28 oktober – Inbraken? Eén dag niet!

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 28 oktober 2016 zal de actiedag ‘1 dag niet’ plaatsvinden. Op deze dag zullen politie en burgers woningdiefstallen bestrijden. 1 dag zonder inbraken in België en in Nederland.
2016-10-28-eendagniet

2014-12-11-1-dag-niet_Sint-Pieters-Leeuw_10
archieffoto – 1 dag niet

Politiezone Zennevallei doet mee!
Commissaris Christian Steens: “Al vanaf deze avond zetten we extra mensen in om woninginbraken tegen te gaan. Er worden ontradende patrouilles georganiseerd in verschillende wijken. Talrijk zullen we dus aanwezig zijn en een oogje in het zeil houden.
U kan ook helpen uiteraard. Onze acties alleen volstaan niet.
Maak samen met ons, maar vooral met uw gezin, buren, vrienden, vereniging of school, van deze dag een echt succes. Samen kunnen wij het aantal inbraken echt verminderen en een dag zonder inbraken waar maken.

Hierbij al enkele tips voor uw woning (zie website www.1dagniet.be):
– Tip 1. Maak je huis goed zichtbaar … door goede binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin.
– Tip 2. Vergeet de zij- en achterkant niet … want daar slaan ongewenste gasten vaak toe.
– Tip 3. Help de inbreker niet … berg ladder en tuingereedschap goed op.
– Tip 4. Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht … berg ze op, registreer en fotografeer.
– Tip 5. Beheer je sleutels goed … en dus niet onder de deurmat of in de bloembak.
– Tip 6. Sluit altijd alle ramen en deuren … maar ook de garage, tuinhuis en kelderraam, zelfs al ben je maar enkele minuten weg.
– Tip 7. Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde indruk … vermijd dus een volle brievenbus of briefje op de deur en maak goede afspraken met de buren.

Maar er zijn ook andere acties die je kan ondernemen.
– Organiseer met uw loop-, wandel-, of fietsgroepje een extra rondje op 28 oktober of in de week van 24 oktober en wees alert voor ongewone situaties.
– Wandel eens een extra rondje met uw hond en kijk actief rond naar verdachte situaties.
– Start een Facebookpagina of WhatsApp-groep voor uw straat of buurt en deel allerlei info en tips.
– Meld verdachte personen of situaties onmiddellijk via het nummer 101 of 112. Ga er niet van uit dat iemand anders dat wel zal doen. Liever een dubbele melding, dan geen!
– Neem ook zeker een kijkje op www.1dagniet.be.

Iets verdacht gezien?
Laat het de politie weten! 101 of 112 of voor niet dringende vragen of meldingen 02 363 93 00.

vanaf morgen 25 oktober aangepaste verkeerssituatie aan wegenwerken Ruisbroek centrum

2016-09-12-wegenwerken-fabriekstraat_01RUISBROEK: – Sinds september 2016 zijn de werken in Ruisbroek gestart. De gemeente stelde echter vast dat de Kerkstraat meer en meer gebruikt werd in plaats van de aangegeven omleiding via de Wandelingstraat/Broekweg. Daarom wordt de situatie vanaf morgen, dinsdag 25 oktober 2016, aangepast.

De werken in Ruisbroek centrum moeten voor een verbeterde afvoer van het afval- en regenwater van de inwoners zorgen en meer water kunnen bufferen dan voorheen.
Bij de afwerking komen er volwaardige voetpaden over de hele lengte.2016-10-24-wegomlegging-ruisbroek

Voor het lokale verkeer is er een omleidingsroute van Zuid naar Noord via de Wandelingsstraat/Broekweg en van Noord naar Zuid via de Boomkwekerijstraat.
Objectief gesproken, is dit de enige mogelijkheid.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “We stelden echter vast dat de Kerkstraat meer en meer gebruikt werd in plaats van de aangegeven omleiding via de Wandelingstraat/Broekweg.
Dit leidde tot onaanvaardbare toestanden. Er diende iets te gebeuren.
Kerkplein openhouden via Karel Gilsonstraat is belangrijk voor bezoekers van de handelszaken. Kerkstraat ter hoogte van de werf huisvestingsmaatschappij afsluiten, is belangrijk om er geen autosnelweg van te maken. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.
Er is een omleiding van Noord naar Zuid en omgekeerd, dus alles is bereikbaar. Er moest iets gebeuren in de Kerkstraat.”

2016-10-24-wegomlegging-ruisbroek-2Vanaf morgen, dinsdag 25 oktober 2016, zal de situatie als volgt zijn:
De Kerkstraat zal enkele meters na de Pieter Cornelisstraat afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers zullen vrije doorgang hebben.
Zowel aan het Kerkplein, aan de Fabrieksstraat als aan de Pieter Cornelisstraat zal aangegeven worden dat de Kerkstraat een doodlopende weg is.
De parking van het Kerkplein zal toegankelijk blijven via de Karel Gilsonstraat. Dit is belangrijk voor de lokale handelaars en hun bezoekers.
De inwoners van de Kerkstraat 1 tot en met 29, het kinderdagverblijf, vzw De Poel … kunnen via het Kerkplein naar hun bestemming.
De inwoners van de Kerkstraat met hogere huisnummers kunnen vanuit de Fabrieksstraat naar hun bestemming.

