inschrijven: Kunstendag voor kinderen

2022-10-30-bibliotheek_Sint-Pieters-Leeuw_Brul_vrijetijdshuisSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de Kunstendag voor Kinderen, organiseert de bibliotheek een gratis lezing en tekenworkshop, met jeugdauteur Stefan Boonen en illustrator Melvin op zondag 20 november 2022 van 10u – 11u30.

Het duo is bekend van pareltjes als Mammoet, Kamp Bravo, Dat met Leo en Hier waakt oma.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  Inschrijven is verplicht – klik hier.

Alsembergsesteenweg: gedeeltelijk afgesloten vanaf 31/10/22

2022-10-30-Alsembergsesteenweg_aankondiging_wegenwerkenBUIZINGEN: – Van maandag 31 oktober tot en met maandag 14 november 2022 voert Farys herstellingswerken uit aan riooldeksels en rioolkolken. Daarnaast legt Fiberklaar ook glasvezelkabels aan op de Alsembergsesteenweg. De werken gebeuren tussen het kruispunt van de Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat en de Grensweg.
Een omleiding via Sint-Pieters-Leeuw is voorzien.

De werken starten in de schoolvakantie, omdat er dan minder verkeersdruk is. Op die manier proberen we de hinder te beperken.
De werken van Fiberklaar werden al enkele weken geleden vergund en worden samen met de geplande werken van Farys uitgevoerd.
• Het gemotoriseerd verkeer komende van Beersel richting Halle kunnen steeds doorrijden.
• Om van Halle richting Beersel te rijden is er een omleiding via Alsembergsesteenweg – N6 (Bergensesteenweg) – Laekelinde – Stationstraat – Zennestraat – Beerselsestraat – R0 – Alsembergsesteenweg.

40 aquarellisten schilderen in het Colomapark

SINT-PIETERS-LEEUW: – Verspreid over het hele Colomapark kan je vandaag heel wat aquarellisten aan het werk zien als afsluiter van het 39ste salon van het Nationaal Aquarelinstituut in het Colomakasteel.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De Leeuwse aquareliste Rita Cornelis won de eerste prijs op het 39ste salon van het Nationaal Aquarelinstituut met haar werk ‘Sluimering’. Begin deze maand won ze ook de derde prijs op het 25ste European Watercolor Symposium van de European Confederation of Watercolour Societies(ECWS) in Bilbao (zie artikel 05/10/22).

Meer info over het Nationaal Aquarelinstituut: www.aquarelinstituut.be

Halloweentocht vzw Trots

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vzw Trots hield zaterdag een halloweentocht door het Colomapark.

Vzw (T)rots is een Leeuwse vereniging met als doel om activiteiten te organiseren voor iedereen en om rekening te houden met iedereen zijn speciale noden in de Zennevallei. Ze zijn trots op al hun leden en willen een rots zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.
Meer info: vzwtrots@gmail.com

Openbare verlichting ’s nachts doven om energie te besparen uitgesteld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Overal in Vlaanderen worden initiatieven genomen om op veilige en weloverwogen manieren energie te besparen. Zo hebben Beersel, Dilbeek, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw er samen met Fluvius voor gekozen de verlichting langs de openbare wegen te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavond (zie artikel 07/10/2022).
Maar de Vlaamse Regering beslist nu dat de verlichting op de gewestwegen om veiligheidsredenen ’s nachts toch moet blijven branden. Hierdoor dienen er nog aanpassingen te gebeuren waardoor het doven van de openbare verlichting nog even wordt uitgesteld.

De burgemeesters: “Niet alle wegen op ons grondgebied vallen echter onder onze eigen verantwoordelijkheid.
Zo kunnen we enkel beslissen over de verlichting langs gemeentelijke wegen. Beslissingen over gewestelijke wegen maken we in overleg met worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Omdat de verlichting op de gewestwegen op de meeste plaatsen toch gekoppeld blijkt te zijn aan onze gemeentelijke verlichting en AWV finaal beslist heeft dat de verlichting langs deze gewestelijke wegen niet gedoofd mag worden, kunnen we niet zo snel starten met het doven als oorspronkelijk gedacht.


We stellen samen met AWV en Fluvius alles in het werk om dit zo snel als mogelijk te realiseren.

We zullen jullie als bewoners tijdig informeren wanneer het doven finaal zal starten in onze cluster van gemeenten.”

Burgemeester Jan Desmeth geeft in volgende video meer uitleg: