Aanpassing concessieovereenkomst wedstrijdvijver Ruisbroek

RUISBROEK: – VC ‘De Gouden Brasem en vrienden’ vroeg om de dagprijs van vissers te verhogen en om een jaarabonnement in te voeren voor inwoners.

Aan de gemeenteraad werd een maximumprijs van 8 euro voor inwoners (dit tarief wordt minimaal verdubbeld voor niet inwoners) en een maximum van 100 euro voor een jaarabonnement voorgesteld. Het college van burgemeester en schepenen werd gemandateerd om een tariefwijziging te bepalen binnen deze maximumbedragen.

agenda: 47ste smulfestijn

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Wielertoeristen nodigen u uit op hun ’47ste smulfestijn’.

• Vrijdag 4 november 2022 vanaf 18 uur
• Zaterdag 5 november 2022 vanaf 17 uur
• Zondag 6 november 2022 van 11.30 tot 16 uur
In de Sint-Lutgardiszaal, naast de kerk van Zuun.

agenda: 36ste spaghetti kermis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Chiro Snoopy verwent voor de 36e keer chirominnend Leeuw en omstreken met de lekkerste gerechten in de parochiezaal van Sint-Pieters-Leeuw, René Balléstraat 6.

Dit jaar op het menu: – Aperitief Snooperke – Lookbroodjes en Bruchetta’s – Kaas- en garnaalkroketten – Croque Monsieur en Croque Hawaii – Spaghetti Bolognaise – Penne alla matriciana – Macaroni – Penne alla Norma (Vegetarisch)
• Zaterdag 5 november 2022 van 11u tot 22u.
• Zondag 6 november 2022 van 11u tot 20u.

Buurtgerichte zorg – winter oproep

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente doet via de lokale dienstencentra een ‘winter oproep’ in het kader van buurtgerichte zorg.

Als er sneeuw valt moet elke inwoner zijn eigen voetpad sneeuwvrij maken. Maar er zijn ongetwijfeld een aantal senioren of andere mensen die moeilijk te been zijn en deze taak niet meer kunnen uitvoeren. En ook geen kinderen meer in de buurt hebben die dit voor hen kunnen doen. Dus die mensen kunnen zich melden bij het lokale dienstencentrum en melden dat ze niet in staat zijn om dit te doen. Maar mensen die in staat zijn om dat voor buren in hun wijk te doen kunnen zich ook melden.
De lokale dienstencentra gaan dan proberen vraag en aanbod te matchen zodanig dat er een oplossing is voor die mensen die niet meer in staat zijn om dat te doen.
Meer info: LDC ’t Paviljoentje 02 377 03 55 / LDC Negenhof 02 332 59 53 / LDC Meander 02 370 88 80
Samen voor een warme buurt in de winter!

inschrijven: Kunstendag voor kinderen

2022-10-30-bibliotheek_Sint-Pieters-Leeuw_Brul_vrijetijdshuisSINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de Kunstendag voor Kinderen, organiseert de bibliotheek een gratis lezing en tekenworkshop, met jeugdauteur Stefan Boonen en illustrator Melvin op zondag 20 november 2022 van 10u – 11u30.

Het duo is bekend van pareltjes als Mammoet, Kamp Bravo, Dat met Leo en Hier waakt oma.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.  Inschrijven is verplicht – klik hier.

Alsembergsesteenweg: gedeeltelijk afgesloten vanaf 31/10/22

2022-10-30-Alsembergsesteenweg_aankondiging_wegenwerkenBUIZINGEN: – Van maandag 31 oktober tot en met maandag 14 november 2022 voert Farys herstellingswerken uit aan riooldeksels en rioolkolken. Daarnaast legt Fiberklaar ook glasvezelkabels aan op de Alsembergsesteenweg. De werken gebeuren tussen het kruispunt van de Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat en de Grensweg.
Een omleiding via Sint-Pieters-Leeuw is voorzien.

De werken starten in de schoolvakantie, omdat er dan minder verkeersdruk is. Op die manier proberen we de hinder te beperken.
De werken van Fiberklaar werden al enkele weken geleden vergund en worden samen met de geplande werken van Farys uitgevoerd.
• Het gemotoriseerd verkeer komende van Beersel richting Halle kunnen steeds doorrijden.
• Om van Halle richting Beersel te rijden is er een omleiding via Alsembergsesteenweg – N6 (Bergensesteenweg) – Laekelinde – Stationstraat – Zennestraat – Beerselsestraat – R0 – Alsembergsesteenweg.

