Overlegcomité: Een federaal crisisplan voor de sterk stijgende energieprijzen

BELGIË: – De federale regering heeft beslist de steunmaatregelen voor de bevolking (btw-verlaging en sociaal tarief voor één miljoen huishoudens) te verlengen om het hoofd te bieden aan de explosief gestegen energieprijzen. De banken zetten zich in om de zwaarst getroffen gezinnen te beschermen. Er zullen maatregelen worden getroffen om de overwinsten van de sector af te romen met het oog op de financiering van een solidariteitsfonds. De regering roept de Belgen en de bedrijven ook op om hun verbruik te verminderen en het goede voorbeeld te geven.

België doet het goed qua bevoorrading
Hoewel de winter nog niet in aantocht is, zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in heel Europa voelbaar met energieprijzen die de pan uit rijzen. Dankzij haar centrale ligging in West-Europa en de sterk verbonden netwerkinfrastructuur met onze buurlanden neemt ons land toch een unieke positie in op het gebied van bevoorrading. Die centrale ligging beschermt ons.

Wat gas betreft, zijn de “slots” op de terminal van Zeebrugge al enkele maanden bijna volledig gevuld. De opslagplaats in Loenhout is nu voor meer dan 80% gevuld, waardoor we meer dan een maand voorlopen op de vraag van de Europese Commissie.

Wat de elektriciteit betreft, werd er aan de producenten gevraagd een maximale beschikbaarheid te garanderen door het geplande onderhoud van de installaties deze winter uit te stellen tot de lente. De exploitant werd tevens verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om de definitieve stillegging van Tihange 2 uit te stellen tot uiterlijk 31 maart 2023.

Dankzij de bijkomende maatregelen uit het Winterplan 2022, dat begin deze zomer werd voorgesteld, moet België de winter rustig kunnen doorkomen. Als de winter niet strenger is dan normaal, zal ons land een energieoverschot hebben, dat het dan ter beschikking kan stellen van onze buurlanden.

Het probleem = prijzen
De huidige groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit zijn zo disproportioneel hoog dat een marktinterventie zich opdringt. In Azië bedraagt de groothandelsprijs van LNG 150 €/MWh en in Amerika 30 €/MWh. Er is geen enkele reden waarom de gasprijzen in Europa (300 €/MWh) een veelvoud van deze prijzen zouden moeten bedragen terwijl het slechts voor een paar euro per MWh naar Europa wordt getransporteerd.

Net als de hoge gasprijs weerspiegelt de groothandelsprijs voor elektriciteit niet langer de productiekosten van een kWh elektriciteit. Een groot deel daarvan wordt opgewekt door (hernieuwbare en nucleaire) productie-eenheden die niet met stijgende brandstofkosten worden geconfronteerd. In Europa gaapt er een diepe kloof tussen de kosten en de prijzen. De markt functioneert niet meer. We moeten dus ingrijpen. Daarom pleit België sinds maart op Europees niveau voor een plafond voor de gasprijzen en voor een herziening van de elektriciteitsprijzen. We zijn verheugd te zien dat hier op Europees niveau eindelijk werk van wordt gemaakt.

De schok opvangen
Het huidige prijspeil en de druk die deze prijzen dagelijks op gezinnen en onze bedrijven uitoefenen, vereisen een gecoördineerde beleidsreactie. Op federaal niveau werden verschillende beslissingen genomen om de energieprijsschok in België zo veel mogelijk op te vangen. Ze zijn gebaseerd op zes pijlers.

Vermindering van het verbruik
De goedkoopste energie is degene die we niet verbruiken. Door minder gas, elektriciteit en brandstof te verbruiken, kunnen we de vraag terugdringen en zo het machtsevenwicht tussen vraag en aanbod op de markten omkeren. Dit vergt collectieve inspanningen. Dit belangt zowel burgers, bedrijven als overheidsinstanties aan. Om dit proces op gang te brengen, heeft de federale regering beslist de temperatuur in al haar gebouwen te verlagen tot 19 graden. Het gebruik van airconditioning wordt gereguleerd (tot een maximum van 27 graden). De verlichting in de federale gebouwen en monumenten zal tussen 19 en 6 uur worden uitgeschakeld.

Steun aan de bevolking
De federale regering heeft beslist alle bestaande steunmaatregelen tot het einde van de winter te verlengen (tot 31 maart 2023).

uitbreiding van de doelgroep voor de sociale tarieven (ten gunste van één miljoen huishoudens)
verlaging van de accijnzen op benzine en diesel
6% btw op elektriciteit en gas
een identieke financiële compensatiemaatregel voor stookolie
Er worden ook gesprekken gevoerd met de energieleveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten die een afbetalingsplan vragen, dit op eenvoudig verzoek kunnen verkrijgen.

Steun van de banken aan de zwaarst getroffen huishoudens
De federale regering onderhandelt met de financiële sector om de zwaarst getroffen huishoudens een duwtje in de rug te geven, onder meer via uitstel van hypotheekaflossingen. De banken zullen middelen ontwikkelen om de toegang tot energiebesparende maatregelen te verruimen.

Steun aan de ondernemingen
De federale regering onderzoekt samen met de gewesten de uitvoering van het tijdelijke crisiskader dat de Europese Commissie in België heeft voorgesteld om onze ondernemingen te ondersteunen in het licht van de sterk stijgende prijzen. Er zal overleg worden gepleegd met de sectoren met de meeste impact, de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers.

Bevordering van de investeringen in duurzame oplossingen en isolatie
De federale regering heeft de btw voor investeringen in zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen al verlaagd van 21% naar 6% voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (maatregel geldig tot eind 2023). De maatregel om de btw voor afbraak en heropbouw tot 6% te verlagen, is onder dezelfde voorwaarden tot eind 2023 verlengd.

