Gewapende overval op kruidenierswinkel Christ’l & inbraken.

Ruisbroek – Een jonge overvaller van wie het gezicht bedekt was met sjaal en muts, loste in kruidenierswinkel Christ’l twee schoten op de uitbater toen hij de inhoud van de kassa wou stelen.
De  overvaller loste eerst een schot naar de achterkant van de winkel. Daarna vuurde hij in de richting van de eigenaar die zich achter de winkelrekken in veiligheid probeerde te brengen.
De overvaller (is circa 18 jaar, Franssprekend en van het Noord-Afrikaanse type)  maaktte vermoedelijk gebruik  van een ongevaarlijk alarmpistool om de kruidenier af te schrikken, want er werd geen impacten van een kogels vastgesteld.

De winkelier liet zich niet afschrikken door de pistoolschoten en zette op straat de achtervolging in op de vluchtende gangster, die ondertussen samen met een kompaan die buiten de wacht hield, naar hun grijze vluchtauto liep.
Een alerte buurtbewoner bood de kruidenier zijn wagen aan om samen de achtervolging verder te zetten, ter hoogte van het kanaal raakten ze het spoor van de gangsters bijster.
Ook de politie heeft nog tevergeefs naar de vluchtwagen en de gangsters gezocht.

* Er werd ingebroken in een geparkeerd voertuig op de parking van een grootwarenhuis langsheen de Bergensesteenweg. Een GPS die in het deurvakje van de bestuurder lag en de gsm-houder die bevestigd was op de voorruit werden ontvreemd.

* Er werd ingebroken in een appartement in de appartementsblok Oeverbeemd in Ruisboek. De toegangsdeur van het appartement werd geforceerd. Er werden juwelen gestolen.

Spoedmeeting splits kieskring B-H-V. -burgemeester Vanlinthout

Halle / Sint-Pieters-Leeuw: – Lieve Vanlinthout hield de openingstoespraak tijdens de spoedmeeting voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Onderstaand de integrale toespraak.

Openingstoespraak van Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw  

Vlamingen gegroet! 

Als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en afgevaardigd vanuit het uitvoerend comité van 29 Vlaams-Brabantse burgemeesters, heet ik u in mijn en hun naam van harte welkom hier in Halle.

Welkom  op deze spoedmeeting “Splitsing BHV – Onverwijld te laat”  die op initiatief van de Vlaamse Volksbeweging en met steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het Taalactiecomité en het Halle-Vilvoordecomité, op het getouw wordt gezet. 

Vandaag ziet dit Possozplein weer zwart van het volk en zwart-geel van de Vlaamse vlaggen! 

Met duizenden bent u opnieuw naar Halle afgezakt om  met uw aanwezigheid de  Burgemeesters van Halle-Vilvoorde een hart onder de riem te steken en de politieke wereld duidelijk te maken dat er overàl Vlamingen zijn die, solidair met de Vlaams-Brabanders, wél degelijk wakker liggen van de splitsing BHV.

Of moet ik zeggen :  NOG STEEDS wakker liggen want het is intussen alweer 3 jaar geleden dat wij hier in Halle, meer bepaald op 9 mei 2004, voor dezelfde eisen betoogden. 

En is het niet schandalig, Vlaamse vrienden, dat er sindsdien nog geen zier veranderd is en dat men in Brussel gewoon geen rekening gehouden heeft met datgene waarvoor 13000 Vlamingen hier toen op straat kwamen, nl.

     –    de onmiddelijke toepassing van de grondwet

  • de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003
  • en een administratieve en gerechtelijke indeling, gebaseerd op het Nederlandse taalgebied omdat wij het niet meer kunnen dulden dat een groot deel van Vlaanderen, zijnde het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde met meer dan 550.000 inwoners, voor de federale verkiezingen van Kamer, Senaat en Europa, als tweetalig, en dus als deel van het Waalse en Brusselse kiesgebied wordt beschouwd.

Want inderdaad, intussen gaan de Waalse en Frans-Brusselse partijen maar door met in 35 Vlaamse gemeenten franstalige kies- en andere propaganda in onze brievenbussen te stoppen. 

Dit is regelrechte provocatie waartegen onze eigen Vlaamse bevolking heftig protesteert!  Onze Vlaamse inwoners zijn die toestand immers kotsbeu!  

Daarom zullen wij, burgemeesters van Halle-Vilvoorde, samen met onze colleges, acties blijven ondernemen, omdat wij de Vlaamse eigenheid van ons grondgebied niet willen prijsgeven.   

Maar is het daarbij niet wraakroepend, Vlaamse vrienden, dat – terwijl de burgemeesters op het laagste echélon blijven vechten voor de toepassing van de grondwet, Laurette Onckelinckx, federaal minister én lid van de franstalige partij PS, aan de procureur vorige week opdracht heeft gegeven om de lokale politie overal te verplichten proces verbaal op te stellen tegen elke burgemeester van Halle-Vilvoorde, telkens een ongehoorzaamheid in verband met de verkiezingen van 10 juni zou vastgesteld worden! 