40 aquarellisten schilderen in het Colomapark

SINT-PIETERS-LEEUW: – Verspreid over het hele Colomapark kan je vandaag heel wat aquarellisten aan het werk zien als afsluiter van het 39ste salon van het Nationaal Aquarelinstituut in het Colomakasteel.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De Leeuwse aquareliste Rita Cornelis won de eerste prijs op het 39ste salon van het Nationaal Aquarelinstituut met haar werk ‘Sluimering’. Begin deze maand won ze ook de derde prijs op het 25ste European Watercolor Symposium van de European Confederation of Watercolour Societies(ECWS) in Bilbao (zie artikel 05/10/22).

Meer info over het Nationaal Aquarelinstituut: www.aquarelinstituut.be

Halloweentocht vzw Trots

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vzw Trots hield zaterdag een halloweentocht door het Colomapark.

Vzw (T)rots is een Leeuwse vereniging met als doel om activiteiten te organiseren voor iedereen en om rekening te houden met iedereen zijn speciale noden in de Zennevallei. Ze zijn trots op al hun leden en willen een rots zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.
Meer info: vzwtrots@gmail.com

Openbare verlichting ’s nachts doven om energie te besparen uitgesteld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Overal in Vlaanderen worden initiatieven genomen om op veilige en weloverwogen manieren energie te besparen. Zo hebben Beersel, Dilbeek, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw er samen met Fluvius voor gekozen de verlichting langs de openbare wegen te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavond (zie artikel 07/10/2022).
Maar de Vlaamse Regering beslist nu dat de verlichting op de gewestwegen om veiligheidsredenen ’s nachts toch moet blijven branden. Hierdoor dienen er nog aanpassingen te gebeuren waardoor het doven van de openbare verlichting nog even wordt uitgesteld.

De burgemeesters: “Niet alle wegen op ons grondgebied vallen echter onder onze eigen verantwoordelijkheid.
Zo kunnen we enkel beslissen over de verlichting langs gemeentelijke wegen. Beslissingen over gewestelijke wegen maken we in overleg met worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Omdat de verlichting op de gewestwegen op de meeste plaatsen toch gekoppeld blijkt te zijn aan onze gemeentelijke verlichting en AWV finaal beslist heeft dat de verlichting langs deze gewestelijke wegen niet gedoofd mag worden, kunnen we niet zo snel starten met het doven als oorspronkelijk gedacht.


We stellen samen met AWV en Fluvius alles in het werk om dit zo snel als mogelijk te realiseren.

We zullen jullie als bewoners tijdig informeren wanneer het doven finaal zal starten in onze cluster van gemeenten.”

Burgemeester Jan Desmeth geeft in volgende video meer uitleg:

 

massaal veel volk voor Soep’er Cas 4.0 en 941 liter soep verkocht

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Steve Van Nechel en Ilse Leyssens organiseerden vandaag samen met heel wat vrijwilligers: “SOEP’er CAS 4.0” tvv Kiekafobie.

Dit jaar gaat de volledige opbrengst naar Kiekafobie (www.kiekafobee.be). Met het project Noctiluca realiseert Kiekafobee vakantie voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Steve Van Nechel: ” We hadden 941 liter tomatensoep gemaakt. Dat was iets meer dan de bestellingen maar deze namiddag waren ook deze porties verkocht. Vandaag is voor ons echt een ‘kiekebisj’ dag. Het haar op mijn armen heeft al enkele keren rechtgestaan zoveel volk, veel meer dan vorig jaar. De mensen kwamen hun bestelde soep halen en bleven met familie en vrienden bij een drankje en hapje nog wat gezellig keuvelen en genieten van het warme weer. Dat doet deugd dat zovelen ons steunen en langs gekomen zijn. Wij doen het voor Cas en het goede doel dit jaar Kiekafobie.

Heel veel gezinnen namen ’s avonds ook nog deel aan de fakkeltocht.

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: Wereld Diabetesdag wandeling

ZENNEVALLEI: – Diabetesgroep Halle en Artsenkring Zennevallei organiseren op zondag 13 november 2022 een groepswandeling voor Wereld Diabetesdag.

