuur dat bij voorkeur een beroep zou gedaan worden op het Vlaamse publiek en dat, indien nodig, de Vlaamse regelgeving daartoe wordt aangepast.

Ook tegenover een nieuwe kapitaalronde bij de Vlaamse gemeenten zelf staat het gemeentebestuur positief.

Opnieuw veel interesse op infoavond parkeerplan Ruisbroek

RUISBROEK: – Woensdagavond organiseerde het gemeentebestuur een derde infoavond rond het parkeerplan Ruisbroek.
2016-09-28-infoavond-parkeerplan-ruisbroek_01
Nadat in februari 2016 de nodige inspraak werd georganiseerd en in juli 2016 de beslissing werd toegelicht, werd nu de praktische werkwijze uit de doeken gedaan.
Meer dan 250 aanwezigen kwamen onder andere de volgende interessante informatie te weten.

– De blauwe zone zal over alle sectoren van start gaan op 1 februari 2017.
– Vanaf 1 november 2016 kunnen bewonerskaarten en individuele abonnementen aangeschaft worden via het digitale loket van de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.
– Op 6 zaterdagen zullen de loketten van het gemeentehuis geopend zijn van 8u tot 12u enkel en alleen om bewonerskaarten uit te reiken.
– Elke inwoner kan op twee zaterdagen naar het loket van het gemeentehuis komen en vanaf 9 januari 2017 tijdens de gewone openstijden.
– Ruisbroek werd in 5 zones gedeeld zodat alle inwoners van een zone op één bepaalde zaterdag kunnen komen. De 6de zaterdag is dan opnieuw voor iedereen.

Zo wil men al te lange wachtrijen bij de opstart vermijden. Het on-line aanschaffen is natuurlijk de meest zekere manier om niet in een wachtrij te moeten staan.

– Handelaars zullen eveneens op twee zaterdagen terecht kunnen.
– In januari 2017 zal er voldoende gesensibiliseerd worden via affiches en folders, alsook via flyers onder de ruitenwissers van de auto’s.
– De nodige – intensieve – handhaving zal – vanaf 1 februari 2017 – gebeuren via het team van gemeenschapswachters, dat op 1 november 2016 zal uitgebreid worden naar 4 gemeenschapswachters.
– Het gemeentebestuur zal ervoor zorgen dat de gemeenschapswachters nog steeds meer preventief als repressief actief blijven.
– Vanaf 1 februari 2017 zullen de gemeenschapswachters niet alleen bevoegd zijn voor de controle op het correct gebruik van de blauwe zone, maar ook op hinderlijk en foutief parkeren.
– Tegen 31 oktober 2016 zullen alle inwoners nog een brochure ontvangen via de Post met alle gedetailleerde informatie.
– De presentatie van de infoavond van 28 september 2016 zal vanaf 30 september 2016 beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De grote opkomst en de constructieve dialoog met de bevolking sterkt ons in het feit dat zowel de inwoners als het gemeentebestuur geloven dat dit plan de situatie in Ruisbroek gevoelig kan verbeteren. Het is normaal dat mensen praktische vragen hebben. Het is normaal dat wij regelmatig naar de inwoners stappen en voldoende tijd uittrekken om met hen op een directe wijze te communiceren. Ik wil de vele aanwezigen trouwens bedanken voor de constructieve dialoog.

Er werd eerder al vastgelegd dat een dergelijk plan altijd moet geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Het gemeentebestuur voorziet een eerste snelle evaluatie na 6 maanden ervaring.
Een tweede en meer doorgedreven evaluatie zal plaatsvinden na 24 maanden.

12 de editie van Lionair

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag organiseerde Chiro Snoopy haar jaarlijks startevenement “Lionair” voor de 12de keer.


Zoals steeds was er het voetbaltornooi, randanimatie voor de jongsten, een wijnbar voor de ouders en ’s avonds optredens en een fuif.
Dit jaar waren er ook enkele mensen die voor de eerste keer Lionair bezochten door de extra reclame die gevoerd werd.
Zo maakt het VRT-programma “voor hetzelfde geld” een reportage over deze editie van Lionair. Het doel van de samenwerking is om de winst van het Chiro evenement te laten stijgen en hiermee renovatiewerken aan hun chirolokalen uit te voeren.’
Britt, Thomas en Jan gaven buiten heel wat tips aan de Chiro-ploeg ook nog een door het publiek gesmaakt optreden. Kijk dus zeker op 12 oktober naar één.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

25 Vlaams-Brabantse politiezones gaan samenwerken aan ICT

VLAAMS-BRABANT: – Donderdag ondertekenden de 25 Vlaams-Brabantse politiezones, verenigd in twee samenwerkingsverbanden Politie Oost en Politie West, een protocol met het autonome provinciebedrijf VERA, Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government. Ze gaan samenwerken op vlak van informatica en e-dienstverlening.
2016-09-22-prov-ict
Het autonome provinciebedrijf VERA ondersteunt lokale besturen, en dus ook politiezones, bij projecten, dienstverlening en samenwerking op vlak van informatica. Dankzij samenwerkingsprojecten, kennisdeling en direct bruikbare raamcontracten kunnen de politiezones geld en tijd besparen.

