Vic Feytons Erediploma voor Maurits Nevens

2009-01-10-maurits-nevens_glasramen

Het Vic Feytons Erediploma van het Davidsfonds gaat dit jaar naar kunstglazenier Maurits Nevens uit het naburige Lot ( Beersel ). Hij is een kunstenaar met internationale uitstraling en maakt ook wandschilderingen en mozaïek. Zijn werken zijn te vinden in o.a. Amsterdam, Sydney, San Francisco,  Salzburg, Darmstadt, het eiland Réunion, Rome waar hij  twee glasramen voor de San Guliano dei Fiamminghi-kerk in hartje Rome maakte.
In eigen land maakte hij werken voor  Leuven, Oostende, Antwerpen, Beersel en voor het rozenmuseum in Sint-Pieters-Leeuw. Over zijn werk in het rozenmuseum schreef Maurits toen het volgende: “De bedoeling was de ruimte in een atmosfeer te dompelen van voornaam genot van warm licht, gebracht door een hymne of een ode aan de onvergankelijke roos …” .
.
Nevens krijgt het diploma officieel overhandigd op zondag 25 janauri 2009 tijdens het nieuwjaarsfeest van het Davidsfonds.

Winterweer – dag 5

2009-01-06-leeuw_sneeuw-ijs-coloma-2
Smogalarm:
Er is  opnieuw een snelheidsbeperking van 90 km per uur op de meeste Belgische snelwegen waaronder de Brusselse Ring.
In Brussel mag men op de wegen waar men nu 70 km/u mag rijden nog maximaal 50 km/u rijden, een nieuwe maatregel bij smogalarm die van kracht is sinds 1 januari 2009.

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zal zaterdag beslissen of de snelheidsbeperkingen ten gevolge van het smogalarm ook zondag nog gelden.

2009-01-09-fijn-stof
Sint-Pieters-Leeuw
heeft een dubbel “fijn stof”  meetstation aan de VRT zendmast met een meetpunt op 3 meter hoogte en uniek voor Vlaanderen  een meetpunt op 198 meter hoogte.
Hierdoor levert dit meetstation zeer veel nuttige info qua metingen met hoogteverschil.
Bekijk de actuele fijn stof metingen via: www.irceline.be
luchtkwaliteit-sint-pieters-leeuw
Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits schort de jacht op tot en met het weekend van 17 en 18 januari. Dat moet de dieren de kans geven voldoende te herstellen van de vriesperiode. Indien nodig, zal de minister de opschorting verlengen tot begin februari. Vorig jaar werden de voorwaarden op jagen gewijzigd waardoor het verboden is te jagen als er sneeuw ligt. Het is ook verboden om te jagen op waterwild in de omtrek van 100 meter omheen plassen en waterlopen die voor minstens de helft met ijs zijn bedekt.

Agenda: Veldrit – cyclocross Hoebelbike

2009-02-01-veldrit-cyclocross-hoebelbike_afficheOp zondag 1 februari 2009 wordt er op de terreinen van de Baljuwhoeve (Nederstraat 55, 1602 Vlezenbeek) weer plaats gemaakt voor de hoebelbike-veldrit.
Inschrijvingen beginnen om 9u15 en de eerste rit gaat van start om 10u30.
Iedereen kan deelnemen vanaf 16 jaar.

Bekijk via onderstaand web-filmpje de tocht van 2008

Noteer alvast ook in je agenda dat dit jaar de nachttocht van Hoebelbike plaats vindt op 7 augustus 2009.
Op zondag 9 augustus wacht er niet alleen een volledige toertocht op u, maar ook een marathon!

meer info: www.hoebelbike.be

koninklijk brevet voor Politieverbroedering Sint-Pieters-Leeuw

Op donderdag 15 januari 2009 reiken de provinciegouverneur Lodewijk De Witte, de gedeputeerden en provinciegriffier Marc Collier plechtig de brevetten uit aan vier Vlaams-Brabantse verenigingen die vorig jaar gemachtigd werden om de titel van koninklijke maatschappij te dragen.
 
De biljartclub “Amicale 58” uit Tienen, de folkloristische vereniging “Carabiniers Lembeek 1830” vzw uit Lembeek, de “Politieverbroedering Sint-Pieters-Leeuw” en de vereniging “OKRA-trefpunt 55+ Sint-Martens-Bodegem” mogen voortaan de titel ‘koninklijke’ toevoegen aan hun benaming.
 
Organisaties die hun vijftig jarig bestaan vieren krijgen deze titel in principe van de Koning. Ze worden door de provinciegouverneur plechtig uitgereikt.

Winterweer – dag 4

2009-01-08-strooiwagen
Op verscheidene secundaire wegen moet meer dan één keer zout gestrooid worden om ze sneeuw vrij te krijgen.

Wijk Negenmanneke:  De inwoners van de wijk Negenmanneke vragen zich af wanneer er een einde komt aan de ellende en er gestrooid wordt op de secundaire wegen in hun wijk. Het gemeentebestuur vraagt  begrip op te brengen want de gemeentediensten zijn al sinds zondagavond in de weer om de ijzel en sneeuw zoveel mogelijk te beperken. Eerst werden de straten waar bussen rijden en de hoofdwegen aangepakt. Nadien werd er gestrooid in de straten met een sterke helling en daarna volgden de andere straten.