Na de wandeling voorzien ze een gezellig samenzijn met versgemaakte soep en een pistolet met kaas/hesp in het parochiecentrum van Huizingen.

• Start en eindpunt: Parochiecentrum Huizingen, Menisberg 7
• Onthaal vanaf 8u30
• 5km (rolstoeltoegankelijk) vertrekt om 10 uur
• 10km vertrekt om 9 uur
• Inschrijven is gratis en mogelijk tot 6/11/22 via: projecten@artsenkring.be – 02 360 18 10

Open VLD en Groen Sint-Pieters-Leeuw stemden tegen betaling voor huiswerkbegeleiding

2022-10-28-gemeentehuisSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad keurde donderdag een voorstel van de meerderheid goed, om ouders van kinderen die huiswerkbegeleiding nodig hebben daarvoor € 1 per kind en per half uur aan te rekenen.
Open VLD en Groen Sint-Pieters-Leeuw stemden tegen, Vooruit heeft zich onthouden.

Voor gezinnen met twee zulke kinderen komt dat al snel neer op € 40 per maand.” zegt Open Vld gemeenteraadslid Kathleen D’Herde. ” Kinderen die zulke begeleiding nodig hebben, komen vaak uit kansarme gezinnen of gezinnen waar de ouders geen Nederlands spreken. Open Vld vindt dat vele gezinnen het op dit ogenblik al moeilijk genoeg hebben. Het lijkt ons ook verstandiger om de integratie van kinderen uit anderstalige gezinnen aan te moedigen i.p.v. ze te belasten“.

Reactie Schepen van onderwijs, An Speeckaert:
De reden waarom wij een vergoeding vragen is omdat huiswerkbegeleiding begeleid wordt door vrijwillige leerkrachten of mensen met een pedagogische achtergrond die we een vergoeding betalen. Dat rekenen we door aan de ouders. Vroeger betaalde je sowieso 2 euro per uur. De beslissing die donderdag werd goedgekeurd is om dat aan te passen naar 1 euro per half uur omdat we merken dat een uur bij jonge kinderen te lang is.
Het zou niet logisch zijn dat kinderen die niet in aanmerking komen voor de huiswerkbegeleiding ( vb omdat ouders Nederlandstalig zijn) naar de betalende naschoolse opvang moeten en dat we huiswerkbegeleiding gratis zouden aanbieden .
Ouders met financiële problemen kunnen steeds terecht bij het sociaal huis voor financiële ondersteuning.”

Slechts 0.2% rijdt te snel binnen Leeuwse trajectcontroles

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag werd toelichting gegeven over de evaluatie die de dienst mobiliteit en de Politiezone Zennevallei heeft gemaakt van alle trajectcontroles die in het voorjaar gestart zijn.
Slechts 0.2% rijdt nog te snel binnen de Leeuwse trajectcontroles.

Burgemeester Jan Desmeth: ” We hebben bijvoorbeeld gezien in de zone 50km/uur met de nulmeting adh. telslangen, voor dat de ANPR camera’s er stonden, hoeveel mensen 57km/uur reden of meer, want er is nu eenmaal een technische correctie van 6Km/uur. Zo weten we dat vroeger op al die trajecten 7% van de passanten te snel reed. Daarna zijn we gaan kijken hoe dit zich nu vertaald. Dankzij onze communicatie is dat zeer snel naar 1,2% gegaan bij het begin van de trajectcontroles. Maar nu zitten we stabiel op 0.2% van de passanten die nog te snel rijdt. Dat wil zeggen dat 97% minder overtreders vastgesteld wordt op die trajecten en ik denk dat we met zijn allen wel zien dat het op die trajecten werkt. Dus 0.2% op al die trajecten is weinig en dat is ook de doelstelling. De doelstelling is 0% zodat er hopelijk 0 euro inkomsten zijn en het maximale effect voor veiligheid en leefbaarheid in onze straten gerealiseerd wordt. Want daar gaat het om.”

Speelterreinen van de toekomst – visie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente wil met haar speelterreinenvisie op een doordachte manier werk maken van het inrichten van speelterreinen. Speelterreinen zijn op de eerste plaats een speelplek voor kinderen en jongeren. Daarnaast zijn ze ook een ontmoetingsplaats en ontspanningsplaats voor ouders en buurtbewoners. Ze verdienen dus zeker aandacht.