Strijd tegen overwinsten
De regering zal de nodige maatregelen nemen om de overwinsten die bepaalde energiebedrijven momenteel boeken, “af te romen”. Een werkgroep van deskundigen van de CREG, de FOD Economie en de FOD Financiën moet nagaan waar die overwinsten zich bevinden, of ze in België kunnen worden aangepakt en welke fiscale en juridische instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet, zonder het gelijke speelveld in de energiesector in het gedrang te brengen.

In de kernenergiesector pakken we dit probleem al aan voor de vier recentste centrales, via de vennootschapsbelasting, maar ook via een extra heffing als onderdeel van de verdelingsaanslag. Deze heffing wordt dit jaar van 750 naar 838 miljoen opgetrokken, een bedrag dat volledig over de consumenten zal worden herverdeeld.

agenda: Gratis boekenkaftdag Ezelsoor

SINT-PIETERS-LEEUW: – Boeken kaften saai? Niet in zaal Zonnig Leven! Want op woensdag 7 september 2022 van 12 tot 17.30 uur organiseert de Leeuwse jeugddienst ‘Ezelsoor’, een gratis boekenkaftfeest.

Koop geen kaftpapier en zak met je schriften en boeken af naar de boekenkaftdag in je buurt. Zo luidt het advies van de gemeenten die zelf een Ezelsoor organiseren. “Je kiest bij aankomst vijf gratis vellen kaftpapier waarmee je met gemak een tiental schoolboeken kan kaften. Vrijwilligers zetten je op weg en helpen je mee kaften. Verkies je een uniek gekaft boek? Loop dan langs bij één van de illustratoren die een schoolboek met veel zwier een eigen cachet geven.”

Het kaftpapier is overigens ontworpen door kinderen zelf van verschillende academies en scholen.
Voor Sint-Pieters-Leeuw kwam dit jaar het winnende ontwerp van Amine (zie artikel 17/06/2022), Hij zat in het 5e leerjaar in de Sint-Stevensschool en heeft een grote passie voor tekenen. Zijn tekening kwam, met een verschil van maar liefst 150 stemmen, als overduidelijke favoriet uit de stemmingsronde.

Terwijl de ouders de boeken kaften kunnen de kinderen deelnemen aan creatieve workshops.
Meer info: www.ezelsoor.info

agenda: opendeur Negenhof

NEGENMANNEKE: – Zondag 4 septrember 2022 organiseert het Lokaal Dienstencentrum Negenhof van 11u30 tot 18 uur een opendeurdag met als thema “vroeger en nu”.

● Info werking dienstencentra, zorg aan huis en inschrijving taallessen
● 14 uur petanque wedstrijd
● verzoekbox met DJ Babbelaar
● gebak, kaas en charcuteriebord

LDC Negenhof: Sint-Stevensstraat 62

De Leeuwse Leeskring 2022-2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hou je van lezen, maar word je soms overrompeld door het grote aanbod boeken? Geniet je ervan om je leeservaring met anderen te delen? Hou je ervan om te proeven van verschillende genres? Dan is de leeskring van de Leeuwse bibliotheek iets voor jou!

We starten met een literaire wandeling in de voetsporen van schrijver Louis Paul Boon in Aalst
Afspraak op zaterdag 10 september om 13.30u op het stationsplein van Aalst
Deelnameprijs : 5 euro, drankje inbegrepen.
Inschrijven via: https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/formulier/leeskring-inschrijvingsformulier

Programma 2022 – 2023:
De samenkomsten vinden plaats in het Landhuis De Viron, telkens om 19 uur, onder begeleiding van onze collega Nora Janssens.
● Dinsdag 11 oktober om 19u: De bergen zingen / Nguyen Phan Qué Mai
● Maandag 12 december om 19u: Het hout / Jeroen Brouwers
● Dinsdag 28 februari om 19u: De overlevenden / Alex Schulman
● Zondag 23 april, van 10u tot 12u : Trofee / Gaea Schoeters (in aanwezigheid van de schrijfster zelf)
● Maandag 12 juni om 19u: Zwemmen in het donker / Tomasz Jedrowski

agenda: kermis Negenmanneke 2022

NEGENMANNEKE: – Op zaterdag 03 september 2022 organiseert wijkcomité Negenmanneke voor de 2de keer een Rommelmarkt van 10 tot 17u tijdens kermis Negenmanneke.
De gemeente zorgt via het vrijetijdshuis ‘Brul’ op het podium aan het Weerstandsplein voor enkele optredens:
10u30 Pipo en Pipette, 12u Enerj’ane & Riverboots Country, 13u30 Bart Declerq, 14u30 Rudi Tastenoe en om 17u30 Octopus.

Vanaf woensdag 31 augustus wordt de kermis opgebouwd op het Weerstandsplein.

agenda: Mosselfestijn KLJ Vlezenbeek Bouw en Landelijke Gilde Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Mosselfestijn t.v.v. KLJ Vlezenbeek bouw in samenwerking met de Landelijke Gilde Vlezenbeek!
Kom zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 genieten van overheerlijke verse mosselen! Ze voorzien ook vol-au-vent als alternatief.

Voor de kleinsten onder ons zal er een springkasteel aanwezig zijn.
● Zaterdag 3 september 2022: 17-21u
● Zondag 4 september 2022: 11-15u
Locatie: Schuur Keymolen te Vlezenbeek
Ook dit jaar wil de Landelijke Gilde van Vlezenbeek haar steentje bijdragen om de bouw van deze jeugdinfrastructuur mogelijk te maken. Beide verenigingen slaan opnieuw de handen in mekaar met de organisatie van een derde mosselfestijn. De opbrengst gaat opnieuw integraal naar de bouwplannen van de KLJ.