Via de samenwerkingsverbanden Politie Oost en Politie West bieden we gratis advies. We gaan op zoek naar structurele oplossingen voor meerdere politiezones tegelijk en sluiten raamcontracten af die hen toelaten op langere termijn te werken met de beste garanties inzake kwaliteit en prijs’, zegt Véronique Janssens, directeur van VERA. ‘Een aantal politiezones zijn al lid van bestaande samenwerkingen, maar nu treden alle Vlaams-Brabantse politiezones toe tot deze specifiek voor hen opgerichte samenwerkingsverbanden’.

Naast deze gratis dienstverlening biedt VERA ook individuele ondersteuning op maat via een kostendelende formule. De politiezones kunnen beroep doen op de IT-beheerders, projectleiders of veiligheidsconsulenten van het autonome provinciebedrijf.

Informatie, informatiebeheer, digitale transacties en e-dienstverlening winnen op alle niveaus aan belang’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica. ‘Eén van de grootste uitdagingen van onze tijd is de digitalisering van alle beleidsprocessen. Zo kunnen we de efficiëntie van onze besturen verhogen, de kosten drukken en een klantvriendelijke dienstverlening aan de burgers aanbieden. We zijn blij dat nu ook alle Vlaams-Brabantse politiezones instappen in dit digitale project’.

mobiliteit – Aankomst 4de etappe Eneco Tour

2015-08-16-Enecotour_Sint-Pieters-Leeuw (59)SINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen, donderdag 22 september 2016, is Sint-Pieters-Leeuw de aankomstplaats van de 4 de wieleretappe van de Eneco Tour. Dit heeft in de gemeente op verschillende plaatsen invloed op het verkeer.

Verkeerssituatie langsheen het parcours
Langsheen het parcours geldt een parkeerverbod van 12 tot 17 uur. Op de Pepingensesteenweg, aankomstplaats, wordt er tussen de Brabantsebaan en het recyclagepark geen verkeer toegelaten van 6.30 tot 21 uur.
(signalisatieplan -PDF- klik hier)

Verkeerssituatie in het centrum
Mensen die wonen in het centrum of ouders die hun kinderen oppikken na schooltijd in de basisscholen Den Top of Don Bosco worden verzocht het centrum te verlaten via de Rink richting de J. Depauwstraat en NIET via de H. Vanhouchestraat. Op de route Pastorijstraat, Rink en J. Depauwstraat is enkel eenrichtingsverkeer toegelaten komende van het gemeentehuis richting de Europalaan. Al deze verkeersmaatregelen zijn van kracht van 12 tot 17 uur.

Openbaar vervoer
Lijn 170 en schoolbus 571 – zal niet naar het centrum rijden maar volgt de route Galgstraat richting Europalaan.
Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: Oud Station, Kerk, Gemeentehuis, Den Huysman
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Coloma
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte in de Galgstraat ter hoogte van de Europalaan in beide richtingen
Lijn 145 – heeft als eindbestemming het gemeentehuis.
Niet-bediende haltes: Halle: Breedhout School, Groenstraat – Sint-Pieters-Leeuw: Site 250, J.B.Cardijnstraat, In de Jonge Vlieger, Frans Pickestraat, Oud Station, Kerk, Gemeentehuis
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Gemeentehuis
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte in de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaersstraat richting Brussel, Tijdelijke halte in de Smisstraat ter hoogte van de Lenniksesteenweg in beide richtingen .

Parcours in Leeuw
Rond 14.45 uur komen de renners aan in Vlezenbeek op de Postweg (vanuit Lennik). Via de Vlezenbeeklaan en het centrum van Leeuw rijden ze een eerste keer naar de meet t.h.v. de politiesite Brabantpoort op de Pepingensesteenweg. Daar starten de renners aan 2 plaatselijke ronden door Halle, Beersel en Leeuw. Via de Lotstraat, de E. Rooselaersstraat en het centrum van Leeuw passeren de renners rond 15.45 uur een tweede keer de meet om vervolgens rond 16.30 uur te finishen.

2015-08-16-Enecotour_Sint-Pieters-Leeuw (60)Supporteren aan De Rink
Aan de Rink wordt een supportersdorp ingericht. Bezoekers kunnen een drankje nuttigen en genieten van het wielerspektakel, dat ook op een groot scherm wordt weergegeven.
Parking – auto Wie met de auto naar het centrum komt, kan parkeren op de Wilgenhofsite in de H. Vanhouchestraat.


Supporteren aan de aankomstzone

Tevens zal er een supportersdorp worden ingericht aan de aankomstzone. De aankomstzone ligt ter hoogte van de politiesite Brabantpoort (Pepingensesteenweg 250).
Er worden twee bezoekersparkings ingericht die bereikbaar zijn via het kruispunt van de Hoogstraat en de Brabantsebaan (den Blauw).
Parking – fiets Tevens is er een fietsstalling met toezicht voorzien voor het politiegebouw (Brabantpoort). Gebruik van fietsslot is verplicht.