An Speeckaert, schepen van jeugd en gezin geeft in onderstaande video meer uitleg:

Om de speelterreinen zo goed mogelijk in te richten, streven ze naar een maximale samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten. Ook willen ze andere externe partners betrekken, zoals de stuurgroep ‘spelen en bewegen’ en de gebruikers zelf. Dat alles aangevuld met professionele expertise.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is het speelterrein in de Seizoenswijk (zie artikel 14/07/22 ) . Daar werd een participatietraject opgestart om in te spelen op de wensen en de noden van de buurt. En nu staat het bestek voor de  inrichting ervan op de agenda.
Verder zal er ingezet worden op een terrein per buurt of woonzone en willen ze komaf maken met speelterreinen op straatniveau. Elk kind zal binnen een aanvaardbare en veilige afstand van de eigen woning de mogelijkheid hebben om te gaan spelen. Inzetten op groen en natuurlijke speelelementen vormt ook een belangrijk onderdeel van de visie. Voor de kleinere speelterreinen ligt de focus op natuurlijke speelomgevingen met ontmoetingsfunctie. De grotere speelterreinen, zoals bijvoorbeeld de Wipweide, worden ingericht met het oog op uitdaging en diversiteit. Voor deze grotere terreinen engageert het bestuur zich om minstens één inclusief speelterrein te voorzien. Hier zullen ook kinderen met een motorische, visuele, mentale of andere beperking zich kunnen uitleven. Elk kind heeft immers recht op speelplezier!
Met de speelterreinenvisie wil het bestuur werken aan een gestructureerde planning voor de toekomst, met een duidelijke timing naar vernieuwing van ieder speelterrein. Er is ook een prioriteitenlijst gekoppeld aan de visie.

An Speeckaert, schepen van jeugd en gezin: “Met deze speelterreinenvisie willen we vooral inzetten op het creëren van ontmoetingsplekken om zo de sociale cohesie te bevorderen.  Verder vinden we het ook belangrijk dat onze speelterreinen onderhoudsvriendelijk worden ingericht met voornamelijk natuurlijke speelelementen.  Bovendien engageren we ons om minstens één speelterrein volledig inclusief in te richten.  Met deze visie willen wij goed doordacht en weloverwogen keuzes maken waar we speelterreinen gaan inrichten en wanneer speelterreinen vernieuwd moeten worden. Op deze manier willen wij garant staan voor een mooi en gevarieerd aanbod.

Burgemeester Jan Desmeth: “Al meer dan 15-20 jaar wordt er elk jaar een budget uitgetrokken om speelterreinen aan te leggen en/of te vernieuwen.
Het actieplan voorziet dit jaar een volledige vernieuwing in de seizoenswijk te Zuun (50.000 euro).
Het actieplan voorziet volgend jaar een volledige vernieuwing op de speelterreinen Van Cotthemstraat in Negenmanneke (80.000 euro).
We gaan wel van straatniveau naar wijkniveau zodat het boeiender wordt voor de kinderen.

Drinkwaterleiding Farys tijdens herfstvakantie ondergronds

SINT-PIETERS-LEEUW: – De drinkwaterleiding die al een tijdje in het midden van de Bergensesteenweg ligt, wordt volgens de huidige planning op woensdag 2 november ondergronds getrokken.

De aannemer van Farys zal het komende weekend, maar ook maandag en dinsdag doorwerken om alles klaar te krijgen. De huidige verkeerssituatie met één rijstrook in beide rijrichtingen blijft ook tijdens die intrekoperatie behouden. Na de nodige opkuis- en opruimingswerken zal het verkeer tussen de Eugène Ghijsstraat en het Laurierplein vermoedelijk vanaf 7 november terug in beide richtingen over twee rijstroken kunnen rijden. De Groot-Bijgaardenstraat zelf blijft tot midden december afgesloten.

Eén dag opnieuw via tijdelijke trap oversteken aan F. Baesstraat
De dag voor het intrekken van de leiding, op dinsdag 1 november, wordt de oversteekplaats ter hoogte van de Frans Baesstraat vervangen door de tijdelijke trap die er eerst stond. Wanneer woensdag de drinkwaterleiding ondergronds verdwijnt, kan je als voetganger of fietser enkele uren niet oversteken ter hoogte van de F. Baesstraat. Na afloop van de intrekoperatie en het opruimen van de werfzone is het opnieuw mogelijk om via het bestaande zebrapad over te steken.