MIVB bus 50 wordt omgeleid tussen Max Waller en Kerk Ruisbroek

RUISBROEK: – Wegens werkzaamheden in de Neerstalsesteenweg zal vanaf maandag 29 augustus 2022 tot in 2024 bus 50 wordt omgeleid tussen Max Waller en Kerk Ruisbroek, via de Britse Tweedelegerlaan en de Humaniteitslaan in beide richtingen.

Om naar de Shopping van Drogenbos te gaan:
– vanaf Vorst: neem T-bus 82. T-bus 82 bedient de halte Gilson.
– Vanaf Ruisbroek en Lot: neem bus 50 tot de halte Dorent. Neem vervolgens T-bus 82 richting Drogenbos tot Gilson (1ste halte).
Om terug te komen van de Shopping van Drogenbos:
– Naar Vorst: neem T-bus 82 aan de halte Gilson van bus 50 richting Lot Station
– naar Ruisbroek en Lot: neem T-bus 82 aan de halte Gilson van bus 50 richting Lot Station tot Dorent (1ste halte), en neem daar bus 50.

Haltes langs de omleiding richting Lot Station :
Vorst Centrum: Sint-Denijsstraat, gebruikelijke halte
Sint-Denijs: Sint-Denijsplein, gebruikelijke halte
Max Waller: Neerstalsesteenweg 155
Dorent: Humaniteitslaan, halte van De Lijn richting Halle
Kerk Ruisbroek: Karel Gilsonstraat tegenover nummer 22, gebruikelijke halte

Haltes langs de omleiding richting Zuidstation :
Kerk Ruisbroek: Beemdstraat 12, gebruikelijke halte
Dorent: Humaniteitslaan, halte van De Lijn richting Anderlecht / UZ-VUB
Max Waller: Neerstalsesteenweg 116, gebruikelijke halte
Sint-Denijs: Brusselsesteenweg 25, gebruikelijke halte
Vorst Centrum: Brusselsesteenweg 59, voor het gemeentehuis, gebruikelijke halte
Bervoets: Britse Tweedelegerlaan, kruispunt met de Schaatsstraat, gebruikelijke halte

stoepcafé t.v.v. ziekenhuisclowns 2022

2022-08-28-stoepcafe-tvv-ziekenhuisclowns (1)SINT-PIETERS-LEEUW: – De vrienden van de ziekenhuisclowns, afdeling Sint-Pieters-Leeuw, organiseerden naar aloude gewoonte een stoepcafé ter hoogte van Watermolenlaan en Nieuwenhovenlaan.

Bij een babbel, een knabbel en een drink kon men er genieten van enkele optredens en kinderanimatie.
Zorgden voor de animatie: DJ Babbelaar, Dance ‘O Mania, Tahtanka, goochelaar, Kris Baert met Vlaamse meezingers.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Venetiaanse parade Groenenberg-Gaasbeek trekt honderden kijklustigen

VLEZENBEEK: In de parken van Groenenberg en Gaasbeek waren deze namiddag prachtige Venetiaanse figuranten te bewonderen.

Tientallen Venetiaanse personages van de groep “Regards Venitiens” lieten zich bewonderen en fotograferen aan het kasteel Groenenberg in Vlezenbeek om daarna onder grote belangstelling in stoet naar de Museumtuin van Gaasbeek te trekken. De meeste kostuums worden door de leden zelf gemaakt.

Deze slideshow vereist JavaScript.

inschrijven: Initiatie kinderen snorkelen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zin in iets nieuws? Een activiteit zonder competitie waar amusement centraal staat ? Dat kan! Kom op 3 september 2022 bij de Leeuwse Waterduivels het snorkelen ontdekken tijdens een initiatie.

Om deel te nemen aan deze initiaties:
a) ben je tussen 8 en 13 jaar;
b) schrijf je vooraf in via https://waterduivels.be of contact@waterduivels.be
c) meld je je op de dag van de initiatie aan om 18:45 in de inkomhal van het zwembad. Vervolgens zul je, onder de hoede van onze ervaren begeleiders, je eerste stapjes zetten als snorkelaar;
d) breng je jouw zwemkledij mee. Wij zorgen voor het andere materiaal. Voor de zwemvliezen hebben we wel jouw schoenmaat nodig.

Actieplan gedeelde mobiliteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaven Autodelen .net de opdracht, in het kader van de klimaatprojecten gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, om een gezamenlijk actieplan gedeelde mobiliteit uit te werken.

Het doel van het actieplan gedeelde mobiliteit is om concrete maatregelen naar voor te schuiven die ervoor moeten zorgen dat gedeelde mobiliteit naar een hoger niveau wordt getild in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, zowel tegen het einde van de huidige legislatuur in 2024 (korte termijn) als op middellange termijn (2030). Het actieplan vertrekt van de huidige lokale situatie en wil aan de hand van concrete operationele doelstellingen en acties twee centrale doelen bereiken. Deze zijn ambitieus, maar mits de nodige inspanningen zeker haalbaar.

