Evenementenhal wordt verkocht!

ex-gemeentelijke-evenementenhal.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De gemeentelijke evenementenhal op de Bergensesteenweg 250, Sint-Pieters-Leeuw staat te koop. De aankoop van het vroegere VAB-gebouw veroorzaakte de voorbije jaren nogal wat deining omwille van de kostprijs en het erfpacht dat de gemeente jaarlijks moest betalen.
Nu heeft het schepencollege de knoop doorgehakt. Volgens schepen van Gemeentelijke gebouwen Jos Speeckaert (CD&V) was de kost van de evenementenhal niet meer te verantwoorden en heeft de gemeente het geld nodig voor een aantal andere grote projecten.

vakantiekampen in Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw: – Tijdens de paasvakantie hebben er verschillende sportkampen plaats in de gemeente.

* Op de terreinen van FC Negenmanneke vindt deze week een stage plaats voor zo’n 130 jonge voetballertjes. Er liepen bij organisator Patrick Verheirstraeten zelfs zoveel inschrijvingen binnen dat hij er een veertigtal moest weigeren.  De jongeren krijgen deze week enkele basistechnieken aangeleerd, maar maken ook een uitstapjes. Eén van de hoogtepunten was het bijwonenen van een training van RSC Anderlecht.

* Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw traditiegetrouw een sport- en kleuterkamp in sporthal Braillard in Ruisbroek en in het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw. Deze week zijn er 41 kleuters en 116 jongeren van de partij. De kleuters gaan op pad met nieuwsgierige Lotje, een heks die allerlei avonturen beleeft. Zij knutselen en doen bewegingsspelletjes rond dit thema. In het sportkamp komen zowel traditionele sporten (basket, voetbal, zwemmen, baseball, …) als alternatieve sporten (kinbal, floorbal, bouncebal, ringhockey, …) aan bod. Bewegen is dus de boodschap.

inbraak loods

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Er werd zondagavond ingebroken in een loods aan de Bergensesteenweg. Aan de onderzijde van de voordeur van de loods werd een houten paneel verwijderd. Buurtbewoners merkten een witte bestelwagen en 2 manen die goederen aan het overladen waren vanuit de loods naar de bestelwagen  (kartonnen dozen). De getuigen vonden dit verdacht en  verwittigden de politie. De dader(s) hadden intussen al de vlucht genomen. Er werden voornamelijk kledij en fotokaders ontvreemd.

VRT zendmast

2007-04-01-vrt-zendmast.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – De Vlaamse regering heeft na advies van de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de VRT-zendmast  in Sint-Pieters-Leeuw definitief vastgelegd. ” Daarmee is de VRT-zendmast planologisch gered”, vertelt minister-president Yves Leterme. De 300 meter hoge VRT-zendmast in Sint-Pieters-Leeuw was in het verleden  voorwerp van juridisch getouwtrek. Zo vernietigde de Raad van State de bouwvergunning voor de toren al twee keer, een laatste keer in november 2005.  De mast staat in landschapelijk waardevol  agrarisch gebied. De Vlaamse regering  veranderde die bestemming naar gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, maar dat besluit werd in 2002 al vernietigd door de Raad van State.

busstrookcontrole N6

SINT-PIETERS-LEEUW:  – De verkeersdienst van de lokale politie SPL voerde samen met de inspecteurs van de Lijn vrijdag een busstrookcontrole met interceptie uit langsheen de N6 Halle-Brussel.
In totaal werden 56 inbreuken op de busstrook waarvan 34 werden opgesteld door inspecteurs van De Lijn.
Verder waren er 1 proces-verbaal niet inschrijving voertuig, 1 verkeersongeval stoffelijke schade  met alcoholopname, 1 PV rij-rusttijden, 2 niet dragen van de gordel, 2 PV’s voor slechte identiteitskaart, 2 PV’s niet drager rijbewijs, 4 PV’s voor technische keuring, 1 PV  niet verzekering, 1 PV lading voertuig, 1PV  witte doorlopende  lijn overschreden en 1 proces-verbaal waarschuwing voor keuring.

Kerkuilenkast in Vlezenbeek.

kerk-vlezenbeek.jpg
Vlezenbeek: – In de kerk van Vlezenbeek liet het gemeentebestuur een kerkuilenkast aanbrengen. De restauratiewerken van de kerk zijn intussen bijna afgerond.