Welke omleidingsroutes blijven voor het lokaal verkeer van toepassing?
Van noord naar zuid- richting Lot: via de lokale omleiding Stationsstraat/ Boomkwekerijstraat/Reystraat of Brugstraat
Van zuid naar noord – richting Brussel: via de lokale omleiding Wandelingstraat/Broekweg/Beemdstraat
Verkeerscontrole wegenwerken Ruisbroek

De politiezone Zennevallei deed al meerdere verkeercontroles op het naleven van de wegcode en kondigen aan dit ook nog in de toekomst te zullen doen.

voetbaluitslagen 23 oktober 2016

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Heren – P2B – VFV(Brabant) – 2016-2017
SK.Leeuw A – KFC Wambeek A 3-2
Heren – P3D – VFV(Brabant) – 2016-2017
KV.Zuun A – VC Groot Dilbeek B 3-1
Heren – P4F – VFV(Brabant)– 2016-2017
FC Herne B – SK.Leeuw B 1-2
Lembeek B – FC.Negenmanneke 1-4
K.Brucom SP – KVC Linkebeek 1-9
Dend Pamel B – SK.Vlezenbeek 3-4
KV.Zuun B – KSK Halle B 2-1
Vrouwen – P1(Brabant) – 2016-2017
KFC Rap. Wezemaal B – SK.Leeuw A (Leeuwinnen) 3-4
Vrouwen – P3 – B(Brabant) – 2016-2017
KSK Halle – SK.Leeuw B (Leeuwinnen) 0-4

hermeanderingswerken deelproject 4: Oude Zuun

ZUUN: Terwijl in het Volsembroek de hermeanderingswerken aan de Zuunbeek al ver gevorderd zijn (zie artikel 11/09/16), merk je nu ook in het natuurgebied Oude Zuun goed hoe de hermeanderingswerken van het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) verlopen. De nog aanwezige en intacte oude beekarm van de Zuunbeek, werd reeds grotendeels geruimd.


Ter hoogte van de Zuunbeek wordt een integraal project uitgewerkt waarbij waterberging, structuurherstel en vrije vismigratie samen gerealiseerd worden.
In het natuurgebied wordt de de bestaande loop van de Zuunbeek gecombineerd met de heraanleg van de historisch meanderende loop.

2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_04VMM Deelproject 4: Oude Zuun
• Herstel historische loop (Oude Zuun)
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Bestaande stuw instellen op vast peil • Uitgraven gedempte oude loop • Slib ruimen in nog bestaande oude loop
• Aansluiting op de huidige loop Steenbestorting met grindlaag voor vismigratie

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Het project zorgt er voor dat bij piekafvoeren met een terugkeerperiode tot 30 jaar overstromingen ter hoogte van Heidries nagenoeg niet meer voorkomen en dat aan de wijk Negenmanneke het hoogste waterpeil met 25 à 40 cm zal dalen. Alhoewel dit de problematiek grotendeels moet oplossen is uitzonderlijke wateroverlast bij meer extreme buien nooit helemaal uit te sluiten.

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Vanlaethem-Ots nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bekendmaking betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 ingediend door Vanlaethem-Ots nv. Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP. 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat, door ondervermelde rechtspersoon, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: Afdeling: 3, Sectie: G, perceelnummers: 54C, 54E, 57F, 57G, 57H, 83A, 87F, 87G
Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP.
Rubrieken: 2.1.2.c) – 2.1.3.1° – 2.2.1.c)2° – 2.2.2.a)2° – 2.2.2.f)2° – 3.4.1°a) – 6.5.3° – 12.1.1°b) – 12.2.1° – 15.1.2° – 15.2. – 16.3.1.1° – 17.3.2.1.1.2° – 61.2.1°
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: milieudienst, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 21/10/2016 tot 19/11/2016, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek 19/11/2016 om 11.00 uur
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.
bron: www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-milieuvergunningsaanvraag-vanlaethem-ots-nv

subsidies voor Groene zorg in de Vlaamse Rand

steunpunt-groene-zorg_logoPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Steeunpunt Groene Zorg vzw ontving 20.491 euro subsidie van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling om de structurele achterstand in het aanbod van zorgboerderijen in de Vlaamse Rand weg te werken. De middelen werden verkregen voor personeel en werking.

2016-10-18-steunpunt-groene-zorgWillem Rombaut: ” De verstedelijkte omgeving maakt dat er in deze regio een potentieel hoge vraag is naar zorgboerderijen. Die vraag wordt evenwel niet aangemoedigd via de geëigende promtiekanalen van het steunpunt, uit vrees dat een toenemende vraag niet zal kunnen beantwoord worden.
Steunpunt Groene Zorg wil met dit project nieuwe zorgboerderijen actief recruteren via promotie in de diepte, met betrokkenheid van lokale actoren (gemeentebesturen, lokale verenigingen,….) Tegelijk wil het de instap voor zorgboerderijen beter verzorgen en omkaderen door de informatie en vorming tijdens de inloopfase te spreiden en los te koppelen van het screeningsmoment.”

Meer info: www.groenezorg.be