Autodelen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
In het najaar van 2020 organiseerden de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een online burgerbevraging over auto- en fietsdelen. Inwoners werden gevraagd naar hun huidige mobiliteitssituatie en hun interesse in (bepaalde vormen van) gedeelde mobiliteit. 90 burgers vulden de bevraging in.
Iets minder dan een derde van de respondenten wil van zodra er een initiatief opstart zeker aan autodelen doen of overweegt het te doen. Ruim een vierde geeft aan dat de kans (zeer) waarschijnlijk is dat ze op termijn aan autodelen zullen doen, wanneer bijvoorbeeld hun huidige (tweede) auto is versleten. Tot slot beantwoordt ongeveer een vierde van de respondenten deze vraag met ‘misschien’, een vijfde geeft aan (waarschijnlijk) niet aan autodelen te doen. De interesse voor autodelen en de bereidheid om hiermee te starten is zeker aanwezig onder een groot deel van de bevraagden.
Inwoners kregen ook de vraag welke vorm van autodelen hen het meeste aanspreekt. De grootste interesse is er duidelijk voor het aanbod van een autodeelorganisatie met een eigen vloot. 64 burgers (79%) willen graag een wagen van een autodeelaanbieder gebruiken. Daarnaast zijn er 28 respondenten (35%) die graag hun eigen wagen willen delen en 27 (33%) die de wagen van andere particulieren willen gebruiken. Er is dus zeker potentieel voor een aanbieder met eigen vloot in beide gemeenten. Daarnaast lijkt het aan te raden om de inwoners die hun eigen wagen wensen te delen te informeren en te ondersteunen.
Ruim de helft van de respondenten geeft te kennen dat ze minstens één keer per week een deelwagen zouden gebruiken, waarvan 12% er zelfs dagelijs een zou nodig hebben. De respondenten zien zich vooral overdag een deelwagen gebruiken, zowel tijdens de week als in het weekend. Qua type wagen gaat de voorkeur uit naar een kleine elektrische wagen (42% geeft aan dergelijk type te willen gebruiken), gevolgd door een grote elektrische wagen (25%) en een kleine conventionele wagen (21%). Voor ongeveer een derde van de respondenten maakt de keuze van het type wagen niet veel uit.
Tot slot werd de inwoners gevraagd wat ze momenteel nog missen om te starten met autodelen. De belangrijkste manco blijkt een concreet aanbod te zijn van deelauto’s in de buurt (72%), gevolgd door informatie over het eventuele aanbod in de buurt (54%) en getuigenissen van mensen met een gelijkaardig profiel die reeds aan autodelen doen (46%). Zeker wat betreft de laatste twee argumenten is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om voldoende te communiceren naar de burgers over de mogelijkheden en het aanbod van gedeelde mobiliteit in de buurt.

CENTRALE DOELEN:
● Mede door toedoen van auto- en fietsdelen neemt het aantal personenwagens tegen 2024 met 1% af. Dat vertaalt zich enerzijds in minstens 84 deelwagens in de regio9, zowel van een autodeelaanbieder als private gedeelde wagens en anderzijds in een operationeel (particulier) fietsdeelsysteem in elke gemeente. Het gaat om 37 deelwagens in Halle, 21 in Beersel en 26 in Sint-Pieters-Leeuw.
● De helft van de nieuwe deelwagens van aanbieders met een eigen vloot in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zijn elektrisch in 2030.
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
● Er is een aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw stimuleert de groei van auto- en fietsdelen in de gemeente/stad
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
● Gedeelde mobiliteit wordt verder geïntegreerd in het parkeerbeleid en bij woningbouwprojecten
● Het gedeeld vervoer is duurzaam
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op constante communicatie over gedeelde mobiliteit
● Het bestuur neemt een voorbeeldrol op op het vlak van gedeelde en duurzame mobiliteit
● Er zijn incentives voor mobiliteitsdelers

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten.
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt. Gebruikers kunnen er gebruik maken van de voorzieningen en vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerspotentieel, komt in aanmerking als mobipunt, mits het beantwoordt aan de nodige prestatie-eisen in functie van de ruimtelijke context.” Aan een mobipunt worden, afhankelijk van de ruimtelijke en vervoerscontext, collectief vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps, deelscooters, fietsenstallingen, (carpool)parkeerplaatsen, … aangeboden. Het laat toe om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer en combimobiliteit te faciliteren.

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan duizend mobipunten onder de merknaam Hoppin. Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol.

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
Om de impact van gedeelde mobiliteit ten volle te benutten, is het noodzakelijk dat het ter beschikking staat van zo veel mogelijk doelgroepen. De huidige doelgroep is nog te homogeen (hoger opgeleiden, tweeverdieners, …). Door in te zetten op specifieke projecten kan de doelgroep gevoelig uitgebreid worden. “We denken hierbij aan het delen van rolstoelvriendelijke wagens, het opzetten van een kinderfietsdeelsysteem en het organiseren van innovatieve deelsystemen waarbij bv. een deelwagen kan gereserveerd worden inclusief chauffeur. Deze projecten passen perfect in het kader van basisbereikbaarheid en meer specifiek het vervoer op maat.”

Muzikale Brouwsels bij brouwerij Belgoo

ZUUN: – Deze zomer organiseren vrijetijdshuis Brul en de Leeuwse brouwers “Muzikale Brouwsels” in hun brouwerij. Vanavond waren we te gast bij Jo Van Aert van brouwerij Belgoo. DJ Bill Vinyl zorgde voor de muziek zodat er al snel een Afterwork party sfeer heerste.

Er werden korte rondleidingen gegeven in de brouwerij waarbij de aanwezigen deskundige uitleg van de brouwer zelf kregen.

Brouwer Jo Van Aert: “Sinds Corona voorbij is gaat het terug heel goed met ons, het is in een serieuze stroomversnelling gekomen. Bij wijze van spreken van 0 naar 1000% gegaan dus we zijn heel content.
Het Magus bier krijgt binnenkort een andere naam. Het nieuwe brouwsel staat nu al in de warme kamer dus in theorie is het binnen een aantal weken klaar en dan gaan we de naam onthullen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Meer info over de brouwerij en de bieren Saisonneke, Bloemekei, Luppo, Keekebisj,… via: https://nl.belgoobeer.net

Aanleg fietsstraten tussen 29 augustus en 1 september 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandagavond 29 augustus legt de Firma Trafiroad nv een fietsstraat aan in de: Mekingenweg ● Schoolstraat – deel Boomkwekerijstraat ● Brugstraat ● Schaliestraat ● Schreinstraat ● Petrus Basteleusstraat.
Dit moet de veiligheid van fietsers verhogen.