– Tijdens de restauratiewerken aan de kerk van Vlezenbeek werden vele duivenkadavers gevonden op de zolders van de kerk. Deze moeten worden opgeruimd en gedesinfecteerd. De kosten worden op 8000 euro beraamd

Jongeren breken in.

Vlezenbeek:- In de Europalaan drongen dieven een woning binnen via het keukenraam. Ze gingen aan de haal met juwelen.
Even later werden in Halle twee jongeren opgepakt die een deel van de buit bij zich hadden.

Protest gemeentebesturen tegen “onwettige” verkiezingen

Sint-Pieters-Leeuw / Londerzeel: – Op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde is donderdag beslist aan alle schepencolleges een motie voor te leggen waarin ze stellen “in de onmogelijkheid te verkeren medewerking te verlenen aan de organisatie van onwettige verkiezingen zoals gepland op 10 juni 2007” omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is.
De geplande verkiezingen zijn volgens de gemeentebesturen immers strijdig met de grondwet. Het bestaan van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet-conform met de grondwettelijke indeling van het land in gemeenschappen, gewesten en taalgebieden. Er is daarnaast het arrest van het Arbitragehof van mei 2006 dat wees op een ongelijke behandeling van de kandidaten uit de provincie Vlaams-Brabant en andere provincies en inmiddels nog niet opgeheven is. “Van het college kan niet verwacht worden dat het deze onwettige verkiezingen, die de hoogste rechtsnormen van het land schenden, zou organiseren. Het college verkeert derhalve moreel en juridisch in de onmogelijkheid om de verkiezingen te organiseren. Er kan derhalve geen gevolg gegeven worden aan de vraag van Binnenlandse Zaken aan colleges om het rijksregister toelating te verlenen kiezerslijsten aan te maken, evenals om kiezerslijsten op te stellen”, aldus de motie.

bibliotheekenquête: bibliotheekbeleidsoplan 2008-2013

2007-03-26-bib-leeuw1.JPG2007-03-27-bib-leeuw.jpg

Sint-Pieters-Leeuw: – Bibliothecaris Gilbert Pické geeft ons meer uitleg over het bibliotheekbeleidsplan en de enquête.

Ongeveer gelijklopend met de gemeentelegislatuur wordt een bibliotheekbeleidsplan opgemaakt over hoe men het de volgende jaren in de bibliotheek gaat aanpakken.

Het plan wordt onderheven aan een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) daarin worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van de bibliotheek benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

Zo wordt er voor de bibliotheek geconsulteerd bij onderwijs,jeugd, de lezers,…

Het bibliotheekbeleidsplan dat opgesteld wordt moet worden goedgekeurd door het schepencollege, de gemeenteraad en de Vlaamse Gemeenschap. Daar de betoelaging bepaald wordt aan de hand van dit document.

Via de enquête wordt de stap naar de bevolking, ‘de lezer’ gezet.
via Info Leeuw en de website http://www.sint-pieters-leeuw.be (klik op bibliotheekenquête)

Kan deze zijn mening geven over: aanbod, diversiteit, ruimte,…
Zo komt m’n de noden te weten en kan de bibliotheek via het bibliotheekbeleidsplan doelstellingen in jaarlijkse actieplannen formuleren.

Bijvoorbeeld voor 2007 zijn dit:

         De uitbreiding van het personeel wat reeds goedgekeurd is.

         Uitbreiding van het bibliotheekfiliaal in Negenmanneke. Waar normaal tegen eind augustus 20m2 ruimte bijkomt zodat men ook daar de bibliotheek kan aanpassen aan de moderne noden. Zoals het reeds in 2006 aangepaste filiaal van Zuun.
In zuun is er ondertussen door de aanpassingen en uitbreiding een stijging van het aantal leden vastgesteld evenals een uitgebreidere interesse uit de scholen.

Beroependag

2207-03-27-beroependag-sint-pieters-leeuw.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – De Katholieke scholengemeenschap van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een
heuse beroependag voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De directies van Ave Maria, Bon Bosco, Jan Ruusbroec, Sint-Lutgardis en Sint-Stevens vonden het nuttig om de zesdeklassers al eens in contact te brengen met de arbeidsmarkt. Deze wereld lijkt op het eerste zicht nog heel ver weg. Nochtans zullen de jongeren volgend jaar al een klein stapje in een bepaalde richting zetten. Hoog tijd dus, om zich al eens te informeren.

