Aanmaak voorbereidende lijst van gezworenen

Opmaken van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om te zetelen in een Assisenhof
2009-01-14-rechtbank-hamerDe burgemeester brengt haar medeburgers ter kennis dat zij op 19 januari 2009 om 15.15 uur in het gemeentehuis, met toepassing van de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen worden ingeschreven.

Zij zal worden bijgestaan door de schepenen:
Kathleen D’Herde;
Luc Van Ruysevelt.

De loting geschiedt in het openbaar.

Sint-Pieters-Leeuw, 14 januari 2009

Lieve Vanlinthout
burgemeester

De gemeente treedt op tegen milieuovertreder!

sluikstort Meerweg Ruisbroek
sluikstort Meerweg Ruisbroek

Lieve Vanlinthout, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw:

De milieudienst van de gemeente volgt reeds enkele maanden de problematiek van het perceel in de Meerweg 69 in Sint-Pieters-Leeuw waar aanvankelijk slechts enkele autowrakken stonden. De laatste weken kwamen er echter een groot aantal wrakken bij (in totaal 43) waardoor de exploitant van het betrokken terrein vergunningsplichtig werd in het kader van de VLAREM-wetgeving. Vanaf dat ogenblik beschikte de verantwoordelijke uitbater uit het Brusselse niet over de nodige milieuvergunning voor deze bedrijvigheid en kwam alles in een stroomversnelling. De lokale politie en de milieuambtenaar stelden op vrijdag 9 januari 2009 proces-verbaal op. De bevoegde overheidsdiensten gingen daarna over tot de gerechtelijke verzegeling van het gebouw na kennisgeving van de milieuovertredingen aan de exploitant. Zij maakten afspraken met de uitbater voor het weghalen van de niet reglementair gestalde autowrakken. Hij kan voor de gewenste activiteit een milieuvergunningaanvraag klasse 2 bij de gemeente indienen. Het is het college van burgemeester en schepenen dat daar dan uitspraak moet over doen.

* Zie ook artikel 7 januari 2009 KLIK HIER.

Gewapende overval op Deli Traiteur

2009-01-13-deliDinsdag voormiddag was er een overval op traiteurzaak “Deli”  in de Jozef De Pauwstraat 28 aan de Rink in centrum Sint-Pieters-Leeuw.
Drie gemaskerde en gewapende daders bedreigden het personeel en namen geld uit de kluis mee.

Update:
De kassierster werd onder bedreiging van een handvuurwapen verplicht om het geld van de kassa te overhandigen. De daders verlieten vervolgens de zaak nadat ze nog diverse fardes sigaretten meenamen in een donkerkleurig voertuig KIA. Ze reden via de Bergensesteenweg  richting Brussel. Ze werden even achtervolgd door een patrouille van de Brusselse politie Zuid, maar die raakte het spoor bijster.

Snelheidscontrole Jan Vanderstraetenstraat

politieMaandag 12 januari werd er een snelheidscontrole uitgevoerd in de Jan Vanderstraetenstraat (bebouwde kom). 1349 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 170 voertuigen met overdreven snelheid werden beboet. De hoogste snelheid gemeten was 92km/uur met onmiddellijke intrekking rijbewijs als gevolg. 3 buitenlandse voertuigen werden na overdreven snelheid geïntercepteerd en betaalden (2 maal 50 euro en 1 maal 120 euro).

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Agenda: KAV Zuun – Bloemschikken

kav-logoBloemschikken – Max Havelaar
Bloemschikken en duurzaamheid kunnen hand in hand gaan. Dat bewijst deze activiteit. Wat gedurfd, maar wel een bewijs dat onze afdeling oog heeft voor wat rondom ons gebeurt.
Op donderdag 15 januari 2009 om 20.00 uur in het Parochiecentrum Zuun (Sint-Lutgardis)
Arthur Quintusstraat 22 te Sint-Pieters-Leeuw

Meer info : Lutgard Vandenbosch – lutgard.vandenbosch@telenet.be

Elektriciteitspanne in Ruisbroek.

In Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw), Drogenbos en Beersel was er om 16 uur een stroompanne.
Heel wat winkeliers in de buurt sloten hun winkel en in horeca zaken was het behelpen.
Door de stroompanne werkten ook verscheidene verkeerslichten niet meer zoals op de Verlengde Stallestraat en aan de opritten van de Brusselse Ring in Ruisbroek.

Oorzaak was een elektriciteitspanne in een middenspanningspost te Lot.
Omstreeks 19.30 uur was de stroomtoevoer overal in de regio weer in orde gebracht.
Dat er meteen zoveel gemeenten getroffen zijn door de panne komt omdat de post in Lot een belangrijk knooppunt is op het elektriciteitsnet voor de streek.

Update:
Jean-Pierre Blomme van Eandis doet het verhaal: “In de middenspanningspost in Lot was dooiwater terechtgekomen. Dat zorgde voor een kortsluiting. Hierdoor viel uit veiligheidsoverwegingen de hele post stil. En die post in Lot is nu net een belangrijk knooppunt dat een groot gebied bedient. Liefst 150 distributiecabines zijn erop aangesloten. Via herschakelingen hebben we stroom uit de omliggende gebieden kunnen halen, hoewel dat in een piekperiode niet gemakkelijk is. Toch waren in Ruisbroek en Drogenbos de problemen rond 17.15 uur van de baan. Om 19 uur was er ook in de andere gemeenten opnieuw elektriciteit, hoewel in Dworp en Lot er nog her en der moeilijkheden waren tot 19.45 uur.”