Om de hinder te beperken, voert de aannemer de werken ’s nachts tussen 20.30 uur en 4.30 uur uit.
Verkeersmaatregelen:
• Er geldt een parkeerverbod in de werfzone
• Tijdens het aanbrengen en het uitdrogen van de fietsstrook is er geen doorgaand verkeer mogelijk

inschrijven: Toddies On Stage – Kids Musical – Teens Musical

VLEZENBEEK: – OnOffStage vzw heeft dit najaar weer heel wat in petto  voor Kleuters, Kids & Teens.

● Toddies On Stage
Heb je een klein showbeestje in huis? Dan is Toddies On Stage wat je zoekt.
Je kleuter leert hier kennis maken met zingen, kleine instrumenten bespelen en podiumgevoel ontwikkelen.
Doelgroep: Showbeestjes van 4 tem 6 jaar (2KK-1e lj)
2 reeksen van 10 lessen steeds op dinsdag vanaf 6 september 2022 van 16u-17u of op zaterdag 3 september 2022 van 13u-14u in Vlezenbeek (De lesinhoud van dinsdag en zaterdag loopt steeds parallel)
Deelnameprijs: 1 reeks: €90 / 2 reeksen: €170 / 2de gezinslid: 1 reeks €80

● Kids Musical ’23 “Spotlight”
Dat is dansen, zingen en acteren voor kids van 7 tem 12 jaar (2de tem 6de leerjaar)
Slechts in enkele maanden tijd stomen wij jullie klaar om te schitteren in een echte musical. Dit alles onder professionele begeleiding.
Muzikale leiding en zangcoaching: Sarah Van Hassel – Regie: Dorien Van Hassel – Choreografie: Roselien Quinart
Deelnameprijs: €195
Inbegrepen: repetitieweekend, verzekering, script, oefenfiles en catering tijdens de shows
Opgelet! De inschrijvingen sluiten op 24 september 2022!
Auditiedag: Zaterdag 17 september2022
Voorstellingen: 30 april en 6 mei 2023

● Teens Musical ’23-24′ Eigen Creatie
Dat is dansen, zingen en acteren voor teens van 13 tem 18 jaar.
Slechts in enkele maanden tijd stomen wij jullie klaar om te schitteren in een echte musical. Dit alles onder professionele begeleiding.
Muzikale leiding en zangcoaching: Sarah Van Hassel – Regie: Dorien Van Hassel
Deelnameprijs: €195
Inbegrepen: repetitieweekend, verzekering, script, oefenfiles en catering tijdens de shows
Opgelet! De inschrijvingen sluiten op 24 september 2022!
Auditiedag Teens : Zaterdagvoormiddag 17 september2022
Voorstellingen Teens: Februari/maart 2024

Meer info en inschrijvingen via: www.onoffstagevzw.com

De Leeuwse MaakBib

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een MaakBib is een maakplaats waar elke nieuwsgierige kan komen kennismaken met leuke tools zoals een lasercutter, snijplotter of 3D-printer.
In september start de Leeuwse bibliotheek met een aantal basisvormingen waar je met onze toestellen leert werken. Als je er alleen mee aan de slag kan gaan, dan ben je welkom op onze Open-Maakbib-Momenten. Daarnaast worden verschillende workshops georganiseerd.

Ze beginnen vanaf nul, dus er is geen voorkennis vereist. Alle leeftijden zijn welkom, jong, oud en alles er tussenin. Ideeën komen in de Maakbib tot leven. Er wordt naar elkaar geluisterd en samen creëren we een antwoord.

Inschrijven Workshop Cricut op maandag 29 augustus 2022
Op maandag 29 augustus 2022 organiseert de Leeuwse MaakBib van 13u tot 16u een workshop ‘Cricut voor beginners’ (enkel voor volwassenen).
We personaliseren een linnen draagtas. Deelnameprijs is 8 euro, ter plaatse te betalen. Inschrijven is verplicht via: https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/formulier/inschrijven-workshop-cricut?theme=4577
Wil je graag deelnemen dan is snel inschrijven de boodschap want plaatsen zijn beperkt.

Provincie zet in op kennis van het Nederlands – 61.461 euro voor taalstimulerende projecten

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met in totaal 61.461 euro 16 taalstimulerende projecten. Het gaat voornamelijk over de verderzetting van Leeshelden in 12 bibliotheken.

Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro“, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap.

Overzicht van de goedgekeurde projecten
● De voortzetting van het project ‘Leeshelden’ tijdens het schooljaar 2022-2023 in de bibliotheken van Dilbeek (1.965 euro), Galmaarden (1.160 euro), Haacht-Boortmeerbeek (1.055 euro), Kortenberg (1.320 euro), Machelen (1.000 euro), Meise (1.600 euro), Opwijk (2.050 euro), Roosdaal (2.400 euro), Ternat (1.995 euro), Tremelo (2.400 euro), Vilvoorde (2.960 euro) en Wemmel (1.300 euro).
​Leeshelden heeft als doel de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar aan te pakken door hun leesmotivatie te verhogen. Er wordt hiervoor een samenwerking aangegaan tussen lokale scholen en de bibliotheek. Via deze samenwerking kunnen leerlingen met een leesproblematiek in de bibliotheek een reeks leessessies volgen.
● ‘Taalbruggen in 1770’ van gemeentebestuur Liedekerke (15.000 euro)
● ‘Op(stap) naar meer Nederlands’ van gemeentebestuur Beersel (15.000 euro)
● Taalcoaching Nederlands op de werkvloer’ van de stad Halle (8.140 euro)
● ‘Project Boekenstoet opstarten in bibliotheek Boortmeerbeek’ van HaBoBIB (2.116 euro)

Gedeputeerde Gunther Coppens legt uit waarom Leeshelden Sint-Pieters-Leeuw dit jaar niet op de subsidie lijst van de provincie staat.
Gedeputeerde Gunther Coppens: “In het schooljaar 2018-2019 organiseerde de gemeente Leeshelden en kreeg toen een subsidie van 6380 euro als taalstimulerend project van de provincie Vlaams-Brabant. In 2019-2020 organiseerde de gemeente met eigen middelen de leeshelden. In de twee schooljaren daarop ontving de gemeente twee maal subsidie voor het project. Aangezien het reglement niet toelaat dat een organisatie meer dan tweemaal achter elkaar een subsidie krijgt, moet men dus een jaartje subsidiegewijs overslaan. Dat betekent helemaal niet dat dit prachtige project stopt. Integendeel, de gemeente blijft dit project waarschijnlijk op hetzelfde elan voortzetten en volgend jaar mag men terug een aanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant.”