In de voormiddag gingen de oudsten van de verschillende scholen op bezoek bij diverse bedrijven en zelfstandigen: De Post, een veearts, een bank, een garage, een bloemist, een fietsenwinkel,…

In de namiddag kwamen alle leerlingen samen in zaal Zonnig Leven voor een beroepenbeurs. De kinderen maakten in een doorschuifsysteem kennis met zeer uiteenlopende beroepen. Het ging van deurwaarder, tuinarchitect, verpleegkundige, advocaat, journalist, bankbediende, fotograaf, brandstoffenverdeler … tot uitvinder. De bioboer koos ervoor zijn uitleg op het gras in het zonnetje te doen, zoals het een bioboer betaamt. De professionelen vertelden op een zeer boeiende manier over hun beroep, demonstreerden, beantwoordden vragen, …

Organisator en stafmedewerker van de scholengemeenschap, Francis Van Rompay, kan tevreden terugblikken op dit zeer geslaagde initiatief.

Na deze boeiende ontdekkingstocht fietsten en stapten de 130 leerlingen met een rugzak vol verhalen en ideeën  terug naar school en … naar de toekomst.

Tekst en foto’s  Mie Demol

2 zigeunerkinderen op heterdaad betrapt.

De lokale politie werd maandagvoormiddag verwittigd door een alerte buurtbewoonster van een inbraak in woning in de August Detréstraat in de wijk  Zuun. De buur hoorde dat een raam aan de achterzijde van de woning werd ingeslagen. Zij zag 2 jongeren de woning binnengaan en verwittigde onmiddellijk de politie. De patrouille kon de  2 jonge boefjes (zigeunerkinderen van circa 13 jaar) op heterdaad betrappen in de living van de woning. De jongelingen pleegden de braak op het raam met een houweel dat ze uit het  tuinhuis van desbetreffende woning hadden genomen.  Zij werden zoals gebruikelijk meegenomen voor  verder onderzoek (nemen vingerafdrukken, botscan,….). Zij worden (vandaag)dinsdag op bevel van de magistraat overgedragen aan het jeugdparket.

Chiro Snoopy ging op weekend

2007-03-26-chiro-gooik.jpg
GOOIK/SINT-PIETERS-LEEUW: – De Chiro Snoopy uit het centrum van Sint-Pieters-Leeuw  trok op 23-24 en 25 maart op weekend in de chirolokalen van Gooik. Het is de eerste keer dat ze zo een groot weekend organiseren en eigenlijk kan het gezien worden als een voorsmaakje van hun jaarlijks bivak in juli. De Chiro Snoopy is sinds enkele jaren qua leden geleidelijk aan gegroeid. Ondertussen zijn ze met iets meer dan honderd leden. Daarvan gingen er zo’n 85 mee op het weekend. De volledige 22-koppige leidingsploeg deed dan ook zijn uiterste best doen om alle kinderen, van klein tot groot, een fantastisch weekend te bezorgen. Het thema van dit weekend was China “en het beloofde dan ook een spetterend, speels en Chinees weekend te worden”, aldus Fien.

* Wie deze mensen een beetje wil steunen kan dit door te surfen naar hun website en daar een lasagne te bestellen. Deze zullen afgeleverd worden op 14 april 2007,
meer info kan men vinden op   http://users.pandora.be/chirosnoopy

Controle restaurants

De lokale politie voerde vrijdagavond samen met de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en Arbeidsinspectie controle uit in diverse restaurants in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De controle was specifiek gericht naar zwartwerk en illegalen. Er zal door de sociale inspectie diverse PV’s worden  opgesteld voor zwartwerk. In één restaurant werden twee illegalen ( 1Moldaviër en  1 Algerijn) aangetroffen dewelke werden meegenomen door de politie; de klanten dienden de instelling te verlaten gelet er geen koks meer in het restaurant aanwezig waren. Na contact met de dienst Vreemdelingenzaken werd aan de  Algerijn een bevel om het grondgebied te verlaten binnen de  5 dagen betekend. De Moldaviër wordt zaterdag door de lokale politie  voorgeleid  voor repatriëring. 

