Officiële inhuldiging Drie Fonteinenbrug

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Drie Fonteinenbrug, een nieuwe boogbrug over het Kanaal naar Charleroi op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw, is klaar om opengesteld te worden voor het verkeer.
Vrijdagnamiddag werd de brug officieel ingehuldigd door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv en de gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.
2022-07-08-inhuldiging-brug (1)
Vanaf zaterdag 9 juli 2022 omstreeks 12u kan elke weggebruiker (vrachtwagen, gewone wagen, fietser, voetganger,..) de nieuwe driefonteinenbrug gebruiken.
De nieuwe brug zal de ontsluiting en de verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het kanaal aanzienlijk verbeteren en tegelijk het watergebonden transport stimuleren. De bouw van de brug kadert namelijk binnen de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van maatregelen dat de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen moet verbeteren en de containervaart moet bevorderen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi was niet optimaal. Vrachtwagens konden de site enkel bereiken via de N6 en door een aantal woonwijken. Vanaf zaterdag 9 juli 12 uur wordt de nieuwe Drie Fonteinenbrug opengesteld voor het verkeer. Hierdoor is het mogelijk om dit vrachtverkeer af te leiden via de Ring R0 en via de rechteroever van het kanaal. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.

De nieuwe Drie Fonteinenbrug komt niet alleen de lokale veiligheid en de leefbaarheid ten goede. Deze brug zal het watergebonden transport stimuleren en de omliggende woonwijken ontlasten van zwaar verkeer”, benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Samen met de aanleg van een regionaal overslagcentrum en enkele nieuwe kades maakt deze brug de bedrijvenzone rond het Kanaal naar Charleroi bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven. Ze zal ontegensprekelijk een belangrijke stimulans betekenen voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid in de regio. En dat kan ik, gezien de huidig mobiliteitscontext, alleen maar toejuichen.”

De nieuwe Drie Fonteinenbrug voldoet aan alle noden van deze tijd, zorgt voor een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling en met een hogere doorvaarthoogte garandeert ze bovendien vlot scheepvaartverkeer. Samen met de andere investeringen wordt het Kanaal naar Charleroi zo gaandeweg toegankelijk gemaakt voor moderne schepen met drie containerlagen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe brug in cijfers
Totale kostprijs van de nieuwe infrastructuur 15,8 miljoen euro
Met de steun van de provincie Vlaams Brabant en 2.066.391,13 euro (40% provincie / het Vlaams Gewest 50% Vlaanderen)
Vrije overspanning over het kanaal 74 meter
Breedte brugdek 17,65 meter
Breedte uitkraging fiets- en voetgangersdeel 4,5 meter
Hoogte van de brug van onderzijde dwarsbalk tot top boog 14,4 meter
Vrije doorvaarthoogte 7,2 meter
Drie aanbruggen, totale lengte overspanning 89 meter
Overspanning tussen V-vormige pijlers 3×23 meter

ROC en nieuwe fietsroute op BFF-netwerk
Met de realisatie van de Drie Fonteinenbrug wordt op de linkeroever van het kanaal ook de uitbouw mogelijk van een regionaal overslagcentrum (ROC) en de aanleg van nieuwe kades. “Die nieuwe infrastructuur zal het transport via het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg faciliteren”, benadrukt minister Lydia Peeters. “Om de ontsluiting van het toekomstige ROC en de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een vaste brug gebouwd die niet moet worden geopend voor de scheepvaart.”

In mei 2016 werd het startschot gegeven voor het realiseren van de driefonteinenbrug. 20 jaar eerder stond ze voor de eerste keer als een klein streepje ingetekend in toekomstplannen van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Vandaag mogen we dit knappe bouwwerk inhuldigen en dat is zeer goed nieuws, zowel voor de bedrijven, de inwoners uit de regio en de toekomst van de waterweg. We danken dan ook van harte Minister Lydia Peeters voor de realisatie en haar komst om de brug een eerste maal in te rijden. Door deze brug symbolisch in te fietsen, willen we aangeven dat er nu een goede fietsverbinding is om vanuit de wijken Negenmanneke en Zuun de fietssnelweg aan de kant van Drogenbos te bereiken, en omgekeerd”, benadrukken Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en Alexis Calmeyn, burgemeester van Drogenbos.

Bij de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug is ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid voorzien. Er werd gekozen om vanuit de E. Ghijsstraat een rechtstreekse aantakking met de fietssnelweg te voorzien via de nieuwe brug en een fietshelling op rechteroever. De Oudstrijdersstraat was tot voor de opening van de nieuwe brug een doodlopende straat. Met de ontsluitingsweg naar de brug wordt er vanaf dinsdag 12 juli een knip in de Oudstrijdersstraat gerealiseerd tussen de P. Walkiersstraat en de Zuunstraat.

Verder zal vanuit de Humaniteitslaan in Drogenbos een aantakking worden gemaakt op deze fietssnelweg en fietsbrug. Er wordt daarbij telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 4 meter breed. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject. De nieuwe fietsverbindingen worden opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en zullen beide oevers met elkaar verbinden.

2022-07-08-inhuldiging-brug (7)Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Naast het belang voor de ontwikkeling van de industriezone langsheen het kanaal, is het ook één van de drie noodzakelijke maatregelen om de doorstroming van de Bergensesteenweg te verbeteren. Deze brug haalt immers heel wat vrachtwagens van de Bergensesteenweg. Het volwaardige fietspad mag gezien worden.”

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Dit prachtig bouwwerk van circa 17 miljoen euro zorgt ook voor een betere fietsaansluiting vanuit Negenmanneke en Zuun naar de fietssnelweg op rechteroever. We zijn blij dat alle verkeer deze brug kan gebruiken en dus niet enkel het vrachtverkeer. We zullen wel moeten observeren of de afwikkeling aan de aansluiting met de Humaniteitslaan geen aanpassingen zal nodig hebben.

Jan Desmeth, burgemeester: “We zijn tevreden dat minister Ben Weyts destijds de beslissing nam en minister Lydia Peeters dit met veel overtuiging heeft verder gezet. We kijken alvast uit naar de verdere voorbereidingen om het streefbeeld van het kanaal – richting 2030-2035 – te realiseren voor de rest van deze eeuw. De stationsomgeving Ruisbroek en de nieuwe bananenbrug zijn daarin cruciaal.”

Werken kaderen in opwaardering Kanaal naar Charleroi
De bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Meer informatie over de projecten op het Kanaal naar Charleroi is te vinden op www.kanaalnaarcharleroi.be.

Deze slideshow vereist JavaScript.

3 Oekraïense jongeren leren Nederlands op taal- en voetbalstage van KV Zuun

ZUUN: – Veel inzet, overgave en plezier op de taal- en voetbalstage van KV Zuun maar een extra pluim voor Kyry, Nik en Lev, 3 Oekraïense jongeren die stap voor stap Nederlands leren. En voor Amin natuurlijk, de jeugdkeeper van KV Zuun die naast Nederlands, Frans, Engels en Roemeens ook vlot Oekraïens blijkt te spreken.

Wouter De Craen, stageverantwoordelijke: “Toen een van onze leerkrachten vroeg of de Oekraïense jongens naar de stage konden komen, twijfelden we geen seconde. We verzamelden de nodige voetbalkledij en dankzij VZW De Rand verkregen we zelfs aangepast lesmateriaal, onder andere een memory-spel over voetbal in het Oekraïens-Nederlands. Toen ook nog bleek dat een van onze jeugdkeepers een mondje Oekraïens sprak en de jongens kon begeleiden, was de cirkel helemaal rond.

Deze week is de aftrap gegeven voor de nieuwe reeks taal- en voetbalstages van KV Zuun. Gedurende 10 weken gespreid over de schoolvakanties zullen jongeren uit het kleuter- en lager onderwijs opnieuw op de Leeuwse club terechtkunnen voor taallessen en voetbaltrainingen. De stages worden ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.

De taallessen worden gegeven door leerkrachten uit de naburige scholen. Nieuw is dat ook jongeren van Chiro van Zuun meewerken aan de stages. Zij verzorgen de speelblokken tijdens de namiddag.

Jongeren die extra oefenkansen Nederlands nodig hebben worden via de school, het CLB of de gemeente doorverwezen en vinden zo hun weg naar de stages. Zo ook voor Nik, Kyry en Lev, de drie Oekraïense jongeren die sinds kort in Sint-Pieters-Leeuw naar school gaan.
De jongens blijken het erg naar hun zin te hebben op de stages en zijn alvast van plan zich ook in de club in te schrijven.

Hooiseizoen in natuurgebied de Oude Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is het hooiseizoen in hun natuurgebied de Oude Zuun.

In de natste weilanden lukt dat niet met zware tractors en gebeurt dit met ‘mankracht’.
Meer info: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden
Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het weten. leeuwse_natuur@yahoo.com