Drie Lindemans-bieren verkozen tot ’s werelds beste op World Beer Awards 2022

Geert Lindemans, Jan Delcour en Dirk Lindemans
Geert Lindemans, Jan Delcour en Dirk Lindemans

VLEZENBEEK: – In Londen werden vandaag de winnaars van de finale van de World Beer Awards 2022 bekendgemaakt. Deze prestigieuze bierwedstrijd promoot en beloont de beste internationaal erkende bierstijlen. Lindemans zette tijdens deze editie een uitstekend resultaat neer. De brouwerij die dit jaar haar 200-jarig bestaan viert, won in maar liefst drie categorieën de titel ‘World’s Best Style Winner’. Lindemans Oude Gueuze Cuvée René werd beloond met de titel ‘Beste Gueuze ter wereld’ en de Oude Kriek Cuvée René kreeg de titel ‘Beste Kriek ter wereld’ toebedeeld. Het aardbeienbier Lindemans Strawberry pakte de titel ‘World’s Best Fruit Lambic’.

Daarmee oogstte Lindemans op de World Beer Awards van dit jaar een fenomenaal aantal ​ medailles. Tijdens de nationale voorrondes sleepte de Pajotse brouwerij al een zilveren plak, vijf gouden medailles en vijf landentitels in de wacht. Met de drie ‘World’s Best’-titels erbij staat de uiteindelijke WBA-prijzenteller voor Lindemans dit jaar op 14 awards. ​

Eerder deze maand, tijdens de voorrondes, won Lindemans Oude Gueuze Cuvée Francisca in de categorie ‘Gueuze style’ al zilver. In dezelfde groep won de Oude Gueuze Cuvée René het goud en de Belgische landstitel. De BlossomGueuze, de Oude Kriek Cuvée René, Lindemans Goyck en Lindemans Strawberry werden elk in hun respectievelijke categorieën eveneens beloond met een gouden medaille en uitgeroepen tot ‘Country Winner’.

De twee neven Dirk en Geert Lindemans, die samen het familiebedrijf runnen, zijn bijzonder tevreden met dit resultaat. Dirk: “We hebben in het verleden met onze bieren al mooie resultaten neergezet op de World Beer Awards. In 2020 sleepten we twee gouden en een bronzen medaille in de wacht. Vorig jaar wonnen we vier gouden medailles, waarvan twee Belgische. Lindemans Goyck ging toen in de finale aan de haal met de titel ‘World’s Best Style Winner’. Wij hadden echter nooit kunnen dromen dat in het jaar dat onze brouwerij haar 200-jarig bestaan viert, we zoveel WBA-prijzen zouden binnenrijven. Dat is een hele mooie pluim op de hoed van al onze medewerkers. We zijn echt fier op ons team. Samen met Geert wil ik hen dan ook van harte danken voor hun inzet.”

2022 is niet zomaar een feestjaar. Het is ook een echte, grote mijlpaal in de lange geschiedenis van onze brouwerij”, aldus Geert Lindemans. “Begin september huldigen wij de tweede productiesite, genaamd Lindemans Satellite Brewery, officieel in. Met deze investering van ruim 28 miljoen euro willen wij de groei ondersteunen en het familiebedrijf klaarstomen voor de derde eeuw van haar bestaan.”

Snelwegparking Ruisbroek wordt beveiligd tegen mogelijke overlast transmigranten

VLAANDEREN / RUISBROEK: – Tien miljoen euro investeert Vlaams minister Lydia Peeters in de beveiliging van 21 snelwegparkings in heel Vlaanderen waaronder deze in Ruisbroek. In september wordt deze extra beveiligd tegen mogelijke overlast door transmigranten.

Minister Lydia Peeters: “Voor de snelwegparkings in Vlaams-Brabant hebben we hierover in het verleden met de gouverneur en de lokale besturen samen gezeten. Ook daar een plan van aanpak uitgerold en er komt overal beveiligd hekwerk zodat het niet meer kan doorgeknipt worden. Daarnaast ook poorten en in het najaar camera’s zodoende dat het een pak veiliger zal zijn voor de truckchauffeurs.”

Opendeurdag Huis van het Kind

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag had er een opendeurdag plaats bij het Huis van het Kind in de Arthur Quintusstraat 201. Je kon er kennis maken met de werking, het ruilhuisje, de speelruimte en de medewerkers! Iedere bezoeker kreeg een gratis drankje en een ijsje van de ijskar.

Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die werken voor baby’s, kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. Samen wordt er gebouwd aan een sterke gezins- en opvoedingsondersteuning.

Spel- en ontmoetingsruimte
Kom spelen met je baby, peuter of kleuter in onze spelruimte! Je kan er andere ouders ontmoeten en praten over de opvoeding van je kindje.
Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen spelen in de spelruimte van Huis van het kind.
Open op maandag van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.