Werken aan Zuunkokers vanaf 7 november 2022
Op maandag 7 november starten we verderop de Bergensesteenweg met het verbreden van de huidige Zuunkoker ter hoogte van de René de Renessestraat en met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuunkokers ter hoogte van de selfcarwash en aan Bourgeois Auto’s.
Agentschap Wegen en Verkeer: “Omdat de Zuunbeek in de toekomst anders zal stromen, houden we nu al rekening met die plannen (en met de uit te voeren nutswerken in het kader van de volgende fases op de Bergensesteenweg). Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone in beide rijrichtingen op de Bergensesteenweg plaatselijk over één in plaats van twee rijstroken moeten rijden.”

123.506 euro subsidie voor de Vrije Basisschool Sint Lutgardis Zuun

ZUUN: – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 9 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. In Vlaams-Brabant zullen 27 scholenbouwprojecten met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen.
Zo gaat er 123.506,53 euro subsidie naar de Vrije Basisschool Sint Lutgardis Zuun voor de volledige verbouwing en herinrichting van het sanitaire blok van lagere school en kleuterschool. Dit via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Vanuit Sint-Pieters-Leeuw zijn we dan ook zeer dankbaar voor deze noodzakelijke investeringen in onze schoolgebouwen!” aldus schepen van gebouwen Olivier Huygens. “De middelen zijn zeker welkom en zullen dienen voor de volledige verbouwing en herinrichting van het sanitaire blok van de kleuter en lagere school van de Vrij Basisschool Sint-Lutgardis in Zuun.”

Gezellig samenzijn Okra en LDC Negenhof

NEGENMANNEKE: – Okra Negenmannke en Lokaal Dienstencentrum Negenhof hebben gisteren de krachten gebundeld en organiseerden een gezellig samenzijn. Er was veel volk, aangename sfeer, leuke interviews, lekker eten en een streepje muziek verzorgd door stadsradio Halle 105.6Fm.

 

Begraafplaats Ruisbroek – Inkomstportiek en wachthuisjes terug naar hun originele schoonheid

RUISBROEK: – Op de begraafplaats van Ruisbroek flankeren wachthuisjes het poortgebouw dat toegang geeft tot de begraafplaats. Het zijn dienstgebouwen, waarvan één oorspronkelijk als dodenhuisje diende. Het geheel is getekend door architect Henri Jacobs en werd op 8 oktober 1893 feestelijk ingehuldigd bij de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats. Vandaag krijgt het geheel een opfrisbeurt zodat het opnieuw de schoonheid krijgt die het zo’n 130 jaar geleden uitstraalde.

Veerle Seré, schepen van begraafplaatsen: “Het gemeentebestuur maakt nu werk van de renovatie om deze mooie inkom weer te laten stralen. Het dak is al volledig vernieuwd en er werden ook al nieuwe dekstenen in blauwe hardsteen geplaatst. Nu zijn ook de gevelwerken gestart. Het geheel is een erkend en waardevol erfgoed. Monumentenwacht gaf dan ook advies in de aanpak van de renovatie. Daarom worden oorspronkelijke materialen gebruikt zoals kalkmortel. Zo krijgen de gebouwen weer hun uniform en stralend uitzicht.

Deze werken kaderen in de opwaardering en herinrichting van de begraafplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Viviane De Gieter vervangt Betty Willems in gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van oktober 2022 is meteen de laatste van raadslid Betty Willems van de N-VA fractie. Betty sluit zo een jarenlange politieke carrière af die haar, via de (toenmalige) OCMW-raad, in 2018 naar de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw bracht. Het Vlaams en sociale gezicht van Sint-Pieters-Leeuw was dan ook de leidraad van haar engagement.

Tevens was Betty jarenlang trouw bestuurslid en één van de drijvende krachten van de de lokale afdeling van de VU en later de N-VA. Recent besloot ze echter om meer tijd te maken voor haar familie waardoor het opnemen van een mandaat steeds moeilijker werd.

