Negen medailles voor de Waterleeuwen op provinciale kampioenschappen

Januari is de maand van de kampioenschappen in het zwemmen. Vorige zondag was er de eerste dag van de provinciale kampioenschappen te Aarschot. Alle 50 en 400 meter afstanden werden er gezwommen. Een tiental Waterleeuwen deden het weer schitterend. De 13 jarige Loic Cerulus uit Sint-Pieters-Leeuw won goud op de 50 m vrije slag en brons op de 400 m vrije slag. Voor Loic is het zijn eerste provinciale titel. Traditioneel zorgt Jonas Crevits voor meerdere medailles. Het werden er vijf op vijf wedstrijden. Goud op de 400 m vrije slag met een nieuw provinciaal record, twee zilveren medailles op 50 m vrije slag en 400 m wissel en twee bronzen op de 50m rug en 50 m vlinder. Verder zwom Nils Van Belle een bronzen medaille op de 400 m wissel  en Alexandra Devillé won zilver op de 50 m vrije slag. Er waren ook nog verdienstelijke tijden voor onze debutanten Tom Pissens en Jonas Meere.

Installatie nieuw gemeentebestuur was een formaliteit


SINT-PIETERS-LEEUW: – De installatievergadering van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw kan omschreven worden als een formaliteit. Iedereen zwoer braaf de eed en de nieuwe legislatuur kon van start gaan met een nieuwe meerderheid.

BEVOEGDHEIDSVERDELING BINNEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN SINT-PIETERS-LEEUW – LEGISLATUUR 2007 – 2012

Lieve VANLINTHOUT, burgemeester
– Algemene coördinatie
– Algemene en Integrale Veiligheid
– Politie, Brandweer, Civiele Bescherming
– Bevolking, Burgerlijke Stand en Begraafplaatsen
– Vlaams beleid
– Public Relations en Communicatie
– Archivering

Jos SPEECKAERT, eerste schepen
– Sport
– Huisvesting
– Gemeentelijke gebouwen
– Gezin en Kinderopvang

Fons GEEROMS, schepen
– Financiën en Begroting
– Onderwijs
– Sociale Zaken

Martin SCHOUKENS, schepen
– Openbare Werken
– Ruimtelijke Planning en Stedenbouw
– Milieu en Groen
– Mobiliteit en Verkeer
– Toerisme en Jumelage

Lucien WAUTERS, schepen
– Personeel
– Nutsvoorzieningen
– Volksgezondheid en Welzijn
– ICT
– Ontwikkelingssamenwerking

Luc VAN RUYSEVELT, schepen
– Bibliotheek
– Kunstonderwijs
– Senioren
– Landbouw, Markten en Foren
– Natuurreservaten

Marleen BOSMANS, schepen
– Cultuur
– Monumenten en Landschappen
– Tewerkstelling en PWA
– Juridische zaken
– Erediensten

Kathleen D’HERDE, schepen
– Jeugd en Speelpleinwerking
– Lokale economie
– KMO en Middenstand
– Buitenschoolse opvang
– Beleid voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Roland MEULEMANS, OCMW-Voorzitter/schepen
– OCMW-Voorzitter
– Pensioenen

***   We vroegen aan Burgemeester Vanlinthout naar de vooruitzichten en verwachtingen voor deze legislatuur:
“Ik verwacht er heel veel van. Ik geloof in deze ploeg. We zijn reeds verscheidene keren gedurende een halve dag samen gekomen om het programma op mekaar af te stemmen. Het is bijna klaar en binnenkort komen we naar buiten met een gemeenschappelijk actieprogramma. Een heel groot pakket zal alleszins de aanpak van onze gebouwen zijn. We zitten met de bouw van een nieuw rusthuis, de bouw van een nieuw politiegebouw, renovatie van Zonnig Leven, een nieuwe school. En dan is er ook de definitieve bestemming van de evenementenhal. Al dan niet behouden dat is dus de vraag. Verder  hoop ik uiteraard op uitbreiding van de naschoolse kinderopvang, en de uitbouw van het dienstencentrum voor de senioren. Dat zullen de belangrijkste items zijn. Voor mij persoonlijk is, zoals in de voorbije legislatuur het voornaamste dossier de hervorming van de politie was, nu de hervorming van de brandweer en de civiele bescherming. Dus het dossier veiligheid en integrale veiligheid zal voor alle burgemeesters een zeer belangrijk en zware brok zijn. Werk genoeg aan de winkel dus, daar ben ik zeker van.”