Ook dit najaar organiseert het Huis van het Kind boeiende activiteiten:
● Dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur – Faalangst bij kinderen
Lezing voor ouders van lagere schoolkinderen.
Wat is faalangst en hoe kan je er beter mee omgaan? Hoe kan je als ouder je kind steunen? En wat kan je kind zelf doen? Tijdens deze lezing deelt kinder- en studiecoach Lesley De Schepper haar inzichten en een reeks praktische tips. Ze maakt ook tijd om vragen te beantwoorden.
Wanneer? Dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur.
Waar? Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Gratis, inschrijven via Avansa Halle-Vilvoorde via: https://avansa-hallevilvoorde.be/activiteiten/omgaan-met-faalangst.

● Woensdag 12 oktober 2022 om 13.30 uur – Filmnamiddag “Coco”
In dit bijzondere Disney Pixar avontuur, droomt een jongen ervan om muzikant te worden en maakt een magische reis om de mysteries achter de verhalen en tradities van zijn voorouders te ontrafelen.
Kom mee genieten van de film samen met een drankje en een potje popcorn of chips.
Wanneer? Woensdag 12 oktober 2022 om 13.30 uur.
Waar? LDC Meander, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Gratis, inschrijven verplicht via: www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/huis-van-het-kind

● Zaterdag 22 oktober 2022 – Baby- en peuteryoga i.s.m. Wonder-Wel
Op een speelse en ontspannen manier leren we ons lichaam en elkaar beter kennen: ademhalingsoefeningen, yogahoudingen, liedjes, spelletjes, ontspanningsoefeningen, massage en tekenoefeningen wisselen elkaar af. Elke les beleven we nieuwe avonturen in een thema aangepast aan de kinderen.
Opgelet! Houd rekening met de leeftijd van uw kind op het moment van deelname:
Baby = 8 tot 18 maanden
Peuter = 18 maanden tot 2,5 jaar
Wanneer? Zaterdag 22 oktober 2022 van 10 tot 10.45 uur babyyoga en van 11 tot 11.45 uur peuteryoga.
Waar? Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Gratis, inschrijven verplicht via: www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/huis-van-het-kind

● Donderdag 27 oktober 2022 om 20 uur – Slaap-kindje-slaap
Wat als slapen bij je baby niet goed lukt? Wat als je als ouder met de handen in het haar zit in plaats van in dromenland?
Samen met een slaapcoach voor baby’s (0 – 3 jaar) brengen we in kaart welke factoren bepalend kunnen zijn voor het al dan niet slapen van een baby.
In deze interactieve lezing krijgen ouders zelf alle tools in handen om te werken aan meer rust en slaap in hun gezin. Deze coaches hebben een zachte aanpak waarbij gewerkt wordt met veel nabijheid, liefde, kleine stapjes en het tempo van elk kind centraal staat.
Door coaches van de Babyacademie: http://www.babyacademie.be.
Wanneer? Donderdag 27 oktober 2022 om 20 uur.
Waar? Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs? Gratis, inschrijven verplicht via: www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/huis-van-het-kind


’t Ruilhuisje in het gebouw van Huis van het Kind
Winkelen in ’t Ruilhuisje dat is duurzaam én budgetvriendelijk . Er zijn zoveel leuke tweedehandsspullen te vinden, waarom zou je nieuw kopen?
Hoe werkt het ruilsysteem?
Je brengt kleding en materiaal binnen. In ruil krijg je punten. Met deze punten kan je opnieuw winkelen in de ruilwinkel.
Wat mag ik allemaal binnenbrengen?
kleding en speelgoed voor kinderen van 0 tot 6 jaar ( Op dit moment is er vooral nood aan kledij voor 5 en 6 jarigen.). Zoals bijvoorbeeld schoenen, jassen, schoolmateriaal, eetstoelen, bedjes, badjes, buggy, beddengoed.
Omdat ze een mooi aanbod willen garanderen aan hun klanten, is het belangrijk dat alles wat je binnenbrengt in goede staat is. Vuile of kapotte spullen worden niet aanvaard.

Huis van het Kind
Arthur Quintusstraat 201 600 Sint-Pieters-Leeuw
Telefoon: 0497 51 68 66 – 0490 58 85 70
Email: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
Openingsuren
maandag: 14:00 – 17:00
donderdag: 09:00 – 12:00

Deze slideshow vereist JavaScript.

activiteiten diabeteswerkgroep Halle – najaar 2022

REGIO: – De activiteiten van Diabeteswerkgroep Halle geven u de kans om in contact te komen met lotgenoten, uw kennis uit te breiden over leven met diabetes en tips uit te wisselen.

● Donderdag 8 september 2022 van 19-21 uur: Groepssessie ‘Leven met Diabetes’
● Zaterdag 24 september 2022 van 9-11u30: Kookworkshop
● Zondag 13 november 2022: Wandeling voor Wereld Diabetes Dag
● Donderdag 8 december 2022 van 19-21 uur: Groepsessie ‘Diabetes en voetverzorging’.

Schrijf je in voor de activiteiten van Diabeteswerkgroep Halle via:
projecten@artsenkring.be of 02/360.18.10

Nieuwe reeks Dertigers zet Groene Gordel in de schijnwerpers

VLAAMS-BRABANT: – Midden mei zijn Eén (VRT) en Warner Bros. ITVP België gestart met de opnames van de nieuwe reeks van Dertigers, met een volledig nieuwe vriendengroep en een nieuwe cast in de Groene Gordel ( #Pajottenland ). De nieuwe reeks toont, naast de avonturen van de Dertigers, ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de regio. Toerisme Vlaams-Brabant gaat naar aanleiding van de reeks toeristische producten ontwikkelen, zoals een Dertigers fietszoektocht. ​ ​