1ste Coloma Prestige

colomaprestige2007.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -Het Leeuwse gemeentebestuur en het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma houden in het Colomakasteel van 24 tot 26 maart een unieke prestigebeurs.
Negen bedrijven uit Sint-Pieters-Leeuw en omgeving etaleren er het beste uit hun aanbod. In alle hoeken en kanten van dit zestiende-eeuwse waterkasteel ontdekt u een hoogstaand kwalitatief, doodgewoon mooi of nuttig product om even bij stil te staan en weg te dromen.
Omdat Coloma en cultuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden werd Karlos De Wilde, de éminence grise van de Leeuwse kunstschilders, uitgenodigd werken uit zijn oeuvre te exposeren die hem nauw aan het hart liggen. Kom al dat fraais bewonderen en geniet met volle teugen! Er is een shuttle voorzien vanuit de verschillende parkings.
* Wijnhuis Vossen Lennik
* restaurant Van Gogh Vlezenbeek
*  De Maretak Halle
* Juwelen Nachtergaele Ninove
* Claes Printing Sint-Pieters-Leeuw
*  Sofaplus Roosdaal
* ERA VISIE PLUS
*  BMW Vandeperre Sint-Pieters-Leeuw
* kunst aan huis – interieurstilisme c’ARTe blanche Lettelingen
Met de medewerking van de afdeling Onthaal en Public Relations van het Heilig-Hart&College Halle

 

zaterdag 24 tot maandag 26 maart telkens van 14 tot 21 uur in het Colomakasteel

Ave-Mariabasisschool: sobere maaltijd voor Kenia

2007-03-24-sobere-maaltijd-ave-maria-vlezenbeek-2.jpg
VLEZENBEEK: – Vrijdag organiseerden de leerlingen van de Ave-Mariabasisschool een sobere maaltijd. Ze kregen elk twee sneetjes brood en een banaan. En het smaakte, dat kan je aan de gezichtjes zien. Zeker nadat ze beelden gezien hadden van Keniaanse kinderen, die het soms wel een hele dag zonder eten moeten stellen en daarbij nog vele kilometers te voet moeten afleggen om hun school te bereiken. De opbrengst gaat naar een scholenproject in Kenia.

Leeuwse Pijl gaat niet door

SINT-PIETERS-LEEUW:  – De Leeuwse Pijl gaat dit jaar niet door. Normaalgezien werd deze koers gepland op zondag 1O juni.
Jos Speeckaert, schepen van Sport: “Omdat er dan verkiezingen zijn, is het voor onze diensten zeer moeilijk om dan nog een medewerking te verlenen aan een koers. Bovendien zouden de voornaamste straten van de gemeente afgesloten worden, wat niet evident is als alle inwoners naar de stembus moeten”.
Jos Speeckaert zegde verder nog dat dit geenszins betekent dat de koers volgend jaar niet zou doorgaan, maar daar is momenteel nog geen beslissing over genomen.

zigeuners

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagmiddag werd de lokale politie van Leeuw in kennis gesteld van 2 zigeunervrouwen die aan een woning aanbelden in de V. Nonnemansstraat (centrum Leeuw). Zij konden niet meer worden aangetroffen bij aankomst politie.
Het buurtinformatienetwerk “handelaas en zelfstandigen Sint-Pieters-Leeuw” werd in kennis gesteld van hun persoonsbeschrijving en gevraagd uit te kijken.
Omstreeks 15.00 uur wordt door een politiepatrouille een voertuig met Franse nummerplaat gecontroleerd in het centrum van Leeuw met hierin twee zigeunervrouwen dewelke aan de vooraf verspreide persoonsbeschrijving voldoen.
Het voertuig bleek niet verzekerd te zijn en wordt in beslag genomen.
De twee inzittenden worden voor onderzoek meegenomen naar het commissariaat. Na controle van identiteit en vingerafdrukken worden zij in de loop van de avond terug in vrijheid gesteld.
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt de laatste weken geplaagd door tal van inbraken in woningen gepleegd door zigeunervrouwen en – kinderen. Wij vragen aan de bewoners om bij iedere verdachte handeling dienaangaande onze lokale politie onmiddellijk te verwittigen op telefoon: 02/371.22.28

Zigeunerjongen onder voogdij geplaatst

SINT-PIETERS-LEEUW:  – Dinsdagvoormiddag  werden  2 zigeunerjongens (17 jaar) opgemerkt  in een tuin van een woning langsheen de Lindelaan te Vlezenbeek. Een buurtbewoner verwittigde de politie, doch de verdachten konden niet meer worden aangetroffen.
Diezelfde jongeren (aan de hand van de persoonsbeschrijving),  werden anderhalf uur later door een politiepatrouille opgemerkt in de Koning Van Spanjestraat in Zuun. Zij werden meegenomen naar het commissariaat voor verder onderzoek.
Gelet één der jongeren de voorbije dagen al meermaals met verdachte handelingen werd opgemerkt in de regio door andere politiediensten, werd na contact met de dienst Vreemdelingenzaken en het jeugdparket besloten om hem vandaag onder voogdij te laten plaatsen. Hierom wordt de 17-jarige jongen woensdag door de lokale politie naar Mechelen overgebracht.

Burgemeesters zeggen nee tegen verkiezingen !

Merchtem/Sint-Pieters-Leeuw: – Vertegenwoordigers van 25 gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben in de Gemeenschapslokalen aan het Brussegemplein in Merchtem beslist dat ze de komende parlementsverkiezingen niet kunnen organiseren in hun gemeente, vermits deze ongrondwettelijk zijn. “We gaan dit signaleren aan de gouverneur van Vlaams-Brabant en we wachten op zijn reactie”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).
Het Arbitragehof heeft vier jaar geleden reeds, in een arrest duidelijk gesteld dat er binnen de vier jaar een oplossing moest uitgewerkt worden voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Alle grondwetsspecialisten hebben aangegeven dat deze oplossing er binnen deze legislatuur moest komen. “Dat is niet gebeurd en daarom vinden wij de huidige indeling van de kieskringen ongrondwettelijk”, aldus Doomst.
Tijdens een vorige bijeenkomst half februari in Liedekerke beslisten de gemeentebesturen reeds de kieslijsten niet op te vragen bij het ministerie van binnenlandse zaken. Dit moet voor 31 maart gebeuren. “We zijn niet van plan van dat alsnog te doen. Om die reden zullen we ook de kieslijsten niet kunnen vaststellen. Dat moet normaliter op 5 april gebeuren”, aldus Michel Doomst.

Anderstaligen nemen deel aan de Nacht van de Geschiedenis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Nacht van de Geschiedenis ( een organisatie van het Davidsfonds) nodigt taalleerkracht en voorzitter van het gemeentelijk inburgeringsbeleid Marleen De Kegel de cursisten van de taalleergangen Nederlands uit om samen de historische film Daens te bekijken. Dit alles gaat door in het OC De Merselborre te Vlezenbeek op dinsdag 27 maart om 19.30u.
Marleen zal voor de studenten een korte duiding geven voor de aanvang van de film.
De voorbije vier jaar heeft de v.z.w. GIB ( gemeentelijk inburgeringsbeleid) met soortgelijke activiteiten (zoals o.a. deelname aan het gemeentelijk scrabbletornooi, bibliotheekbezoek, geleide wandelingen in de gemeente, verkenning van het gemeentelijk patrimonium, overhandiging van welkomsattesten) geprobeerd om de anderstalige inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw te laten kennismaken met hun nieuwe leefomgeving en de taal die er gesproken wordt. Van bij het begin reageerden de deelnemers enthousiast op de uitnodigingen van de GIB.
Sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van het nieuwe college is de voorzitter echter helemaal in het ongewisse over de toekomst van deze v.z.w. Noch het uittredende schepencollege, noch het nieuwe namen tot dusver contact op met de voorzitter of de raad van bestuur.
Marleen De Kegel: “De verkiezingsuitslag van 8 oktober bewijst echter dat het inburgeringsbeleid één van de hoogste prioriteiten van deze coalitie zou moeten zijn”.