Door haar vertrek komt de Vlezenbeekse Viviane De Gieter in de gemeenteraad. Viviane was kandidaat op de lokale N-VA lijst en zal, in navolging van Betty, zich blijven inzetten voor het Vlaamse en sociale karakter van de gemeente.

Nieuwe uitgave van Lewe: Landhuis de Viron

SINT-PIETERS-LEEUW: – Landhuis de Viron werd in juni 2022 in gebruik genomen. Het is de thuishaven van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en meer in het bijzonder van de bibliotheek. Het Lewenummer bevat een interessante studie van Raf Meert over de geschiedenis van dit gebouw dat lange tijd wat verscholen lag in het Colomapark. Zo leren we wie het liet bouwen en wie de bewoners waren.

Lewe vertelt ook over de architecturale aanpak om het gebouw te integreren in het dorp, om het aantrekkelijk en functioneel te maken. Een derde deel gaat over het nieuwe gebruik van het gebouw en tenslotte wordt ook de plechtige opening in beeld gebracht.
De bijlagen bevatten mooie foto’s van het vroegere gebouw, zowel binnen- als buitenzichten, zodat het beeld ervan niet verloren gaat voor het nageslacht.

Raf Meert: “Het historische Landhuis de Viron was tot voor kort een blinde vlek in de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw. Het werd nooit eerder onderzocht. ‘Landhuis de Viron’ komt in historische documenten ook niet voor; die naam werd pas zeer recent aan de site gegeven.

Het onderzoek bracht een aantal bijzonderheden aan het licht. Eerst een merkwaardige overeenkomst tussen de vroegste bestemming en de huidige invulling. Rond 1721 liet de toenmalige baron van Leeuw, Philippe Frans Roose, aan de rand van zijn domein een nieuwe dorpsschool bouwen. Verschillende generaties Leeuwenaren leerden er rekenen, schrijven en lezen. 300 jaar later biedt de site onderdak aan de gemeentelijke bibliotheek.

Ten tweede dat landhuis de Viron oorspronkelijk tot domein Coloma behoorde. Doorheen de geschiedenis werden ze echter meermaals gescheiden en opnieuw herenigd. De eerste maal was in 1808, toen de voormalige dorpsschool in handen kwam van de Brusselse familie de Viron. Omstreeks 1829 bouwden zij op die plaats hun landhuis. Het zou tot 1900 duren eer het opnieuw in handen kwam van de eigenaars van Coloma. In 1997 werd het landhuis nogmaals van het grotere domein gescheiden tot het gemeentebestuur het in 2018 kon kopen.

Als laatste dat het huis met nummer 8 sinds het midden van de 19de eeuw deel verbonden was aan het landhuis aan de overzijde. Het was het verblijf van het dienstpersoneel en de tuinier en ook de koetsen en paarden werden er gestald. Lange tijd werd gedacht dat het rechterbouwvolume van het landhuis, met de bogen, dienst deed als koetshuis. Maar dat klopt dus niet. Onderzoek wees uit dat dit de orangerie was.

Het is een goede zaak dat het oude landhuis de Viron opnieuw herenigd is met kasteeldomein Coloma, omdat het er van oudsher heeft toebehoord. 300 jaar geleden ontstaan als dorpsschool en vandaag herbestemd tot bibliotheek, maakt de Viron tot een bijzondere en historische plek voor de Leeuwenaren.  ”

Het boek kost 5 euro en is te verkrijgen bij de werkgroep Streek- en volkskunde, in de bibliotheek in landhuis de Viron of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

inschrijven: blokjesfestival 2022

VLEZENBEEK: – KWB Vlezenbeek organiseert op zaterdag 12 november 2022 van 14u tot 17u haar ‘blokjesfestival’ in de parochiezaal.

Een namiddag lego plezier voor jong en oud. Laat je fantasie de vrije loop.
Alle kinderen van harte welkom, maar vergezeld door minstens 1 volwassene.
Inschrijven voor 9 november via: info.kwbvlezenbeek@gmail.com
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
KWB zorgt voor pannenkoeken en drank aan democratische prijzen.

Agenda: Leeuw Art 2022 – Waan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuw Art organiseert in november haarjaarlijkse tentoonstelling in het kasteel van Coloma.

‘WAAN’ is dit jaar het thema en Toni Meert (fotograaf) is de eregast.
De exposanten van Leeuwart zijn Bernadette Vansant, Betty D’Herde, Cine Touchant, Gudrun Corthals, Hilde Van Impe, Janot Michiels, Maarten Defossez, Marc Goossens, Peter Troucheau, Rita Cornelis en Tom Feyen.

‘WAAN’ is dit jaar het thema en Toni Meert (fotograaf) is de eregast.
De exposanten van Leeuwart zijn Bernadette Vansant, Betty D’Herde, Cine Touchant, Gudrun Corthals, Hilde Van Impe, Janot Michiels, Maarten Defossez, Marc Goossens, Peter Troucheau, Rita Cornelis en Tom Feyen.

Het thema ‘WAAN’ omschrijft voorzitter Tom Feyen als volgt:
Waan is een smalspoor voor het individu tenzij deze een kunstenaar is.
Deze kunstenaar draait en draait “waan” rond & rond, bekijkt ze van alle kanten.
Deze kunstenaar verknipt en versnippert en stelt opnieuw samen.
Waan is verknipt zijn. Kunstenaarswaan stelt weder samen, heelt!
Het biedt een vernieuwd beeld, een geestesveruimende blik op mens en omgeving.
Die blik voorziet in iets nieuws dat nog niet bestond
maar vanaf dan wordt geaard en gegrond.

De tentoonstelling start met een vernissage op 4 november om 20u.
5, 6, 12 en 13 november openen we telkens van 14u tot 18u. Vrijdag 11 november, tijdens de jaarmarkt, is de expo geopend van 10u tot 18u.

agenda: Breugheliaanse Pensenkermis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na 2 afgelaste edities kan u opnieuw de benen onder tafel steken op de ‘Breugheliaanse Pensenkermis’ van de Koninklijke Muziekvereniging St.-Cecilia Sint-Pieters Leeuw.

Kom proeven van onze heerlijke pensen, worsten, koteletten (ook met Blackwell), steaks en speciale schotel. Wij voorzien ook een hapje voor onze vegetarische vrienden.
Op de achtergrond brengt ons orkest deuntjes van weleer.

29 oktober 2022 – 17u30 tot 21u30
30 oktober 2022 – 12u tot 15u en 17u tot 21u30
31 oktober 2022 – 17u tot21u30
In het Parochiecentrum – R. Balléstraat 6

Binnen 14 dagen wisselt de werfzone Bergensesteenweg fase 2a van zijde

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg heeft de aannemer de onderlaag asfalt aangebracht van fase 2A op de weghelft richting Halle.
De komende weken leggen ze het fietspad en de parkeerstroken verder aan. Ook de voetpaden worden nog afgewerkt.
UPDATE 28/10:
Tijdens de herfstvakantie, in de week van 31 oktober, werkt de aannemer niet. In de week van 21 november verplaatst de werfzone en starten de werken op de weghelft richting Brussel. Volgens de huidige planning duurt fase 2b tot midden maart 2023..

Dinsdag 2 augustus starte de aannemer met de werken op het stuk tussen de kruispunten van de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstaat, over een afstand van ongeveer 200 meter.
Er werd een gescheiden riolering, nieuwe fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Om plaats te maken voor de fiets- en voetpaden, werd het aantal rijstroken voor de auto’s teruggebracht naar één.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat afgesloten tijdens fase 2b
Als in de week van 21 november de werken op de rijweg richting Brussel starten, wijzigt ook de verkeerssituatie
Fietsers kunnen in beide richtingen over het al afgewerkte fietspad.
Doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg tussen Halle en Brussel rijdt over de afgewerkte weghelft. Net zoals in de huidige werfsituatie is er één rijstrook per rijrichting.
De Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat zijn afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding via de Eugène Ghijsstraat en de achterliggende gemeentelijke wegen om op je locatie te geraken.

agenda: jaarlijkse pensenkermis Okra

VLEZENBEEK: – De seniorenvereniging Okra Vlezenbeek nodigt U uit op haar ‘jaarlijkse pensenkermis’.

• Zaterdag 29 oktober 2022 vanaf 17 u.
• Zondag 30 oktober 2022 vanaf 11u30.
• Maandag 31 oktober2022 vanaf 11u30
Iedereen van harte welkom in de parochiezaal – Dorp 48 te Vlezenbeek.