Terwijl de Vlaamse minister Marino Keulen al verklaard heeft dat hij geen maatregelen zal treffen tegenover de burgemeesters, vind deze Belgisch-Waalse minister van Justitie het nodig tegen de burgemeesters celstraffen van een maand tot een jaar, met het afnemen van hun burgerrechten als gevolg, te overwegen!

Zij is trouwens één van die Waalse ministers, die op de kieslijsten van ons kiesarrondissement BHV staat en op Vlaams grondgebied aldus ook de stemmen komt verzamelen die broodnodig zijn om opnieuw als Belgisch-Waals minister te kunnen aantreden. Een minister van Justitie, lid van de federale overheid, die nota bene weigert haar eigen wetten, zijnde de grondwet, toe te passen, en dit zelfs – ondanks het bevel van het hoogste rechtscollege van dit land – het Arbitragehof! “Il faut le faire”, om het in de taal van Molière te zeggen! 

Laten wij, Vlaamse burgemeesters, ons door deze Waalse parasiet de les spellen?!

Neen, Vlaamse vrienden!! Meer dan ooit strijden wij verder voor de splitsing van het gerechtelijk- en het kiesarrondissement BHV.

Meer dan ooit, Vlamingen van overal, omdat wij, burgemeesters, samen met onze schepencolleges, de grondwet en het arrest van het Arbitragehof willen toegepast zien!! 

Daarom moeten we echter verder kunnen blijven rekenen op uw steun en uw inzet, want die blijven we broodnodig hebben! 

En daarom dank ik vanavond :

– jullie allemaal, omdat jullie de burgemeesters én hun colleges, door jullie aanwezigheid vanavond, een hart onder de riem steken om door te gaan;

– ik dank de pers :  meer bepaald de regionale schrijvende pers, de regionale radio’s alsook radio2-Vlaams-Brabant en onze regionale tv-zender Ringtv want jullie hebben samen de splitsingsproblematiek al die tijd actueel en onder ieders aandacht gehouden

– ik dank de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde-Komité, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en het Taalactiecomité, omdat jullie vanuit deze brede Vlaamse beweging met brieven, prentkaarten, debatten, en niet in het minst met de organisatie van de betoging in 2004 en de spoedmeeting van vanavond, de eis tot splitsing van BHV blijvend ondersteunen en aldus ons, burgemeesters én onze inwoners – om wie het tenslotte allemaal om gaat – , gouden diensten bewijzen. 

Vlaamse vrienden,

Na de verkiezingszondag van 10 juni aanstaande zal er een oplossing uit de bus moeten komen.

Wij maken ons geen illusies en zijn er ons goed van bewust dat de communautaire problematiek en zeker de eis tot splitsing van BHV opmerkelijk afwezig was in de politieke debatten. 

Daarom doe ik een oproep tot u, Vlamingen van overal te lande :

Laat de burgemeesters in BHV niet in de kou staan.

Blijf ons steunen want we zijn geen rebellen, zoals minister Dewael ons ooit noemde.

Laat niet toe dat ze ons als burgemeester afstraffen, alleen omdat we onze nek durven uitsteken voor terechte Vlaamse eisen! 

In ruil voor uw blijvend engagement, zeg ik u in naam van de burgemeesters : 

DE ACTIE VAN DE BURGEMEESTERS VAN BHV GAAT ONVERDROTEN VERDER, TOT DE SPLITSING EEN FEIT IS!

ZE ZULLEN ONS NIET TEMMEN!!! 
 
 

Lieve Vanlinthout (CD&V)

Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw

Provincieraadslid 

Spoedmeeting splits kieskring B-H-V.


Halle: – De werkgroep Brussel – Halle – Vilvoorde (BHV), bestaande uit Haviko, VVB en TAK hebben in Halle een spoedmeeting georganiseerd voor het bekomen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde. Het doel van de spoedmeeting was Bart Somers, (toenmalig Vlaams minister-president), Dirk Sterckx (toenmalig VLD-voorzitter), Steve Stevaert (toenmalig SP.a-voorzitter) en Els Van Weert hun belofte te herinneren van 13 mei 2004 waarbij een overeenkomst werd getekend voor de splitsing van de kieskring Brussel – Halle – Vilvoorde. Geen van de vier kwam hun belofte na en volgens de werkgroep BHV is het de hoogste tijd hem met hun gegeven woord te confronteren. Een schatting sprak van een 2.000 aanwezigen. Meer dan de helft hiervan hadden Leeuwenvlaggen bij zich. Tijdens de meeting werden ook de personen gehuldigd die zondag weigeren te gaan zitten in een kies- of stembureau. Momenteel zijn er dat 170. Een vijftigtal waren aanwezig in Halle.