KWB en ACV: fietsen -en papierinzameling

2007-03-17-fietseninzameling-005-340.jpg
VLEZENBEEK(SINT-PIETERS-LEEUW): – Zaterdagvoormiddag werd de   traditionele voorjaarspapierslag van KWB en ACV Vlezenbeek georganiseerd. Dit jaar combineerden ze deze actie met een fietseninzameling ten voordele van “Het Jobhuis” van Halle – Buizingen.
Het Jobhuis is een fietsherstelplaats waar langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden een opleidingskans krijgen. Gemiddeld zijn er een 18-tal gesubsidieerde arbeiders in dienst gedurende 1 jaar. Zij krijgen een opleiding fietstechnieken en worden begeleid door een ervaren fietsinstructeur. De bedoeling is ervoor te zorgen dat deze mensen betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De laatste tijd kampten ze met een tekort aan “herstelbare fietsen”. KWB en ACV vonden dat zij, als sociale bewegingen, misschien een handje konden helpen. En ze hadden het bij het rechte eind. Op de parking van de Congo werden deze morgen zo’n veertig afgedankte fietsen afgeleverd. De organisatoren zijn ook nog zelf op pad gegaan om aan huis fietsen op te halen. Ze waren heel tevreden dat ze 54 fietsen konden overhandigen aan de mensen van Het Jobhuis.
Ook de papierslag was een succes. Er werd 25 ton ingezameld. De bestuursploeg van ACV & KWB-Vlezenbeek dankt iedereen die op deze manier zijn steentje bijdroeg tot de werking van hun vereniging.

Tekst en foto’s  Mie Demol.

Vlezenbeek is Burning

2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-1.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-2.jpg2007-03-17-st-p-l_vlezenbeek-is-burning-4.jpg
VLEZENBEEK: – KLJ Vlezenbeek stond in vuur en vlam voor “Vlezenbeek is Burning”. Op de Hoebelweide zagen we de voorbereidingen voor een enorm kampvuur, terwijl de kinderen allerlei volksspelletjes konden spelen. Buiten het  kampvuur brandde ook de barbecue voor heerlijke pensen en escargots. Alles kon doorgespoeld worden met een jenever of glühwein.

Carnaval Ave-Mariabasis

2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-6.jpg2007-03-18-ave-maria-vlezenbeek-1.jpg 
VLEZENBEEK: – De kleuters en de leerlingen van de Ave-Mariabasisschool organiseerden vrijdag een carnavalstoet in het dorpscentrum van Vlezenbeek. De kleuters en de eerste graad waren verkleed als tovenaars en feeën. Zij knutselden een prachtige hoed en werden mooi geschminkt.   De leerlingen van de tweede graad leerden waar carnaval eigenlijk vandaan komt. Ze leerden ook over carnaval elders en hier.   Het werd een prachtige stoet die veilig verliep onder de begeleiding van twee politieagenten. De mensen van de basisschool Ave Maria willen de politieagenten langs deze weg nog eens van harte bedanken.

Ambachtelijke bierproeverij

2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-1.jpg2007-03-17-st-p-l_ambachtelijke-bierproeverij-3.jpg
SINT-PIETERS-LEEUW: – Studenten handelswetenschappen van de EHSAL organiseerden een ambachtelijke bierproeverij in de evenementenhal. Hierbij wouden ze voornamelijk onze eigen streekbieren promoten. Voor de studenten kadert dit evenement in hun project “Taal & Team” die ze voor hun studie moeten realiseren. Er was ook een presentatie van Willem Van Herreweghen, brouwingenieur bij Palm, die een voordracht en proeverij gaf over “Inleiding in bierdegustatie en smaakbeschrijving bij bier.

vier zigeunerkinderen opgepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagmiddag werden vier verdachte zigeunerkinderen ( 3 meisjes en 1 jongen tussen 11 en 15 jaar)  door de lokale politie aangetroffen. De kinderen wilde de lijnbus opstappen. Zij werden in het bezit gevonden van een schroevendraaier. De drie waren niet in het bezit van identiteitsdocumenten. De politie deed een verdere controle om hun identiteit te achterhalen.  Omstreeks 17 uur kregen de politiediensten de aangifte van diefstal met braak in een woning aan Den Huysman (villawijk in centrum van Leeuw). Er werd in deze woning ingebroken langs de achterzijde. De inbrekers hadden met een scherp voorwerp de achterdeur opengebroken. Uit de woning werden juwelen ontvreemd en  geld waaronder  enkele biljetten van 10 US dollars. Uit een verder onderzoek bleek dat de schroevendraaier die op de zigeunerkinderen werd aangetroffen overeen kwam met de aangetroffen inkepingen op de achterdeur van de  de woning Den Huysman. Op de zigeunerkinderen werd eveneens de biljetten van US dollars gevonden. De vier boefjes werden zaterdagmorgen ter beschikking van het jeugdparket gesteld.