Onze Groene rand rond Brussel is de meest onderschatte toeristische regio van Vlaanderen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “De variatie in landschappen, het betoverend groene karakter met ontelbaar veel kasteelparken en tuinen en de kwaliteitsvolle gastronomie maken de regio een potentiële toeristische top bestemming. We zijn dan ook blij dat VRT en Warner Bros. ITVP België hier ook zo over dachten en we de handen in elkaar geslagen hebben om de Groene Gordel op de nationale kaart te zetten.” ​
​​
​De nieuwe reeks toont naast de avonturen van de Dertigers ook de mooiste, leukste en lekkerste plaatsen van de Groene Gordel. Toerisme Vlaams-Brabant gaat dit mee promoten via een nationale ​ campagne en afgeleide producten ontwikkelen, zoals een Dertigers-fietszoektocht. ​ ​ ​
​​
​“We hopen alvast op een stevige economische return ter ondersteuning van onze toeristische ondernemers die de laatste jaren zwaar onder druk staan. Vlaams-Brabant is de sportieve fietsprovincie bij uitstek en we zijn blij dat sportief fietsen de favoriete vrienden activiteit is van de nieuwe Dertigers”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Gilles Van Hecke”Voor mij is het heel fijn om hier opnames te doen op de plaatsen waar ik ook kom. Want in mijn vrije tijd ga ik ook fietsen langs de Romeinse baan, Gaasbeek en Lennik.”
Idalie Samad: “Het is keitof om in mijn eigen streek te filmen, in het groen met de gezelligheid en de toffe sfeer van de streek.”

Hans Primusz komt naar Vlezenbeek op maandag 26 september voor een oefensessie van Singalong

VLEZENBEEK: – Hans Primusz komt voor een oefensessie van Radio 2 Singalong naar Vlezenbeek op maandag 26 september 2022.

Beleef de magie van 5000 zangers op de Radio 2 Singalong in de Lotto Arena op 3 december 2022.
Pommelien Thijs, Bart Herman, Belle Perez, Gene Thomas en Tom Dice zullen erbij zijn.
Naast duetten met deze artiesten zing je met het koor ook nog andere hits van o.a. Stromae, Coldplay, John Miles, Lennon, The Black Eyed Peas…

Op maandag 26 september komt Hans Primusz naar Vlezenbeek voor een oefensessie om 19u in O.C. De Merselborre.
OnOffStage vzw. is gastkoor en nodigt alle koorliefhebbers van de regio uit om mee te zingen.
Schrijf je nu in via radio2.be of hansprimusz.be en gebruik de koortingcode: ONOFFSTAGE
Je ontvangt je ticket voor de oefensessie en de LottoArena en je krijgt alle partituren , opnames en heel wat leuke zangtips van Hans in je mailbox.
Zo kan je zelf al aan slag en kom je goed voorbereid naar de oefensessie.

Bestel tickets voor YEVGUENI

OUDENAKEN: – De Landelijke Gilde Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem organiseert op zaterdag 17 september 2022 een optreden van “YEVGUENI”.

LG: ‘Vorig jaar heeft corona ons nog gedwongen onze kleinkunstavond 1 jaartje uit te stellen. Vandaag stellen we jullie met enige trots onze nieuwe affiche voor: met “YEVGUENI.”‘

Op 17 september kiest de band zijn favorieten uit het eigen repertoire, aan de hand van nooit eerder vertelde verhalen. Op intieme wijze loodst Klaas Delrue je door hun twintigjarige bestaan. En ook de gekende ambiance zal niet ontbreken!

Afspraak 17 september 2022in de Schuur van Hoeve Lemaire – Jan Vandersteenstraat 1 te Oudenaken
Prijs: 20 euro.  Tickets bestellen via: lg.kleinkunst@gmail.com of bij de bestuursleden.

Nieuwe buslijn 52 Vlezenbeek – Sint-Genesius-Rode

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 september 2022 zal De Lijn buslijn 575 omgevoren tot lijnnummer 52 (Vlezenbeek – Sint-Genesius-Rode) met een aangepast traject.
Het traject tussen Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Lot blijft ongewijzigd, de wijziging doet zich voor vanaf halte Lot Station tot Sint-Genesius-Rode.

Door de trajectwijziging vervalt de bediening van de haltes te Ruisbroek, maar voor deze reizigers is wel een alternatief via de combinatie van bus 810 met buslijnen 153 -154 -155.

Uurregeling buslijn 52: MA-VRIJ
Vlezenbeek Ziekenhuis Inkendaal 7:22
Vlezenbeek Gemeenteplein 7:24
St-P-Leeuw Gemeentehuis 7:30
St-P-Leeuw Stationstraat 7:35
Lot Station 7:40
Beersel Station 7:46
Beersel Gemeenteplein 7:48
Alsemberg Opvangcentrum 7:53
Alsemberg Sint-Victor 7:59
Alsemberg Winderickx 8:02
Sint-Genesius-Rode O.L.V. College 8:04
– Enkel de belangrijkste haltes zijn in de tabel opgenomen; alle haltes op het traject worden bediend

WOE  / Ma-Di-Do-Vrij
Sint-Genesius-Rode O.L.V. College 12:10 15:45
Alsemberg Winderickx 12:12 15:47
Alsemberg Sint-Victor 12:13 15:49
Alsemberg Opvangcentrum 12:19 15:55
Beersel Gemeenteplein 12:24 16:00
Beersel Station 12:26 16:02
Lot Station 12:32 16:08
St-P-Leeuw Stationstraat 12:37 16:13
St-P-Leeuw Gemeentehuis 12:42 16:18
Vlezenbeek Gemeenteplein 12:44 16:20
Vlezenbeek Ziekenhuis Inkendaal 12:46 16:22

Intradura ophalingen starten om 5 uur ’s ochtends omwille van tropische temperaturen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week worden opnieuw hoge temperaturen verwacht. Daarom treft Intradura maatregelen zodat de ophalers tijdens deze omstandigheden goed hun werk kunnen blijven doen. De afvalophalingen van woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2022 zullen daarom starten om 5u ‘s morgens.

Intradura raadt de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw aan hun afval de avond voordien buiten te plaatsen. Dit kan vanaf 18 uur.