Enkele speciale aangebrachte affiches van Verhofstadt en Van de Lanotte werden overplakt met de zin “woordbreuk”.
Voor het Pajottenland spraken de burgemeesters Lieve Van Linthout (Sint-Pieters-Leeuw) en Willy De Waele (Lennik)

In haar toespraak vond de Leeuwse burgemeester Lieve Vanlinthout het schandalig dat er nog niets aan de toestand veranderd is sinds de betoging van 3 jaar geleden in Halle. De kiespropaganda die de Frans-Brusselse partijen doen in 35 Vlaamse gemeenten kan volgens haar niet. Zij noemde het een regelrechte provocatie. Na tal van dankwoorden  tot de colleges van burgemeester en schepenen die door hun aanwezigheid een hart onder de riem steken om door te gaan, de regionale pers en de organisatoren deed ze een oproep om de burgemeesters van B – H – V niet in de kou te laten staan. Zij zegde ook dat de actie voor de splitsing van B-H-V zeker na de verkiezingen zal doorgaan.

Willy De Waele, burgemeester van Lennik noemde de niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijke hof een schaamteloos bedrog.

“Bij de vaststelling  dat de overheid de eigen rechtsregels niet respecteert hoeven de burgers, noch de ondergeschikte besturen, zich er neer te leggen. Zij hebben het morele recht en de plicht zich daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken” zegde De Waele.

Over de financiering door Vlaanderen van het Gewestelijk Expressnet zegde De Waele dat dit voor Vlaanderen geen enkele toegevoegde waarde heeft in tegendeel. Verder was hij ook niet mals voor de Vlaamse parlementsleden;

“Het is en blijft een bittere vaststelling dat voor de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden de opportuniteit van een mandaat nog altijd zwaarder weegt dan het opkomen voor de Vlaamse belangen. In deze omstandigheden moet ernstig overwogen worden of het Belgische federaal staatsverband voor Vlaanderen nog enig perspectief biedt, nog enige toegevoegde waarde heeft», aldus Dewaele.

Dewaele pleitte ook voor het afschaffen van de taalfaciliteiten. Verder zegde hij dat de splitsing er moet komen zonder toegevingen aan de Franstaligen.

Meer info op www.burgerzin.be

Gevraagd: Kom op tegen Kanker plantjesverkopers.

De campagne van Kom op tegen Kanker draait op volle toeren.
Overal in Vlaanderen worden acties georganiseerd die geld in het laatje brengen om de strijd tegen kanker aan te gaan.
Plantjesweekend
Het koninginnestuk van de acties is het jaarlijkse plantjesweekend dat dit jaar voor de 13de keer plaatsvindt. Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 september zullen vrijwilligers in 170 gemeenten azalea’s verkopen ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Ook onze gemeente is van de partij. Naar jaarlijkse traditie verkopen
wij onze plantjes op zaterdag 15 september 2007.
Een paar uurtjes vrij?
We komen echter handen te kort en zoeken nog vrijwilligers en/of verenigingen die zich die bewuste zaterdag willen inzetten voor Kom op tegen Kanker. Wie zich geroepen voelt om enkele uurtjes mee azalea’s te verkopen, is dus van harte welkom.
U wenst azalea’s aan te bieden in uw eigen buurt of straat? Prima! U denkt aan een drukbezocht evenement waar een verkoopstandje kan worden ingericht? Vertel het ons, wij zetten het op muziek! … Alle hulp is welkom!
Grote of kleine initiatieven, jong of oud, … het doet er niet toe. Alle ideeën en helpende
handen zijn welkom. Als u uw steentje wilt bijdragen, neemt u best contact op
met de gemeentelijke dienst Volksgezondheid.
02 371 22 18
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Gewijzigde datum Leeuws kortfilmfestival

banner_kortfilm.gif
LEEUWS KORTFILMFESTIVAL TE LAEKELINDE
nieuwe datum = op 1 september 2007

met onder andere avant première van Fertilise en vertoning van Kust Ze!

Daarnaast zullen nog 10 andere kortfilms worden vertoond. Het wordt een afwisseling van drama, horror, humor, romantiek, emo en fantasie.
Fertilise
FertiliseFertilise is de afstudeerfilm van Rits-student Senne Dehandtschutter (gekend van o.a. het vroegere Van Eigens).
Het gaat om een bijzondere kortfilmproject dat dans- en gevechtschoreografie verenigt tot één geheel. Het is de bedoeling een adaptatie te maken op de oosterse kungfu films als “House of Flying Daggers” en de westerse musical films als “Moulin Rouge”. Dit door oosterse gevechtschoreografie te infiltreren met Europese moderne dans en muziek.
Kust Ze!
Kust Ze!Kust Ze! vertelt een verhaal van individuen.
Zij hebben niets met elkaar te maken.
En toch zijn ze ook met elkaar verbonden.
Het is het relaas van de schoonheid van toeval.
En van het handje dat het toeval helpt.