Het kanaal Brussel-Charlerloi vriest stilaan dicht door de stevige vrieskou.
Voorlopig zijn er geen maatregelen nodig of aangekondigd door de Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om het ijs te breken.
status: Kanaal Brussel – Charleroi tussen Lembeek en Ruisbroek = bevaarbaar, maar met ijsvorming of aanwezigheid van drijfijs.

Weersverwachting donderdag: Eerst hangt er lage bewolking of aanvriezende mist, daarna komen er geleidelijk opklaringen en blijft het droog. De voorspelde maxima is -2 graden Celsius.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond meldt de volgende afgelastingen voor de periode van 07 tot 12 januari 2009 (Laatste update : donderdag 08 januari 2009 (09.30 u.))
Provincie Brabant: Het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van vrijdag 9 januari t/m donderdag 15 januari. De wedstrijden van de corporatieve groepering ABSSA zijn eveneens afgelast.

Smogalarm:  Vanaf vrijdag 9 januari 2009, 6 uur worden op de meeste Belgische snelwegen en enkele ringwegen opnieuw het smogalarm van kracht wegens de hoge concentraties fijn stof in de lucht. Op de snelwegen wordt dan een maximumsnelheid van 90 km per uur ingevoerd. Dat meldt IRCEL (de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu).

Waarschuwing: Het lijkt erop dat de vrieskou autodieven goed uitkomt om hun slag te slaan, stelt automobilistenorganisatie Touring. De dieven maken dankbaar gebruik van het feit dat automobilisten hun wagen warm laten draaien en die ondertussen even verlaten om bijvoorbeeld nog iets op te halen in huis.

Voorstelling provinciaal waterbeleidsplan 2008-2012

waterschap Zenne Zuid
waterschap Zenne Zuid

Wateroverlast en -beheer

De provincie Vlaams-Brabant geeft een hoge prioriteit aan waterlopen en de bestrijding van wateroverlast. Het provinciale actieplan tegen wateroverlast loopt tot 2012. Het duurzaam beheer van de waterlopen is de leidraad van het beleid.
Eerste tienpuntenprogramma leverde mooie resultaten

Water is essentieel voor mens en natuur. Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant reeds vanaf haar ontstaan aan de waterlopen in het algemeen en aan de bestrijding van wateroverlast in het bijzonder een hoge prioriteit.
In 2001 vertaalde de provincieraad dit engagement in een eerste provinciaal tienpuntenprogramma tegen wateroverlast. Aan de uitvoering van dat actieplan heeft de provincie in de voorbije jaren hard gewerkt en mooie resultaten geboekt. Zo zijn er langs verschillende waterlopen gecontroleerde overstromingsgebieden in gebruik genomen. Vlaams-Brabant heeft de meest vooruitstrevende stedenbouwkundige verordeningen voor het nuttig gebruik en de infiltratie van hemelwater. De provincie kent een jaarlijks lokaal waterbeleidsoverleg waarin de verschillende waterbeheerders hun aanpak op elkaar afstemmen.

2009-01-07-zorg-voor-waterProvinciaal waterbeleidsplan in 10 punten

Met het nieuwe tienpuntenprogramma voor de periode 2008-2012, ‘Zorg voor water’, verbindt de provincie zich ertoe om zich blijvend in te zetten voor een duurzaam beheer van de 900 km waterlopen van tweede categorie. Aandacht voor de mens, zijn natuurlijke omgeving en de economische gevolgen vormen de leidraad.
Inhoud

De tien krachtlijnen van dit programma zijn zeer verscheiden. De provincie werkt samen met andere waterbeheerders in de waterschappen en voor de gezamenlijke uitvoering van de deelbekkenbeheerplannen. Daarnaast blijft de bestrijding van wateroverlast een hoge prioriteit. De provincie heeft jaarlijks belangrijke financiële middelen gereserveerd voor bijkomende overstromingsgebieden, die ze op een duurzame manier zal inrichten. Voor dit jaar heeft ze de onderhoudswerken op 3 miljoen euro en de investeringen, onder meer in de overstromingsgebieden, op 1,5 miljoen euro begroot.
Verdere ontwikkelingen

Reliëf Deelbekken
Reliëf Deelbekken

Zo gaat de provincie ook een ‘geoloket water’ ontwikkelen. Daarin komt alle nuttige informatie over water en waterlopen op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen, zowel de burgers als de openbare besturen, ter beschikking.
Waterlopen hebben ook een belangrijke landschappelijke en culturele waarde. Hiermee zal de provincie in haar beleid rekening houden. Zo zullen vismigratiepunten, zoals in Horst, hersteld en waardevolle watermolens bewaard worden. Via recreatie kan iedereen genieten van het water.

Storende constructies op of naast waterlopen zal de provincie vermijden door in machtigingen of adviezen de waterlopen maximaal in eigen bedding te brengen of te behouden en een bouwvrije zone naast de waterloop af te bakenen.

In  Sint-Pieters-Leeuw staan volgende beken vermeld in het waterbeleidsplan:
Zuunbeek, Molenbeek, Lotbeek, Baasbergbeek, Lubbeek, Laarbeek, Vogelenzangbeek

meer info bekijk de PDF KLIK HIER op bezoek de website van de Provincie Vlaams-Brabant – waterbeleidsplan.