Deze film is een Gooiks project waarin je ook een aantal Leeuwse acteurs op het scherm ziet verschijnen.
Praktisch:
Deuren: 19.30 uur
Start show: 20.00 uur
Ingang: € 2,00

Alle info bij de jeugddienst: Telefoon 02 370 28 80 of
E-mail: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet.

jvb_berlijnse-kussens.jpg
Sint-Pieters-Leeuw : – De busbanen op de Bergensesteenweg missen hun effect niet. Schepen van Mobiliteit Martin Schoukens van Sint-Pieters-Leeuw (CD&V) heeft dit aan de hand van cijfers aangetoond.

De Bergensesteenweg is de belangrijkste verbinding tussen Brussel en Halle. Het is een ‘secundaire weg type III’. Dit betekent een openbaar vervoer- en langzaam verkeersas die vooral voor een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer moet waarborgen. Voor deze steenweg is een verdere groei van het autoverkeer uitgesloten. Het Brussels hoofdstedelijk Gewest heeft met haar IRIS-plan zeer duidelijke doelstellingen voorop gezet, namelijk de afbouw van het autoverkeer met 20% tegen 2010. Het is dan ook zinloos dat er vanuit Vlaanderen nog meer auto’s naar Brussel gestuwd worden, ze zullen er toch niet meer inkomen. De busbanen moet zorgen dat er meer busreizigers komen en dat is het geval.

De N6 tussen Halle en Brussel is uitgerust met drie busbanen. Zij zijn er gekomen door een samenwerking met het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest en met de steun van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

De busbanen laten de bussen toe aan de verkeersdrukte te ontsnappen. De gemiddelde rittijdswinst voor de bussen op de busbaan in Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht bedraagt de hele dag door 4 à 5 minuten. Tijdens de spitsuren loopt dit zelfs op tot 8 minuten.

FORSE STIJGING REIZIGERS

Het verbeterde busaanbod sinds mei 2006 en de indienststelling van de busbanen hebben gezorgd voor een forse stijging van het aantal busreizigers. Het aantal abonnementen na het invoeren van de busbanen ligt spectaculair hoger dan het aantal voor de busbanen. In Sint-Pieters-Leeuw stegen de abonnementen met 28,3 %: in Halle met 50,9% en in Anderlecht met 46,6%. Ook het aantal reizigers op de bus bij de doortocht in Anderlecht tijdens de ochtendspits is gestegen met 19,3%.

ONGELUKKEN DALEN

De verkeersintensiteit op de N6 tijdens de ochtendspits richting Brussel is meer dan gehalveerd (van 1.665 personenwagens naar 759 personenwagens per uur). Tijdens de avondspits daalde de verkeersintensiteit van 976 wagens naar 823 wagens per uur.

Het aantal zwaar gekwetsten als gevolg van verkeersongevallen op de N6 is in Sint-Pieters-Leeuw gedaald van 11 (voor de busbaan) naar 5 (na de busbaan). Wel stelt men voor dezelfde periode een stijging vast van het aantal verkeersongevallen met lichtgekwetsten op de N6 in Leeuw van 43 naar 73.

Martin Schoukens: “Deze ongevallen vinden voornamelijk hun oorsprong in het onrechtmatige gebruik van de busstrook. Door de maatregelen die er genomen werden dalen ze echter”.

Enkele aanpassingswerken hebben zich opgedrongen zoals het wegwerken van de dubbelzinnige aanvang van de busstrook aan de Groot-Bijgaardenstraat; het aanbrengen van rijbaankussens op cruciale plaatsen om het oneigenlijke gebruik van de busstrook zwaar te ontmoedigen en ook om er voor te zorgen dat in geval van confrontatie tussen een linksaffer en een busstrookreiziger de gevolgen zo beperkt mogelijk zijn door het snelheidsremmende effect van de rijbaankussens. Verder werden de busstroken gemarkeerd in thermoplastische markeringen (langere levensduur) en betere zichtbaarheid zowel overdag als bij nacht; Ook het aantal markering ‘bus’ op de busstrook werd verhoogd.

Een nog uit te voeren maatregel bestaat uit het aanbrengen van een ontruimingspijl op de verkeerslichten ter hoogte van de Carrefour ten behoeve van de linksaffers komende vanuit Brussel.

Martin Schoukens: “Het geeft hen een aanduiding wanneer het verkeer richting Brussel rood heeft. Zij kunnen zo beter het risico horende bij hun afslagbeweging inschatten”.

Zie ook ons artikel van 18 april 2007: KLIK HIER